Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування
Факультет мистецтв

 

НАУКОВИЙ ГУРТОК ТА ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ 2019-2020 н.р.

Науковий керівник

Тематика роботи

Студенти

К.п.н., доцент

Любар Р.О.

Диригентсько-хорова підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва

1. Малашенко К. 1 маг.

2. Компанієць С. 3 к.

3. Павлюк А. 4 к.

4.Добридник К. 1 маг.

5. Сотниченко К. 4 к.

6. Лаврентюк І. 1 маг.з/в

7. Марущак П. 4 к. з/в

Д.п.н., професор

Овчаренко Н.А.

(науковий гурток)

Професійна підготовка вчителя музичного мистецтва

1. Єфремова П. 1 к.

2. Ситніченко К. 3 к.

3. Сиволап О. 2 к. магістр д/в

4. Рудик К. 3 к.

5. Левченко Т. 2 к. з/в

6. Малій Г. 1 к. маг. з/в

7. Поправка М. 4 к.

К.п.н., доцент

Ракітянська Л.И.

Реалізація виховного потенціалу мистецтва в навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу

1. Кочетов Р. 1 к. маг.

2. Лашина О. 4 к.

3. Кожукало Н. 2 ск. з/в

4.Погоріла О. 4 к. з/в

5. Костова С.1 маг. з/в

К.п.н., доцент

Косяк Л.І.

Формування вокальної культури учнів середньої та вищої школи

1. Корененко М. 3 к.

2. Єфременко М. 1 маг.

3. Дубіна К. 2 к.

4. Кушнір А. 2ск. з/в

5. Безугла г. 2ск. з/в

6. Закора А. 4 к. з/в

7. Смаль В. 1 к.. маг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКОВИЙ ГУРТОК ТА ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ 2019-2020 н.р.

Науковий керівник

Тематика роботи

Студенти

К.п.н., доцент

Любар Р.О.

Диригентсько-хорова підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва

1. Малашенко К. 1 маг.

2. Компанієць С. 3 к.

3. Павлюк А. 4 к.

4.Добридник К. 1 маг.

5. Сотниченко К. 4 к.

6. Лаврентюк І. 1 маг.з/в

7. Марущак П. 4 к. з/в

Д.п.н., професор

Овчаренко Н.А.

(науковий гурток)

Професійна підготовка вчителя музичного мистецтва

1. Єфремова П. 1 к.

2. Ситніченко К. 3 к.

3. Сиволап О. 2 к. магістр д/в

4. Рудик К. 3 к.

5. Левченко Т. 2 к. з/в

6. Малій Г. 1 к. маг. з/в

7. Поправка М. 4 к.

К.п.н., доцент

Ракітянська Л.И.

Реалізація виховного потенціалу мистецтва в навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу

1. Кочетов Р. 1 к. маг.

2. Лашина О. 4 к.

3. Кожукало Н. 2 ск. з/в

4.Погоріла О. 4 к. з/в

5. Костова С.1 маг. з/в

К.п.н., доцент

Косяк Л.І.

Формування вокальної культури учнів середньої та вищої школи

1. Корененко М. 3 к.

2. Єфременко М. 1 маг.

3. Дубіна К. 2 к.

4. Кушнір А. 2ск. з/в

5. Безугла г. 2ск. з/в

6. Закора А. 4 к. з/в

7. Смаль В. 1 к.. маг.

 

 

 

Наукова робота студентів

 

П.І.Б. Курс Керівник Вид наукової діяльності
 Загорська О. Vмагістр

д.пед.н., доцент

 Овчаренко Н.А.

1. Доповідь на ІУ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Підготовка фахівців соціономічних професій в умовах сучасного простору».

2. Публікація статті

 Теоретичні і методичні аспекти виконавського аналізу вокального твору в практиці вищого навчального закладу / О. Загорська: Зб. мтеріалів ІУ Всеукраїнської наук.-практ. конф. [за заг. ред. Браницької Т. Р.]. – Вип. 4. – Вінниця: ФОП, Корзун Д. Ю., 2016 р. – 191 – 194 с.

Крайнік В.

Vспец. к.пед.н., доцент Варнавська Л.І.

1. Доповідь на секційному засіданні IV Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів: Мистецтво в підготовці фахівців соціономічних професій на тему: «Використання комп’ютерних технологій в окремих компонентах уроку музичного мистецтва».

2. Публікація статті

Використання комп’ютерних технологій в окремих компонентах уроку музичного мистецтва/ В.Крайнік // Збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів, IV Всеукраїнської аспірантів, магістрантів та студентів [за заг.ред. Браніцької Т.Р.]. – Вип. 4 – Вінниця:ФОП Корзун Д.Ю., 2016. – С. 202-205.

Кужільна М. Vмагістр к.пед.н., доцент Косяк Л.І.

1. Доповідь на студентській науково-практичній конференції з доповіддю на тему: «Визначення поняття «вокально-мовленнєва культура» у наукових дослідженнях».

2. Публікація статті

Кужільна М. Визначення поняття «вокально-мовленнєва культура» у наукових дослідженнях / М. Кужільна, Л. Косяк // Актуальні проблеми мистецько-педагогічної освіти: [зб. наук. праць студ. фак. мистецтв КДПУ; гол. редактор, д.техн.н., проф. Шелевицький І.В.]. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 11. – С. 80-85;

Худан Н. Vспец. к.пед.н., доцент Косяк Л.І.

Публікація статті

 Визначення поняття «пізнавальний інтерес до музичного мистецтва» у психолого-педагогічній та музичній літературі / Н. Худан, Л. Косяк // Актуальні проблеми мистецько-педагогічної освіти: [зб. наук. праць студ. фак. мистецтв КДПУ; гол. редактор, д.техн.н., проф. Шелевицький І.В.]. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 11. – С. 142-144

Євсікова А. Vмагістр к.пед.н., доцент Ракітянська Л.М.

 Публікація статті

 Практичне втілення принципу доступності у вокально-хоровому вихованні учнів початкової школи /А.Євсікова, Л.Ракітянська // Актуальні проблеми мистецько-педагогічної освіти: Зб. наук. праць студентів факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету / Гол. редактор, доктор техн. наук, професор Шелевицький І.В. – Кривий Ріг, 2016.– Вип.11. – С. 47-50.

Іванюк А.  ІV к.пед.н., доцент Ракітянська Л.М.

 Публікація статті

 Місце і роль дидактичних засобів навчання в структурі шкільного уроку музичного мистецтва / Л. Ракітянська, А.Іванюк // Актуальні проблеми мистецько-педагогічної освіти: Зб. наук. праць студентів факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету / Гол. редактор, доктор техн. наук, професор Шелевицький І.В. – Кривий Ріг, 2016.– Вип.11. – С. 55-58.

Сазонова М. Vмагістр

к.пед.н., доцент

Кокарєва Е.О.

1. Доповідь на студентській науково-практичній конференції (ДВНЗ КПІ «КНУ»)

2. Публікація статті

Виконавська культура майбутніх учителів музичного мистецтва: вокальний аспект / Марина Юріївна Сазонова // Актуальні проблеми мистецько-педагогічної освіти: Зб. наук. праць студентів факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету / Гол. ред., доктор технічних наук, професор Шелевицький І.В. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 11. – С. 112 -115.

Голуб О. ІV к.пед.н., ст.викл. Бондаренко А.В.

Доповідь на Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Мистецька вартість творчості Миколи Колесси в контексті загальноєвропейської культури ХХ століття»                  (м. Кропивницький)

Рубцов Д.

Vспец.

ст.викл.

Решетнікова Т.П.

Доповідь на студентській науково-практичній конференції (ДВНЗ КПІ «КНУ»)
915

НАУКОВИЙ ГУРТОК ТА ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ 2019-2020 н.р.

Науковий керівник

Тематика роботи

Студенти

К.п.н., доцент

Любар Р.О.

Диригентсько-хорова підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва

1. Малашенко К. 1 маг.

2. Компанієць С. 3 к.

3. Павлюк А. 4 к.

4.Добридник К. 1 маг.

5. Сотниченко К. 4 к.

6. Лаврентюк І. 1 маг.з/в

7. Марущак П. 4 к. з/в

Д.п.н., професор

Овчаренко Н.А.

(науковий гурток)

Професійна підготовка вчителя музичного мистецтва

1. Єфремова П. 1 к.

2. Ситніченко К. 3 к.

3. Сиволап О. 2 к. магістр д/в

4. Рудик К. 3 к.

5. Левченко Т. 2 к. з/в

6. Малій Г. 1 к. маг. з/в

7. Поправка М. 4 к.

К.п.н., доцент

Ракітянська Л.И.

Реалізація виховного потенціалу мистецтва в навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу

1. Кочетов Р. 1 к. маг.

2. Лашина О. 4 к.

3. Кожукало Н. 2 ск. з/в

4.Погоріла О. 4 к. з/в

5. Костова С.1 маг. з/в

К.п.н., доцент

Косяк Л.І.

Формування вокальної культури учнів середньої та вищої школи

1. Корененко М. 3 к.

2. Єфременко М. 1 маг.

3. Дубіна К. 2 к.

4. Кушнір А. 2ск. з/в

5. Безугла г. 2ск. з/в

6. Закора А. 4 к. з/в

7. Смаль В. 1 к.. маг.

8931
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31