Дороніна
Тетяна Олексіївна

Основні відомості:
Науковий ступіньдоктор педагогічних наук
Вчене званняпрофесор
Посадазавідувач кафедри педагогіки
Навчальні дисципліниЗагальна педагогіка;Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні;Методологія науково-педагогічних досліджень;Гендерний вимір освітиНаукові засади педагогічного процесу у вищий школі
Наукові інтересиІсторія педагогіки; гендерна педагогіка; критична педагогіка
Наукове кредоFais ce que dois – adviegne que peut
Контактна інформація:
Службова адресаКафедра педагогіки, Криворізький державний педагогічний університет, пр. Гагаріна, 54; м. Кривий Ріг, 50086, Україна
Службовий e-mailКафедра педагогіки КДПУ <k_pedagogy@kdpu.edu.ua>
Веб-сторінкаВеб-сторінка
Службовий телефон (кафедра, відділ)(056) 440-59-80; (097) 055 3757
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1983-1987Вінницький державний педагогічний інститут імені Миколи Островського
"Російська філологія"
1992-1995аспірантура Київського державного лінгвістичного університету
13.00.01 - теорія та історія педагогіки
2008-2011докторантура Інституту вищої освіти НАПН України
13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
1995Інститут педагогіки АПН України;
Становлення та розвиток Києво-Могилянської академії як вищого навчального закладу Європейського рівня освіти
2012Класичний приватний університет (м.Запроріжжя)
Теорія і пратика гендерної освіти і виховання учнівської молоді в навчальних закладах України (ІІ половина ХХ - початок ХХІ століття)
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
07.11.2011- 19.11.2011Підвищення кваліфікації за категорією керівники (резерви керівників) навчальних закладів з питань гендерної освіти;
Національна академія педагогічних наук України; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК №847253
06.09.2011-30.09.2011Програма підготовки тренерів «Гендерна освіта. Гендерна політика. Протидія насильству в сім’ї»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний інститут сімейної та молодіжної політики
Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК №812313
01.08.2011-01.09.2011Програма «Гендерна чутливість. Гендерна обізнаність. Протидія насильству в сім’ї»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний інститут розвитку сім’ї та молоді
Свідоцтво про підвищення кваліфікації АБ №298853
03.10.2016-03.01.2017Вивчення наукового досвіду, підвищення рівня педагогічної майстерності
КВНЗ“Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти”
Стажування; довідка №22 від 12.01.2017 р.
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
1987-1989вчитель російської мови та літератури
СШ №5 (м.Вінниця)
1989-2013аситент - старший викладач - доцент - професор
кафедра росіської філології та зарубіжної літератури КДПУ
2013-завідувач кафедри педагогіки
Криорізький державний педагогічний університет
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
Київ, 29-31 травня 1991р.Міжвузівська науково-практична конференція
«Формування педагогічної майстерності в системі професійної підготовки майбутнього вчителя»
Урок літератури як реалізація творчого потенціалу майбутнього вчителя
Умань, 1993 р.Всеукраїнська конференція
«Формування творчої особистості вчителя для оновлюваної школи»
Система вищої педагогічної освіти в Києво-Могилянській академії
Київ, 1994 р.Міжнародна науково-практична конференція
«Гуманітарні аспекти реформування і розвитку національної системи освіти»
Академізація вищої школи: історія та сучасність
Київ, 1995 р.; НАУ «КМА»Наукова конференція
«Україна: людина, суспільство, природа»
Києво-Могилянська академія – вищий навчальний заклад європейського рівня
Кривий Ріг, 16 – 17 квітня 1997 р.ІІ Міжнародний симпозіум
«Людина: мова, культура, пізнання»
К вопросу о современных проблемах подготовки специалистов гуманитарного профиля
Кривий Ріг, 19-21 травня 1999 р.Науково-методична конференція, присвячена 200-річчю від дня народження О.С.Пушкіна
«Пьедестал» пушкинского «Памятника»

Кривий Ріг, 19 жовтня 1999 р.Науково-методична конференція
«Модернізм: художні основи, творчій метод, ідейна концепція»
«Модернизм», «декадентство» («декаданс»): проблема терминологического определения в литературоведе
Кривий Ріг, 1999 р.Науково-методична конференція
«Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості»
Психология подросткового возраста в структуре художественного образа-персонажа (Ф.М.Достоевский «Подросток»)
Київ, 11-13 грудня 2003 р. Всеукраїнська науково-практична конференція
«Ґендер: реалії та перспективи в українському суспільстві»
Интеграция гендерных подходов в практику высшей школы (к проблеме готовности педагогов к работе в новых условиях)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2159
Ніжин, 19 травня 2004 р.; Педагогічний університет імені М.ГоголяІІ Міжнародна наукова конференція
“Інновації у вищій школі”
Некоторые проблемы гендерного образования в процессе профессиональной подготовки студента-филолога в педагогическом университете
Київ, 20–21 травня 2004 р.Міжнародна конференція
«Профилактика психологического насилия, манипуляции сознанием и развитие критического мышления в молодежной среде»
Гендерная социализация как фактор психологического воздействия (в молодежной среде)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2160
Мінськ, 10-11 грудня 2004 р.VII Международная научно-практическая конференция
«Женщина. Образование. Демократия»
Гендерное образование и литературоведческая подготовка студентов
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2161
Тернопіль, 25-26 березня 2005 ТДПУ ім. В. ГнатюкаВсеукраїнська науково-практична конференція
«Формування гендерної культури майбутніх вчителів»
Гендерна чутливість як складова гендерної культури
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2162
Бийск, 18-19 травня 2007 р. БПГУ им. В.М. ШукшинаXII Всероссийская научно-практическая конференция
«Художественный текст: варианты интерпретации»
Жанровая специфика "женского" детектива и его место в современном литературном процессе
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2163
Київ, 27-29 листопада 2008 р., АПН України,ІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простру»

Київ, 6-8 листопада 2008 р., ІV Міжнародна науково-практична конференція
«Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє»
Питання гендерної освіти в програмах курсів підвищення кваліфікації вчителів
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2164
Вінниця, 17-18 жовтня 2008 р. Всеукраїнська науково-практична конференція
«Перспективи становлення гендерної освіти як реалізація демократичних перетворень в українському суспільстві»

Харків, 22–23 жовтня 2008 р.ІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Ґендер. Екологія. Здоров’я»

Одеса, 19-20 лютого 2009 р.VI Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам’яті професора В.Л. Скалкіна
Проблема выделения “гендерной компетенции” в составе професиональных компетенций педагога

Волгоград, 15-18 квітня 2009 р.Международная научно-практическая конференция
«Гендерные исследования в образовании : поблемы и перспективы»
Проблема внедрения гендерной составляющей в образовательную систему Украины
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2165
Київ, 24 квітня 2009; УМО АПН УкраїниМіжнародна науково-практична конференція
«Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості у системі неперервної професійної освіти»

Черкаси, 16-17 квітня 2009 р.; Черкаський національний університет імені Богдана ХмельницькогоВсеукраїнська науково-практична конференція
«Вища школа України: удосконалення якості підготовки фахівців»

Луганськ, 18-19 червня 2009 р.Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інноваційні практики впровадження гендерної освіти»

Тернопіль, 14-15 жовтня 2009 р.; Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка III Міжнародна науково-практична конференція
«Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології»

Київ, 20-21 листопада 2009 р. КНУ ім.Т.Шевченка,ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простру»

Караганда, 19 січня 2010 р.; Центр гуманітарних досліджень Конференция «Педагогика – XXI»

Варианты интерпретации сущности “гендерного подхода” в современной педагогике (к постановке проблемы)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2166
Київ, 17-18 лютого 2010 р.; ПРООНФоруму ґендерних освітніх центрів
«Сучасні тенденції ґендерної освіти в Україні»

Одеса, 21 травня 2010 р.; Одеського національного університету імені І.І.МечниковаМіжнародна науково-практична конференція
«Педагогіка вищої школи у ХХІ столітті: сучасний стан і перспективи розвитку»
Місце ґендерного знання в організації та змісті вищої педагогічної освіти
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2167
Рівне, 14-15 жовтня 2010 р.; Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчукаІV Міжнародна науково-практична конференція
«Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простру»

Кривий Ріг, 12-13 листопада 2010 р. КДПУВсеукраїнська науково-практична конференція
«Психолого-педагогічні основи формування професійної компетентності майбутніх учителів»

Тернопіль, 19 березня 2010 р.; Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.ГнатюкаВсеукраїнська науково-практична конференція
«Ґендерні проблеми в умовах глобалізації: українські реалії та перспектив»
Ґендерний паритет як проблема професійної реалізації жінок в освіті
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2168
Київ, 21 вересня 2010 р.; Центру українознавства філософського факультету КНУ імені Тараса ШевченкаМіжнародний науково-практичний (заочний) круглий стіл
«Ґендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи» (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту")»
Російський варіант гендерної освіти: корисний досвід і неминучі прорахунки
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2169
Київ, 10 лютого 2011 р.; Інститут вищої освіти НАПН; V-й Міжнародна науково-практична конференція
«Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простру»

Донецьк; 1-2 квітня 2011 р.; Донецький національний університет;Всеукраїнська науково-методична конференція
«Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін: інноваційний та науково-прикладний аспекти».

Тернопіль; 27-29 квітня 2011 р.; Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.ГнатюкаМіжнародна науково-практична конференція
«Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії»
Про дистанційний курс “Теоретико-методичні засади ґендерної освіти” (структура та зміст) для студентів педагогічних спеціальностей
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2170
Луцьк, 1 червня 2012 рМіжнародна науково-практична конференція
«Гендерні підходи у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування»
Міжнародне нормативно-правове регулювання гендерної рівності в освіті
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2149
Мінськ, 17-18 вересня 2012 г.; Інститут мовы і літаратури імя Якуба Коласа і Янкі Купалы Нац. акадэміі навук БеларусіМіжнароднай навуковай канферэнцыі да 100-годдзя з дня нараджэння акадэміка АН БССР, народнага паэта, лаурэата Ленінскай прэміі СССР і Дзяржауных прэмій СССР і БССР Максіма Танка

Гендерная трансформация нарратива: современное прочтение классических текстов (И. Северянин «Искренний романс»)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2148
Одеса, 26 жовтня 2012 р.; ДЗ «Одеський національний університет імені І.І. Мечникова»Міжнародна науково-практична конференція.
«Педагогічний артистизм сучасного вчителя та викладача вищої школи: данина моді чи потреби часу?»
Проблема ґендерної збалансованості освітніх стандартів (Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2147
Дніпропетровськ, 22 листопада 2012 р.; ДІППОВсеукраїнська наукова конференція
«Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку»
Російський досвід з імплементації ґендерної теорії у вищу освіту
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2146
Кривий Ріг, 22-25 травня 2013 р.; КНУМіжнародна науково-технічна конференція
«Сталий розвиток промисловості та суспільства»
Феномен ґендерного конфлікту в освітньому просторі
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2150
Дніпропетровськ, 5 грудня 2014 р.; ДІППОІІ Всеукраїнська наукова конференція
«Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку».
«Ґендерна сліпота» як інституціональна пастка для імплементації ґендерної освіти
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2155
Запоріжжя, 28 березня 2014 р.;Навчально-методичний семінар у межах проекту «Гендерний Форум – 2014»
«Кращі сім’ї – краще суспільство»
Жіноча кар’єра та родинний конфлікт
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2156
Кривий Ріг, 25 жовтня 2014 р.; КНУМіжнародна науково-технічна конференція
«Сталий розвиток промисловості та суспільства».
Ґендерний паритет та професійний маршрут жінок в освітній сфері
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2157
Чернігів, 6 червня 2014 р.; Чернігівський юридичний коледж ДПтС УкраїниМіжнародна науково-практична конференція.
«Модернізація системи професійної підготовки пенітенціарного персоналу: питання філософії, права, педагогіки й психології, теорії і практики»
Концепція «нульової толерантності» як американська модель превентивних дій в освіті
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2158
Харків, 21-22 квітня 2015 р.; ХНМУIV Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 210-річчю Харківського національного медичного університету
«Ґендер. Екологія. Здоров’я»
Молода викладачка у вищий школі: гендерний аспект професійної адаптації
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2171
Кривий Ріг, 21-22 травня 2015 р.; КНУМіжнародна науково-технічна конференція
«Сталий розвиток промисловості та суспільства»
Ортобіотика як засіб збереження здоров’я майбутнього вчителя
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2172
Чернігів, 5 червня 2015 р.; Чернігівський юридичний коледж ДПтС УкраїниВсеукраїнська науково-практична конференція
«Модернізація системи вищої освіти в контексті закону України Про вищу освіту»
Самоконтроль як умова формування особистості студентів педагогічних спеціальностей
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2173
Суми, 11-12 листопада 2015 р.; СумДПУ імені А.С. МакаренкаВсеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади»
Формування гендерної науково-педагогічної спільноти: сучасні проблемі та перспективи
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2174
Тернопіль, 5-7 жовтня 2016; Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.ГнатюкаВсеукраїнська науково-практична конференція
«Рівність, лідерство, спілкування в європейських прагненнях української молоді : гендерний дискурс»
Гендерна компетентність у нових стандартах вищої освіти
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2175
Львів, 25-26 серпня 2017 р.Міжнародна науково-практична конференція
«Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку в Україні»
Сертифікація як інструмент оцінки професійної кваліфікації педагогічних працівників (проект закону України «Про освіту»)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2176
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, жовтень 2016 р.Захист дисертації
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
«Проблема статевого виховання в педагогічній спадщині А. С. Макаренка»
Волікова Марина Миколаївна
Присуждено науковий ступінь зі спеціальності 13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, квітень 2017 р.Захист дисертації
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
«Формування валеологічного складника в змісті підготовки майбутніх учителів (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)»
Кучерган Єлизавета Валеріївна
Присуждено науковий ступінь зі спеціальності 13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, жовтень 2017 р.Захист дисертації
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
«Формування змісту правової освіти учнівської молоді в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)»
Висоцька Любов Віталіївна
Присуждено науковий ступінь зі спеціальності 13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2018Грамота ректорату Криворізького державного педагогічного університету за вагомі результати в науково-дослідницькій діяльності у 2017 році
2015Грамота Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» за плідну науково-педагогічну діяльність у 2014 році
2014Грамота Виконкому Криворізької міської ради за сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу навчання й виховання зростаючого покоління та з нагоди Дня працівників освіти
2012Грамота Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, успіхи в справі навчання і виховання студентської молоді, плідну наукову діяльність та з нагоди професійного свята – День працівників освіти
2012Грамота ДВНЗ «Криворізький національний університет» за досягнуті особисті результати в науково-дослідній діяльності за 2011 рік
2008Грамота ректорату Криворізького державного педагогічного університету за досягнуті результати в науково-дослідній роботі: видання науково-методичної літератури та за особисті результати рейтингової оцінки у 2007 році
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Листопад 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30