Кафедра англійської мови з методикою викладання
Факультет іноземних мов

Кафедру англійської мови з методикою викладання було створено в 2003 році на базі кафедри англійської мови і літератури з методикою викладання. Сьогодні кафедра об’єднує 22 викладачів, серед яких 16 кандидатів наук. Завідувач кафедри – к.філол.н., доц. Салата І.А.

Кафедра є випускаючою для спеціальностей 014 Середня освіта (Мова та література англійська), додаткова спеціальність 014 Середня освіта (Мова та література німецька) (факультет іноземних мов), 014 Середня освіта (Українська мова і література), додаткова спеціальність 014 Середня освіта (Мова та література англійська) (факультет української філології), 013 Початкова освіта, додаткова спеціальність 014 Середня освіта (Мова та література англійська) (психолого-педагогічний факультет). Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін як практичний курс англійської мови, практична фонетика англійської мови, шкільний курс англійської мови з методикою викладання, теоретичний курс англійської мови, країнознавство Великої Британії, США, Канади, Австралії, література Англії на трьох вищезазначених факультетах.

Викладачі - методисти кафедри здійснюють керівництво педпрактикою студентів 4-5 курсу факультету іноземних мов у школах міста.

Навчальні плани кафедр базуються на фундаментальних дисциплінах, що дає можливість формувати фахівця високої кваліфікації. Застосування класичних підручників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, викладачі кафедри поєднують із впровадженням власних оригінальних розробок і методик. З метою підвищення якості викладання створено посібники з практичної фонетики, домашнього читання, країнознавства Великої Британії, США, Канади, Австралії.

В 2007-2008 н.р. під грифом МОН України вийшли посібники «Британія: географія, історія, мова» ( авт. к.ф.н., доц. Цегельська М.В.) та «Англійська для початківців» (авт. викл. Стародуб Т.Ф.), в 2009 р. посібник із серії «Лінгвокраїнознавство» – «США: географія, історія, мова» ( авт. к.ф.н., доц. Цегельська М.В.),  в 2009 р. «Способи вираження майбутнього часу в англійській мові» (авт. к.ф.н., доц. Салата І.А.).

Досвідчені викладачі: доктори наук: Варданян М.В., Дмитрук Л.А., кандидати наук: Салата І.А., Гапоненко Л.П., Гарлицька Т.С., Гладка О.В., Євтушенко Н.І., Єловська Ю.В., Захарова Н.О., Коваленко Г.С., Копилова О.М., Мацепура Л.Л., Остроушко О.А., Панасюк Ю.В., Семенова О.О., Соловйова Н.Д., Устименко В.В., Цегельська М.В., викладачі: Гончар О.М., Малигін О.Г.,  Поляренко В.С., Сорочан Л.Ф. читають лекції та проводять практичні і лабораторні заняття для студентів.

Викладачі кафедри активно займаються науковою роботою, беруть участь у Всеукраїнських і міжнародних конференціях з проблем лінгвістики та методики викладання англійської мови. Наукові і методичні розробки викладачів кафедри широко застосовуються як в педагогічному університеті, так і в різних навчальних закладах м. Кривого Рогу. Викладачі кафедри широко використовують нові технології навчання. 

286
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша