Соловйова Наталія Дмитрівна

Основні відомості:
Науковий ступіньДоцент
Вчене званнякандидат педагогічних наук
Посададоцент
Навчальні дисципліниМетодика викладання англійської мови в профільній школі – АНФ, 1 р. н. ,магІноземна мова , АМПС
Наукові інтересиРозвиток методичної творчості у майбутніх вчителів іноземної мови Формування стратегічної компетентності у учнів шкіл. Індивідуалізоване навчання іноземних мов
Наукове кредоIn order to succeed, we must first believe that we can. Щоб досягти успіху, ми спочатку повинні вірити, що зможемо
Контактна інформація:
Службова адреса50086, м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 79/a, Криворізький державний педагогічний університет.
Службовий e-mail[email protected]
Службовий телефон (кафедра, відділ)тел.: +38 0564 40 56 50
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1978-1983 Ліпецький державний педагогічний університет, факультет іноземних мов
Англійська та німецька мови
1987-1990 Національний лінгвістичний університет , Киів
аспирантура, спеціальность 13 00 02 - Теорія та методика викладання: германські мови
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
1991 Національний лінгвістичний університет , Киів
Індивідуалізоване навчання усного іншомовного монологічного мовлення за фахом у немовному вузі (англійська мова)
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
21.05.1993 – 02.06.1993 Методика викладання англійської мови
Київський державний педагогічний інститут ім. М.П. Драгоманова
Стажування
31.07.1995 -12.08.1995English language Teaching Methodology / English Teaching Resource Center Odessa University/The British Council
Крим
Курси
18.08.2003 -28.08.2003 Курси англійської мови
English Language Academy. Сліма, Мальта.
Курси
23.07.2004 -13.08.2004 Курси англійської мови
English Language Academy. Сліма, Мальта.
Курси
15.02 2005 – 15.04. 2006 Сучасні методи навчання іноземних мов
Національний лінгвістичний університет , Київ
Стажування
15.05. 2009 -27.05. 2009Communicative Method of Teaching English as a Foreign Language
Криворізький державний педагогічний університет
Семінар
10.05 2010 – 25.05.2010 Навчання англійської мови за професійним спрямуванням
Криворізький факультет Запорізького університету (КФ ЗНУ), кафедра гуманітарних дисциплін
Підвищення кваліфікації
11.03.2013 -17.04.2013 “ESL/EFL Teacher Education Program” Fulbright Program in Ukraine.
Криворізький державний педагогічний університет
Курси
05.07. 2015 -12.07. 2015Teacher Development Summer School, British council IATEFL Ukraine
Драгобрат, Україна
Школа-тренінг
Січень 2016 Iнформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні
Кафедра інформатики та прикладної математики, Криворізький державний педагогічний університет
Підвищення кваліфікації
01.09.2017 - 20.11.2017Українська мова. Від фонетики до морфології
Проект EdEra
Курси on-line
15-17 лютого 2018 р. Тема «Новітні технології у мовної підготовці іноземних студентів».
Харківський національний автомобільно-руховий університет.
Міжнародний науково-методичній семінар, дистанційно
20.11.2019 р. Тема «Hardwired Learning: Insights into Neuropsychology».
Криворізький державний педагогічний університет.
Тренінг
03.04. 2020 pТема «Interactive tools on line education».
Харків. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Семінар всеукр., on-line
З 17.02. 2021 р. по 26 .06. 2021 р. Тема “Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні: поглиблений рівень”.
Криворізький державний педагогічний університет, кафедра інформатики та прикладної математики.
Курси підвищення кваліфікації
07.05.2022 р. – 14.05.2022 р. "Навчання з попередження ризикам, пов’язаним із вибухонебезпечними предметами".
EORE, Україна
Курси підготовки інструкторів
28 September - 28 October. 2022English for Teaching Purposes
Coursera, Universitat Autònoma de Barcelona, Іспанія
Курси
01 November -22 November, 2022Teaching EFL/ESL Reading: A Task Based Approach
University of London and UCL Institute of Education, Coursera
Курси
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
1992 -1996 старший викладач кафедри германської філології
Криворізький державний педагогічний університет
1996доцент кафедри кафедри англійської мови і літератури з методикою викладання
Криворізький державний педагогічний університет
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
Кривий Ріг, 1992. всеукраїнська
Организация и содержание производительного труда учащейся и студенческой молодежи в условиях перехода к рыночным отношениям
Праксиология как элемент теоретических основ организации производительного труда: Тезисы докладов межвузовского семинара-совещания. – С. 9 –11.
Измаїл, 1993.міжнародна
Актуальные проблемы обучения в педагогическом вузе
Проблема индивидуализированного обучения устной иноязычной монологической речи:Материалы научно-практической конференции.- С.122 – 124.
Кривий Ріг, листопад, 2000міжнародна
Проблемы психолингвистики и теорий коммуникации
Учет типологических особенностей студентов при обучении иноязычной монологической речи:Материалы 2 международной конференции.– С.150 – 156.
Київ, вересень, 2000міжнародна
На межі тисячоліть: через вивчення мов і культур – до культури миру, злагоди і співпраці
Семантические карты в обучении устному монологическому высказыванию:Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. –Вип. 3В, 2000.- С.577 – 581
Кривий Ріг, 2001.міжнародна
Проблема імітаційно-ігрового підходу до організації навчального процесу у вищій школі
Проблемные задачи на практических занятиях по методике преподавания иностранных языков :Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - С. 58 – 62.
Кривий Ріг, 2001.міжнародна
Методика организации научной работы с молодежью
Активизация творческой деятельности студентов на практических занятиях по методике преподавания иностранного языка:Материалы международного семинара 26 октября 2001 г. в г. Кривом Роге (Украина) –Киев: ЕУФИМБ. Ин-т журналистики КНУ им.Т.Г.Шевченко, 2001. – С. 160 – 164.
Кривий Ріг, 28 лютого 2002, міжнародна
Проблемы имиджелогии –3
Формирование имиджа преподавателя как слушателя: Вісник Європейського університету, Київ, 2002. –№2. Матеріали 3 міжнародної конференції,
Дніпропетровськ, 14 –15 травня 2004міжнародна
Навчання ділової англійської мови у східній Європі: для чого та як?.
Психологічні передумови ефективного оволодіння іноземною мовою для спеціальних цілей дорослими:Тези доповідей міжнародної наукової конференції, Дніпропетровськ, 14 –15 травня 2004. – С.77 –78
Дніпропетровськ, 14 –15 травня 2004. міжнародна
Міжнародна наукова конференція, IATEFL

Дніпропетровськ, листопад 2004.міжнародна
Нові горизонти та перспективи філологічної науки и педагогічної практики

Севастополь, April 12-13, 2013 всеукраїнська
Global English - Global Decisions, XVIII TESOL - Ukraine National Conference

Cherkasy, April 29 – 30, 2015,міжнародна
TESOL Ukraine: new vistas of research and teaching.

on-line, 4-6 November, 2015міжнародна, The Macmillan Education Online Conference
Academic IELTS Writing Tasks

on-line, 22-24 May, 2017міжнародна, Cambridge English Webinars for Teachers
Revised Cambridge English: Young Learners tests – a look at the new tasks and the new assessment criteria

on-line, 23-24 January, 2018міжнародна. Cambridge Assessment English/ Webinars for teachers
The alignment of Starters, Movers, Flyers and Key for Schools and the impact on learning

on-line, 15-17 лютого, 2018міжнародна, Харківський національний автомобільно-руховий університет
«Новітні технології у мовної підготовці іноземних студентів»

on-line, 12 лютого, 2018міжнародна. Cambridge Assessment English/ Webinars for teachers
. Cambridge Assessment «Online resources and digital tools for improving your language knowledge and language ability»

on-line, 28 March, 2018міжнародна. Cambridge Assessment English/ Webinars for teachers
« Did I say that? Speaking at B2»

11 квітня 2018 р. , ДВНЗ «Криворізький національний університет»,Кривий Ріг.Міжвузівська науково- методична конференція
«Лінгвістичні студії»

on-line, 24 January 2019міжнародна
Cambridge English Teaching/ Webinars for teachers "Moving on Up - From B1 to B2 Speaking."

on-line, 18 February 2019міжнародна
Cambridge English Teaching/ Webinars for teachers "The value of gamification for language learning "

on-line, 15 April 2019міжнародна
Cambridge English Teaching/ Webinars for teachers "Understanding if learners are ready for their Cambridge English Qualification"

on-line, 14 October 2019міжнародна
Cambridge English Teaching/ Webinars for teachers "A2 Key/B1 Preliminary 2020: Ideas and Strategies for the classroom"

on-line, 24.03.2020 міжнародна
Scientist Image Formation in the Information Space

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Харків
on-line, 25.03.2020 міжнародна
«Академічна доброчесність» All Digital Week

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Харків
on-line, 17 February 2020 міжнародна
Preparing for life after school with B2 First and C1 Advanced

Cambridge Assessment English
on-line, 23rd June 2020 міжнародна
Introducing new online self-access materials for B2 First for Schools and C1 Advanced learners

Cambridge Assessment English
on-line, 9 September 2020 міжнародна
Keeping energy levels up when teaching remotely

Cambridge Assessment English
on-line, 10 September 2020 міжнародна
Keeping what matters: What we can learn from the neuroscience of learning

Cambridge Assessment English
2020, 17 November міжнар., on-line
Cambridge Assessment English/ Webinars for teachers. «Assessing Writing - Introducing new Teacher Guides for the Assessment of Writing for B2 First for Schools and C1 Advanced».

2021, 12 January міжнар., on-line
Cambridge Assessment English/Webinars for teachers. «New year, new ideas: How to teach an exam class for Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers».

2021 р. 20 січня всеукр., on-line
Всеукраїнська онлайн конференція для викладачів англійської Teaching Experts від Мовного центру "Поліглот" за підтримки Cambridge English, Ukraine,

2021 р., 12 березня міжнар., on-line. Криворізький національний університет, TESOL-Ukraine, IATEFL-Ukraine
«Назустріч викликам сьогодення:забезпечення якості мовної освіти в умовах змішаного навчання»

22 жовтня 2021 рміжнар., on-line
«Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences», (Вінниця, Україна) - (Відень, Австрія).
Індивідуалізоване навчання іноземної мови учнів похилого віку.
https://doi.org/10.36074/grail-of-science.22.10.2021.64
28 жовтня 2021міжнар , on-line
Cambridge October Conference 2021

10 лютого 2022 р. Zaporizhzhia, Ukraine Всеукраїнська онлайн конференція
Друга Всеукраїнська онлайн конференція "Teaching Experts" для викладачів англійської мови від Polyglot Language Centre Кембриджського екзаменаційного центру UA029 за підтримки Cambridge Assessment English

30 November, 2022 р. Zaporizhzhia, Ukraine Всеукраїнська онлайн конференція
Online Conference ‘Resource Aid Kit’для викладачів англійської мови від Polyglot Language Centre Кембриджського екзаменаційного центру за підтримки Cambridge Assessment English

12 квітня 2022 р. Одеса: ОНУ імені І.І. Мечниковаміжнар , on-line
VIII міжнар. наук.-практ. конф.,присвяченої пам’яті доктора педагогічних наук, професора В.Л. Скалкіна.
Таксономія Б. Блума та активізація пізнавальної діяльності студентів на практичних заняттях з методики викладання іноземної мови.
https://www.google.com/url?konferenciya_Skalkina_imgf_2022.pdf
21 April 2022 , Cambridge Assessment Englishміжнар , on-line
Online Conference "Supporting displaced learners and teachers from Ukraine".

29 квітня 2022 р., Вінниця, Україна - Відень, Австріяміжнар , on-line
II1 Міжнародна науково-практична конференція «An integrated approach to science modernization: methods, models and multidisciplinarity»
Індивідуалізація процесу формування слухових навичок при навчанні аудіювання учнів похилого віку.
https://doi.org/10.36074/grail-of-science.29.04.2022.086
3-6 Octobe,r Cambridge Assessment Englishміжнар , on-line
Оnline conference Cambridge Live 2022

Гранти та наукові проекти:
Терміни виконанняНазва проекту/ Грантодавець/ Участь (виконавець, технічний працівник тощо)
1996 - 1997Сучасні методики Кривбасу
Грант фонду" Відродження"
Виконавець
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
Київ, 2017-18 рпрограма «Завтра.UA» фонду Віктора Пінчука
Всеукраїнський

Кучінська О., Передірій А., Торгунакова Є.
Переможці 2 туру 2018 р- Передірії А., Торгунакова Є, 2018 р. учасник 3 туру - Кучинська О.
Київ, 2016 рпрограма «Завтра.UA» фонду Віктора Пінчука
Всеукраїнський
Розвиток логічного мислення старшокласників за допомогою графічних організаторів при навчанні креативному письму на уроках англійської мови в старшої школі
Супрун К
Переможець 3 туру конкурсу, отримала стипендію
Київ, 2015 рпрограма «Завтра.UA» фонду Віктора Пінчука
Всеукраїнський
Використання зорової наочності при формуванні англомовної граматичної компетенції у учнів основної школи
Супрун К
Переможець 3 туру конкурсу, отримала стипендію
Дніпропетровськ - Нікополь, 2012 Голова жури обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в номінації «Учитель англійської мови»
Обласній


Визначені переможці та лауреати 2 туру для участі у 3 турі конкурсу - всеукраїнському. 3 місце у всеукраїнському конкурсі.
Дніпропетровськ - 2009, 2010, 2011 Голова жури обласного туру всеукраїнської олімпіади з англійської мови учнів середник шкіл Дніпропетровської області, 2009, 2010, 2011 рр.
Обласній


Підготовлено переможців ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови
КДПУ, каферда англійської мови з методикою викладання, 2010 -дониніТворча група

Індивідуалізоване навчання іноземним мовам
студенти 4-5 курсів факультету іноземних мов
Доповіді на конференціях, написання статтей
КДПУ, каферда англійської мови з методикою викладання, 2005-дониніТворча група

Сучасні методи навчання іноземним мовам
студенти 4-5 курсів факультету іноземних мов
Доповіді на конференціях, написання статтей
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31