Соловйова
Наталія Дмитрівна

Основні відомості:
Науковий ступіньДоцент
Вчене званнякандидат педагогічних наук
Посададоцент
Навчальні дисципліниМетодика викладання англійської мови у школі – АНФ, 3-4 курси,Методика викладання англійської мови у школі – РАФ, 4 курс,Методика викладання англійської мови у вищої школі – АНФ, 5 курс , маг.Практичний курс англійської мови – АНФ -3 курс; ПНП– 1 курс;
Наукові інтересиРозвиток методичної творчості у майбутніх вчителів іноземної мови Формування стратегічної компетентності у учнів шкіл. Індивідуалізоване навчання іноземних мов
Наукове кредоIn order to succeed, we must first believe that we can. Щоб досягти успіху, ми спочатку повинні вірити, що зможемо
Контактна інформація:
Службова адреса50086, м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 79/a, Криворізький державний педагогічний університет.
Службовий e-mailnatasolov@gmail.com
Службовий телефон (кафедра, відділ)тел.: +38 0564 40 56 50
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1978-1983 Ліпецький державний педагогічний університет, факультет іноземних мов
Англійська та німецька мови
1987-1990 Національний лінгвістичний університет , Киів
аспирантура, спеціальность 13 00 02 - Теорія та методика викладання: германські мови
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
1991 Національний лінгвістичний університет , Киів
Індивідуалізоване навчання усного іншомовного монологічного мовлення за фахом у немовному вузі (англійська мова)
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
21.05.1993 – 02.06.1993 Методика викладання англійської мови
Київський державний педагогічний інститут ім. М.П. Драгоманова
Стажування
31.07.1995 -12.08.1995English language Teaching Methodology / English Teaching Resource Center Odessa University/The British Council
Крим
Курси
18.08.2003 -28.08.2003 Курси англійської мови
English Language Academy. Сліма, Мальта.
Курси
23.07.2004 -13.08.2004 Курси англійської мови
English Language Academy. Сліма, Мальта.
Курси
15.02 2005 – 15.04. 2006 Сучасні методи навчання іноземних мов
Національний лінгвістичний університет , Київ
Стажування
15.05. 2009 -27.05. 2009Communicative Method of Teaching English as a Foreign Language
Криворізький державний педагогічний університет
Семінар
10.05 2010 – 25.05.2010 Навчання англійської мови за професійним спрямуванням
Криворізький факультет Запорізького університету (КФ ЗНУ), кафедра гуманітарних дисциплін
Підвищення кваліфікації
11.03.2013 -17.04.2013 “ESL/EFL Teacher Education Program” Fulbright Program in Ukraine.
Криворізький державний педагогічний університет
Курси
05.07. 2015 -12.07. 2015Teacher Development Summer School, British council IATEFL Ukraine
Драгобрат, Україна
Школа-тренінг
Січень 2016 Iнформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні
Кафедра інформатики та прикладної математики, Криворізький державний педагогічний університет
Підвищення кваліфікації
01.09.2017 - 20.11.2017Українська мова. Від фонетики до морфології
Проект EdEra
Курси on-line
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
1992 -1996 старший викладач кафедри германської філології
Криворізький державний педагогічний університет
1996доцент кафедри кафедри англійської мови і літератури з методикою викладання
Криворізький державний педагогічний університет
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
Кривий Ріг, 1992. всеукраїнська
Организация и содержание производительного труда учащейся и студенческой молодежи в условиях перехода к рыночным отношениям
Праксиология как элемент теоретических основ организации производительного труда: Тезисы докладов межвузовского семинара-совещания. – С. 9 –11.
Измаїл, 1993.міжнародна
Актуальные проблемы обучения в педагогическом вузе
Проблема индивидуализированного обучения устной иноязычной монологической речи:Материалы научно-практической конференции.- С.122 – 124.
Кривий Ріг, листопад, 2000міжнародна
Проблемы психолингвистики и теорий коммуникации
Учет типологических особенностей студентов при обучении иноязычной монологической речи:Материалы 2 международной конференции.– С.150 – 156.
Київ, вересень, 2000міжнародна
На межі тисячоліть: через вивчення мов і культур – до культури миру, злагоди і співпраці
Семантические карты в обучении устному монологическому высказыванию:Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. –Вип. 3В, 2000.- С.577 – 581
Кривий Ріг, 2001.міжнародна
Проблема імітаційно-ігрового підходу до організації навчального процесу у вищій школі
Проблемные задачи на практических занятиях по методике преподавания иностранных языков :Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - С. 58 – 62.
Кривий Ріг, 2001.міжнародна
Методика организации научной работы с молодежью
Активизация творческой деятельности студентов на практических занятиях по методике преподавания иностранного языка:Материалы международного семинара 26 октября 2001 г. в г. Кривом Роге (Украина) –Киев: ЕУФИМБ. Ин-т журналистики КНУ им.Т.Г.Шевченко, 2001. – С. 160 – 164.
Кривий Ріг, 28 лютого 2002, міжнародна
Проблемы имиджелогии –3
Формирование имиджа преподавателя как слушателя: Вісник Європейського університету, Київ, 2002. –№2. Матеріали 3 міжнародної конференції,
Дніпропетровськ, 14 –15 травня 2004міжнародна
Навчання ділової англійської мови у східній Європі: для чого та як?.
Психологічні передумови ефективного оволодіння іноземною мовою для спеціальних цілей дорослими:Тези доповідей міжнародної наукової конференції, Дніпропетровськ, 14 –15 травня 2004. – С.77 –78
Дніпропетровськ, 14 –15 травня 2004. міжнародна
Міжнародна наукова конференція, IATEFL

Дніпропетровськ, листопад 2004.міжнародна
Нові горизонти та перспективи філологічної науки и педагогічної практики

Севастополь, April 12-13, 2013 всеукраїнська
Global English - Global Decisions, XVIII TESOL - Ukraine National Conference

Cherkasy, April 29 – 30, 2015,міжнародна
TESOL Ukraine: new vistas of research and teaching.

on-line, 4-6 November, 2015міжнародна, The Macmillan Education Online Conference
Academic IELTS Writing Tasks

on-line, 22-24 May, 2017міжнародна, Cambridge English Webinars for Teachers
Revised Cambridge English: Young Learners tests – a look at the new tasks and the new assessment criteria

on-line, 23-24 January, 2018міжнародна. Cambridge Assessment English/ Webinars for teachers
The alignment of Starters, Movers, Flyers and Key for Schools and the impact on learning

on-line, 15-17 лютого, 2018міжнародна, Харківський національний автомобільно-руховий університет
«Новітні технології у мовної підготовці іноземних студентів»

on-line, 12 лютого, 2018міжнародна. Cambridge Assessment English/ Webinars for teachers
. Cambridge Assessment «Online resources and digital tools for improving your language knowledge and language ability»

on-line, 28 March, 2018міжнародна. Cambridge Assessment English/ Webinars for teachers
« Did I say that? Speaking at B2»

11 квітня 2018 р. , ДВНЗ «Криворізький національний університет»,Кривий Ріг.Міжвузівська науково- методична конференція
«Лінгвістичні студії»

Гранти та наукові проекти:
Терміни виконанняНазва проекту/ Грантодавець/ Участь (виконавець, технічний працівник тощо)
1996 - 1997Сучасні методики Кривбасу
Грант фонду" Відродження"
Виконавець
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
Київ, 2017-18 рпрограма «Завтра.UA» фонду Віктора Пінчука
Всеукраїнський

Кучінська О., Передірій А., Торгунакова Є.
Переможці 2 туру 2018 р- Передірії А., Торгунакова Є, 2018 р. учасник 3 туру - Кучинська О.
Київ, 2016 рпрограма «Завтра.UA» фонду Віктора Пінчука
Всеукраїнський
Розвиток логічного мислення старшокласників за допомогою графічних організаторів при навчанні креативному письму на уроках англійської мови в старшої школі
Супрун К
Переможець 3 туру конкурсу, отримала стипендію
Київ, 2015 рпрограма «Завтра.UA» фонду Віктора Пінчука
Всеукраїнський
Використання зорової наочності при формуванні англомовної граматичної компетенції у учнів основної школи
Супрун К
Переможець 3 туру конкурсу, отримала стипендію
Дніпропетровськ - Нікополь, 2012 Голова жури обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в номінації «Учитель англійської мови»
Обласній


Визначені переможці та лауреати 2 туру для участі у 3 турі конкурсу - всеукраїнському. 3 місце у всеукраїнському конкурсі.
Дніпропетровськ - 2009, 2010, 2011 Голова жури обласного туру всеукраїнської олімпіади з англійської мови учнів середник шкіл Дніпропетровської області, 2009, 2010, 2011 рр.
Обласній


Підготовлено переможців ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови
КДПУ, каферда англійської мови з методикою викладання, 2010 дониніТворча група

Індивідуалізоване навчання іноземним мовам
студенти 3-5 курсів факультету іноземних мов
Доповіді на конференціях, написання статтей
КДПУ, каферда англійської мови з методикою викладання, 2005-2010Творча група

Сучасні методи навчання іноземним мовам
студенти 3-5 курсів факультету іноземних мов
Доповіді на конференціях, написання статтей
КДПУ, каферда англійської мови з методикою викладання, щорічноОлімпіада з англійської мови


студенти 3 курсу АНФ

Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31