Кафедра фізичної культури та методики її викладання
Природничий факультет

Кафедра фізичної культури та методики її викладання Криворізького державного педагогічного університету запрошує фахівців і здобувачів освіти взяти участь у роботі конференції  "Проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання і спорту в сучасних умовах", яка відбудеться 21 вересня 2023 року.

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Криворізький державний педагогічний університет

Кафедра фізичної культури та методики її викладання

запрошує до участі у роботі науково-практичної конференції 

«ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ»,

яка відбудеться 21 вересня 2023 року об 14 год.

Напрями роботи конференції

Психолого-педагогічні аспекти фізичного виховання, спортивного тренування та спортивно-оздоровчого туризму.

Медико-біологічні проблеми фізичної культури, спорту, фізичної реабілітації та фізичної рекреації різних верств населення.

Професійно-педагогічна підготовка фахівців у сфері фізичного виховання і спорту.

Сучасні здоров’язбережувальні технології в освіті та популяризація здорового способу життя.

Застосування фізкультурно-оздоровчих та інформаційно-комунікаційних технологій за навчальною програмою НУШ з фізичної культури.

Особистий досвід оптимізації навчально-виховного процесу з фізичного виховання.

Для участі у конференції просимо подати матеріали до 18 червня включно. Формат тексту Microsoft Word (*.doc, *.docx 2009); нумерація сторінок відсутня, шрифт Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал 1,0; абзац 1,25; поля 2 см.

Вимоги до оформлення: по центру назва жирним шрифтом великими літерами, через рядок по правому краю курсивом прізвище та ім’я, нижче курсивом навчальний заклад (для здобувачів освіти у наступному рядку курсивом Науковий керівник: посада, науковий ступень, вчене звання, прізвище, ім’я). Через рядок Анотація:, нижче Ключові слова:, через рядок текст. Висвітлювати структурні елементи роботи без позначення їх словами: у вступі постановка проблеми і аналіз останніх досліджень (обов’язкове посилання на літературу), мета, організація та результати дослідження, висновки. Матеріали можуть бути проілюстровані таблицями та рисунками, які відокремлюються від тексту рядком. Література жирним шрифтом по центру після тексту без пропуску рядка (не більше 5 джерел за останні п’ять років).

Матеріали конференції будуть опубліковані в репозитарії університету. Автори отримують посилання на збірник матеріалів конференції та сертифікат учасника. Статтю і заявку надсилати одним листом на пошту valentinamarс[email protected]

Роботи не редагуються, за зміст і достовірність результатів дослідження відповідальність несуть автори. Роботи, що не відповідають вимогам оформлення, не приймаються.

 

Приклади оформлення

НАЗВА СТАТТІ

Муравська В.

Науковий керівник: ст. викладач Іванченко О.

Криворізький державний педагогічний університет

 

Анотація:

Ключові слова:

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

Література

Петюренко В. С. Роль фізичного виховання у формуванні здорового способу життя підлітків 13-14 років.

URL: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/16307

Романовська Т. І., Фесенко В. В. Формування пізнавальної діяльності учнів старших класів прилуцького ліцею № 6 на уроках фізичної культури. Publishing House “Baltija Publishing, 2021. С. 92‒96.

 

Заявка

учасника конференції

«Проблеми і перспективи розвитку

фізичного виховання і спорту в сучасних умовах»

21 вересня 2023 р.

 

Прізвище, ім’я

 

Викладач/науковий ступінь, звання, посада

 

Здобувач освіти/факультет, курс

 

Відомості про наукового керівника /посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я

 

Установа (повна назва)

 

Тема доповіді

 

e-mail (заповнити обов’язково, адреса повинна бути діючою)

 

21509
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31