Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування
Факультет мистецтв

 

Мета освітньо-наукової програми

Загальна мета ОНП: підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного фахівця ступеня доктора філософії у галузі музично-педагогічної освіти, здатного до науково-дослідницької і мистецько-педагогічної діяльності у закладах освіти, розв’язання комплексних проблем, створення нових знань з педагогіки музичного мистецтва в контексті сучасного вітчизняного і зарубіжного досвіду.

Спеціальна мета ОНП: формування інтегральних, загальних та фахових компетентностей, необхідних для інноваційної науково-дослідницької діяльності у сфері педагогіки музичного мистецтва для забезпечення освітнього процесу з музичного мистецтва; оволодіння відповідною теорією, методологією і технологіями задля проведення власного наукового дослідження з прилюдним захистом його результатів, що мають наукову новизну, теоретичне і практичне значення.

Рівень вищої освіти

третій (освітньо-науковий) рівень

Ступінь вищої освіти

доктор філософії

Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність

014 Середня освіта (музичне мистецтво)

Тип диплома та обсяг програми

диплом доктора філософії, одиничний, термін навчання 4 роки, освітня складова – 50 кредитів ЄКТС

Форма навчання

денна/заочна

Передумови

наявність ступеню вищої освіти «магістр» або

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

Унікальність

Освітньо-наукова програма зорієнтована на засвоєння сучасної теорії, методології і технологій музично-педагогічної освіти, розв’язання актуальних проблем теорії і методики музичного навчання з урахуванням гуманістичних, гуманітарних, полікультурних тенденцій вітчизняного і світового освітнього середовища та інноваційного наукового, мистецького, музичного досвіду на засадах міжкультурного діалогу, міждисциплінарності, інтегративності, рівних освітніх можливостей та особистісної зорієнтованості.

Програма спрямована на підготовку висококваліфікованого творчого викладача-дослідника в галузі музично-педагогічної освіти зі сформованим загальнокультурним, науковим і музично-педагогічним світоглядом, критичним і креативним мисленням, здатного  до викладацької та дослідницької роботи в закладах загальної середньої освіти, спеціалізованої мистецької освіти, вищої освіти (педагогічних, музично-педагогічних коледжів, університетів; музичних коледжів, університетів, академій), і передбачає захист наукової праці на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Музичне мистецтво). 

 

15215

Майбутньому здобувачеві PhD   

15200

Освітньо-наукова програма 2021

Рішення НАЗЯВО

Освітньо-наукова програма 2019

Освітньо-наукова програма 2018

Освітньо-наукова програма 2017

15199
15197

Рецензія зовнішнього стейкхолдера Матвєєвої О. О.

Рецензія зовнішнього стейкхолдера Самойленко О. І.

Рецензія зовнішнього стейкхолдера Тимченко-Бихун І. А.

Рецензія Ковальської О. В.

Рецензія Шепілко А. І.

15196
15194

Освітньо-наукова програма, що акредитується

Структурно-логічна схема ОНП

Викладачі які забезпечують реалізацію освітньо-наукової програми

Зовнішня і внутрішня мобільність викладачів які забезпечують нормативну складову ОНП

15193
 Фото Овчаренко

 ОВЧАРЕНКО Наталія Анатоліївна

Доктор педагогічних наук, професор кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування, гарант освітньо-наукової програми: педагогіка музичного мистецтваНаукові інтереси:  музична педагогіка, вокальне мистецтво і вокальна педагогіка, інклюзивна музична освіта, інноваційні технології музичного навчання.

 

Службова адреса: м. Кривий Ріг, Пр. Гагаріна 54а

Службовий e-mail: [email protected]

Службовий телефон: (0564) 70-12-35

 

Google Академія

Orcid

Зовнішня академічна мобільність

Внутрішня академічна мобільність

 

15192
 Screenshot 20210507 232737 Gallery

ЛЮБАР Руслана Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедрою методики музичного виховання, співу та хорового диригування


Наукові інтереси: музично-педагогічна освіта, методика вокально-хорової роботи, хорове виконавство.

 

Службова адреса: м. Кривий Ріг, Пр. Гагаріна 54а

Службовий e-mail: [email protected]

Службовий телефон: (0564) 70-12-35

 

Google Академія

Orcid

Зовнішня академічна мобільність

Внутрішня академічна мобільність

 Screenshot 20210507 232705 Gallery  

РАКІТЯНСЬКА Людмила Миколаївна

Доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування


Наукові інтереси: мистецька педагогіка; підготовка вчителя музичного мистецтва в системі неперервної професійної освіті.

 

Службова адреса: м. Кривий Ріг, Пр. Гагаріна 54а

Службовий e-mail: [email protected]

Службовий телефон: (0564) 70-12-35

 

Google Академія

Orcid

Зовнішня академічна мобільність

Внутрішня академічна мобільність

 фото Чеботаренко

 ЧЕБОТАРЕНКО Ольга Валеріївна

Кандидат мистецтвазнавства, доцент, доцент кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки


Наукові інтереси: музична культурологія, психологія музичного мистецтва; теорія і методика фортепіанного виконавства і педагогіки.

 

Службова адреса: м. Кривий Ріг, Пр. Гагаріна 54а

Службовий e-mail: [email protected]

Службовий телефон: (0564) 70-12-35

 

Google Академія

Orcid

Зовнішня академічна мобільність

Внутрішня академічна мобільність

Screenshot 20210517 220726 Gallery

МІЩАНЧУК Вікторія Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки


Наукові інтереси: використання інноваційних технологій у мистецькій освіті, музична педагогіка.

 

Службова адреса: м. Кривий Ріг, Пр. Гагаріна 54а

Службовий e-mail: [email protected]

Службовий телефон: (0564) 70-12-35

 

Google Академія

Orcid

Screenshot 20210517 220632 Gallery

 КОСЯК Людмила Іванівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування


Наукові інтереси: Питання формування вокальної культури учнів середньої та вищої школи; особливості професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва; аксіологічний підхід до музичної освіти.

 

Службова адреса: м. Кривий Ріг, Пр. Гагаріна 54а

Службовий e-mail: [email protected]

Службовий телефон: (0564) 70-12-35

 

Google Академія

Orcid

Screenshot 20210524 000659 Gallery

КОКАРЕВА Елеонора Олексіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування


Наукові інтереси: Формування диригентських та вокальних компетенцій майбутніх учителів музичного мистецтва, їх творчий розвиток та саморозвиток.

 

Службова адреса: м. Кривий Ріг, Пр. Гагаріна 54а

Службовий e-mail: [email protected]

Службовий телефон: (0564) 70-12-35

 

Google Академія

Orcid

 

15191
viber image 2019 11 02 13 55 05

БОГЯНУ Катерина Олександрівна


Рік вступу до аспірантури:

2019 н. р.

 

Тема дисертації:

"Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до освітньої інклюзії"

 

Науковий керівник:

д. пед. н., проф. Овчаренко Н. А.

 

Наукові напрацювання аспіранта

Google Академія

Зовнішня академічна мобільність

Внутрішня академічна мобільність

IMG 78082911838beb978c8090fd0656e04b V

ЧИСТІКОВА Яна Леонідівна


Рік вступу до аспірантури:

2020 н. р.

 

Тема дисертації:

"Формування етнокультурної готовності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вокального навчання"

 

Науковий керівник:

д. пед. н., проф. Овчаренко Н. А.

 

Наукові напрацювання аспіранта

Зовнішня академічна мобільність

Внутрішня академічна мобільність

 

15189
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30