Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування
Факультет мистецтв

                                  Тематика курсових робіт

                   з дисципліни «Методика музичного виховання»

                                            на 2019-2020 н. р.

 

1.   Виховний потенціал музичного мистецтва та його реалізація на уроках початкової (або середньої) школи.

2.   Пізнавальна функція музичного мистецтва та її реалізація на уроках початкової (або основної) школи.

3.   Пізнавальна функція музичного мистецтва та її реалізація в позакласній (або позашкільній) музично-виховній роботі з учнями початкової (або основної) школи.

4.   Творчий підхід вчителя до  вибору форм, методів та засобів навчання на уроках музичного мистецтва початкової (або основної) школи.

5.   Інноваційно спрямована педагогічна діяльність вчителя-музиканта як показник його професіоналізму.

6.    Педагогічні погляди українських композиторів-класиків на музичне виховання учнів та їх реалізація в умовах сучасного уроку (або позакласної роботи).

7.    Морально-естетичне виховання учнів початкової (або основної) школи на пісенній спадщини українських композиторів-класиків.

8.    Патріотичне виховання учнів молодших (або середніх) класів на уроках музичного мистецтва засобами етнорегіонального музичного матеріалу.

9.     Патріотичне виховання учнів початкової (або основної) школи засобами українського фольклору.

10.  Порівняльна характеристика методичних систем Ж.Далькроза, К.Орфа, Б.Тричкова та їх впровадження в сучасну шкільну практику.

11.  Провідні педагогічні ідеї російської музичної педагогіки початку ХХ ст.

та їх впровадження  в сучасну шкільну практику.

12. Педагогічні погляди  З. Кодая на співацьке виховання учнів та їх впровадження в умовах сучасного шкільного уроку.

13. Музично-педагогічна концепція Д.Кабалевського та її реалізація в умовах сучасного шкільного уроку.

14. Формування на уроках музичного мистецтва  початкової (або основної) школи ключових знань як елементу музичної культури учнів.

15. Формування на уроках музичного мистецтва початкової (або основної) школи провідних вмінь як елементу музичної культури учнів.

16. Розвиток музикальності в учнів початкової (або основної) школи як показника їхньої музичної культури. 

17. Забезпечення міжпредметних зв’язків на уроках музичного мистецтва початкової школи (або основної школи).

18. Організація на уроках музичного мистецтва діалогічної взаємодії на засадах гуманістичної педагогіки.

19. Місце і роль музично-дидактичних засобів в структурі шкільного уроку музичного мистецтва.

20. Сутність інтерактивної технології та її впровадження на уроках музичного мистецтва початкової (або основної) школи.

 21. Сутність технології розвивального навчання та її впровадження на уроках музичного мистецтва початкової (або основної) школи.

22. Сутність технології проблемного навчання та її впровадження на уроках музичного мистецтва початкової (або основної) школи.

23. Сутність інформаційно-комунікативної технології та її впровадження на уроках музичного мистецтва початкової (або основної) школи.

24. Сутність здоров¢язберігаючої  технології та її впровадження на уроках музичного мистецтва початкової (або основної) школи.

25. Сутність музикотерапевтичної технології та її впровадження на уроках музичного мистецтва початкової (або основної) школи.

 26. Сутність комп’ютерних технологій та її впровадження на уроках музичного мистецтва початкової (або основної) школи.

27. Сутність ігрової технології та її впровадження на уроках музичного мистецтва початкової школи.

28. Здобутки сучасної світової музичної педагогіки та їх впровадження на уроках музичного мистецтва початкової школи (або основної школи).

29. Формування в учнів початкових класів (або середніх) пізнавального інтересу до музичного мистецтва.

30. Використання на уроках музичного мистецтва творчих завдань як засобу  активізації музичного сприйняття учнями молодших (або середніх) класів.

31. Формування в учнів середніх класів уявлення про музичне мистецтво як засіб міжособистісного спілкування.

32. Реалізація принципу наступності у вокально-хоровому вихованні учнів загальноосвітнього навчального закладу.

33. Реалізація принципу свідомості й активності у вокально-хоровому вихованні учнів загальноосвітнього навчального закладу.

34.  Реалізація принципу доступності у вокально-хоровому вихованні учнів загальноосвітнього навчального закладу.

35. Реалізація принципу наочності у вокально-хоровому вихованні учнів загальноосвітнього навчального закладу.

36. Реалізація принципу систематичності і послідовності у вокально-хоровому вихованні учнів загальноосвітнього навчального закладу.

37. Формування в учнів початкових класів (або середніх) ключових знань тематичного матеріалу.

38. Формування в учнів початкової школи виконавських вмінь в процесі музикування на дитячих музичних інструментах.

39. Формування в учнів початкової (або основної) школи  вмінь адекватного сприйняття музичного твору в процесі його слухання.

40. Формування в учнів початкової (або основної) школи виконавських вмінь в процесі співацької діяльності.

41.Розвиток музичних здібностей учнів початкових (або середніх) класів на уроках музичного мистецтва.

42. Специфіка дитячого голосоутворення та її урахування в вокально-хоровій роботі з учнями початкової школи.

43. Методи та прийоми репетиційної роботи з дитячим хоровим колективом (або ансамблем).

44. Характеристика методів керівництва музичним сприйманням учнів початкової (або основної) школи та їх використання на уроках музичного мистецтва.

45. Сутність художньо-педагогічного спілкування та його організація на уроках музичного мистецтва в середніх класах.

46.Зміст та організація вокально-хорового виховання учнів початкової (або основної) школи.47. Зміст та організація вивчення учнями початкової школи музичної грамоти на уроках музичного мистецтва.

48. Зміст та організація слухання музики на уроках початкової (або основної) школи.

49. Зміст та організація музично-пластичної діяльності учнів на уроках початкової школи.

50. Зміст та організація музикування на дитячих шумових інструментах на уроках початкової школи.

51. Зміст та організація вивчення музичної грамоти на уроках початкової школи.

52. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 1 класі за темою «Про що  розповідає музика» (за програмою Л. Хлєбнікової).

53. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 1 класі за темою «Музика навколо нас» (за програмою Л. Хлєбнікової).

54. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 1 класі за темою «Які почуття передає музика» (за програмою О.Ростовського).

55. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 1 класі за темою «Про що  розповідає музика» (за програмою О. Ростовського).

56. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 1 класі за темою «Як розповідає музика» (за програмою О. Ростовського).

57. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 1 класі за темою «Про що і як розповідає музика» (за програмою О.Ростовського).

58. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 2 класі за темою «Типи музики» (за програмою Л. Хлєбнікової).

59. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 2 класі за темою «Виражальне та зображальне в музиці» (за програмою Л.Хлєбнікової).

60. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 2 класі за темою «Основні музичні жанри» (за програмою Л. Хлєбнікової).

61. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 2 класі за темою «Мова музики» (за програмою Л. Хлєбнікової).

62. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 2 класі за темою«Три типи музики-пісня,танець,марш»(за програмою О.Ростовського).

63. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 2 класі за темою «Про що говорить музика» (за програмою О.Ростовського).

64. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 2 класі за темою «Куди ведуть нас пісня, танець,марш» (за програмою О.Ростовського).

65. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 2 класі за темою «Що таке музична мова» (за програмою О.Ростовського).

66. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 3 класі за темою «Пісня, танець, марш переростають у пісенність, танцювальність, маршовість» (за програмою О.Ростовського).

67. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 3 класі за темою «Основні властивості музики: пісенність,танцювальність, маршовість» (за програмою Л. Хлєбнікової).

68. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 3 класі за темою «Інтонація» (за програмою О. Ростовського або Л. Хлєбнікової).

69. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 3 класі за темою «Розвиток музики» (за програмою О.Ростовського або Л.Хлєбнікової).

70. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 3 класі за темою «Будова (форми) музики» (за програмою О. Ростовського або

Л. Хлєбнікової).

71. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 4 класі за темою «Музика мого народу» (за програмою О.Ростовського).

72. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 4 класі за темою «Музика єднає світ» (за програмою Л. Хлєбнікової).

73. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 4 класі за темою «Між музикою мого народу і музикою інших народів немає

неперехідних меж» (за програмою О. Ростовського).

74. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 5 класі за темою «Що сталося б з музикою, якби не було літератури» (за програмою О. Ростовського).

75. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 5 класі за темою «Що сталося б з літературою, якби не було музики» (за програмою О. Ростовського).

76. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 5 класі за темою «Чи можемо ми побачити музику ?» (за програмою О. Ростовського).

77. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 5 класі за темою «Чи можемо ми почути живопис?» (за програмою О. Ростовського).

78. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 5 класі за темою «Музика і мистецтво слова» (за програмою Б.Фільц).

79. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 5 класі за темою «Музика та візуальні образи» (за програмою Б.Фільц).

80. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 6 класі за темою «Перетворююча сила музики» (за програмою О.Ростовського).

81. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 6 класі за темою «У чому сила музики» (за програмою О. Ростовського).

82. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 6 класі за темою «Музика як мова почуттів» (за програмою Б.Фільц ). 

83. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 6 класі за темою «Я і музика» (за програмою Б.Фільц).

84. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 7 класі за темою «Музичний образ» (за програмою О. Ростовського).

85. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 7 класі за темою «Музична драматургія» (за програмою О. Ростовського).

86. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 7 класі за темою «Образний зміст музики» (за програмою Б.Фільц).

87. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 7 класі за темою «Композиція музичного твору» (за програмою Б.Фільц).

88. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 8 класі за темою «Що означає сучасність в музиці» (за програмою О. Ростовського).

89. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 8 класі за темою «Музика серйозна й музика легка» (за програмою О. Ростовського).

90. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 8 класі за темою «Взаємопроникнення легкої й серйозної музики» (за програмою О. Ростовського).

91. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 8 класі за темою «Наші великі сучасники» (за програмою О. Ростовського).

92. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 8 класі за темою «Відлуння епох в музичному мистецтві» (за програмою Б.Фільц).

93. Методичні основи проведення уроку музичного мистецтва у 8 класі за темою «Музика в діалозі з сучасністю» (за програмою Б.Фільц).

588

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

2017-2018 н.р.

1.     Психотехніка співу у вокальній педагогіці.

2.     Методичні концепції відомих вокальних педагогів ХХ століття.

3.     Розвиток вокального мистецтва в Україні (ХІХ-ХХ ст.).

4.     Вплив вокально-виконавського мистецтва на естетичне виховання особистості.

5.     Специфіка використання вокальної техніки у сучасному естрадному музичному мистецтві.

6.     Вокально-фонетичні засоби емоційної виразності в співі.

7.     Самоконтроль і саморегуляція співака.

8.     Зарубіжні школи та їх значення для історії вокального виконавства.

9.     Концентричний метод роботи М.І.Глинки.

10.  Специфіка сценічної діяльності вокаліста.

11.  Психологія перевтілення як основа сценічної майстерності вокаліста.

12.  Значення креативності у сценічній діяльності вокаліста.

13.  Особливості національної оперної виконавської школи.

14.  Естрадний вокал: специфіка та типологія.

15.  Особливості виконання духовної вокальної музики.

16.  Наукові засади професійної діяльності педагога-вокаліста (вокаліста-виконавця).

17.  Типи дихання та їх значення для майбутнього вчителя музичного мистецтва.

18.  Камерне вокальне виконавство (німецькі, італійські, російські, українські та інші традиції).

19.  Національні школи європейського співу (італійська, німецька, французька, українська). Їх принципові особливості.

20.  Мелодика веl саntо різних національних вокально-виконавських шкіл.

21.  Специфіка диригентської полідіяльності вчителем музичного мистецтва.

22.  Особливості репетиційної роботи вчителя музичного мистецтва з учнями молодшої (основної) школи над хоровим твором.

23.  Робота над двоголоссям у молодшому хорі як засіб формування вокально-хорових навичок.

24.  Диригентсько-виконавські засоби та прийоми в роботі над динамічними відтінками в хоровому творі.

25.  Самостійна робота вчителя музичного мистецтва над шкільною піснею з учнями загальної школи.

26.  Хоровий спів як вид музичної діяльності дітей шкільного віку.

27.  Розвиток і активізація почуття ритму в учнів молодшої (основної) школи засобами музичного фольклору.

28.  Використання вправ для розвитку вокально-хорових умінь дітей шкільного віку.

29.  Розвиток творчої ініціативи учнів у процесі вокально-хорової роботи над шкільною піснею.

30.  Формування музичної культури учнів засобами вокально-хорового мистецтва.

31.  Музичний образ та його втілення в хорових творах.

32.  Розучування пісенно-хорового репертуару з учнями молодшої (основної) школи.

33.  Пісенний репертуар як фактор зацікавлення учнів загальноосвітньої школи хоровим співом.

34.  Основні етапи розвитку початкових вокально-хорових умінь учнів молодшої (основної) школи.

35.  Особливості формування вокально-хорових навичок в учнів молодшого шкільного віку.

36.  Особливості роботи вчителя музичного мистецтва з учнями молодшої (основної) школи над шкільною піснею.

37.  Використання українського пісенного фольклору в роботі над дикцією з учнями молодшого шкільного віку.

38.  Творчий розвиток учнів загальноосвітньої школи засобами хорової музики.

39.  Концертно-виконавська діяльність як засіб розвитку творчих здібностей учнів загальноосвітньої школи.

40.  Специфіка роботи над шкільною піснею з учнями молодшої (основної) школи в позаурочний час.

41.  Методи роботи над ансамблем у шкільному хорі.

42.  Методи роботи над строєм у шкільному хорі.

43.  Становлення та особливості розвитку хорового виконавства в Україні (кінець ХІХ – ХХ століття).

44. Музично-педагогічна спадщина Б.М. Лятошинського та її вплив на     розвиток хорового мистецтва України.

45. Творча спадщина Л.М. Ревуцького та її вплив на розвиток хорового мистецтва України.

46. Музично-громадська діяльність К.Г. Стеценка та її вплив на розвиток хорового мистецтва України.

47. Жанрово-стилістичні особливості української пісенно-хорової музики.

48. Жанр реквієму в хоровій творчості українських композиторів.

49. Духовна музика українських композиторів як засіб виховання учнів загальноосвітніх шкіл.

50. Особливості становлення сучасної української вокальної школи.

587
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31