Кафедра англійської філології
Факультет іноземних мов

ЗНО з англійської мови: особливості тесту 2018 року

  1. Якщо учасник тестування отримує оцінку 0 тестових балів за критерій а. Змістове наповнення, то в такому випадку вся робота оцінується в 0 тестових балів.
  2. Якщо учасник тестування отримує оцінку 0 тестових балів за критерій с. Використання лексики або d. Використання граматики, то в такому випадку вся робота оцінується в 0 тестових балів.
  3. Якщо учасник тестування не приступав до виконання завдання, власне висловлювання вважається ненаписаним і вся робота оцінюється в 0 тестових балів. 

 

Критерії

Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію

Бали

а. Змістове наповнення опрацювання умов, зазначених у ситуації

 

а1 – перша умова

 

а1

Умова опрацьована повністю

2

Умова лише згадана

1

Умова не опрацьована й не згадана

0

а2 – друга умова

а2

Умова опрацьована повністю

2

Умова лише згадана

1

Умова не опрацьована й не згадана

0

а3 – третя умова

а3

Умова опрацьована повністю

2

Умова лише згадана

1

Умова не опрацьована й не згадана

0

b. Структура тесту та зв’язність

 

b1 – зв’язність, наявність з’єднувальних елементів у тексті

b1

З’єднувальні елементи забезпечують зв'язок між частинами тексту на рівні змістових абзаців, а також окремих речень в абзацах. У тексті наявні сполучники сурядності та підрядності, слова зв’язки, вставні слова тощо

2

З’єднувальні елементи між частинами тексту на рівні змістових абзаців та окремих речень в абзацах наявні частково

1

З’єднувальні елементи відсутні, робота складається з набору речень

0

b2 – відповідність письмового висловлювання заданому формату

b2

Стиль висловлювання, ознаки відповідно до формату тексту повністю відповідають меті написання. У листі використовуються лексичні та граматичні структури, прийнятні для письмових висловлювань приватного чи офіційного характеру. Лист оформлено відповідно до правил написання та оформлення листів у країнах, мова яких вивчається

2

Стиль висловлювання, ознаки відповідно до формату тексту частково відповідають меті написання, наявні порушення основних вимог

1

Ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання висловлення або відсутні

0

с. Використання лексики

лексична наповнюваність – володіння лексичним матеріалом

с.

Продемонстровано достатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації. Можлива наявність лексичних помилок, які не впливають на розуміння написаного

2

Недостатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації. Наявні лексичні помилки, що заважають адекватному сприйняттю окремих речень або абзаців

1

Через велику кількість помилок зміст висловлювання незрозумілий

0

d. Використання граматики.

  • морфологія
  • синтаксис
  • орфграфія

d.

Робота не містить помилок або наявні помилки (не більше восьми), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на: вживання числа і особи в дієслівних часових формах;

  • порушення порядку слів у реченні;
  • вживання частки to з інфінітивом;
  • вживання незлі чуваних іменників типу (advice)

Якщо серед восьми помилок наявна помилка, що відповідає  хоч одному з перерахованих вище мовних явищ, робота оцінується в 1 тестовий бал

2

Наявні помилки, що заважають розумінню написаного або значна кількість помилок (більше восьми), у тому числі грубі, що не заважають розумінню написаного

1

Велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного

0

4091
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша