Кафедра музикознавства, інструментальної
та хореографічної підготовки
Факультет мистецтв

29543.jpg                     

                                    ОВЧАРЕНКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

 

           В.о. зав. кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки,     

доктор педагогічних наук, професор

 

      

21442

                                                МІЩАНЧУК ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА

                                               Кандидат педагогічних наук, доцент

Мищанчук

   У 2001 році закінчила Одеську державну консерваторію ім. А. В. Нежданової за спеціальністю «Оркестрові струнні інструменти, скрипка».

  З 2005 року працює на кафедрі музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки Криворізького державного педагогічного університету, обіймаючи посади викладача, старшого викладача, в. о. завідувача кафедри, а з 2017 до 2021 р. – завідувача кафедри.  Нагороджена грамотою виконкому Криворізької міської ради.

   З 2009 р. по 2014 р. Міщанчук Вікторія Миколаївна навчалася в аспірантурі Криворізького державного педагогічного університету. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Методика використання сугестивних технологій у музично-виконавській підготовці майбутніх учителів музики» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

   Міщанчук В. М. активно займається науковою та творчою діяльністю – є керівником наукової теми кафедри «Поліхудожнє виховання особистості в контексті сучасної інтеграції мистецької освіти», займається рецензійною роботою. У науковому доробку Міщанчук Вікторії Миколаївни понад 30 наукових публікацій. Приймає активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних, загальноуніверситетських науково-методичних і науково-практичних конференціях. Коло наукових інтересів: використання інноваційних технологій у сучасній мистецькій освіті в Україні, музична педагогіка, музичне виконавство. На кафедрі викладає дисципліни: «Основний музичний інструмент», «Додатковий музичний інструмент», «Гра на музичному інструменті», «Історія музики».

    Міщанчук В. М. приділяє значну увагу науковій роботі зі студентами, керує курсовими та магістерськими роботами, студентською науковою проблемною групою «Актуальні питання скрипкового мистецтва». Під керівництвом викладача студенти виступають на конференціях та публікуються у наукових збірках.

  Як художній керівник та солістка ансамблю викладачів музично-хореографічного відділення «Віола», інструментального ансамблю «Sound-Mezzo» Міщанчук В. М. є постійним учасником концертів на факультетському, університетському та міському рівнях. Проводить активну роботу з естетичного виховання молоді, разом зі студентами виступає з лекціями-концертами в загальноосвітніх та музичних школах, позашкільних закладах міста Кривого Рогу, на фестивалях та конкурсах, звітних концертах класу. Під керівництвом викладача студенти індивідуального класу успішно представляють свої здобутки на міжнародних, всеукраїнських та університетських конкурсах і фестивалях виконавців-інструменталістів, отримують звання лауреатів та дипломантів: Варнавський Ігор – І премія на Міжнародному конкурсі «Кримська весна, Ялта – 2006»; Алфьорова Олена – диплом Дипломанта в номінації «Інструментальний жанр» на V Відкритому Міжнародному фестивалі-конкурсі музики та академічного вокалу «Золотий зорепад» (м. Дніпропетровськ, 2013 р.); Алфьорова Олена – Диплом у номінації «Струнні інструменти (скрипка)» на X Відкритому конкурсі молодих музикантів-виконавців та композиторів «Харківські асамблеї» (м. Харків, 2013 р.); Бережний Богдан – Лауреат I премії I Всеукраїнського фестивалю-конкурсу інструментального, вокального, хореографічного та циркового мистецтва «Промені натхнення» (м. Кривий Ріг, 2016 р.); Грох Валерія –Лауреат II премії I Всеукраїнського фестивалю-конкурсу інструментального, вокального, хореографічного та циркового мистецтва «Промені натхнення» (м. Кривий Ріг, 2016 р.); Совенко Єлизавета – Лауреат IІІ премії ІX Відкритого Міжнародного фестивалю-конкурсу музики і академічного вокалу  «Золотий Зорепад» в номінації «Інструментальний жанр» струнно-смичкові інструменти (м. Дніпро, 2017 р.); Грох Валерія – Лауреат І премії ІІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу інструментального, вокального, хореографічного, театрального, циркового мистецтва та театрів мод «Промені натхнення» (м. Кривий Ріг, 19-20 травня 2018 р.); Скрипковий дует у складі: Пастернак А. та Поправка М. – Лауреати І премії ІІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу інструментального, вокального, хореографічного, театрального, циркового мистецтва та театрів мод «Промені натхнення» (м. Кривий Ріг, 19-20 травня 2018 р.).

.

3692

                                                                                       ШРАМКО ОКСАНА ІЛЛІВНА

шрамко

Кандидат філософських наук, доцент

  У 1986 р. закінчила Київську державну консерваторію за спеціальністю «Фортепіано». За направленням консерваторії працює на кафедрі з 1986 року, обіймаючи посади концертмейстера, викладача, старшого викладача, доцента. З 2006-го по 2015 рік очолювала кафедру, з 2012 року — факультет мистецтв. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, орденом «За заслуги перед містом», почесними грамотами Дзержинської районної у місті ради, Криворізького державного педагогічного університету, Грамотою Національної Всеукраїнської музичної спілки.

  У 1997 р. закінчила аспірантуру Криворізького державного педагогічного університету. У 1998 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на тему: «Індивідуальний досвід в контексті особистісної самореалізації», яка присвячена проблемам культури та музичного виконавства. Працює над темою докторської дисертації, бере участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, працює у складі оргкомітету всеукраїнських конференцій, займається редакторською та рецензійною роботою, керує науково-методичним семінаром кафедри «Сучасні технології поліхудожньої освіти». Основні напрямки наукової роботи: філософія культури, філософія мистецтва, філософія мистецької освіти, музичне виконавство. Результати роботи за означеними напрямками відображено у 82 публікаціях, серед яких 3 навчально-методичних комплекси, навчально-методичний посібник «Основний музичний інструмент: Алгоритми методики» з грифом МОН України, статті у фахових виданнях. Викладає і є розробником навчальних програм з курсів «Основи наукових досліджень», «Основи музикознавчих досліджень», «Основний музичний інструмент», «Методика викладання етики та естетики», «Загальна теорія мистецтва». Приділяє значну увагу науковій та науково-методичній роботі зі студентами, а також професійній підготовці студентів-виконавців. Підготувала двох дипломантів І Всеукраїнського фестивалю фортепіанної музики для дітей та юнацтва (Шахматова Н., Нечипоренко О. – Київ, 1994 р.); дипломанта Всеукраїнського конкурсу «Класична спадщина та сучасна музика України» (Нечипоренко О. – Київ, 1995 р.); дипломанта VІІ Міжнародного конкурсу молодих виконавців «Кримська весна – 2008» (Полякова В. – Ялта, 2008 р.); Лауреата ІІІ ступеню VІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу «Золотий зорепад» у номінації «Сольне фортепіанне виконавство» (Вербицька А. – Дніпропетровськ, 2015 р.), Лауреата І ступеню ІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Промені натхнення» у номінації «Фортепіано» (Добридник К. – Кривий Ріг, 2017 р.); переможців і дипломантів олімпіад-конкурсів студентів-інструменталістів, що проводилися на факультеті. 

3687

                                                                        БЄЛІКОВА ВАЛЕНТИНА ВЕНЕДИКТІВНА

                                                                           Кандидат мистецтвознавства, доцент

бєлікова

  Після закінчення в 1969 році Київської державної ордена Леніна консерваторії отримала кваліфікації: методист музичного виховання, викладач хорового співу, викладач гри на фортепіано.

  У 1991 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства на тему: «Музичне виконавство як вид художньо-творчої діяльності».

  У Криворізькому державному педагогічному університеті працює з 1969 року. Викладає на кафедрі дисципліни: «Історія української музики», «Основний музичний інструмент», «Додатковий музичний інструмент». Валентина Венедиктівна Бєлікова є автором понад 140 наукових, науково-методичних праць (монографії, статті, навчальні посібники, хрестоматії). З метою удосконалення навчального процесу підготувала та опублікувала 7 навчальних посібників з історії музики, один з яких зайняв I місце у номінації «Навчальні посібники» і був відзначений дипломом обласного міжвузівського конкурсу на кращі наукові та навчально-методичні видання. Крім того, 3 посібника отримали гриф МОН. Коло наукових інтересів пов’язане із вивченням формування та розвитку української музичної культури; дослідженням проблем виконавського мистецтва та інтерпретації музичних творів. Особливу увагу приділяє дослідженню деяких аспектів української музичної культури сьогодення, а також становлення духовної музики нашого регіону, виступаючи з доповідями на науково-методичних семінарах вчителів музики Саксаганського району. Систематично приймає участь у конференціях різних рівнів та тематичних напрямків. Багато уваги приділяє науковій діяльності студентів (зокрема, В. В. Бєлікова понад 20 років керує проблемною групою студентів, результатом діяльності якої є підготовка та видання науково-методичних доробок, участь у міжнародних, університетських наукових конференціях). Є членом Національної Спілки композиторів України.

  Бєлікова В. В. нагороджена Почесною грамотою МОН України (1992 р.), у 1994 році їй присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури України». У 2000 р. Американський Біографічний інститут обрав Валентину Венедиктівну «Жінкою року-2000». У 2003 р. отримала подяку Дзержинської районної у місті ради, 2008 р. – диплом лауреата третьої премії конкурсу-рейтингу «Книжка року в Кривому Розі» (за версією «Рудих текстів»), 2012 р. – грамота директора ДВНЗ «КНУ» КПІ за досягнуті особисті результати в науково-дослідній роботі, 2013 р. – грамота від Виконкому Криворізької міської Ради, 2015 р. – Нагрудний знак «За заслуги перед містом» ІІІ ступеня.

3686

                                                                                      СИДОРЕНКО ТЕТЯНА ДМИТРІВНА

сидоренко

Кандидат педагогічних наук, доцент

  У 1991 році закінчила Харківський інститут мистецтв ім. І. П. Котляревського за спеціальністю «Фортепіано». Має понад 35 наукових робіт. У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Дидактичні основи формування педагогічної культури майбутнього вчителя».  Викладає лекційні та практичні курси з таких дисциплін, як: «Художня культура», «Основний музичний інструмент», «Додатковий музичний інструмент», «Гра на музичному інструменті». Приймає участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, є головою профспілки музично-хореографічного відділення, куратором академічної групи. Сидоренко Т. Д.  активно займається науковою роботою зі студентами та керує студентською науковою проблемною групою «Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя музики в системі педагогічної освіти».

  Однією із складових характеристики Тетяни Дмитрівни є її рівень педагогічної  культури, в якій з найбільшою повнотою відображені духовні й матеріальні цінності освіти і виховання, а також способи творчої педагогічної діяльності, необхідні для обслуговування історичного процесу зміни поколінь, соціалізації особистості та здійснення освітньо-виховного процесу.

 

3680

                                                                         ЧЕБОТАРЕНКО ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА

Безымянный

Кандидат мистецтвознавства, доцент

   У 1990 році закінчила фортепіанний факультет Одеської державної консерваторії ім. А. В. Нежданової за спеціальністю «Фортепіано» та Міжнародні курси вищої виконавської майстерності піаністів пам’яті С. В. Рахманінова (м. Тамбов, 1990 р.). Почала працювати з 1990 року в Криворізькому державному педагогічному університеті. З 01.12.1992 р. по 01.01.1994 р. була асистентом-стажистом при Санкт-Петербурзькій державній консерваторії ім. М. А. Римського-Корсакова; з 01.1994 р. по 01.1996 р. – асистентом-стажистом при Київській державній консерваторії ім. П. І. Чайковського (кваліфікації: концертний виконавець, викладач вищого навчального закладу).

   Чеботаренко О. В. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства на тему: «Культурологічні аспекти виконавської форми в музиці» (1998 р.). Продовжила працювати у КДПУ в 1996 році. Читає такі навчальні дисципліни: «Музичний інструмент», «Методика викладання інструментально-виконавських дисциплін», «Історія музичних стилів», «Акомпанемент та імпровізація», «Сучасні форми аранжування». 

   Має більше 30 публікацій (статті у фахових виданнях, методичні рекомендації), постійно бере участь у міжнародних наукових конференціях, міжнародних та всеукраїнських конкурсах-фестивалях в якості концертмейстера, виступає опонентом на захистах кандидатських дисертацій; має 5 лауреатів Міжнародних конкурсів. Коло наукових інтересів – теорія та історія культури, психологія мистецтва; теорія і методика фортепіанного виконавства, інтерпретації і педагогіки. Веде активну концертно-виконавську діяльність. Протягом 20 років Ольгою Валеріївною було виконано більше 100 концертів сольних та в ансамблі з вокалістами, скрипалями, народниками, піаністами. Є лауреатом Міжнародного ХХ ювілейного фестивалю-конкурсу ім. М Конопницької  (м. Пшедбудж, Польща, 2011 р.).

   Чеботаренко О. В. є постійним членом вченої ради по захистам кандидатських дисертацій при Одеській національній музичній академії ім. А. В. Нежданової, членом Національної всеукраїнської музичної спілки. У 2004 р. була нагороджена грамотою Національної всеукраїнської музичної Спілки «За вагомий внесок у справу розвитку національної музичної освіти, значні творчі досягнення і активну плідну діяльність в галузі музичного виконавства» та у 2016 р. грамотою як член Асоціації «Фортепіано» Криворізького міського відділення Національної всеукраїнської музичної спілки.

3679

                                                                           ВЛАСЕНКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА

власенко

Кандидат мистецтвознавства, доцент

  Закінчила з відзнакою Одеську державну консерваторію ім. А. В. Нежданової за спеціальністю «Фортепіано».

  У 2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17. 00. 03 - Музичне мистецтво.

  З 2002 року в КДПУ викладає курси: «Історія художньої культури та методика її викладання», «Народознавство та музичний фольклор України», «Історія хореографічного мистецтва», «Інформаційно-комунікаційні засоби навчання», «Музичний інструмент». Здійснює керівництво педагогічною практикою студентів музично-хореографічного відділення. Коло наукових інтересів – мистецтвознавство, педагогіка і методика мистецької освіти. Серед наукових доробків І. М. Власенко - навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, понад 20 статей у фахових виданнях, доповіді на конференціях різних рівнів, навчальний посібник з грифом МОН. Бере участь в атестації наукових кадрів в якості офіційного опонента та рецензента авторефератів кандидатських дисертацій зі спеціальності 17.00.03 - Музичне мистецтво.

  Значну увагу І. М. Власенко приділяє науковій роботі студентів. Вона є відповідальною за науково-дослідницьку роботу студентів музично-хореографічного відділення факультету мистецтв, членом редколегії з видання щорічної збірки наукових робіт студентів факультету мистецтв КДПУ «Актуальні проблеми мистецько-педагогічної освіти». Керує студентською науковою проблемною групою «Мистецтво у сучасному полікультурному просторі». Учасниками проблемної групи надруковано понад 70 матеріалів і здійснено близько 30 виступів на конференціях.

  Співпрацює з мистецькими осередками міста, беручи активну участь у проведенні виставок, презентацій творчих доробків майстрів Криворіжжя та інших регіонів України в якості лектора, ведучої творчих заходів. Здобутки щодо співпраці з Національною спілкою майстрів народного мистецтва України відзначені листом подяки Управління культури і туризму виконкому Криворізької міської ради (2015). 

3685

                                                                          БІЛОНЕНКО ГЕОРГІЙ ОЛЕГОВИЧ

білоненко

Старший викладач, завідувач секцією «Оркестрові інструменти»

   Є випускником Астраханської державної консерваторії за спеціальністю «Народні інструменти (Баян)» (1977 р.). Працює у Криворізькому державному педагогічному університеті з 1980 року. Завідує секцією оркестрових інструментів кафедри. Викладає такі навчальні дисципліни, як: «Оркестровий клас», «Основний музичний інструмент», «Додатковий музичний інструмент». Георгій Олегович Білоненко є автором більше 30 науково-методичних публікацій і більше 50 статей у періодичній пресі, чотирьох виданих репертуарних збірок для оркестру та для баяну.

  Білоненко Г. О. підготував плеяду високопрофесійних музикантів; 20 з його вихованців – лауреати, дипломанти міжнародних та всеукраїнських конкурсів виконавців-інструменталістів. Колектив українського оркестру народних інструментів під його керівництвом отримав почесне звання «Народний аматорський колектив профспілок України» (посвідчення № 667 від 11.02.09 р.).

  Георгій Олегович Білоненко був головою профбюро факультету (1994-2001 рр.), членом Вченої ради факультету (1982-1990, 1994-2001 рр.). З 1993 р. – член Всеукраїнської музичної спілки. Нагороджений двома грамотами Міністерства освіти і науки України, двома грамотами Національного музичного комітету Всеукраїнської музичної спілки, Почесною грамотою Президії Дніпропетровського обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України, Почесною грамотою виконкому Криворізької міської ради, грамотою відділу культури виконкому міської ради, грамотою відділу освіти і науки виконкому міської ради, двома грамотами комітету з фізичної культури та спорту виконкому міської ради, грамотою Дніпропетровського обласного спорткомітету. Є кандидатом у майстри спорту з шахів, він – дипломант міжнародного конкурсу (м. Москва, 1970 р.).  У 1997 – 2012 рр. був головою шахової федерації м. Кривого Рогу; член обласної шахової федерації, учасник всесоюзних і республіканських змагань, переможець чемпіонатів Астраханської і Дніпропетровської областей. Білоненко Г. О. є Лауреатом міжнародних конкурсів – «Perpetuum mobile» (м. Дрогобич) та «Премія Ланчано» (Італія, м. Ланчано).

3682

                                                                           ЯРОШЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

                                                                           Старший викладач,
ярошенко     заступник декана факультету мистецтв з виховної роботи       

  У 1980 році з відзнакою закінчила навчання у Криворізькому державному музичному училищі. У 1988 році з відзнакою закінчила навчання у Криворізькому державному педагогічному університеті. На музично-хореографічному відділенні  факультету мистецтв працює з 1988 року. З 2001 року викладає навчальні курси «Сольфеджіо», «Гармонія», «Основи теорії музики», «Музичний інструмент», «Гра на музичному інструменті». Є лауреатом обласного огляду-конкурсу викладачів музичних шкіл (м. Дніпропетровськ, 1982 р.) та I Всеукраїнського конкурсу (м. Кіровоград, 1995 р., диплом найкращого концертмейстера). 15 років працювала з Народною хоровою капелою факультету у якості концертмейстера, приймала активну участь у концертах, конкурсах, фестивалях різного рівня, співпрацювала з симфонічними оркестрами. Має 70 наукових публікацій і навчально-методичних матеріалів, серед яких значне місце посідають два навчальних посібника з грифом МОН для студентів музичних відділень педагогічних навчальних закладів, видані у 1997 році та у 2000 році. Неодноразово брала участь у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських, загальноуніверситетських науково-теоретичних і науково-практичних конференціях, також активно залучає студентів до науково-дослідницької роботи.

  Студенти класу Ярошенко О. М. приймають активну участь у Міжнародних конкурсах (володар Гран-прі, Лауреати I-II премій). Приймає активну участь у концертних заходах музично-хореографічного відділення факультету мистецтв, університету, міста, обласного педагогічного ліцею-інтернату.  Проводила активну сольну концертну діяльність. З 1996 року працювала за сумісництвом в КОЛІ. Працювала у складі журі університетського фестивалю «Студентська весна». Нагороджена Грамотою Криворізької міської ради (2017), Подякою виконкому Дзержинської районної ради (2002), Грамотами Криворізького державного педагогічного університету та Криворізького обласного ліцею-інтернату.

  Ярошенко О.М. була куратором академічних груп, зараз є заступником декана з виховної роботи на громадських засадах на музично-хореографічному відділенні.

3683

                                                                                    КОРОЛЬКОВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ

корольков

Викладач

  У 2008 році закінчив Національну музичну академію України імені П. І. Чайковського. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Музичне мистецтво», та здобув кваліфікацію концертного виконавця-соліста, викладача (балалайка).

  На кафедрі музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки працює з 2009 року, зарекомендував себе як  талановитий виконавець та викладач. Є лауреатом Міжнародних та Всеукраїнських  конкурсів (II премія Міжнародного конкурсу «Perpetuum mobile» (Дрогобич-2010), ІІ премія Міжнародного конкурсу «Премія Ланчано»-2011 (Італія). Викладає дисципліни: «Оркестровий клас», «Основний музичний інструмент», «Додатковий музичний інструмент» та «Гра на музичному інструменті».

  Відповідально займається виховною роботою зі студентами, є куратором академічної групи, приймає активну участь у концертній діяльності міста, Криворізького району, університету. 

3662
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Вересень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30