Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування
Факультет мистецтв

П И Т А Н Н Я
до комплексного екзамену з музичного мистецтва
та методики музичного виховання
(денного та заочного відділів)
2019-2020 н.р.

1. Українські календарно-обрядові пісні та їх використання в професійній композиторській творчості (П. Ніщинський, М. Лисенко, П. Чайковський, Л. Дичко, Л. Ревуцький та ін.).
2. Духовна музика українських композиторів XVIII ст.
3. «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського. Традиційні та новаторські риси в контексті європейської опери XVII-XIX ст.
4. Симфонічна творчість українських композиторів (В. Сокальський, М. Колачевський, Л. Ревуцький, Б. Лятошинський, Є. Станкович, М. Скорик та ін.).
5. Характеристика творчої спадщини М. Лисенка.
6. Дитячі опери М. Лисенка та К. Стеценка. Сучасні музично-сценічні твори для дітей українських композиторів.
7. Характеристика творів для дітей та юнацтва композиторів XIX – XX ст. (Р. Шуман, П. Чайковський, В. Косенко, М. Лисенко, С. Прокоф’єв та ін.).
8. Хорові обробки українських народних пісень М. Леонтовича.
9. Нові стильові тенденції в сучасній українській музиці. Творчі звершення М. Скорика, Л. Дичко, Є. Станковича, Б. Фільц.
10. Характеристика творчості Й.С. Баха.
11. Характеристика творчої спадщини В.А. Моцарта.
12. Творчість Л. Бетховена.
13. Симфонічна творчість Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена.
14. Вокальна творчість Ф. Шуберта.
15. Фортепіанна спадщина Ф. Шопена: жанрова палітра, характеристика стилю.
16. Оперна спадщина Д. Верді.
17. Оперна реформа Р. Вагнера.
18. Творчість Е. Гріга. «Пер Гюнт».
19. Творчість Ф. Ліста.
20. Імпресіонізм в музиці.
21. Популярна музична культура. Джаз. Рок-музика.
22. Романс в російській та українській класичній музиці (М. Глінка, М. Мусоргський, П. Чайковський, С. Рахманінов, М. Лисенко, Я. Степовий та ін.).
23. Характеристика творчості М. Глінки.
24. Програмні симфонічні твори російських композиторів XIX – поч. XX ст. (увертюри М. Глінки, «Шехерезада» М. Римського-Корсакова, «Баба-Яга» А. Лядова, «Ромео і Джульєтта» П. Чайковського та інші).
25. Оперна творчість М. Мусоргського
26. Творча спадщина П. Чайковського.
27. Характеристика оперної спадщини П. Чайковського.
28. Творчість С. Рахманінова.
29. Творчість Д. Шостаковича.
30. Творча спадщина С. Прокоф’єва.
31. Аналіз чинних шкільних програм з музики в Україні.
32. Історичний досвід становлення музичного виховання в Україні.
33. Характеристика зарубіжних музично-педагогічних концепцій.
34. Базові категорії теорії та практики музичного виховання учнів. Їх взаємоз’язок та залежність.
35. Цілі, завдання та зміст музичної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
36. Методи музичного виховання за різними видами діяльності. Їх характеристика.
37. Методика музичного виховання як часткова дидактика. Її методологічна основа.
38. Музичні здібності та їх розвиток в умовах шкільного уроку музичного мистецтва: послідовність, методи розвитку звуковисотного та метро ритмічного слуху.
39. Вікові особливості учнів молодшого шкільного віку та їх урахування в навчально-виховному процесі.
40. Освітні технології та їх використання на уроках музичного мистецтва.
41. Вікові особливості учнів підліткового віку та їх урахування в навчально-виховному процесі.
42. Пріоритетні напрямки розвитку музичної освіти ХХІ століття.
43. Зміст та завдання слухання музики на уроках. Художньо-педагогічний аналіз та аналіз – інтерпретація музичного твору – провідні методи в процесі слухання музики.
44. Характеристика музично-пізнавальної діяльності молодших школярів та умови її організації.
45. Характеристика музично-пізнавальної діяльності учнів підліткового віку та умови її організації.
46. Зміст та завдання співацької діяльності учнів на уроках. Методика роботи над шкільною піснею.
47. Урок музичного мистецтва – головна форма музичного виховання учнів: компоненти, структура, типи.
48. Урок співів – урок музики – урок музичного мистецтва. Трансформація змісту, мети те методів музичного виховання.
49. Планування та підготовка вчителя до проведення уроку музичного мистецтва.
50. Організаційні, дидактичні та методичні вимоги до змісту та організації уроку музичного мистецтва в загальноосвітній школі.
51. Сутність та система художньо-естетичного виховання учнів в загальноосвітніх навчальних закладах.
52. Методична творчість вчителя як складова його професіоналізму.
53. Тематизм уроків музики у 1 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).
54. Тематизм уроків музики у 2 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).
55. Тематизм уроків музики у 3 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).
56. Тематизм уроків музики у 4 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).
57. Тематизм уроків музики у 5 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).
58. Тематизм уроків музики у 6 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).
59. Тематизм уроків музики у 7 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).
60. Тематизм уроків музики у 8 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).

Затверджено на засіданні кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки. Протокол № 8 від 26.02.2018 р.

Затверджено на засіданні кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування. Протокол № 8 від 29.01.2018 р.

Зав. кафедри музикознавства,
інструментальної та хореографічної
підготовки В. М. Міщанчук

В.о. зав. кафедри методики музичного
виховання, співу та хорового
диригування Е.О.Кокарева

5072

П И Т А Н Н Я

до комплексного екзамену з музичного мистецтва

та методики музичного виховання

(денного та заочного відділів)

2017-2018 н.р.

 1. Українські календарно-обрядові пісні та їх використання в професійній композиторській творчості (П. Ніщинський, М. Лисенко, П. Чайковський, Л. Дичко, Л. Ревуцький та ін.).
 2. Духовна музика українських композиторів XVIII ст.
 3. «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського. Традиційні та новаторські риси в контексті європейської опери XVII-XIX ст.
 4. Симфонічна творчість українських композиторів (В. Сокальський, М. Колачевський, Л. Ревуцький, Б. Лятошинський, Є. Станкович, М. Скорик та ін.).
 5. Характеристика творчої спадщини М. Лисенка.
 6. Дитячі опери М. Лисенка та К. Стеценка. Сучасні музично-сценічні твори для дітей українських композиторів.
 7. Характеристика творів для дітей та юнацтва композиторів XIX – XX ст. (Р. Шуман, П. Чайковський, В. Косенко, М. Лисенко, С. Прокоф’єв та ін.).
 8. Хорові обробки українських народних пісень М. Леонтовича.
 9. Нові стильові тенденції в сучасній українській музиці. Творчі звершення М. Скорика, Л. Дичко, Є. Станковича, Б. Фільц.
 10.  Характеристика творчості Й.С. Баха.
 11.  Характеристика творчої спадщини В.А. Моцарта.
 12.  Творчість Л. Бетховена.
 13.  Симфонічна творчість Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена.
 14.  Вокальна творчість Ф. Шуберта.
 15.  Фортепіанна спадщина Ф. Шопена: жанрова палітра, характеристика стилю.
 16.  Оперна спадщина Д. Верді.
 17.  Оперна  реформа Р. Вагнера.
 18. Творчість Е. Гріга. «Пер Гюнт».
 19.  Творчість Ф. Ліста.
 20.  Імпресіонізм в музиці.
 21.  Популярна музична культура. Джаз. Рок-музика.
 22.  Романс в російській та українській класичній музиці (М. Глінка, М. Мусоргський, П. Чайковський, С. Рахманінов, М. Лисенко, Я. Степовий та ін.).
 23.  Характеристика творчості М. Глінки.
 24.  Програмні симфонічні твори російських композиторів XIX – поч. XX ст. (увертюри М. Глінки, «Шехерезада» М. Римського-Корсакова, «Баба-Яга» А. Лядова, «Ромео і Джульєтта» П. Чайковського та інші).
 25.  Оперна творчість М. Мусоргського
 26. Творча спадщина П. Чайковського.
 27. Характеристика оперної спадщини П. Чайковського.
 28. Творчість С. Рахманінова.
 29. Творчість Д. Шостаковича.
 30. Творча спадщина С. Прокоф’єва.
 31. Аналіз чинних шкільних програм з музики в Україні.
 32.  Історичний досвід становлення музичного виховання в Україні.
 33.  Характеристика зарубіжних музично-педагогічних концепцій.
 34.  Базові категорії теорії та практики музичного виховання учнів. Їх взаємоз’язок та залежність.
 35.  Цілі, завдання та зміст музичної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
 36.  Методи музичного виховання за різними видами діяльності. Їх характеристика.
 37.  Методика музичного виховання як часткова дидактика. Її методологічна основа.
 38.  Музичні здібності та їх розвиток в умовах шкільного уроку музичного мистецтва: послідовність, методи розвитку звуковисотного  та метро ритмічного слуху.
 39.  Вікові особливості учнів молодшого шкільного віку та їх урахування в навчально-виховному процесі.
 40.  Освітні технології та їх використання на уроках музичного мистецтва.
 41.  Вікові особливості учнів підліткового віку та їх урахування в навчально-виховному процесі.
 42.  Пріоритетні напрямки розвитку музичної освіти ХХІ століття.
 43.  Зміст та завдання слухання музики на уроках. Художньо-педагогічний аналіз та аналіз – інтерпретація музичного твору – провідні методи в процесі слухання музики.
 44.  Характеристика музично-пізнавальної діяльності молодших школярів та умови її організації.
 45.  Характеристика музично-пізнавальної діяльності учнів підліткового віку та умови її організації.
 46.  Зміст та завдання співацької діяльності учнів на уроках. Методика роботи над шкільною піснею.
 47.  Урок музичного мистецтва – головна форма музичного виховання учнів: компоненти, структура, типи.
 48.  Урок співів – урок музики – урок музичного мистецтва. Трансформація змісту, мети те методів музичного виховання.
 49.  Планування та  підготовка вчителя до проведення уроку музичного мистецтва.
 50.  Організаційні, дидактичні та методичні вимоги до змісту та організації уроку музичного мистецтва в загальноосвітній школі.
 51.  Сутність та система художньо-естетичного виховання учнів в загальноосвітніх навчальних закладах.
 52.  Методична творчість вчителя як складова його професіоналізму.
 53.  Тематизм уроків музики у 1 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).
 54.  Тематизм уроків музики у 2 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).
 55.  Тематизм уроків музики у 3 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).
 56.  Тематизм уроків музики у 4 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).
 57.  Тематизм уроків музики у 5 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).
 58.  Тематизм уроків музики у 6 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).
 59.  Тематизм уроків музики у 7 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).
 60.  Тематизм уроків музики у 8 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).

Затверджено на засіданні кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки. Протокол № 8 від 26.02.2018 р.

Затверджено на засіданні кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування. Протокол № 8 від 29.01.2018 р.

 Зав. кафедри музикознавства,

інструментальної та хореографічної

підготовки                                                                                  В. М. Міщанчук

В.о. зав. кафедри методики музичного

виховання, співу та хорового

диригування                                                                               Е.О.Кокарева

5071

                                              

                                                                                                  П И Т А Н Н Я

до комплексного екзамену з музичного мистецтва

та методики музичного виховання

(денного та заочного відділів)

2017-2018 н.р.

1.     Українські календарно-обрядові пісні та їх використання в професійній композиторській творчості (П. Ніщинський, М. Лисенко, П. Чайковський, Л. Дичко, Л. Ревуцький та ін.).

2.     Духовна музика українських композиторів XVIII ст.

3.     «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського. Традиційні та новаторські риси в контексті європейської опери XVII-XIX ст.

4.     Симфонічна творчість українських композиторів (В. Сокальський, М. Колачевський, Л. Ревуцький, Б. Лятошинський, Є. Станкович, М. Скорик та ін.).

5.     Характеристика творчої спадщини М. Лисенка.

6.     Дитячі опери М. Лисенка та К. Стеценка. Сучасні музично-сценічні твори для дітей українських композиторів.

7.     Характеристика творів для дітей та юнацтва композиторів XIX – XX ст. (Р. Шуман, П. Чайковський, В. Косенко, М. Лисенко, С. Прокоф’єв та ін.).

8.     Хорові обробки українських народних пісень М. Леонтовича.

9.     Нові стильові тенденції в сучасній українській музиці. Творчі звершення М. Скорика, Л. Дичко, Є. Станковича, Б. Фільц.

10.                        Характеристика творчості Й.С. Баха.

11.                        Характеристика творчої спадщини В.А. Моцарта.

12.                        Творчість Л. Бетховена.

13.                        Симфонічна творчість Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена.

14.                        Вокальна творчість Ф. Шуберта.

15.                        Фортепіанна спадщина Ф. Шопена: жанрова палітра, характеристика стилю.

16.                        Оперна спадщина Д. Верді.

17.                        Оперна  реформа Р. Вагнера.

18.                       Творчість Е. Гріга. «Пер Гюнт».

19.                        Творчість Ф. Ліста.

20.                        Імпресіонізм в музиці.

21.                        Популярна музична культура. Джаз. Рок-музика.

22.                        Романс в російській та українській класичній музиці (М. Глінка, М. Мусоргський, П. Чайковський, С. Рахманінов, М. Лисенко, Я. Степовий та ін.).

23.                        Характеристика творчості М. Глінки.

24.                        Програмні симфонічні твори російських композиторів XIX – поч. XX ст. (увертюри М. Глінки, «Шехерезада» М. Римського-Корсакова, «Баба-Яга» А. Лядова, «Ромео і Джульєтта» П. Чайковського та інші).

25.                        Оперна творчість М. Мусоргського

26.                       Творча спадщина П. Чайковського.

27.                       Характеристика оперної спадщини П. Чайковського.

28.                       Творчість С. Рахманінова.

29.                       Творчість Д. Шостаковича.

30.                       Творча спадщина С. Прокоф’єва.

31.                       Аналіз чинних шкільних програм з музики в Україні.

32.                        Історичний досвід становлення музичного виховання в Україні.

33.                        Характеристика зарубіжних музично-педагогічних концепцій.

34.                        Базові категорії теорії та практики музичного виховання учнів. Їх взаємоз’язок та залежність.

35.                        Цілі, завдання та зміст музичної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

36.                        Методи музичного виховання за різними видами діяльності. Їх характеристика.

37.                        Методика музичного виховання як часткова дидактика. Її методологічна основа.

38.                        Музичні здібності та їх розвиток в умовах шкільного уроку музичного мистецтва: послідовність, методи розвитку звуковисотного  та метро ритмічного слуху.

39.                        Вікові особливості учнів молодшого шкільного віку та їх урахування в навчально-виховному процесі.

40.                        Освітні технології та їх використання на уроках музичного мистецтва.

41.                        Вікові особливості учнів підліткового віку та їх урахування в навчально-виховному процесі.

42.                        Пріоритетні напрямки розвитку музичної освіти ХХІ століття.

43.                        Зміст та завдання слухання музики на уроках. Художньо-педагогічний аналіз та аналіз – інтерпретація музичного твору – провідні методи в процесі слухання музики.

44.                        Характеристика музично-пізнавальної діяльності молодших школярів та умови її організації.

45.                        Характеристика музично-пізнавальної діяльності учнів підліткового віку та умови її організації.

46.                        Зміст та завдання співацької діяльності учнів на уроках. Методика роботи над шкільною піснею.

47.                        Урок музичного мистецтва – головна форма музичного виховання учнів: компоненти, структура, типи.

48.                        Урок співів – урок музики – урок музичного мистецтва. Трансформація змісту, мети те методів музичного виховання.

49.                        Планування та  підготовка вчителя до проведення уроку музичного мистецтва.

50.                        Організаційні, дидактичні та методичні вимоги до змісту та організації уроку музичного мистецтва в загальноосвітній школі.

51.                        Сутність та система художньо-естетичного виховання учнів в загальноосвітніх навчальних закладах.

52.                        Методична творчість вчителя як складова його професіоналізму.

53.                        Тематизм уроків музики у 1 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).

54.                        Тематизм уроків музики у 2 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).

55.                        Тематизм уроків музики у 3 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).

56.                        Тематизм уроків музики у 4 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).

57.                        Тематизм уроків музики у 5 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).

58.                        Тематизм уроків музики у 6 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).

59.                        Тематизм уроків музики у 7 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).

60.                        Тематизм уроків музики у 8 класі: ключові знання, провідні уміння, методика їх формування (за програмою «Музика» О.Я. Ростовського).

Затверджено на засіданні кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки. Протокол № 10 від 27.02.2017 р.

Затверджено на засіданні кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування. Протокол № 8 від 30.01.2017 р.

 Зав. кафедри музикознавства,

інструментальної та хореографічної

підготовки                                                                                  В. М. Міщанчук

 Зав. кафедри методики музичного

виховання, співу та хорового

диригування                                                                               Н.А. Овчаренко

2059

        Методичні матеріали із дисципліни «Інформаційні засоби диригентсько-хорового навчання» для студентів спеціальності 014 середня освіта (Музичне мистецтво), розробник – канд. пед. наук, старший викладач кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування Бондаренко Анжеліка Володимирівна.

Змістовий модуль 1. Загальні уявлення про інформаційні засоби диригентсько-хорового навчання.

Тема 1. Типологія інформаційних засобів навчання (2 год.).

Типи інформаційних засобів навчання. Використання інформаційних засобів навчання у розвитку мелодичного й гармонічного слуху майбутнього вчителя музики, свідомого та емоційного сприйняття музичного твору. Знаходження й обробка інформації. Перетворення вербальної інформації у невербальну чи візуальну, або навпаки.

Тема 2. Становлення інформаційних засобів диригентсько-хорового навчання (2 год.).

Еволюція диригентського жесту як інструменту передачі інформації від диригента до співаків. Типи навчання як засоби передачі інформації. Встановлення зв’язків між первісними інформаційними засобами диригента й сучасними інформаційними засобами навчання.

Тема 3.Основні напрямки використання інформаційних засобів у диригентсько-хоровому навчанні (2 год.).

Суть диригентської діяльності у синтезі виконавських і методичних аспектів. Практичне спрямування диригентсько-хорового навчання на майбутню фахову діяльність. Розвиток диригентсько-технічних умінь студентів із залученням інформаційних засобів навчання.

Змістовий модуль ІІ. Підготовка студентів до практичного використання інформаційних засобів навчання у самостійній навчальній діяльності.

Тема 4. Самостійна діяльності студента під час роботи над хоровим твором із використанням інформаційних засобів навчання (2 год.).

Хоровий твір як навчальний матеріал для розвитку диригентської техніки. Самоконтроль та самооцінка студента під час самостійної роботи.  Систематичне здійснення студентами самостійної роботи над диригентською технікою та хоровим твором із застосуванням інформаційних засобів навчання.

Тема 5. Використання інформаційних засобів навчання у вокально-хоровій роботі з учнями загальноосвітньої школи (2 год.).

Універсальний характер  диригентської діяльності, що складається із декількох сфер: організаторської, психолого-педагогічної та творчої. Відповідність даних віковим особливостям школярів. Активізація та зацікавлення учнів навчальною діяльністю під час вокально-хорової роботи над піснею із застосуванням інформаційних засобів навчання.

Питання для самостійного опрацювання навчального матеріалу:

1.     Прийоми, методи обробки, зберігання та передавання аудіовізуальної  інформації (7 год.).

2.     Інформаційні засоби навчання в роботі з умовно-графічною навчальною інформацією (7 год.).

3.     Творчо-пошукова діяльність із використанням інформаційних засобів навчання(6 год.).

4.     Інтегрування інформаційних засобів навчання (6 год.).

Рекомендована література:

1. Акимов С. В. Технологии Internet / Intranet в почтовой связи: учебное пособие / СПбГУТ. СПб, 2005 – 356 c.

2.              Антоненко В. М. Сучасні інформаційні системи і технології : навч. посіб. / В. М. Антоненко, Ю. В. Рогушина. – Київ : КСУ МГІ, 2005. – 131 с.

3.              Антонов В. М. Сучасні комп’ютерні мережі. – К.: «МК-Прес», 2005. – 480 с.

4.              Асмолов А. Г., Асмолов Г. А. От Мы-медиа к Я-медиа: трансформация идентичности в виртуальном мире / А. Г. Асмолов, Г. А. Асмолов // Вестник московского унивеситета. – 2010. – № 1. – С. 10 – 11.

5. Гокунь О. О. Основи інформаційних технологій навчання / О. О. Гокунь, М. І. Жалдак, Ю. І. Машбіць. – Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2001. – 210 с.

6. Горячев А. В. О понятии «Информационная грамотность» // Информатика и образование. – М. – 2001 - № 8. – С. 14-16.

7. Дичковська І. М. Інформаційні педагогічні технології: навч. посіб. / І. М. Дичковська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

8.              Кравчук С. О. Основи комп’ютерної техніки: Компоненти, системи, мережі: Навч. посіб. длоя студ. вищ. навч. закл. / С. О. Кравчук, В. О. Шонін. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка»: Видавництво «Каравела», 2005. – 344 с.

9.              Кулаков Ю. О. Луцький Г. М. Комп’ютерні мережі. Підручник / За ред. Ю. С. Ковтанюка-К: Видавництво «Юніор», 2005. – 400 с.

10.          Манако А.Ф. Сучасні Інтернет-технології. Методичний посібник. – К.: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України. ТОВ „Вітус”, 2003. – 173 с.

11.         Мараховський Л. Ф. Інформаційні технології та парадигма сучасної освіти // Наука та наукознавство. – К. – 2004. – № 1. – С. 110-113.

12.          Можливості мереж не мають меж: Збірник методичних матеріалів / І. Омелян, Ю. МакГаффі, Д. Гадомський та ін.; за ред. кандидата економічних наук С. Бабака / - К., Софія-А 2014. – 80 с.

13.          Осипова Е. К. Структура педагогического мышления учителя / Е. К. Осипова // Вопросы психологии. – 1987. – № 5. – С. 144–146.

14.          Пометун О. І. та ін.. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: [Наук. – метод. посібник] / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко / За ред. О. І. Пометун. – К.: А. С. К., 2004. – 192 с.

15.          Попов В. Практикум по Интернет-технологиям / В. Попов. – Санкт- Петербург : Питер, 2012. – 480 с.

16.          Cамсонов В. В. Методи та засоби Інтернет-технологій: навч. посібник / В. В. Самсонов, А. Л. Єрохін. – Х.: Компанія СМІТ, 2008. – 264 с.

17.          Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе информационно-коммуникационных средств: [учебное пособие] / Г. К. Селевко. - М.: НИИ школьных технологий, 2005. — 208 с.

18.          Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: [учебное пособие] / Г. К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

19.           Синаторов С. В. Информационные технологии / С. В. Синаторов. – Киев : Дашков и К (ИТК), 2013. – 456 с.

20.         Скляр В. Электронные библиотеки : вход свободный / В Скляр // Компьютеры + Программы. – 1998. – № 11. – С. 76-77.

21.          Тализіна Н. Ф., Лобанова О. П. Психологія музичних здібностей / Н. Ф. Тализіна, О. П. Лобанова. – М., 1999 – С. 73.

22.         Тамарин В. Э. Воспитание у студентов педагогической направленности мышления / В. Э Тамарин, Д. С. Яковлева // Советская педагогика — 1971 - № 12 – С. 58-68.

23.          Тарадайник В. М. Використання інформаційно-соціального середовища розвитку обдарованої дитини: посібник / В. М. Тарадайник. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. – 68 с.

24.         Тарнавський Ю. А. Практикум з Інтернет-технологій : метод. вказівки до викон. лаб. робіт / Ю. А. Тарнавський. – Київ : МАУП, 2004. – 136 с.

25.         Цыпляева А. В. Проблемы вокально-хорового воспитания детей младшего школьного возраста в условиях дополнительного музыкального образования // Молодой ученый. — 2010. — №8. Т. 2. — С. 186-188.

15. Інформаційні ресурси

1. Интернет-библиотека лаборатории методики и информационной поддержки развития образования. – [Цит. 2017, 15 січня]. – Доступний з <http://school/keldysh/ru/lambro/lib/>.

2. Кторов М. П., Сидоренко Г. Ф. Комплексное использование информационных технологий в обучающем процессе. – [Цит. 2017, 16 січня]. – Доступний з <http://www/ito/bitro/ru/1998-99/a/kotrov.html>.

3. Наказ Міністерства освіти і науки України  № 433 від 2 червня 2004 року про затвердження «Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів».  – Доступний з <http://www.mon.gov.ua>.

4. Толковый словарь современной компьютерной лексики. [Електронный ресурс]. – Режим доступу: http: // comp.vslovar.org.ru. – Назва з екрану.

5. Указ Президента України №1497/2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій».  – [Цит. 2017, 16 січня]. – Доступний з <http://www.uapravo.net/date/base 16/ukr16138.htm>.

1351
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29