Кафедра фізичної культури та методики її викладання
Природничий факультет

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 2018 рік

ХІ. Участь у Міжнародних конференціях

№ з/п

Назва конференції

Місце проведення (країна, заклад/установа), дата проведення

Форма проведення (очна, заочна)

Прізвище,

ім’я, по батькові

студента (ів), курс

Назва доповіді

Вихідні дані публікації

 

Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості

Слов’янськ, Україна, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»,

20 березня 2018 р.

наук.-практ. онл.-конф

Троян Д. І., 3 курс ФУФ

Використання здоров’язберігаючих технологій у вищих навчальних закладах

 

Троян Д. І. Використання здоров’язберігаючих технологій у вищих навчальних закладах / Д. І. Троян // Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : V міжн. наук.-практ. онл.-конф. (Слов’янськ, Україна, 20 березня 2018 р.) : збірник статей за матеріалами у 2 томах / гол. ред. В.М. Пристинський. – Слов’янськ : ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2018. – Т. 1. – С. 262-269.

 

Адаптаційні можливості дітей та молоді : матеріали ХІІ Міжнародна наук.-практ. конф

Одеса, ПННУ ім. К. Д. Ушинського

13-14 вересня 2018 р.

очна

Мельничук П. О., 1 курс ФМ

Біомеханіка Леонардо да Вінчі в теорії та практиці фізичного виховання

Кучерган Є. В. Біомеханіка Леонардо да Вінчі в теорії та практиці фізичного виховання / Є. В. Кучерган, П. О. Мельничук // Адаптаційні можливості дітей та молоді : матеріали ХІІ Міжнародна наук.-практ. конф. (Одеса, 13-14 вересня 2018 р.). – Одеса : ПННУ ім. К. Д. Ушинського, 2018. – С. 149–151. http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2476

 

 ХІІ. Участь у Всеукраїнських конференціях

№ з/п

Назва конференції

Місце проведення (країна, заклад /установа), дата проведення

Форма проведення (очна, заочна)

Прізвище,

ім’я, по батькові

студента (ів), курс

Назва доповіді

Вихідні дані публікації

 

Дидактико-методичні аспекти фізичної культури: ІІ тур XІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф.

Херсон, 22-23 березня 2018 року

очна

Буян М., 1 курс ГОЕ

Значення фізичного виховання, для студентів вищих навчальних закладів

Буян М. Значення фізичного виховання, для студентів вищих навчальних закладів / М. Буян // Дидактико-методичні аспекти фізичної культури: ІІ тур XІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф (Херсон, 22-23 березня 2018 року ) : мат. конф. – Херсон : ХДУ, 2018. – С 92-97.

 

-*-

-*-

-*-

Шульга К., 2 курс ПрФ

Формування мотивації до занять фізичною культурою у студентів

Шульга К. Формування мотивації до занять фізичною культурою у студентів / К. Шульга // Дидактико-методичні аспекти фізичної культури: ІІ тур XІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф (Херсон, 22-23 березня 2018 року ) : матер. конф. – Херсон : ХДУ, 2018. – С. 129-133.

 

-*-

-*-

-*-

Прігова К., Пріходченко К., 1 курс ПрФ

Особливості розвитку швидкості рухової реакції у каратистів

Прігова К., Пріходченко К. Особливості розвитку швидкості рухової реакції у каратистів / К. Прігова, К.  Пріходченко С. // Дидактико-методичні аспекти фізичної культури: ІІ тур XІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф (Херсон, 22-23 березня 2018 року ) : мат. конф. – Херсон : ХДУ, 2018. – С. 55-58.

 

-*-

-*-

-*-

Іванова Є., Жук В., Грибков В., 1 курс ПрФ

До становлення професійних переконань молодого педагога

Іванова Є., Жук В., Грибков В. / Є. Іванова, В. Жук, В. Грибков До становлення професійних переконань // Дидактико-методичні аспекти фізичної культури: ІІ тур XІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф (Херсон, 22-23 березня 2018 року ) : мат. конф. – Херсон : ХДУ, 2018. – С. 117-119.

 

-*-

-*-

-*-

Горшкова О., 2 курс ФУФ

Розуміння та дотримання правил здорового способу життя молодшими школярами

Горшкова О. Розуміння та дотримання правил здорового способу життя молодшими школярами / О. Горшкова // Дидактико-методичні аспекти фізичної культури: ІІ тур XІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф (Херсон, 22-23 березня 2018 року ) : мат. конф. – Херсон : ХДУ, 2018. – С. 135-139.

 

-*-

-*-

-*-

Пшеничка Д., 2 курс ФУФ

Особливості проведення занять фізичної культури для школярів з послабленим здоров’ям та особливими педагогічними проблемами

Пшенична Д. Особливості проведення занять фізичної культури для школярів з послабленим здоров’ям та особливими педагогічними проблемами / Д. Пшенична // Дидактико-методичні аспекти фізичної культури: ІІ тур XІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф (Херсон, 22-23 березня 2018 року ) : мат. конф. – Херсон : ХДУ, 2018. – С. 155-158.

 

Дидактико-методичні аспекти фізичної культури

file:///C:/Users/admin/Downloads/Конференція%2013.12.18.pdf

ХДУ, 13 грудня 2018 р.

заочна

Модей А, 1 курс ПрФ

Ефективність вживання креатин моногідрату при силових тренуваннях

Модей А. Ефективність вживання креатин моногідрату при силових тренуваннях / А. Модей // Дидактико-методичні аспекти фізичної культури : 1 тур ХІІІ Всеукр. студ. наук.-пркт.- конф. (Херсон, 13 грудня 2018 р.) : [Електронний ресурс]. – Херсон : ХДУ, 2018. – С. 157-160.

 

 

-*-

-*-

-*-

Одейчук В., Одейчук В., 1 курс ПрФ

Вплив спорту на розвиток інтелектуальних здібностей підлітка

Одейчук В., Одейчук В. Вплив спорту на розвиток інтелектуальних здібностей підлітка / В. Одейчук, В. Одейчук // Дидактико-методичні аспекти фізичної культури : 1 тур ХІІІ Всеукр. студ. наук.-пркт.- конф. (Херсон, 13 грудня 2018 р.) : [Електронний ресурс]. – Херсон : ХДУ, 2018. – С. 59-61.

 

-*-

-*-

-*-

Бережна П., 1 курс ГТІ

Фітнес-аеробіка в системі фізичного виховання студенток КДПУ

Бережна П. Фітнес-аеробіка в системі фізичного виховання студенток КДПУ / П. Бережна // Дидактико-методичні аспекти фізичної культури : 1 тур ХІІІ Всеукр. студ. наук.-пркт.- конф. (Херсон, 13 грудня 2018 р.) : [Електронний ресурс]. – Херсон : ХДУ, 2018. – С. 176-177.

 

-*-

-*-

-*-

Калашнікова А., 1 курс ДТО

Взаємозв’язок фізичної активності з типами темпераменту

Калашнікова А. Взаємозв’язок фізичної активності з типами темпераменту / А. Калашнікова // Дидактико-методичні аспекти фізичної культури : 1 тур ХІІІ Всеукр. студ. наук.-пркт.- конф. (Херсон, 13 грудня 2018 р.) : [Електронний ресурс]. – Херсон : ХДУ, 2018. – С.185-187.

 

-*-

-*-

-*-

Кирик В., 3 курс ПрФ

Складові мотивації студентів при виборі майбутньої професії

Кирик В. Складові мотивації студентів при виборі майбутньої професії \ В. Кирик // Дидактико-методичні аспекти фізичної культури : 1 тур ХІІІ Всеукр. студ. наук.-пркт.- конф. (Херсон, 13 грудня 2018 р.) : [Електронний ресурс]. – Херсон : ХДУ, 2018. – С. 187-189.

 

-*-

-*-

-*-

Сьомка Є., 1 курс ГТІ

Система бодіфлекс як фактор застосування занять фізичними вправами

Коник Д. Сучасні підходи в методиці розвитку фізичних і психомоторних здібностей / Д. Коник // Дидактико-методичні аспекти фізичної культури : 1 тур ХІІІ Всеукр. студ. наук.-пркт.- конф. (Херсон, 13 грудня 2018 р.) : [Електронний ресурс]. – Херсон : ХДУ, 2018. – С. 198-201.

 

-*-

-*-

-*-

Максименко Г., 1 курс ДТО

Обґрунтування вибору студентами майбутньої професії

// Дидактико-методичні аспекти фізичної культури : 1 тур ХІІІ Всеукр. студ. наук.-пркт.- конф. (Херсон, 13 грудня 2018 р.) : [Електронний ресурс]. – Херсон : ХДУ, 2018. – С. 193-195.

       

Бубенцова К. , 1 курс ГТІ

Аналіз мотивації зацікавленості станом здоров’я студентами КДПУ

// Дидактико-методичні аспекти фізичної культури : 1 тур ХІІІ Всеукр. студ. наук.-пркт.- конф. (Херсон, 13 грудня 2018 р.) : [Електронний ресурс]. – Херсон : ХДУ, 2018. – С. 180-182.

 ХІV. Участь у Місцевих конференціях

№ з/п

Назва конференції

Місце проведення (країна, заклад/установа), дата проведення

Форма проведення (очна, заочна)

Прізвище,

ім’я, по батькові

студента (ів), курс

Назва доповіді

Вихідні дані публікації

 

Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління

КДПУ,

15 листопада 2018 р.

очна

Ковтуненко В., 2 курс ФУФ

Валеологічні основи здорового способу життя дітей та молоді в закладах освіти 

Пустильник О. С. Валеологічні основи здорового способу життя дітей та молоді в закладах освіти / О. С. Пустильник, В. О. Ковтуненко // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 90-94.

 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2848

   

Пунтус М.,

2 курс ППФ

Формування здоров’язбережувального освітнього середовища сучасного навчального закладу

Пунтус М. Формування здоров’язбережувального освітнього середовища сучасного навчального закладу / М. Пунтус // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 87-90.

       

Євангеліст

О., магістрант 1 курсу ПрФ

Вода як частина життєдіяльності людини та практика її вживання

Кучерган Є.В. Вода як частина життєдіяльності людини та практика її вживання / Є.В. Кучерган, О. Євангеліст // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 35-39.

       

Єйвазова Т., 2 курс ПрФ

Формування усвідомлених знань студентів

на заняттях фізичного виховання, анатомії, фізіології

Андріанов Т. В. Формування усвідомлених знань студентів на заняттях фізичного виховання, анатомії, фізіології / Т. Андріанов, Є. Ейвазова // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 5-9.

       

Барташевська С., магістрант 1 курсу ДТО

Фізична культура як підхід до формування рухових умінь і навичок процесі професійно-технічної діяльності

Барташевська С. Фізична культура як підхід до формування рухових умінь і навичок процесі професійно-технічної діяльності / С. Барташевська // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 20-23.

       

Максименко Ганна Сергіївна, 1 курсу ДТО

Мотиваційний вибір

майбутньої професії

 

Василенко В. Мотиваційний вибір майбутньої професії / В. Василенко, Г. Максименко // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 26-28.

       

Калашнікова Анастасія Володимірівна, 1 курс, ДТО

Залежність фізичної активності студентів КДПУ від темпераменту

 

Карпов В. Залежність фізичної активності студентів КДПУ від темпераменту / В. Карпов, А. Калашнікова // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 28-31.

       

Мельник О., 1курс ПрФ, заочне відділення

Комунікативно-організаційні якості як показник соціального здоров’я людей, які займаються фізичною культурою

Мельник О. Комунікативно-організаційні якості як показник соціального здоров’я людей, які займаються фізичною культурою / О. Мельник // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 47-51.

       

Бережна П., 1 курс ГТІ

Мотивація занять фітнес-аеробікою студенток педагогічного університету

Мінжоріна І. Мотивація занять фітнес-аеробікою студенток педагогічного університету / І. Мінжоріна, П. Бережна // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С.52-54.

       

Дядєчкіна Є., 1 курс ГТІ

Фізичне самовосконалення студентів КДПУ

Мынжоріна І.Фізичне самовосконалення студентів КДПУ / І. Мінжоріна, Є. Дядєчкіна // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 54-56.

       

Модей Андрій,

1 курс Прф

Вплив креатин моногідрату на силові показники м’язової діяльності

 

Модей А. Вплив креатин моногідрату на силові показники м’язової діяльності / А. Модей // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С.58-61.

       

Стопкань Т. С., ФМФ 2 курс

Експер-дієти швидкого схуднення

Переверзєва С.В. Експер-дієти швидкого схуднення // С.В. Переверзєва, Т.С. Стопкань // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 62-64.

       

Стопкань Т. С. ФМФ 2 курс

Корегування ваги тіла за підрахунком спожитих калорій

Стопкань Т. С. Корегування ваги тіла за підрахунком спожитих калорій / Т.С. Стопкань // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 101-104.

       

Мельник Олена Олегівна 2 курс ППФ

Формування здоров’язбережувального освітнього середовища сучасного навчального закладу

 

Письменна О.І.. Формування здоров’язбережувального освітнього середовища сучасного навчального закладу / О. І. Письменна, О. О. Мельник Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 65-69.

       

Ярошенко Анна Сергіївна, 3 курс ППФ

Сучасний стан фізичного здоров’я дітей молодшого шкільного віку

 

Письменний О.М. Сучасний стан фізичного здоров’я дітей молодшого шкільного віку / О.М. Письменний, А.С. Ярошенко // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 69-73.

       

Прігова Катерина Олексіївна, 2 курс, ПрФ

Екстремальне скидання ваги та його вплив на результати спортсмена

 

Прігова К.О. Екстремальне скидання ваги та його вплив на результати спортсмена / К.О. Прігова //

Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С.80-83.

       

Сьомка Є., 1 курс ГТІ

Система бодіфлекс як унікальна методика

занять фізичними вправами

Сьомка Є. Система бодіфлекс як унікальна методика занять фізичними вправами / Є. Сьомка // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 96-98.

       

Федоренко А. Ю., магістрант 1 курсу ППФ

Формування фізичних і морально-вольових якостей дітей молодшого шкільного віку в процесі спортивної діяльності

Федоренко А. Ю. Формування фізичних і морально-вольових якостей дітей молодшого шкільного віку в процесі спортивної діяльності

/ А. Ю. Федоренко // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 113-116.

       

Дяченко Д. М., 1 курс ПрФ

Уміння практичного застосування теоретичних знань

Шутько В.В. Уміння практичного застосування теоретичних знань / В. В. Шутько, Д. М. Дяченко // Засоби фізичного виховання у формуванні та укріпленні здоров’я підростаючого покоління: наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 року) : зб. стат. – Кривий Ріг: КДПУ, 2018. – С. 116-118.

 

6534
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31