Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування
Факультет мистецтв
 1. Характеристика змісту сучасних нормативних документів загальної середньої мистецької освіти.
 2. Оновлення змісту загальної мистецької освіти в контексті завдань Нової української школи.
 3. Гуманістичні засади шкільної мистецької освіти та практичні шляхи їх реалізації в умовах шкільної практики.
 4. Історія становлення та розвитку загальної музичної освіти в Україні.
 5. Мистецьке виховання учнів початкової школи засобами українського дитячого фольклору.
 6. Впровадження в мистецькій освіті учнів початкової (або основної) школи освітніх новацій.
 7. Сутність компетентнісного підходу у вокальному вихованні учнів початкової (або основної) школи та його впровадження в шкільну практику.
 8. Сутність інтегрованого підходу в мистецькій освіті учнів початкової (або основної) школи та його впровадження в шкільну практику.
 9. Забезпечення особистісно-орієнтованого підходу в вокальному вихованні учнів закладів позашкільної освіти.
 10. Європейський досвід з вокального (або вокально-хорового) виховання дітей.
 11. Досвід зарубіжних країн з розвитку музичних здібностей учнів.
 12. Сучасні підходи до вокально-хорового виховання школярів на засадах НУШ.
 13. Провідні принципи Нової української школи та їх реалізація в мистецькій освіті учнів початкової (або основної) школи.
 14. Особливості організації позашкільної мистецької освіти в Україні.
 15. Українська хорова спадщина як предмет вивчення на уроках мистецтва основної школи.
 16. Реалізація принципу варіативності в мистецькій освіті учнів початкової (або основної) школи.
 17. Дитячі опери як предмет вивчення на уроках мистецтва початкової школи.
 18. Методичні засади використання на уроках мистецтва початкової (або основної ) школи мультимедійних засобів навчання.
 19. Особливості дистанційної форми навчання мистецтва на уроках початкової (або основної) школи.
 20. Шляхи та засоби популяризації класичної музики на уроках мистецтва

початкової (або основної) школи.

 1. Моральне виховання учнів початкової (або основної) школи засобами мистецтва.
 2. Розвиток почуттєвої сфери молодших школярів (або учнів підліткового віку) на уроках мистецтва.
 3. Сучасні форми позакласної музично-виховної роботи.
 4. Особливості естетичного виховання учнів в системі закладів позашкільної освіти.
 5. Формування міжпредметної компетентності учнів початкової (або основної)  школи на уроках мистецтва.
 6. Сутність предметних компетентностей та методика їх формування на уроках мистецтва початкової (або основної) школи.
 7. Функції мистецтва та  їх реалізація на уроках початкової (або основної)  школи.
 8. Особливості уроку музики як уроку мистецтва та їх реалізація в шкільній практиці.
 9. Творчість вчителя-музиканта як ознака його професіоналізму.
 10. Творча діяльність дітей – провідна ідея музично-педагогічних концепцій вітчизняних та зарубіжних педагогів-музикантів.
 11. Шляхи модернізаці вокально-хорового виховання учнів закладів освіти в контексті євроінтеграції.
 12. Засадничі принципи мистецького виховання учнів в країнах Євросоюзу.
 13. Провідні європейські мистецько-педагогічні концепції та їх впровадження в практику Нової української школи.
 14. Методичні системи мистецького виховання учнів в країнах Євросоюзу.
 15. Провідні педагогічні ідеї європейських педагогів-музикантів ХХ-ХХІ століття.

Критерії оцінювання курсової роботи з методики музичного виховання

 

Сума балів

Відповідність змісту та оформлення курсової роботи встановленим вимогам

20

Правильність визначення наукового апарату дослідження

20

Обгрунтованість теоретичних засад дослідження

20

Прикладний характер другого розділу курсової роботи

20

Вільне володіння матеріалом курсової роботи під час її захисту

10

Своєчасна подача виконаної курсової роботи на кафедру (керівникові для відгуку)

10

Загальна сума балів

100

 

 

21500

Пропоновані теми курсових робіт з фахових дисциплін

                                                                                                   

588
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша