Кафедра музикознавства, інструментальної
та хореографічної підготовки
Факультет мистецтв

ПИТАННЯ ДО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ПЕДАГОГІКИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА, ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ

(ступінь вищої освіти «магістр» 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

 1. Сутність та сенс мистецтва. Поняття художньої культури.
 2. Функції мистецтва.
 3. Науки про мистецтво. Специфіка та взаємозв’язок різних наукових підходів до вивчення мистецтва.
 4. Історична типологія мистецтва. Художня епоха, художній напрям, художній стиль, художній метод.
 5. Загальна характеристика та принципи класифікації видів мистецтва.
 6. Художня тема, художня ідея та художній образ. Засоби образного вираження.
 7. Художня культура первісного суспільства.
 8. Мистецтво Стародавнього Сходу.
 9. Художня культура античності.
 10. Художня культура Середніх віків.
 11. Відродження як перехідний етап розвитку європейської художньої культури.
 12. Художня культура Нового часу. Основні мистецькі напрямки.
 13. Бароко і класицизм: порівняльна характеристика.
 14. Романтизм як напрямок у мистецтві. Художньо-естетичні ідеї романтизму.
 15. Реалізм як напрямок у мистецтві.
 16. Імпресіонізм та постімпресіонізм.
 17. Модернізм як художній феномен: основні мистецькі напрямки та світоглядні характеристики.
 18. Постмодернізм як сукупність тенденцій художньої культури другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
 19. Художня культура Київської Русі. Провідні види і жанри мистецтва.
 20. Розвиток художньої культури в Україні. Основні етапи становлення українського мистецтва.
 21. Художня культура України ХІХ століття.
 22. Розвиток художньої культури України в ХХ столітті.
 23. Література як вид мистецтва.
 24. Музика як вид мистецтва.
 25. Живопис як вид мистецтва.
 26. Архітектура як вид мистецтва.
 27. Хореографія як вид мистецтва.
 28. Скульптура як вид мистецтва.
 29. Театр як вид мистецтва.
 30. Кіномистецтво як феномен художньої  культури.
 31. Специфіка, сенс та призначення шкільного курсу «Світова художня культура». Cтруктура та зміст уроку за темою «Види і мова мистецтв» для 9-го класу ЗОШ (розділ 1, тема 1).
 32. Мета, завдання, міжпредметні зв'язки курсу «Світова художня культура». Cтруктура та зміст уроку за темою «Візуальні мистецтва» (Декоративно-прикладне мистецтво. Народний костюм) для 9-го класу ЗОШ (розділ 1, тема 2).
 33. Художня освіта в контексті завдань національного виховання молоді.   Структура та зміст уроку за темою «Екранні мистецтва» (Екранні види мистецтва. Види та жанри кінематографу) для 9-го класу ЗОШ (розділ 1, тема 5).
 34. Програмні вимоги до викладання курсу «Художня культура» у школі. Обладнання кабінету художньої культури. Cтруктура та зміст уроку за темою «Жанрова палітра музичного мистецтва» (Напрями музики масових жанрів (джаз, диско, поп, рок) для 9-го класу ЗОШ (розділ 1, тема 3).
 35. Мистецька освіта у сучасному світі. Система вітчизняної мистецької освіти. Cтруктура та зміст уроку за темою «Театр як синтез мистецтв» (Основні елементи художньо-образної мови театрального мистецтва. Театральні професії (актор, режисер та ін.) для 9-го класу ЗОШ (розділ 1, тема 4).
 36. Історичний розвиток мистецької освіти. Cтруктура та зміст уроку за темою «Жанрова палітра музичного мистецтва» (Розвиток інструментальних жанрів) для 9-го класу ЗОШ (розділ 2, тема 1).
 37. Аналіз авторських програм з художньої культури. Cтруктура та зміст уроку за темою «Художні напрями та стилі» (Ренесанс. Бароко) для 9-го класу ЗОШ (розділ 2, тема 3).
 38. Сучасні методичні підходи до викладання художньої культури в загальноосвітній школі. Cтруктура та зміст уроку за темою «Європейська музична культура» для 11-го класу ЗОШ (розділ 2, тема 1).
 39. Професійні вимоги до вчителя художньої культури загальноосвітньої школи. Професіограма вчителя. Cтруктура та зміст уроку за темою «Художня культура рідного краю» для 9-го класу ЗОШ (розділ 2, тема 5).
 40. Структура та зміст шкільних підручників з художньої культури. Cтруктура та зміст уроку за темою «Художні напрями та стилі» (Романтизм. Реалізм. Загальні риси та національні особливості) для 9-го класу ЗОШ (розділ 2, тема 6).
 41. Методичне забезпечення шкільного курсу «Світова художня культура». Форми контролю знань учнів. Структура та зміст уроку за темою «Образотворче мистецтво Італії: Епоха «титанів» для 11-го класу ЗОШ (розділ 1, тема 4).
 42. Структура та зміст уроку художньої культури. Підготовка вчителя до занять. Cтруктура та зміст уроку за темою «Образотворче мистецтво» (Художня культура Київської Русі. Мистецтво книжкової мініатюри) для 10-го класу ЗОШ (розділ 1, тема 1).
 43. Загальні та специфічні особливості уроку художньої культури. Типи та жанри уроку. Cтруктура та зміст уроку за темою «Музична культура» (Музична культура Київської держави. Народна творчість) для 10-го класу ЗОШ (розділ 1, тема 2).
 44. Триєдина мета уроку художньої культури: дидактична, розвивальна, виховна. Взаємозв’язок теми, змісту і мети уроку. Cтруктура та зміст уроку за темою «Музична культура» (Партесний концерт. Хоровий концерт та його творці (М. Березовський, А. Ведель, Д. Бортнянський). Збірка «Сад божественних пісень») для 10-го класу ЗОШ (розділ 2, тема 2).
 45. Використання інтегративних та проблемно-евристичних художньо-педагогічних технологій на уроках художньої культури. Cтруктура та зміст уроку за темою «Театральна культура» (Шкільний театр. Народний ляльковий театр «вертеп». Театр на Запорізькій січі) для 10-го класу ЗОШ (розділ 2, тема 3).
 46. Використання інтерактивних та ігрових художньо-педагогічних технологій на уроках художньої культури. Cтруктура та зміст уроку за темою «Образотворче мистецтво» (Живопис Т. Шевченка, М. Пимоненка, О. Мурашка. Тиражна графіка) для 10-го класу ЗОШ (розділ 3, тема 1).
 47. Принципи викладання художньої культури в загальноосвітній школі. Cтруктура та зміст уроку за темою «Театральна культура» (Театр корифеїв. Перший український стаціонарний театр у Києві. Творчий шлях М. Заньковецької) для 10 класу ЗОШ (розділ 3, тема 3).
 48. Методи викладання художньої культури в загальноосвітній школі. Cтруктура та зміст уроку за темою «Образотворче мистецтво» (Народне мистецтво та основні центри художніх промислів. Петриківський розпис) для 10-го класу ЗОШ (розділ 4, тема 1).
 49. Комплексне використання різних видів мистецтва у шкільному курсі «Світова художня культура». Сутність понять «інтеграція», «взаємодія», «комплекс», «синтез мистецтв». Cтруктура та зміст уроку за темою «Російський балет» для 11-го класу ЗОШ (розділ 3, тема 3).
 50. Мультимедійні форми роботи на уроках художньої культури. Cтруктура та зміст уроку за темою «Музичне мистецтво» (Напрями популярної музики в Україні (сучасна пісенна панорама, фестивалі етно-, рок- та джазової музики) для 10-го класу ЗОШ (розділ 4, тема 2).
 51. Методика аналізу творів мистецтва на уроках художньої культури. Сутність поняття «інтерпретація». Cтруктура та зміст уроку за темою «Кіномистецтво» (Ігровий кінематограф. Світове значення творчості О. Довженка. «Поетичне кіно». Творчі портрети І. Миколайчука, Л. Бикова) для 10-го класу ЗОШ (розділ 4, тема 4).
 52. Методика формування естетичного сприйняття мистецтва на уроках художньої культури. Створення емоційних ситуацій. Cтруктура та зміст уроку за темою «Архітектура Близького і Далекого Сходу» для 11-го класу ЗОШ (розділ 1, тема 2).
 53. Художньо-педагогічна інтерпретація – основний метод діяльності вчителя на уроках художньої культури. Сутність понять «інтерпретація», «художня інтерпретація». Cтруктура та зміст уроку за темою «Скульптура – гімн людині» для 11-го класу ЗОШ (розділ 1, тема 3).
 54. Методика формування образного мислення старшокласників на уроках художньої культури. Cтруктура та зміст уроку за темою «Видатні живописці Іспанії» для 11-го класу ЗОШ (розділ 1, тема 5).
 55. Форми й методи розвитку творчої активності школярів на уроках художньої культури. Cтруктура та зміст уроку за темою «Російський живопис» (Історичний та пейзажний живопис) для 11 класу ЗОШ (розділ 1, тема 7).
 56. Позакласні та позашкільні форми художньо-естетичного виховання школярів. Мета, провідні функції та загальні принципи педагогіки дозвілля. Cтруктура та зміст уроку за темою «Паркова культура» (Духовне явище японського ландшафтного саду. Філософія ікебани та чайної церемонії) для 11 класу ЗОШ (розділ 1, тема 11).
 57. Зміст, форми та методи організації художньо-естетичного виховання школярів у позаурочний час. Cтруктура та зміст уроку за темою «Музичні ритми Америки» для 11-го класу ЗОШ (розділ 2, тема 3).
 58. Організація позашкільної художньо-виховної роботи. Cтруктура та зміст уроку за темою «Італія – батьківщина оперного мистецтва» для 11-го класу ЗОШ (розділ 3, тема 2).
 59. Художньо-естетичне виховання як складова засвоєння курсу художньої культури. Національні пріоритети художньо-естетичного виховання. Cтруктура та зміст уроку за темою «Театральна культура» (Провідні актори та режисери українського театру. Лесь Курбас та ін. Сучасний драматичний, музичний та ляльковий театр) для 10-го класу ЗОШ (розділ 4, тема 3).
 60. Проблемне навчання на уроках художньої культури. Моделювання проблемних ситуацій. Cтруктура та зміст уроку за темою «Європейське кіномистецтво» для 11 класу ЗОШ (розділ 4, тема 2).
9132

ПИТАННЯ ДО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ

(ступінь вищої освіти «магістр» 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

 1. Сутність та сенс мистецтва. Поняття художньої культури.
 2. Функції мистецтва.
 3. Науки про мистецтво. Специфіка та взаємозв’язок різних наукових підходів до вивчення мистецтва.
 4. Історична типологія мистецтва. Художня епоха, художній напрям, художній стиль, художній метод.
 5. Загальна характеристика та принципи класифікації видів мистецтва.
 6. Художня тема, художня ідея та художній образ. Засоби образного вираження.
 7. Художня культура первісного суспільства.
 8. Мистецтво Стародавнього Сходу.
 9. Художня культура античності. Мистецтво Давньої Греції.
 10. Художня культура античності. Мистецтво Давнього Риму.
 11. Антична скульптура та архітектура.
 12. Художня культура Середніх віків.
 13. Мистецтво Візантії. Становлення іконографічного канону.
 14. Художня культура західноєвропейського Середньовіччя.
 15. Готична архітектура.
 16. Відродження як перехідний етап розвитку європейської художньої культури.
 17. Видатні творці художньої культури Відродження.
 18. Творчість митців Проторенесансу та Раннього Відродження.
 19. Творчість Леонардо да Вінчі.
 20. Творчість Рафаеля та Мікеланджело.
 21. Північне Відродження у художній культурі.
 22. Художня культура Нового часу. Основні мистецькі напрямки.
 23. Класицизм як напрямок у мистецтві.
 24. Видатні творці класицизму.
 25. Бароко і класицизм: порівняльна характеристика.
 26. Видатні творці бароко.
 27. Українське бароко.
 28. Романтизм як напрямок у мистецтві. Художньо-естетичні ідеї романтизму.
 29. Видатні митці романтизму.
 30. Видова багатоманітність творчості Т. Шевченка.
 31. Реалізм як напрямок у мистецтві.
 32. Видатні представники реалізму.
 33. Імпресіонізм та постімпресіонізм.
 34. Видатні представники імпресіонізму.
 35. Модернізм як художній феномен: основні мистецькі напрямки та світоглядні характеристики.
 36. К. Малевич як представник модернізму.
 37. С. Далі як представник модернізму.
 38. Постмодернізм як сукупність тенденцій художньої культури другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
 39. Художня культура Київської Русі. Провідні види і жанри мистецтва.
 40. Розвиток художньої культури в Україні. Основні етапи становлення українського мистецтва.
 41. Художня культура України доби Козаччини.
 42. Художня культура України ХІХ століття.
 43. Розвиток художньої культури України в ХХ столітті.
 44. Література як вид мистецтва.
 45. Музика як вид мистецтва.
 46. Живопис як вид мистецтва.
 47. Основні жанри живопису.
 48. Декоративно-прикладне мистецтво і дизайн.
 49. Архітектура як вид мистецтва.
 50. Основні архітектурні стилі.
 51. Хореографія як вид мистецтва.
 52. Балет як вища форма хореографії.
 53. Хореографічне мистецтво України.
 54. Скульптура як вид мистецтва.
 55. Театр як вид мистецтва.
 56. Театральне мистецтво України.
 57. Кіномистецтво як феномен художньої культури.
 58. Становлення світового кінематографу.
 59. Кіномистецтво України.
 60. Естрада як синтез мистецтв.
 61. Специфіка, сенс та призначення шкільного курсу «Світова художня культура». Cтруктура та зміст уроку за темою «Види і мова мистецтв» для 9-го класу ЗОШ (розділ 1, тема 1).
 62. Мета, завдання, міжпредметні зв'язки курсу «Світова художня культура». Cтруктура та зміст уроку за темою «Візуальні мистецтва» (Декоративно-прикладне мистецтво. Народний костюм) для 9-го класу ЗОШ (розділ 1, тема 2).
 63. Художня освіта в контексті завдань національного виховання молоді.   Структура та зміст уроку за темою «Екранні мистецтва» (Екранні види мистецтва. Види та жанри кінематографу) для 9-го класу ЗОШ (розділ 1, тема 5).
 64. Програмні вимоги до викладання курсу «Художня культура» у школі. Обладнання кабінету художньої культури. Cтруктура та зміст уроку за темою «Жанрова палітра музичного мистецтва» (Напрями музики масових жанрів (джаз, диско, поп, рок) для 9-го класу ЗОШ (розділ 1, тема 3).
 65. Мистецька освіта у сучасному світі. Система вітчизняної мистецької освіти. Cтруктура та зміст уроку за темою «Театр як синтез мистецтв» (Основні елементи художньо-образної мови театрального мистецтва. Театральні професії (актор, режисер та ін.) для 9-го класу ЗОШ (розділ 1, тема 4).
 66. Історичний розвиток мистецької освіти. Cтруктура та зміст уроку за темою «Жанрова палітра музичного мистецтва» (Розвиток інструментальних жанрів) для 9-го класу ЗОШ (розділ 2, тема 1).
 67. Аналіз авторських програм з художньої культури. Cтруктура та зміст уроку за темою «Художні напрями та стилі» (Ренесанс. Бароко) для 9-го класу ЗОШ (розділ 2, тема 3).
 68. Сучасні методичні підходи до викладання художньої культури в загальноосвітній школі. Cтруктура та зміст уроку за темою «Європейська музична культура» для 11-го класу ЗОШ (розділ 2, тема 1).
 69. Професійні вимоги до вчителя художньої культури загальноосвітньої школи. Професіограма вчителя. Cтруктура та зміст уроку за темою «Художня культура рідного краю» для 9-го класу ЗОШ (розділ 2, тема 5).
 70. Структура та зміст шкільних підручників з художньої культури. Cтруктура та зміст уроку за темою «Художні напрями та стилі» (Романтизм. Реалізм. Загальні риси та національні особливості) для 9-го класу ЗОШ (розділ 2, тема 6).
 71. Методичне забезпечення шкільного курсу «Світова художня культура». Форми контролю знань учнів. Структура та зміст уроку за темою «Образотворче мистецтво Італії: Епоха «титанів» для 11-го класу ЗОШ (розділ 1, тема 4).
 72. Структура та зміст уроку художньої культури. Підготовка вчителя до занять. Cтруктура та зміст уроку за темою «Образотворче мистецтво» (Художня культура Київської Русі. Мистецтво книжкової мініатюри) для 10-го класу ЗОШ (розділ 1, тема 1).
 73. Загальні та специфічні особливості уроку художньої культури. Типи та жанри уроку. Cтруктура та зміст уроку за темою «Музична культура» (Музична культура Київської держави. Народна творчість) для 10-го класу ЗОШ (розділ 1, тема 2).
 74. Триєдина мета уроку художньої культури: дидактична, розвивальна, виховна. Взаємозв’язок теми, змісту і мети уроку. Cтруктура та зміст уроку за темою «Музична культура» (Партесний концерт. Хоровий концерт та його творці (М. Березовський, А. Ведель, Д. Бортнянський). Збірка «Сад божественних пісень») для 10-го класу ЗОШ (розділ 2, тема 2).
 75. Використання інтегративних та проблемно-евристичних художньо-педагогічних технологій на уроках художньої культури. Cтруктура та зміст уроку за темою «Театральна культура» (Шкільний театр. Народний ляльковий театр «вертеп». Театр на Запорізькій січі) для 10-го класу ЗОШ (розділ 2, тема 3).
 76. Використання інтерактивних та ігрових художньо-педагогічних технологій на уроках художньої культури. Cтруктура та зміст уроку за темою «Образотворче мистецтво» (Живопис Т. Шевченка, М. Пимоненка, О. Мурашка. Тиражна графіка) для 10-го класу ЗОШ (розділ 3, тема 1).
 77. Принципи викладання художньої культури в загальноосвітній школі. Cтруктура та зміст уроку за темою «Театральна культура» (Театр корифеїв. Перший український стаціонарний театр у Києві. Творчий шлях М. Заньковецької) для 10 класу ЗОШ (розділ 3, тема 3).
 78. Методи викладання художньої культури в загальноосвітній школі. Cтруктура та зміст уроку за темою «Образотворче мистецтво» (Народне мистецтво та основні центри художніх промислів. Петриківський розпис) для 10-го класу ЗОШ (розділ 4, тема 1).
 79. Комплексне використання різних видів мистецтва у шкільному курсі «Світова художня культура». Сутність понять «інтеграція», «взаємодія», «комплекс», «синтез мистецтв». Cтруктура та зміст уроку за темою «Російський балет» для 11-го класу ЗОШ (розділ 3, тема 3).
 80. Мультимедійні форми роботи на уроках художньої культури. Cтруктура та зміст уроку за темою «Музичне мистецтво» (Напрями популярної музики в Україні (сучасна пісенна панорама, фестивалі етно-, рок- та джазової музики) для 10-го класу ЗОШ (розділ 4, тема 2).
 81. Методика аналізу творів мистецтва на уроках художньої культури. Сутність поняття «інтерпретація». Cтруктура та зміст уроку за темою «Кіномистецтво» (Ігровий кінематограф. Світове значення творчості О. Довженка. «Поетичне кіно». Творчі портрети І. Миколайчука, Л. Бикова) для 10-го класу ЗОШ (розділ 4, тема 4).
 82. Методика формування естетичного сприйняття мистецтва на уроках художньої культури. Створення емоційних ситуацій. Cтруктура та зміст уроку за темою «Архітектура Близького і Далекого Сходу» для 11-го класу ЗОШ (розділ 1, тема 2).
 83. Художньо-педагогічна інтерпретація – основний метод діяльності вчителя на уроках художньої культури. Сутність понять «інтерпретація», «художня інтерпретація». Cтруктура та зміст уроку за темою «Скульптура – гімн людині» для 11-го класу ЗОШ (розділ 1, тема 3).
 84. Методика формування образного мислення старшокласників на уроках художньої культури. Cтруктура та зміст уроку за темою «Видатні живописці Іспанії» для 11-го класу ЗОШ (розділ 1, тема 5).
 85. Форми й методи розвитку творчої активності школярів на уроках художньої культури. Cтруктура та зміст уроку за темою «Російський живопис» (Історичний та пейзажний живопис) для 11 класу ЗОШ (розділ 1, тема 7).
 86. Позакласні та позашкільні форми художньо-естетичного виховання школярів. Мета, провідні функції та загальні принципи педагогіки дозвілля. Cтруктура та зміст уроку за темою «Паркова культура» (Духовне явище японського ландшафтного саду. Філософія ікебани та чайної церемонії) для 11 класу ЗОШ (розділ 1, тема 11).
 87. Зміст, форми та методи організації художньо-естетичного виховання школярів у позаурочний час. Cтруктура та зміст уроку за темою «Музичні ритми Америки» для 11-го класу ЗОШ (розділ 2, тема 3).
 88. Організація позашкільної художньо-виховної роботи. Cтруктура та зміст уроку за темою «Італія – батьківщина оперного мистецтва» для 11-го класу ЗОШ (розділ 3, тема 2).
 89. Художньо-естетичне виховання як складова засвоєння курсу художньої культури. Національні пріоритети художньо-естетичного виховання. Cтруктура та зміст уроку за темою «Театральна культура» (Провідні актори та режисери українського театру. Лесь Курбас та ін. Сучасний драматичний, музичний та ляльковий театр) для 10-го класу ЗОШ (розділ 4, тема 3).
 90. Проблемне навчання на уроках художньої культури. Моделювання проблемних ситуацій. Cтруктура та зміст уроку за темою «Європейське кіномистецтво» для 11 класу ЗОШ (розділ 4, тема 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9131

ОСНОВНІ ВИМОГИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЗАВДАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

6773

Програма атестації здобувачів вищої освіти "Кваліфікаційний екзамен з музичного мистецтва" для студентів спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

6148

Питання до комплексного екзамену з музичного мистецтва та методики музичного виховання

5027

ПИТАННЯ ДО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ХОРЕОГРАФІЇ ТА ПРАКТИКУМУ ПОСТАНОВОЧНОЇ РОБОТИ

5026

ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ, ЕТИКИ, ЕСТЕТИКИ ТА МЕТОДИКИ ЇХ ВИКЛАДАННЯ

5011
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29