Кафедра музикознавства, інструментальної
та хореографічної підготовки
Факультет мистецтв

Програма атестації здобувачів вищої освіти "Кваліфікаційний екзамен з музичного мистецтва" для студентів спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

6148

П И Т А Н Н Я
до комплексного екзамену з музичного мистецтва
та методики музичного виховання

1. Українські календарно-обрядові пісні та їх використання в професійній композиторській творчості (П. Ніщинський, М. Лисенко, П. Чайковський, Л. Дичко, Л. Ревуцький та ін.).
2. Духовна музика українських композиторів XVIII ст.
3. «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського. Традиційні та новаторські риси в контексті європейської опери XVII-XIX ст.
4. Симфонічна творчість українських композиторів (В. Сокальський, М. Колачевський, Л. Ревуцький, Б. Лятошинський, Є. Станкович, М. Скорик та ін.).
5. Характеристика творчої спадщини М. Лисенка.
6. Дитячі опери М. Лисенка та К. Стеценка. Сучасні музично-сценічні твори для дітей українських композиторів.
7. Характеристика творів для дітей та юнацтва композиторів XIX – XX ст. (Р. Шуман, П. Чайковський, В. Косенко, М. Лисенко, С. Прокоф’єв та ін.).
8. Хорові обробки українських народних пісень М. Леонтовича.
9. Нові стильові тенденції в сучасній українській музиці. Творчі звершення М. Скорика, Л. Дичко, Є. Станковича, Б. Фільц.
10. Характеристика творчості Й.С. Баха.
11. Характеристика творчої спадщини В.А. Моцарта.
12. Творчість Л. Бетховена.
13. Симфонічна творчість Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена.
14. Вокальна творчість Ф. Шуберта.
15. Фортепіанна спадщина Ф. Шопена: жанрова палітра, характеристика стилю.
16. Оперна спадщина Д. Верді.
17. Оперна реформа Р. Вагнера.
18. Творчість Е. Гріга. «Пер Гюнт».
19. Творчість Ф. Ліста.
20. Імпресіонізм в музиці.
21. Популярна музична культура. Джаз. Рок-музика.
22. Романс в російській та українській класичній музиці (М. Глінка, М. Мусоргський, П. Чайковський, С. Рахманінов, М. Лисенко, Я. Степовий та ін.).
23. Характеристика творчості М. Глінки.
24. Програмні симфонічні твори російських композиторів XIX – поч. XX ст. (увертюри М. Глінки, «Шехерезада» М. Римського-Корсакова, «Баба-Яга» А. Лядова, «Ромео і Джульєтта» П. Чайковського та інші).
25. Оперна творчість М. Мусоргського
26. Творча спадщина П. Чайковського.
27. Характеристика оперної спадщини П. Чайковського.
28. Творчість С. Рахманінова.
29. Творчість Д. Шостаковича.
30. Творча спадщина С. Прокоф’єва.
31. Аналіз чинних шкільних програм з музики в Україні.
32. Історичний досвід становлення музичного виховання в Україні.
33. Характеристика зарубіжних музично-педагогічних концепцій.
34. Базові категорії теорії та практики музичного виховання учнів. Їх взаємоз’язок та залежність.
35. Цілі, завдання та зміст музичної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
36. Методи музичного виховання за різними видами діяльності. Їх характеристика.
37. Методика музичного виховання як часткова дидактика. Її методологічна основа.
38. Музичні здібності та їх розвиток в умовах шкільного уроку музичного мистецтва: послідовність, методи розвитку звуковисотного та метро ритмічного слуху.
39. Вікові особливості учнів молодшого шкільного віку та їх урахування в навчально-виховному процесі.
40. Освітні технології та їх використання на уроках музичного мистецтва.
41. Вікові особливості учнів підліткового віку та їх урахування в навчально-виховному процесі.
42. Пріоритетні напрямки розвитку музичної освіти ХХІ століття.
43. Зміст та завдання слухання музики на уроках. Художньо-педагогічний аналіз та аналіз – інтерпретація музичного твору – провідні методи в процесі слухання музики.
44. Характеристика музично-пізнавальної діяльності молодших школярів та умови її організації.
45. Характеристика музично-пізнавальної діяльності учнів підліткового віку та умови її організації.
46. Зміст та завдання співацької діяльності учнів на уроках. Методика роботи над шкільною піснею.
47. Урок музичного мистецтва – головна форма музичного виховання учнів: компоненти, структура, типи.
48. Урок співів – урок музики – урок музичного мистецтва. Трансформація змісту, мети те методів музичного виховання.
49. Планування та підготовка вчителя до проведення уроку музичного мистецтва.
50. Організаційні, дидактичні та методичні вимоги до змісту та організації уроку музичного мистецтва в загальноосвітній школі.
51. Сутність та система художньо-естетичного виховання учнів в загальноосвітніх навчальних закладах.
52. Методична творчість вчителя як складова його професіоналізму.
53. Тематизм уроків музики у 1 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).
54. Тематизм уроків музики у 2 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).
55. Тематизм уроків музики у 3 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).
56. Тематизм уроків музики у 4 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).
57. Тематизм уроків музики у 5 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).
58. Тематизм уроків музики у 6 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).
59. Тематизм уроків музики у 7 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).
60. Тематизм уроків музики у 8 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).

5027

ПИТАННЯ ДО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ
З ХОРЕОГРАФІЇ ТА ПРАКТИКУМУ ПОСТАНОВОЧНОЇ РОБОТИ

1. Основні поняття класичного танцю. Загальні правила, особливості побудови та запису різних видів комбінацій класичного танцю.
2. Ігровий метод в хореографії. Ігри для різних вікових груп.
3. Методика викладання battement tendu в характері українського та народно-сценічного танцю. Види та національні особливості.
4. Поняття «координація». Паралель та опозиція, як складова частина координації.
5. EXERCICE класичного танцю. Методика побудови комбінацій. Техніка виконання вправ на півпальцях біля станка та на середині залу.
6. Порівняльна характеристика танців європейської програми.
7. Основні позиції та контакти в парі при виконанні латиноамериканських танців, ведення в парі, принципи виконання кроків.
8. Рухи групи ROND в класичному танці. Особливості побудови комбінації.
9. Методика побудови уроку з хореографії. Методика планування та розподіл матеріалу відповідно до вікових особливостей учнів.
10. Порівняльна характеристика танців латиноамериканської програми.
11. Методика викладання battement foundu в характері українського та народно-сценічного танцю. Види та національні особливості.
12. Розподіл на хореографічні регіони в українському народному танці. Специфіка та методика виконання рухів у танцях різних регіонів України.
13. Специфіка роботи з різними віковими групами дитячого хореографічного колективу. Методика побудови занять з хореографії для різних вікових груп дітей.
14. Тривалість турнірного танцю. Музичний супровід.
15. Методика викладання DEMI et GRAND PLIE в класичному танці. Особливості побудови комбінації.
16. Методика виконання рухів іспанського народно-сценічного танцю. Стилістичні особливості та манера виконання основних рухів.
17. Специфіка постановочної роботи в дитячому хореографічному колективі. Методика побудови хореографічної композиції. Архітектоніка танцю та її складові частини.
18. Процес зародження та розвитку танцю модерн.
19. Методика викладання retire, вірьовочки, вправ для стегна в характері українського та народно-сценічного танцю. Види та національні особливості.
20. Групи заносок в класичному танці (BATTERIES). Методика їх виконання.
21. Методика та особливості роботи керівника у змішаному колективі (вокально-хореографічний дитячий колектив; вокально-інструментальний хореографічний колектив).
22. Процес зародження та розвитку джаз танцю.
23. Методика викладання ADAGIO в класичному танці. Особливості побудови комбінації.
24. Методика викладання каблучного battement та flick-flak в характері українського та народно-сценічного танцю. Види та національні особливості.
25. Музичний твір – основа хореографічної композиції. Робота з концертмейстером. Підбір музичного матеріалу.
26. Порівняльна характеристика танцю модерн, джаз та контемпорарі.
27. Методика викладання grand battement jete в характері українського та народно-сценічного танцю. Види та національні особливості.
28. Організація роботи дитячого хореографічного колективу за видами (дитячий хореографічний колектив класичного танцю, дитячий хореографічний колектив народно-сценічного танцю, дитячий хореографічний колектив бального танцю тощо. Змішані колективи).
29. Поняття «поліритмія». Взаємозв’язок музики та танцю.
30. Методика викладання battement developpe в характері українського та народно-сценічного танцю. Види та національні особливості.
31. Рухи групи BATTEMENTS в класичному танці. Особливості побудови комбінації.
32. Психофізіологічні особливості дітей різних вікових груп та їх врахування в хореографічній роботі. Особливості фізичного розвитку різних вікових груп дитячого хореографічного колективу.
33. Взаємозв’язок та взаємовплив різних національних культур з хореографією України.
34. Методика виконання PORT DE BRAS в класичному танці. Функції рук в класичному танці.
35. Розігрів. Важливість його використання. Варіанти розігріву.
36. Танець в дошкільному віці. Підбір репертуару для даної вікової групи. Музично-ритмічні заняття.
37. Основні техніки танцю модерн. Хореографи, що є їх засновниками.
38. Класифікація стрибків в класичному танці. Методика їх виконання.
39. Методика виконання рухів російського народно-сценічного танцю. Стилістичні особливості та манера виконання основних рухів.
40. Заняття з молодшою групою дитячого хореографічного колективу (6 – 8 років). Підбір репертуару для даної вікової групи.
41. Історія виникнення та розвитку танцю «Румба», характерні особливості.
42. Основні позиції та контакти в парі при виконанні європейських танців, ведення в парі, принципи виконання кроків
43. Методика виконання contraction та release. Можливі варіанти виконання даних рухів.
44. Заняття з середньою групою дитячого хореографічного колективу (9 – 11 років). Підбір репертуару для даної вікової групи.
45. Історія виникнення та розвитку танцю «Джайв» характерні особливості.
46. Методика постановки корпусу в джаз-модерн танці. Позиції та положення рук та ніг.
47. Методика виконання рухів польського народно-сценічного танцю. Стилістичні особливості та манера виконання основних рухів.
48. Заняття з середньою групою дитячого хореографічного колективу (12 – 14 років). Підбір репертуару для даної вікової групи.
49. Історія виникнення та розвитку танців «Повільний вальс» та «Віденський вальс», характерні особливості.
50. Специфіка рухів українського народного танцю в локальних районах та етнічних групах України. Методика їх виконання.
51. Методика викладання вправ на вистукування в характері українського та народно-сценічного танцю. Види та національні особливості.
52. Заняття зі старшою групою дитячого хореографічного колективу (15 – 17 років). Підбір репертуару для даної вікової групи.
53. Форми та характер проведення змагань з бально-спортивного танцю. Класифікація танцівників. Вікові обмеження учасників змагань.
54. Методика викладання rond de jambe par terre в характері українського та народно-сценічного танцю. Види та національні особливості.
55. Методика викладання demi et grand plie в характері українського та народно-сценічного танцю. Види та національні особливості.
56. Методика виконання рухів молдавського народно-сценічного танцю. Стилістичні особливості та манера виконання основних рухів.
57. Історія виникнення та розвитку танцю «Пасадобль» характерні особливості.
58. Значення ізоляції в джаз-модерн танці. Визначення поняття «ареал» та «поліцентрія».
59. Історія виникнення та розвитку танцю «Танго» характерні особливості.
60. Специфіка та методика виконання рухів у танцях різних регіонів України.

5026

ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ
З ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ, ЕТИКИ, ЕСТЕТИКИ
ТА МЕТОДИКИ ЇХ ВИКЛАДАННЯ

1. Сутність та сенс мистецтва. Поняття художньої культури.
2. Функції мистецтва.
3. Науки про мистецтво. Специфіка та взаємозв’язок різних наукових підходів до вивчення мистецтва.
4. Історична типологія мистецтва. Художня епоха, художній напрям, художній стиль, художній метод.
5. Загальна характеристика та принципи класифікації видів мистецтва.
6. Художня тема, художня ідея та художній образ. Засоби образного вираження.
7. Художня культура первісного суспільства.
8. Мистецтво Стародавнього світу.
9. Художня культура античності.
10. Художня культура Середніх віків.
11. Візантійський стиль у мистецтві. Становлення іконографічного канону.
12. Художня культура західноєвропейського Середньовіччя.
13. Відродження як перехідний етап розвитку європейської художньої культури.
14. Художня культура Нового часу. Основні мистецькі напрямки.
15. Класицизм як напрямок у мистецтві, художній стиль і естетична теорія. Форми класицизму.
16. Порівняльна характеристика світоглядних принципів класицизму та бароко.
17. Романтизм як напрямок у мистецтві. Художньо-естетичні ідеї романтизму.
18. Імпресіонізм та постімпресіонізм.
19. Модернізм як художній феномен: основні мистецькі напрямки та світоглядні характеристики.
20. Постмодернізм як сукупність тенденцій художньої культури другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
21. Художня культура Київської Русі. Види і жанри мистецтва.
22. Розвиток художньої культури в Україні. Основні етапи становлення українського мистецтва.
23. Національне відродження в українській художній культурі ХІХ століття.
24. Розвиток художньої культури України в ХХ столітті.
25. Музика як вид мистецтва.
26. Живопис як вид мистецтва.
27. Архітектура як вид мистецтва.
28. Скульптура як вид мистецтва.
29. Видова специфіка літератури та театру.
30. Кіномистецтво як феномен художньої культури.
31. Мета і завдання викладання художньої культури в загальноосвітній школі. Міжпредметні зв’язки. Обладнання кабінету художньої культури.
32. Історичний розвиток педагогіки мистецтва.
33. Аналіз авторських програм з художньої культури. Сучасні методичні підходи до викладання художньої культури в загальноосвітній школі.
34. Професійні вимоги до вчителя художньої культури загальноосвітньої школи. Професіограма вчителя ХК.
35. Загальні та специфічні особливості уроку художньої культури. Типи, жанри, структура уроків. Форми контролю знань учнів.
36. Принципи та методи викладання художньої культури в загальноосвітній школі.
37. Комплексне використання різних видів мистецтва у шкільному курсі «Художня культура».
38. Методика аналізу творів мистецтва на уроках ХК. Сутність поняття «інтерпретація».
39. Методика формування естетичного сприйняття мистецтва на уроках художньої культури. Створення емоційних ситуацій.
40. Методика формування образного мислення старшокласників на уроках художньої культури. Використання проблемних ситуацій.
41. Форми і методичні прийоми розвитку творчої активності старшокласників на уроках художньої культури.
42. Позакласні та позашкільні форми художньо-естетичного виховання школярів. Провідні функції та загальні принципи педагогіки дозвілля.
43. Зміст, форми та методи організації художньо-естетичного виховання школярів у позаурочний час.
44. Організація позашкільної художньо-виховної роботи.
45. Художньо-естетичне виховання як складова засвоєння курсу художньої культури. Національні пріоритети художньо-естетичного виховання.
46. Аналіз структури уроку за темою «Види і мова мистецтв» для 9 класу ЗОШ (розділ 1, тема 1).
47. Аналіз структури уроку за темою «Візуальні мистецтва. Декоративно-прикладне мистецтво. Народний костюм» для 9 класу ЗОШ (розділ 1, тема 2).
48. Аналіз структури уроку за темою «Художні напрями та стилі. Візантія – народження трійці в художньому образі» для 9 класу ЗОШ (розділ 1, тема 3).
49. Аналіз структури уроку за темою «Жанрова палітра музичного мистецтва. Напрями музики масових жанрів (джаз, диско, поп, рок)» для 9-го класу ЗОШ (розділ 1, тема 3).
50. Аналіз структури уроку за темою «Театр як синтез мистецтв. Театральні професії (актор, режисер та ін.)» для 9-го класу ЗОШ (розділ 1, тема 4).
51. Аналіз структури уроку за темою «Образотворче мистецтво. Давньоруська ікона» для 10-го класу ЗОШ (розділ 1, тема 1).
52. Аналіз структури уроку за темою «Театральна культура. Народний ляльковий театр вертеп» для 10-го класу ЗОШ (розділ 2, тема 3).
53. Аналіз структури уроку за темою «Образотворче мистецтво. Народне мистецтво та основні центри художніх промислів» для 10 класу ЗОШ (розділ 4, тема 1).
54. Аналіз структури уроку за темою «Музичне мистецтво. Камерні жанри вокальної та інструментальної музики. Напрями популярної музики. Музичне виконавство та освіта» для 10 класу ЗОШ (розділ 4, тема 2).
55. Аналіз структури уроку за темою «Кіномистецтво. Світове значення творчості О. Довженка» для 10 класу ЗОШ» (розділ 4, тема 4).
56. Аналіз структури уроку за темою «Архітектура Близького і Далекого Сходу» для 11 класу ЗОШ (розділ 1, тема 2).
57. Аналіз структури уроку за темою «Російський живопис» для 11 класу ЗОШ (розділ 1, тема 7).
58. Аналіз структури уроку за темою «Європейська музична культура» для 11 класу ЗОШ (розділ 2, тема 1).
59. Аналіз структури уроку за темою «Італія – батьківщина оперного мистецтва» для 11 класу ЗОШ (розділ 3, тема 2).
60. Аналіз структури уроку за темою «Європейське кіномистецтво» для 11 класу ЗОШ (розділ 4, тема 1).
61. Специфіка, сенс та призначення етики.
62. Мораль як предмет етики. Функції моралі.
63. Структура моралі. Моральна свідомість та моральна самосвідомість.
64. Структура моралі. Моральна практика та моральні відносини.
65. Прикладна етика.
66. Поняття, сутність та історичні форми етикету.
67. Аналіз навчальних програм та підручників з етики для учнів 5-6 класів.
68. Принципи й методи викладання етики.
69. Типи та структура шкільного уроку етики. Оцінювання навчальних досягнень учнів.
70. Поняття естетичного та основні етапи становлення естетичної науки. Предмет естетики.
71. Естетична свідомість та її структура.
72. Форми естетичної діяльності.
73. Основні естетичні категорії.
74. Програмне та методичне забезпечення шкільного курсу естетики.
75. Принципи й методи викладання естетики.
76. Типи та структура шкільного уроку естетики. Оцінювання навчальних досягнень учнів.
77. Морально-естетичне виховання. Методика організації і проведення позакласної та позашкільної роботи з морально-естетичного виховання.
78. Структура та зміст уроку етики у 5 класі «Як розрізняють добро та зло».
79. Структура та зміст уроку етики у 5 класі «Коли нам буває соромно».
80. Структура та зміст уроку етики у 5 класі «Якими є моральні норми українського народу».
81. Структура та зміст уроку етики у 5 класі «Як спілкуватися, долаючи відстань».
82. Структура та зміст уроку етики у 6 класі «Чому моральні цінності визначають як життєві орієнтири».
83. Структура та зміст уроку етики у 6 класі «Що таке мистецтво керувати собою».
84. Структура та зміст уроку етики у 6 класі «Що означає бути моральною людиною».
85. Структура та зміст уроку етики у 6 класі «Ми – громадяни України».
86. Структура та зміст уроку естетики у 10 класі «Естетика і мистецтвознавство».
87. Зміст, мета та поурочне планування теми з естетики у 10 класі «Категорії естетики».
88. Структура та зміст уроку естетики в 11 класі «Історичні закономірності розвитку мистецтва».
89. Структура та зміст уроку естетики в 11 класі «Функції мистецтва».
90. Структура та зміст уроку естетики в 11 класі «Види мистецтва».

5011
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31