Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

05.06.2019 р. доцентом кафедри педагогіки Івановою В.В. спільно зі студентами природничого факультету (гр. ЗБ-16) проведено засідання круглого столу на тему: «Збережемо нашу Планету».

Виховний захід Іванова 05.06.19

Метою заходу було висвітлення актуальних проблем співіснування людини та природи, оскільки на сучасному етапі розвитку людства проблема формування екологічної культури особистості набула особливої актуальності, а саме питання взаємодії природи з людиною перетворилося на глобальну екологічну проблему. Учасники «круглого столу» були одностайні у своєму твердженні: якщо люди в найближчому майбутньому не навчаться дбайливо ставитися до природи, вони знищать і себе, запобіжником цьому може стати виховання екологічної культури і відповідальності учнів.
Студенти переконливо довели, що природа – наш дім. Дім, в якому ми живемо. Дім, частиною якого ми є. Отже від того, як ми будемо в цьому домі жити, як ми будемо себе в ньому поводити, залежить наше життя.

8026

19.04.2019 р. доцентом кафедри педагогіки Білоус О.С. спільно зі студентами факультету географії, туризму та історії (ГОЕ-16) було проведено дискусію на тему: «Сімейне щастя – мрія чи реальність?».
Метою заходу було сформувати уявлення студентів про сім’ю, сімейні стосунки, ознайомити з засадами побудови сімейних відносин. Підчас дискусії виконувалися завдання, спрямовані на усвідомлення значення слів «шлюб», «подружжя», «сім’я»; озброєння учасників знаннями про шлюб як юридичну основу сім’ї; ознайомлення з функціями сім’ї та особливостями шлюбно-сімейних відносин в Україні.

19.04.19 Білоус

Після обговорення витягів з нового (2019) Сімейного кодексу України (розділи «Шлюб», «Сім’я», «Акти громадянського стану») було проведено тренінг задля сформованості вмінь у виконанні сімейних ролей.
Учасники заходу дійшли висновку, що своє шлюбно-сімейне законодавство має кожна країна. І тому кожна держава зацікавлена в тому, щоб сім’я була міцною.

7693

22.03.2019 р. на фізико-математичному факультеті (гр. МІ-17) було проведено виховний захід на тему: «Молодь – за здоровий спосіб життя».

22.03 Волощук

Під час проведення заходу, студенти спільно з викладачем канд. пед. наук, доцентом Волощук І.А. зазначили, що сучасні соціальні негаразди, економічна криза негативно позначилися на здоров’ї української нації взагалі, а найбільше занепокоєння викликає стан соціального, фізичного й емоційного самопочуття дітей та молоді – майбутнього покоління України.

22.03 1 Волощук

Молоді люди, які поки що не мають проблем із здоров’ям, вважають що немає потреби у його збереженні та зміцненні. Тому важливим  є: формування у молоді активного ставлення до особистого здоров’я та усвідомлення того, що здоров’я є найбільшою цінністю, дарованою людині природою. У заході взяли участь представники бібліотеки КДПУ: Лебедюк Олена Олександрівна – завідувачка відділу інформаційних технологій і комп’ютерного забезпечення та Авраменко Ольга Юріївна– головний спеціаліст у галузі засобів комунікації, які представили рекомендаційний бібліографічний список: «Від соціальних мереж до онлайн-банкінгу: безпека в Інтернеті».

22.03 2 Волощук

Інформацію підготувала – доцент І.А. Волощук.

7258

23.01.2019 р. доцентом кафедри педагогіки Івановою В.В. спільно зі студентами гр. ЗІ/ЗГ/ЗММ-16 було проведено засідання круглого столу на тему: «Учителю, ти є і будеш вічно».

Захід 23.01.19

Виховний захід, який було присвячено професії учителя, мав на меті у доступній формі донести до свідомості студентів, що вчитель – одна з найшанованіших, найпочесніших та найвідповідальніших професій; учитель – це людина з великої букви, яка працює на майбутнє; вчитель є творцем майбутнього країни, тому що від його праці багато в чому залежить різнобічність розвитку знань молодого покоління, їх переконання, світогляд, моральні якості.
Наприкінці дискусії було підведено підсумки: вихованням і навчанням можуть займатися люди, які мають хист до цієї справи і люблять її. Учитель повинен вміти й хотіти передавати свої знання іншим, захоплюватися самим процесом навчання і виховання людини. Успіх педагогічної діяльності багато в чому залежить від комунікативних здібностей учителя, від його вміння налагодити гармонійні взаємини з дітьми.

 

6740

22.01.2019 р. доцентом кафедри педагогіки Івановою В.В. спільно зі студентами гр. ЗІ/ЗГ/ЗММ-16 була проведена година спілкування, присвячена Дню Соборності України.

22.01.19 Іванова

Метою проведення заходу було поглиблення знань студентів з історії становлення і формування української держави, на основі історичних фактів розповісти про Акт Злуки УНР та ЗУНР; ознайомити з цікавими фактами про Україну; сприяти вихованню патріотичних почуттів та поваги до державної атрибутики, викликати інтерес до історії України.
Наприкінці бесіди було підведено підсумки: національно-патріотичне виховання має охоплювати всіх учасників навчально-виховного процесу, сприяти формуванню у студентів національних та загальнолюдських цінностей, особистісних якостей, що притаманні громадянину України.

 

 

 

 

6707

04.12.2018 р. в рамках Міжнародної акції: «16 днів активних дій проти насильства» на факультеті дошкільної і технологічної освіти з магістрами ІІ курсу (гр. ДВП-14), доцент кафедри педагогіки Зеленкова Н.І. провела виховний захід на тему: «Україна – це світ без насильства».

04 12.18. Зеленкова

Мета виховного заходу: сформувати уявлення про проблему насилля й жорстокості, їх наслідків для дитини чи інших членів родини; вивчити права дітей, обговорити питання, як захиститися від будь-якого насильства; виховувати вміння попереджувати жорстоке поводження з людьми.
Під час бесіди студенти обговорювали проблему насильства над дитиною, як жорстоке поводження з дитиною, нехтування її інтересами та потребами. Активно приводили приклади фізичного, сексуального, психологічного та економічного насильства.

6396

28.11.18. Макаренко

6395

03.11.2018 р. в рамках Міжнародної акції: «16 днів активних дій проти гендерного насильства» на природничому факультеті зі студентами ІІ курсу (гр. БХ/БП–17), доцент кафедри педагогіки Щербина С.М. провела годину спілкування на тему: «Всі ми різні, але всі ми рівні».

03.11.18 Щербина

Під час обговорення студенти дійшли думки про те, що впровадження ґендерного підходу в освітню сферу забезпечує створення умов для ґендерної компетентності та ґендерної соціалізації особистості, що сприяє вихованню відносин між статтями, вільних від жорстких стереотипів маскулінності та фемінінності у традиційному значенні, що може стати умовою виховання нової особистості з високими інтенціями відкритості і адаптивності до всіх сфер життя, необмеженими можливостями індивідуального життєвого вибору і самореалізації. Грамотна організація виховної роботи в сучасній школі має допомогти учням подолати закріплення й трансляцію із покоління в покоління ґендерних ролей, ґендерних стереотипів, починаючи від особливостей зовнішності різних статей і закінчуючи ґендерним аспектом професійної самовизначеності.

6383

29.11.2018 р. в рамках Міжнародної акції: «16 днів активних дій проти гендерного насильства» у гуртожитку № 1 зі студентами ІV курсу факультету мистецтв (музично-хореографічного відділення), доцентом кафедри педагогіки Король А.М. було проведено бесіду за круглим столом на тему: «Чи є насильство в сучасних сім’ях?».
Виховний захід присвячений Міжнародній акції, мав на меті ознайомити студентів з проблемами, причинами, ознаками насильства в сім’ї, нормативними документами з його попередження.

29.11.18 Король

На заході розглядалися проблеми попередження насильства у сім’ї в сучасному суспільстві, яке зумовлено не тільки збільшенням фактів психологічного, фізичного, сексуального насильства, а і не бажанням соціуму розглядати це питання відкрито. Студенти активно включились у захід, приводили приклади, обговорили дискусійні питання: як ви розумієте насильство в сім’ї та які існують різновиди насильства в сім’ї?

6381

29.11.2018 р. в рамках Міжнародної акції: «16 днів активних дій проти гендерного насильства» канд. пед. наук, доцентом кафедри педагогіки Білоус О.С. було проведено годину спілкування: «Ми – різні, але ми рівні» зі студентами факультету географії, туризму та історії (географія), гр. ГОЕ-17.

29.11.18 Білоус

Розглядалися питання гендерної нерівності, існування гендерних стереотипів навіть у ХХІ столітті, економічного насилля, насилля на почві ненависті. Враховуючи специфіку навчання студентів-географів, підіймалися дискусійні питання щодо існування гендерної рівності між студентами та студентками під час походів та краєзнавчо-туристичної роботи.

6324
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша