Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

7 травня 2018 р. доцентом кафедри педагогіки Потапенком О.Б. було проведено профорієнтаційний захід з учнями 10–11-х класів Криворізької гімназії № 49.

Потапенко 7.05.18

Під час цікавої та пізнавальної розповіді учні отримали потрібну їм інформацію про історію створення Криворізького державного педагогічного університету, його славні традиції, сучасні факультети та правила прийому на навчання. Особливу увагу присутніх привернув перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів, умови навчання та перспективи професійної самореалізації.
На завершення зустрічі викладач кафедри наголосив на спроможності університету задовольнити освітні потреби випускників загальноосвітніх шкіл міста та району на сучасному науковому рівні, звернувся до присутніх освітян із пропозицією щодо поширення серед педагогічної спільноти міста інформації про спеціальності університету та відкриття магістратури із спеціальності 011 Освітні та педагогічні науки в Криворізькому державному педагогічному університеті за новою спеціалізацією «Педагогіка вищої школи».
4908
17 квітня 2018 року доцентом кафедри педагогіки Макаренко І.Є. було проведено профорієнтаційний захід з учнями 10-11 класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 52.
Макаренко 52
Під час заходу було надано детальну інформацію щодо можливостей отримати якісну освіту на базі Криворізького державного педагогічного університету за різними напрямками підготовки. Учні мали можливість задати питання, які їх цікавили, а також переглянути відеоролик про наукове та творче життя на кожному з факультетів університету.
Викладач поділилася власним досвідом щодо отримання педагогічної освіти, її перевагами та престижем. Старшокласників також було запрошено на день відкритих дверей «Маршрутами Криворізького педагогічного», який заплановано на 21 квітня 2018 року.
4688

27.02.2018 р. у гуртожитку № 1 КДПУ була проведена бесіда за круглим столом на тему «Крок за кроком до професії Вчитель» зі студентами I-IV курсів фізико-математичного факультету. На заході була присутня канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки, Волощук І.А.

Метою бесіди було: розкрити глибинну сутність27.02.18 Волощук учительської праці, виховувати любов і повагу до вчителя, відповідальне ставлення студентів до навчальної діяльності. Особливу увагу було приділено висвітленню інформації про те, що професійні навички відіграють велику роль у долі людини. Постійне накопичення знань – не примха, не гонитва за зовнішньою ерудицією й освіченістю, це необхідність, продиктована укладом нашого життя, рівнем розвитку науки й техніки, прагненням до всебічного гармонійного розвитку кожної особистості. Також викладач кафедри педагогіки звернулася до студентів IV курсів і запросила до навчання в магістратурі та аспірантурі кафедри педагогіки нашого університету.

4169

У рамках плану виховної роботи кафедри педагогіки зі студентським колективом 04 грудня 2017 року канд. пед. наук, доцент Білоус О.С.  провела зі студентами факультету географії, туризму та історії (гр. ГОЕ-16) екологічну гру «Забруднення довкілля в Криворіжжі».

Головною тезою заходу стало твердження, що для Кривого Рогу велике значен­ня має природоохоронна діяльність, спрямована на запобігання забрудненню навколишнього природного середовища, насамперед – одного з найбільш вражених елементів довкілля, яким є атмосферне повітря. Це один із пріоритетів стратегії розвитку міста до 2025 року.Б 4.12.17

3335

13 грудня 2017 року доцентом кафедри педагогіки О.С. Білоус в рамках профорієнтаційній роботи було проведено годину спілкування «Моя майбутня професія – вчитель: шлях до успіху» зі студентами-магістрами факультету дошкільної та технологічної освіти гр. ДВП-м-13.

Б 13.12.17 7

Фотозвіт за посиланням: http://kdpu.edu.ua/pedahohiky/fotohalereia/category/410-hodyna-spilkuvanniaosbilous.html

 

3471

10.10.2017 р. доцент кафедри Король А.М. провела виховний захід зі студентами групи УАФ-16 на тему: «Вплив спадкових захворювань на формування здорового покоління».
Захід проводили студенти Булах В. та Мартинович К. Усі учасники активно обговорювали запропоновані питання, але найбільшу зацікавленість виявили: Глуговська Л., Пуц А., Куршина Н., Горбаченко К. та Мелен К.
Жваве обговорення серед присутніх викликали представлені відеоматеріали та презентації. Підсумовуючи, учасники дійшли висновку, що звичайно, кожна людина індивідуальна, у кожного генетично закладені ті або інші задатки, які протягом життя проявляються. Але у кожного є можливість бути здоровим і щасливим. Саме в дитинстві закладається шлях розвитку, якому людина буде слідувати до кінця життя. Тому, батьки відіграють найважливішу роль у питаннях здоров’я і розвитку своєї дитини.К 10.10.17Фотозвіт за посиланням: https://kdpu.edu.ua/pedahohiky/fotohalereia.html

3200

18 жовтня, у гуртожитку № 1 зі студентами ІІІ курсу фізико-математичного факультету, гр. МІ-15, було проведено круглий стіл на тему "Фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань (куріння, алкоголь, надлишкова вага, недостатня рухливість)".
Мета даного заходу була з’ясувати: які найголовніші фактори ризику серцево-судинних захворювань у молоді. У ході круглого столу студенти розкрили вплив різних чинників на функціональний стан серцево-судинної системи; обґрунтували вплив здорового способу життя як одного з факторів зміцнення функціонального стану серцево-судинної системи. Підводячи підсумки даного заходу, студенти разом з викладачем кафедри педагогіки Волощук І.А., з’ясували, що зниження резервних можливостей організму у молодих людей, зокрема серцево-судинної системи спостерігається у студентів, які не дотримуються оптимального режиму харчування, ведуть малорухливий спосіб життя, мають шкідливі звички та надлишкову вагу.18.10.2017

3195

25 жовтня 2017 року відбувся виховний захід зі студентами ІІ курсу природничого та музично-педагогічного факультетів, спрямований на пропаганду здорового способу життя серед учнівської та студентської молоді. Бесіда зі студентами була проведена доцентом кафедри педагогіки С.М. Щербиною, старшим викладачем кафедри біології та методики її викладання М.О. Квітко та магістром природничого факультету Ю.В. Білік.
Доцент кафедри педагогіки С. М. Щербина зазначила, що пріоритетним завданням системи освіти є виховання людини в дусі відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих як до найвищої індивідуальної й суспільної цінності та залучила студентів до обговорення теми: «Здоров’язберігаюче навчання – пріоритет сучасної освіти».
Під час обговорення було з’ясовано, що в умовах шкільного навчання учні залучаються до діяльності, для якої характерні високий рівень психічних та фізичних навантажень. Усе це зумовлює збої в емоційному стані та негативно відображається на здоров’ї учнів, як фізичному, психічному, так і духовно-моральному. Під час бесіди було відмічено, що учні і студенти та їх здоров’я виступають найважливішими педагогічними цінностями, а отже, не молодь треба пристосовувати до освітнього процесу, а цей процес – до молоді.
С.М. Щербина акцентувала увагу майбутніх педагогів на тому, що саме вони мають забезпечити здоров’язберігаюче навчання учнів та нагадала педагогам-початківцям про необхідність дотримання здоров’язберігаючих компонентів уроку, серед них: динамічні паузи; оздоровчі хвилинки; чергування поз учнів під час уроку; ранжирування навчального матеріалу уроку за ступенем складності, новизни, актуальності; використання активних методів навчання: пошукового, діалогічного, ігрового, проектного, дослідницького тощо.
Жваве обговорення серед присутніх викликали представлені відеоматеріали, презентації, бесіда була для майбутніх педагогів актуальною та змістовною.

25.10.2017

3196

20 жовтня 2017 року з магістрантами географічного факультету та студентами гр. ГОЕ-14 до Всесвітнього дня психічного здоров’я (10 жовтня) та в рамках програми «Формування здорового способу життя у студентів і співробітників» (методист кафедри педагогіки - канд. пед. наук, доцент, О.С. Білоус) було проведено годину спілкування на тему: «Здоров’я нації у твоїх руках». Метою заходу було підвищення обізнаності студентства про проблеми не лише фізичного, але й психічного здоров’я, про захист інтересів та прав людей з особливими потребами. Психічне здоров’я має першочергове значення для особистого благополуччя, підтримки здорових людських відносин і здатності кожної людини зробити внесок в життя суспільства. У ході спілкування обговорені питання формування позитивного емоційного клімату; конфлікти, причини їх виникнення та способи подолання; окреслено шляхи підвищення толерантності до людей із психічними вадами.

 

20.10.2017

 

3193

14.11.17 р. зі студентами ІІ курсу факультету географії історії та туризму (історія) доцентом кафедри педагогіки В.В.  Івановою був проведений круглий стіл на тему «Виховання сучасного патріота – основне завдання сьогодення».
Виховний захід, присвячений патріотичному вихованню, мав донести до свідомості студентів, що формування особистості патріота України – одне з провідних завдань виховної роботи у ВНЗ. Громадянська позиція свідомого українця має полягати в активному обстоюванні традиційних для нашого менталітету чеснот: любові до рідної землі,працелюбності, товариськості, щирості, гостинності, цінності родинного життя, духовності, поважного ставлення до людей.
Наприкінці дискусії було підведено підсумки: національно-патріотичне виховання має охоплювати всіх учасників навчально-виховного процесу, сприяти формуванню у студентів національних та загальнолюдських цінностей, особистісних якостей, що притаманні громадянину України.

14.11.2017

3192
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Вересень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30