Факультет мистецтв (Художньо-графічне відділення)
Образотворче мистецтво. Дизайн.

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ

Особи, що входять до складу вченої ради факультету мистецтв за посадами:

 1. Шрамко Оксана Іллівна — декан факультету мистецтв, к. філос. н., доцент каф. музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки, голова.
 2. Ейвас Лариса Феліксівна — заст. декана факультету мистецтв, к.пед.н., ст. викладач каф. декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, заступник голови.
 3. Любар Руслана Олександрівна — в.о. зав. каф. методики музичного виховання, співу та хорового диригування, к.пед.н., доцент.
 4. Міщанчук Вікторія Миколаївна — зав. каф. музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки, к.пед.н.,  ст. викладач.
 5. Красюк Ірина Олександрівна – в.о. зав. каф. образотворчого мистецтва, к. пед. н., доцент.
 6. Томашевський Володимир Володимирович – зав. каф. декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, к. пед. н., доцент.
 7. Сидоренко Тетяна Дмитрівна —  к. пед. н., доцент каф. музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки, голова профбюро музично-хореографічного відділення, секретар.
 8. Пікущий Олексій Іванович — викладач каф. декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, голова профбюро художньо-графічного відділення.

Виборні представники з числа науково-педагогічних працівників факультету:

 1. Овчаренко Наталія Анатоліївна  — д. пед. н., професор каф. методики музичного виховання, співу та хорового диригування.
 2. Чеботаренко Ольга Валеріївна — к. мист-ва, доцент каф. музикознавства,   інструментальної та хореографічної підготовки.
 3. Пильнік Руслан Олексійович— к. пед. н., доцент каф. образотворчого мистецтва.
 4. Марченко Аліна Анатоліївна — к. пед. н., ст. викладач каф. декоративно-прикладного мистецтва та дизайну.

Виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті та входять до складу вченої ради факультету мистецтв за посадами:

 1. Єфременко Марина Сергіївна — голова органу студентського самоврядування факультету мистецтв, студентка гр. МХК-15.
 2. Пуц Юлія Ігорівна – заступник голови органу студентського самоврядування факультету мистецтв, студентка гр. ДО-17.
1131
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша