Факультет мистецтв (Художньо-графічне відділення)
Образотворче мистецтво. Дизайн.

Художньо-графічний факультет розпочав свою роботу з 1979 р., як відділення при факультеті загально-технічних дисциплін Криворізького педагогічного інституту, здійснюючи підготовку майбутніх вчителів малювання, креслення і трудового навчання у групі, що складалася  з 25 студентів за спеціальністю «Образотворче мистецтво».

У 1980 році на факультет навчалося вже 50 осіб, а упродовж 1980-83 рр. кількість студентів за цією спеціальністю зросла до 125. Тоді й було відкрито самостійний факультет, деканом якого став кандидат педагогічних наук, доцент В. Непомнящий. У наступні роки деканами були кандидат мистецтвознавства, доцент В. Іванченко, а з 1993 по 2004 рр. факультет очолює кандидат мистецтвознавства, доцент І. Удріс. У 2005 р., шляхом об’єднання з музично-педагогічним факультетом, утворено факультет мистецтв. З 2004 по 2010 р. деканом факультету стає кандидат педагогічних наук, доцент В. Томашевський. У 2007 році В. Томашевського було нагороджено Почесним знаком МОН України «Василь Сухомлинський».

У 2010 р. факультет очолює кандидат педагогічних наук, доцент Р. Пильнік. З 2011 р. – деканом факультету мистецтв призначено кандидата філософських наук, доцента О. Шрамко, а її заступником на художньо-графічному відділенні стає Л. Ейвас. Починаючи з квітня 2022 року факультет мистецтв очолює кандидат педагогічних наук, доцент, член Національної спілки дизайнерів України, Л. Ейвас. Заступником декана по музично-хореографічному відділенні призначенно кандидата музикознавства, доцента Чеботаренко О.В.

У 1997-1998 н.р. було відкрито магістратуру за спеціальністю «Образотворче мистецтво». З 2000 р. факультет готує студентів за основною та додатковими спеціалізаціями: «Образотворче мистецтво», а також «Дизайн реклами», «Дизайн одягу і аксесуарів», «Фітодизайн», «ДПМ».

З 2007 року розпочато підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» зі спеціальності «Дизайн», а з 2014 року з тієї ж спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».

Нині підготовку фахівців на ХГВ ведуть дві кафедри: образотворчого мистецтва (завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Р. Пильнік) і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, створену у 2008 р. З 2021 року очолює кандидат педагогічних наук, старший викладач Хомякова А.П. (2002–2016 рр. завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент В. Щербина; з 2016 –2021 р. кандидат педагогічних наук, доцент В. Томашевський).

Навчальний процес забезпечують розроблені програми, методичне забезпечення, наочність та добре обладнанні навчальні кабінети, майстерні та комп’ютерні класи, які надають можливість студентам художньо-графічного відділення оволодівати суміжними спеціальностями.

Багато років на факультеті працювали доценти А. Крицький, В. Непомнящий, В. Авраменко, С. Головатий, А. Красовський, В. Смірнов, І. Сагуйченко, В. Іванченко, П. Стасевич, О. Рогальова; заслужений художник України Л. Давиденко, викладачі – О. Швидкой, О. Дорогой,  Р. Піскунова, М. Розумний, В. Шкода, В. Непийвода, Ю. Махорт, О. Повх, Е. Шачкова, В. Горяєв, М. Сорокін, С. Юрченко, О. Красовська, Т. Стефанюк, Н. Удріс, О. Удовенко,  А. Мастіпанова, Д. Масалов, Т. Бульба та інші. Ці віддані своїй справі фахівці, відчутно вплинули на формування нового колективу митців.

Сьогодні на факультеті створено талановитий злагоджений педагогічний колектив, в якому понад 30 років працюють досвідчені викладачі – А. Труфкін, В. Щербина, І. Удріс, Л. Ейвас, В. Мішуровський, А. Рудий, І. Красюк, Л. Балюк, Л. Щербакова, О. Щербаков, С. Пономар, О. Чирва, В. Дмитренко, О. Фурман та здібні художники-педагоги молодшого покоління: к.п.н. Ю. Зенькович, к.п.н. А. Марченко, к.п.н. А. Хомякова,  О. Петренко, Л. Саприкіна,  О. Мусієнко та інші.

Низка викладачів ХГВ факультету мистецтв що тривалий час працювали на художньо-графічному відділенні або працюють нині, здобули членство спілці України, а саме, членами Національної спілки художників України є С. Головатий, Труфкін А., Мішуровський В., Удріс І., Щербина В., Томашевский В., Юрченко О., Красюк І., Пильнік Р., Пляко Д.

Членами спілки дизайнерів України є –  Ейвас Л., Удріс І., Пильнік Р., Щербина В., Томашевський В., Красюк І., Хомякова А., Пікущий О., Мусієнко О., Карпова В.

Якість підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва, керівників гуртків декоративного мистецтва та дизайнерів (художників-конструкторів) забезпечують добре обладнанні навчальні кабінети, майстерні та комп’ютерні класи. Загалом на факультеті функціонує 45 кабінетів, створених силами викладачів, лаборантів та студентів: історії мистецтва, комп’ютерної техніки, нарисної геометрії з методикою її викладання, методики образотворчого мистецтва, декоративно-прикладного мистецтва, ландшафтного дизайну, композиції, майстерні з рисунку, живопису, художнього розпису, художньо-прикладної графіки, скульптури, пластичної анатомії, технології живописних матеріалів, естампу а також дипломні майстерні та ін. Окрасою університету та навчальною базою факультету і профільних навчальних закладів міста стали: створений на художньо-графічному відділенні художній музей, експонати якого презентують творчі доробки сучасних українських митців та виставкова зала, у приміщенні якої відбуваються численні мистецькі виставки.

Викладачі кафедр факультету ведуть наукові дослідження, вивчають і поширюють передовий досвід роботи вчителів образотворчого мистецтва,  художньо-естетичного напряму, поширюють знання в галузі прикладної графіки, дизайну та методів викладання мистецьких дисциплін, працюють над створенням підручників, навчально-методичних посібників для школи і ВНЗ. Факультет багаторазово ставав організатором та базою Всеукраїнських конференцій з проблем мистецько-педагогічної освіти та Всеукраїнських студентських олімпіад з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Протягом 2008-2010 рр. призерами II туру Всеукраїнських студентських олімпіад стають: Т. Дворко, Я. Семячко – номінація з декоративно-прикладного мистецтва (2008), науковий керівник Ейвас Л.Ф.; А. Цвєткова – І місце з графічного дизайну (2008) науковий керівник Пляко Д.А.; Я. Семячко – ІІ місце,  Ю. Ладоха – ІІІ місце з декоративно-прикладного мистецтва (2009) науковий керівник Ейвас Л.Ф.; Л. Замотайло – І місце з графічного дизайну (2010) науковий керівник Пляко Д.А. Студент А. Лабунський здобуває – ІІІ місце в секції «Теорія та історія образотворчого мистецтва» (2008) науковий кервіник Удріс І.М.; Д. Вербовікова – ІІ місце в секції «образотворче мистецтво» науковий керівник Рудий А.А.  

Професор І. Удріс входить до складу робочої групи з розробки галузевих стандартів вищої освіти МОН України.

Доценти та старші викладачі  І. Удріс, Л. Ейвас, В. Щербина, А. Школяр, І. Красюк, А. Марченко, А. Хомякова мають низку навчальних посібників, якими користуються студенти вищих навчальних закладів, вчителі та учні шкіл мистецтва та загальноосвітніх установ.

Чітка організація навчально-виховного процесу сприяє успішному оволодінню більшістю студентів теоретичними знаннями та практичними уміннями з основ професійної підготовки.

Студенти широко залучаються до науково-дослідної роботи з проблем організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, особистісно-орієнтованого навчання школярів засобами образотворчого мистецтва, творчої діяльності в галузі дизайну, готуються до самостійної праці, беруть участь у роботі проблемних груп та наукових гуртків. За результатами наукових досліджень вони виступають на студентських Всеукраїнських та регіональних наукових конференціях, міжнародних симпозіумах, методичних об’єднаннях.

Випускники гідно представляють факультет серед педагогічної громадськості міста й області. Мають великий досвід в галузі мистецької освіти, в художньо-творчому напрямку професійної діяльності ­­– заслужений художник України Л. Давиденко, к.соц.н., доц. Н. Удріс, к.п.н., доц. Е. Шачкова, члени НСХУ А. Гук, С. Юрченко, В. Горяєв, О. Дробот, І. Бойко, В. Занфіракі, В. Суров, І. Брижань, А. Щербак та багато інших. Займаються мистецькою та викладацькою діяльністю за межами України: у Великобританії – М. Негруца, в Америці – О. Красовська, А. Сандимірова, у Австралії – О. Хомуха, в Ізраїлі – А. Гербов, О. Гринберг, у Швеції – Н. Кражан, в Іспанії – М. Бочаров, Я. Брижата, на Мальті - А. Вербенець, в Естонії – О. Заворітня, у Грузії ­–  А. Іванова та інші.

Факультет пишається своїми випускниками-дизайнерами, художниками-конструкторами, що працюють в царині графічного, ландшатного дизайну, дизайну одягу. З-поміж них: Н. Удріс, О.Вахітов, А. Мірошніченко, А. Третяк, Є. Бадін, І. Колосан, Ю. Шелудько, Я. Ковальова,  Я. Ковтун, І. Яцковська, Є. Биковець, О. Кузьміна, І. Губенко, Є. Литвиненко та інші.

Гордістю факультету є випускники, досвідчені вчителі образотворчого мистецтва та художньої праці загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів – Т. Крутько, Т. Абрамович, О. Гурова, Ф. Черномор, А. Черномор, Ю. Бочковська, А. Лабунський, Ю. Біла, Л. Руднєва, О. Васильєва,  В. Сенчина, Л. Помазан, Р. Бецер, Н. Ратушна, Є. Моршна та інші. Класи цих вчителів стали творчою лабораторією для організації наукових досліджень, психолого-педагогічних експериментів, проведення лабораторно-практичних занять та педагогічної практики для студентів факультету мистецтв.

Випускниця факультету А. Чуднівець активно пропагує традиції петриківського розпису, неодноразово беручи участь у міжнародних виставках та благодійних мистецьких акціях у Загребі (Хорватія), Афінах (Греція), Португалії, Франції, Омані. За її безпосередньої участі у 2013 році Петриківський розпис було включено ЮНЕСКО до переліку культурних надбань людства.

1130
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31