Дороніна Тетяна Олексіївна

Основні відомості:
Науковий ступіньдоктор педагогічних наук
Вчене званняпрофесор
Посадазавідувач кафедри педагогіки
Навчальні дисципліниМетодологія педагогіки; Наукові засади організації освітнього процесу у вищій школі; Гендерна педагогіка; Гендерний вимір освіти; Методика організації історико-педагогічного дослідження.
Наукові інтересиІсторія педагогіки; гендерна педагогіка; критична педагогіка
Контактна інформація:
Службова адресаКафедра педагогіки, Криворізький державний педагогічний університет, пр. Гагаріна, 54; м. Кривий Ріг, 50086, Україна
Службовий e-mailКафедра педагогіки КДПУ <[email protected]>
Веб-сторінкаВеб-сторінка
Службовий телефон (кафедра, відділ)(056) 440-59-80; (097) 055 3757
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1983-1987Вінницький державний педагогічний інститут імені Миколи Островського
"Російська філологія"
1992-1995аспірантура Київського державного лінгвістичного університету
13.00.01 - теорія та історія педагогіки
2008-2011докторантура Інституту вищої освіти НАПН України
13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
1995Інститут педагогіки АПН України;
Становлення та розвиток Києво-Могилянської академії як вищого навчального закладу Європейського рівня освіти
2012Класичний приватний університет (м.Запроріжжя)
Теорія і пратика гендерної освіти і виховання учнівської молоді в навчальних закладах України (ІІ половина ХХ - початок ХХІ століття)
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
07.11.2011- 19.11.2011Підвищення кваліфікації за категорією керівники (резерви керівників) навчальних закладів з питань гендерної освіти;
Національна академія педагогічних наук України; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК №847253
06.09.2011-30.09.2011Програма підготовки тренерів «Гендерна освіта. Гендерна політика. Протидія насильству в сім’ї»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний інститут сімейної та молодіжної політики
Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК №812313
01.08.2011-01.09.2011Програма «Гендерна чутливість. Гендерна обізнаність. Протидія насильству в сім’ї»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний інститут розвитку сім’ї та молоді
Свідоцтво про підвищення кваліфікації АБ №298853
03.10.2016-03.01.2017Вивчення наукового досвіду, підвищення рівня педагогічної майстерності
КВНЗ“Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти”
Стажування; довідка №22 від 12.01.2017 р.
21.11.201915-ти годинне навчання "Використання дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти"
КЗВО "Дніпровська академія неперервної освіти"
одноденний тематичний курс: сертифікат №ДН 41682253/6664
01.11.2019-01.02.2020The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in Education Practice (Pedagogy)
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
Стажування: сертифікат КРК 20/02/104 (180 годин - 6 кредитів ЄКТС)
05.07.2021-06.07.2021Тренінг для керівників експертних груп НАЗЯВО
Режим Zoom конференції
Підвищення кваліфікації: сертифікат №0491/2021(186) (30 годин - 1 кредит ЄКТС)
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
1987-1989вчитель російської мови та літератури
СШ №5 (м.Вінниця)
1989-2013аситент - старший викладач - доцент - професор
кафедра росіської філології та зарубіжної літератури КДПУ
2013 - завідувач кафедри педагогіки
Криорізький державний педагогічний університет
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
Київ, 29-31 травня 1991р.Міжвузівська науково-практична конференція
«Формування педагогічної майстерності в системі професійної підготовки майбутнього вчителя»
Урок літератури як реалізація творчого потенціалу майбутнього вчителя
Умань, 1993 р.Всеукраїнська конференція
«Формування творчої особистості вчителя для оновлюваної школи»
Система вищої педагогічної освіти в Києво-Могилянській академії
Київ, 1994 р.Міжнародна науково-практична конференція
«Гуманітарні аспекти реформування і розвитку національної системи освіти»
Академізація вищої школи: історія та сучасність
Київ, 1995 р.; НАУ «КМА»Наукова конференція
«Україна: людина, суспільство, природа»
Києво-Могилянська академія – вищий навчальний заклад європейського рівня
Кривий Ріг, 16 – 17 квітня 1997 р.ІІ Міжнародний симпозіум
«Людина: мова, культура, пізнання»
К вопросу о современных проблемах подготовки специалистов гуманитарного профиля
Кривий Ріг, 1999 р.Науково-методична конференція
«Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості»
Психология подросткового возраста в структуре художественного образа-персонажа (Ф.М.Достоевский «Подросток»)
Київ, 11-13 грудня 2003 р. Всеукраїнська науково-практична конференція
«Ґендер: реалії та перспективи в українському суспільстві»
Интеграция гендерных подходов в практику высшей школы (к проблеме готовности педагогов к работе в новых условиях)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2159
Київ, 20–21 травня 2004 р.Міжнародна конференція
«Профилактика психологического насилия, манипуляции сознанием и развитие критического мышления в молодежной среде»
Гендерная социализация как фактор психологического воздействия (в молодежной среде)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2160
Тернопіль, 25-26 березня 2005 ТДПУ ім. В. ГнатюкаВсеукраїнська науково-практична конференція
«Формування гендерної культури майбутніх вчителів»
Гендерна чутливість як складова гендерної культури
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2162
Київ, 27-29 листопада 2008 р., АПН України,ІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простру»

Київ, 6-8 листопада 2008 р., ІV Міжнародна науково-практична конференція
«Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє»
Питання гендерної освіти в програмах курсів підвищення кваліфікації вчителів
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2164
Волгоград, 15-18 квітня 2009 р.Международная научно-практическая конференция
«Гендерные исследования в образовании : поблемы и перспективы»
Проблема внедрения гендерной составляющей в образовательную систему Украины
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2165
Тернопіль, 14-15 жовтня 2009 р.; Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка III Міжнародна науково-практична конференція
«Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології»

Київ, 20-21 листопада 2009 р. КНУ ім.Т.Шевченка,ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простру»

Київ, 17-18 лютого 2010 р.; ПРООНФоруму ґендерних освітніх центрів
«Сучасні тенденції ґендерної освіти в Україні»

Одеса, 21 травня 2010 р.; Одеського національного університету імені І.І.МечниковаМіжнародна науково-практична конференція
«Педагогіка вищої школи у ХХІ столітті: сучасний стан і перспективи розвитку»
Місце ґендерного знання в організації та змісті вищої педагогічної освіти
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2167
Тернопіль, 19 березня 2010 р.; Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.ГнатюкаВсеукраїнська науково-практична конференція
«Ґендерні проблеми в умовах глобалізації: українські реалії та перспектив»
Ґендерний паритет як проблема професійної реалізації жінок в освіті
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2168
Київ, 21 вересня 2010 р.; Центру українознавства філософського факультету КНУ імені Тараса ШевченкаМіжнародний науково-практичний (заочний) круглий стіл
«Ґендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи» (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту")»
Російський варіант гендерної освіти: корисний досвід і неминучі прорахунки
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2169
Тернопіль; 27-29 квітня 2011 р.; Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.ГнатюкаМіжнародна науково-практична конференція
«Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії»
Про дистанційний курс “Теоретико-методичні засади ґендерної освіти” (структура та зміст) для студентів педагогічних спеціальностей
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2170
Луцьк, 1 червня 2012 рМіжнародна науково-практична конференція
«Гендерні підходи у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування»
Міжнародне нормативно-правове регулювання гендерної рівності в освіті
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2149
Одеса, 26 жовтня 2012 р.; ДЗ «Одеський національний університет імені І.І. Мечникова»Міжнародна науково-практична конференція.
«Педагогічний артистизм сучасного вчителя та викладача вищої школи: данина моді чи потреби часу?»
Проблема ґендерної збалансованості освітніх стандартів (Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2147
Дніпропетровськ, 22 листопада 2012 р.; ДІППОВсеукраїнська наукова конференція
«Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку»
Російський досвід з імплементації ґендерної теорії у вищу освіту
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2146
Кривий Ріг, 22-25 травня 2013 р.; КНУМіжнародна науково-технічна конференція
«Сталий розвиток промисловості та суспільства»
Феномен ґендерного конфлікту в освітньому просторі
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2150
Дніпропетровськ, 5 грудня 2014 р.; ДІППОІІ Всеукраїнська наукова конференція
«Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку».
«Ґендерна сліпота» як інституціональна пастка для імплементації ґендерної освіти
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2155
Кривий Ріг, 25 жовтня 2014 р.; КНУМіжнародна науково-технічна конференція
«Сталий розвиток промисловості та суспільства».
Ґендерний паритет та професійний маршрут жінок в освітній сфері
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2157
Чернігів, 6 червня 2014 р.; Чернігівський юридичний коледж ДПтС УкраїниМіжнародна науково-практична конференція.
«Модернізація системи професійної підготовки пенітенціарного персоналу: питання філософії, права, педагогіки й психології, теорії і практики»
Концепція «нульової толерантності» як американська модель превентивних дій в освіті
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2158
Кривий Ріг, 21-22 травня 2015 р.; КНУМіжнародна науково-технічна конференція
«Сталий розвиток промисловості та суспільства»
Ортобіотика як засіб збереження здоров’я майбутнього вчителя
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2172
Чернігів, 5 червня 2015 р.; Чернігівський юридичний коледж ДПтС УкраїниВсеукраїнська науково-практична конференція
«Модернізація системи вищої освіти в контексті закону України Про вищу освіту»
Самоконтроль як умова формування особистості студентів педагогічних спеціальностей
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2173
Суми, 11-12 листопада 2015 р.; СумДПУ імені А.С. МакаренкаВсеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади»
Формування гендерної науково-педагогічної спільноти: сучасні проблемі та перспективи
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2174
Тернопіль, 5-7 жовтня 2016; Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.ГнатюкаВсеукраїнська науково-практична конференція
«Рівність, лідерство, спілкування в європейських прагненнях української молоді : гендерний дискурс»
Гендерна компетентність у нових стандартах вищої освіти
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2175
Львів, 25-26 серпня 2017 р.Міжнародна науково-практична конференція
«Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку в Україні»
Сертифікація як інструмент оцінки професійної кваліфікації педагогічних працівників (проект закону України «Про освіту»)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2176
Переяслав-Хмельницький, 14 грудня 2018 р.Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку
Роль фізичного виховання у військовій підготовці учнівської молоді на західноукраїнських землях (1920 – 1930-і рр.)
Запоріжжя, 21 березня 2019 р.ІV Всеукраїнська науково-практична конференція
Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку
Особистість керівника як рушійна сила розвитку педагогічного університету.
Запоріжжя, 7-8 лютого 2020 р.Міжнародна науково-практична конференція
Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології
Гендерна педагогіка для іноземних студентів: проблемні аспекти
Кременець, 27-28 травня 2021 р. V Міжнародна науково-практична конференція
Інновації у вищій школі: проблеми та перспективи в освіті і науці"
Процес акредитаційної експертизи освітніх програм: виклики та випробування
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, жовтень 2016 р.Захист дисертації
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Проблема статевого виховання в педагогічній спадщині А. С. Макаренка
Волікова Марина Миколаївна
Присуждено науковий ступінь зі спеціальності 13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, квітень 2017 р.Захист дисертації
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Формування валеологічного складника в змісті підготовки майбутніх учителів (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)
Кучерган Єлизавета Валеріївна
Присуждено науковий ступінь зі спеціальності 13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, жовтень 2017 р.Захист дисертації
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Формування змісту правової освіти учнівської молоді в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)
Висоцька Любов Віталіївна
Присуждено науковий ступінь зі спеціальності 13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, квітень 2018 р.Захист дисертації
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Зміст підручників з української літератури для учнів основної школи: гендерний аспект (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)
Басюк Леся Богданівна
Присуждено науковий ступінь зі спеціальності 13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет, березень 2019Захист дисертації
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Розвиток ідеї толерантності учнівської молоді у вітчизняній педагогічній думці (друга половина ХХ – початок ХХІ століть)
Мотуз Тетяна Володимирівна
Присуждено науковий ступінь зі спеціальності 13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет, квітень 2019Захист дисертації
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Розвиток інклюзивного навчання в середніх освітніх закладах Мальти (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)
Вербенець Анна Андріївна
Присуждено науковий ступінь зі спеціальності 13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет, червень 2020Захист дисертації
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Розвиток змісту післядипломної педагогічної освіти Придніпров’я (1948–1985 рр.)
Побоча Тетяна Дмитрівна
Присуждено науковий ступінь зі спеціальності 13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет, Лютий 2020Захист дисертації
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Розвиток історичної освіти в навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)
Селищева Ірина Анатоліївна
Присуждено науковий ступінь зі спеціальності 13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет, січень 2021Захист дисертації
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Підготовка вчителів української мови і літератури в системі вищої педагогічної освіти України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)
Пасічник Любовь Володимирівна
Присуждено науковий ступінь зі спеціальності 13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет, квітень 2021Захист дисертації
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Розвиток ідей полікультурної освіти у вітчизняній педагогічній думці кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Кругленко Людмила Володимирівна
Присуждено науковий ступінь зі спеціальності 13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет, травень 2021Захист дисертації
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність Павла Івановича Шевченка (1929–2007 рр.)
Коваленко Ія Анатоліївна
Присуждено науковий ступінь зі спеціальності 13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2008Грамота ректорату Криворізького державного педагогічного університету за досягнуті результати в науково-дослідній роботі: видання науково-методичної літератури та за особисті результати рейтингової оцінки у 2007 році
2012Грамота Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, успіхи в справі навчання і виховання студентської молоді, плідну наукову діяльність та з нагоди професійного свята – День працівників освіти
2012Грамота ДВНЗ «Криворізький національний університет» за досягнуті особисті результати в науково-дослідній діяльності за 2011 рік
2014Грамота Виконкому Криворізької міської ради за сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу навчання й виховання зростаючого покоління та з нагоди Дня працівників освіти
2015Грамота Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» за плідну науково-педагогічну діяльність у 2014 році
2018Грамота ректорату Криворізького державного педагогічного університету за вагомі результати в науково-дослідницькій діяльності у 2017 році
2020Грамота Виконкому Криворізької міської ради за значний особистий внесок у розвиток освіти і науки, плідну педагогічну й наукову діяльність, професійну підготовку студентської молоді.
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30