Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов
 1. Шуміліна І. П. Застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання у зарубіжних країнах і їх роль у процесах модернізації освіти / І.П. Шуміліна // Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць / гол. ред. проф. Бакум З.П.– Кривий Ріг: КДПУ, 2011. – Вип.33. – 592с.
 2. Шуміліна І.П. Теоретичні основи підготовки студентів до творчої професійної діяльності в умовах педагогічного університету засобами іноземної мови // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2012 – Вип. 32. – С. 298 – 305.
 3. Шуміліна І.П. До питання удосконалення навичок вивчального читання в процесі вивчення іноземної мови професійного спрямування// Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць. – Вип.4. – Слов’янськ: ДДПУ, 2014. – С. 123 – 129.
 4. Шуміліна І.П. Лінгвокогнитивні характеристики фразеологічних одиниць із числівниками// Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету. Серія: Філологія . Вип.10. – Маріуполь, 2015.
 5. Шуміліна І.П. Проблема контролю та оцінювання виконання самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» студентів університетів засобами комп’ютерних технологій // Наук.-пед. журн. Молодь та ринок / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич (Львів. обл.): [б. в.], 2016.
 6.  Робота з текстом за фахом на занятті з англійської мови на І курсі природничого факультету педагогічного університету / І.П. Шуміліна //Теоретичні основи підготовки студентів до творчої професійної діяльності в умовах педагогічного університету засобами іноземної мови: Зб. наук. праць. – Вип. 3: Матеріали науково-методичних семінарів кафедри іноземних мов Криворізького державного педагогічного університету /За заг. ред. к.п.н., доц. О. В. Малихіна. - Кривий Ріг, 2008. - 267с.
 7. Роль формування умінь самостійного навчання в процесі вивчення іноземної мови в педагогічному університеті (на прикладі організації самостійної роботи студентів природничого факультету) / І.П. Шуміліна //Теоретичні основи підготовки студентів до творчої професійної діяльності в умовах педагогічного університету засобами іноземної мови: Зб. наук. праць. – Вип. 3: Матеріали науково-методичних семінарів кафедри іноземних мов Криворізького державного педагогічного університету /За заг. ред. к.п.н., доц. О. В. Малихіна. - Кривий Ріг, 2008. - 258с.
 8. Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2013: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» Миколаїв , 2013 p.
 9. Всеукраїнської конференція «Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні фахових компетентностей учителів початкових класів: реалії та перспективи» Слов’янськ, 2014 р.

Навчально-методичні посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій:

 1. Практикум з граматики англійської мови для самостійної роботи студентів І курсу немовних спеціальностей (за вимогами кредитно-модульної системи). / Малихін О.В., Сіняговська І.Ю., Шуміліна І.П..– Кривий Ріг: КДПУ, 2012. – 155 с.
 2. Практикум з граматики англійської мови для самостійної роботи студентів ІІ курсу немовних спеціальностей (за вимогами кредитно-модульної системи). / Малихін О.В., Сіняговська І.Ю., Шуміліна І.П..– Кривий Ріг: КДПУ, 2012. – 145 с.
 3. Навчальний посібник з англійської мови для студентів І-ІІ курсів фізико-математичного факультету. / Шуміліна І.П..– Кривий Ріг: КДПУ, 2016. – 86 с.
801
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31