Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування
Факультет мистецтв

                                                                       Участь аспірантів у наукових конференціях                                                         Міжнародні конференції:

№ з/п

Назва конференції

Місце проведення (країна, заклад/установа), дата проведення

Форма проведення (очна,заочна)

Прізвище,

ім’я, по батькові

студента (ів), курс

Назва доповіді

Вихідні дані публікації

1.

ІV Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Мистецький освітній простір у контексті реалізації сучасної парадигми освіти».

ЦУДПУ ім. В.Винниченка. м. Кропивницький. 29 квітня 2022

 

Заочна

Гарець Тетяна Юріївна, аспірант 1 к.

Перспективні напрями розвитку емоційного інтелекту вчителя музичного мистецтва

-

2.

VІІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття».

Київський університет імені Бориса Грінченка. м. Київ. 12 травня,  2022 р.

Заочна

Гарець Тетяна Юріївна, аспірант 1 к.

Проблема формування емоційного інтелекту учнів підліткового віку: теоретичний аспект

-

3.

VІІІ Міжнародна науково-практична  онлайн-конференція  «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»

Київ, 12 травня 2022

Заочна

Чистікова Яна Леонідівна, аспірантка 2 к.

Формування етнокультури майбутніх учителів музичного мистецтва

-

4.

ІV Міжнародна інтернет-конференція «Проблеми мистецько-педагогічної освіти: здобутки, реалії та перспективи»

Київ, 18–19 травня 2022

Заочна

Чистікова Яна Леонідівна, аспірантка, 2 к.

Наукові підходи формування етнокультури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокального навчання

-

 

Всеукраїнські конференції:

№ з/п

Назва конференції

Місце проведення (країна, заклад/установа), дата проведення

Форма проведення(очна, заочна

Прізвище,

ім’я, по батькові

студента (ів), курс

Назва доповіді

Вихідні дані публікації

1.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта у міждисциплінарному вимірі»

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 7–8 червня 2022

заочна

Чистікова Яна Леонідівна, аспірантка 2 к.

Принципи формування етнокультури майбутніх учителів музичного мистецтва

-

2.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта у міждисциплінарному вимірі»

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 7–8 червня 2022

заочна

Бендікова Світлана, аспірантка 1 к.

Теоретичні основи вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в Ізраїлі

-

 

Публікації аспірантів

№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

студента

Курс, група

 

Вид публикації

Вид публікації

Вихідні дані публікації

Прізвище,

ім’я, по батькові

наукового

керівника

Співавтори

1.

Чистікова Яна Леонідівна

Аспірантка, 2 к.

стаття

Сутність поняття «етнокультура вчителя музичного мистецтва» в міждисциплінарному науковому дискурсі

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2022. 2(116). С. 285–300.

Овчаренко Н.А.

Овчаренко Н. А.

2.

Чистікова Яна Леонідівна

Аспірантка, 2 к.

стаття

Методичні засади формування етнокультури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокального навчання.

Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 2021, вип. 57. С. 10 –110.

Овчаренко Н.А.

-

3.

Гарець Тетяна Юрїївна

Аспірант, 1 к.

стаття

Перспективні напрями розвитку емоційного інтелекту вчителя музичного мистецтва

Наукові записки. Серія: Пед. науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. м. Кропивницький. Вип. 204, 2022. С.231-237. https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk

Ракітянська Л. М

Ракітянська Л. М.

21498

  На кафедрі методики музичного виховання, співу та хорового диригування працюють 3 проблемні групи:                       

1.«Формування вокальної культури здобувачів загальної середньої та вищої освіти» (кер. – доцент Косяк Л.І.).

2. «Диригентсько-хорова підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва» ( кер. – доцент Любар Р.О.).

3. «Реалізація виховного потенціалу мистецтва в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти»  (кер. – доцент Ракітянська Л. М.).

Участь студентів у науково-практичних конференціях

Закордонні конференції :

1. Борова І. (ЗММ -18). Значення методичної підготовки вчителя мистецьких дисциплін у контексті реформаторських змін української школи. The VІ Internatiomal Science Conference  «Tendencies of development science and partice», February, 14-16, 2022. Boston, USA. P. 201–203 (керівник д.п.н., доц. Ракітянська Л.М.)

2.  Кулакевич К.(ЗММ с-20). Методичні підходи до викладання мистецьких дисциплін у сучасній український школі. The VІІ Internatiomal Science Conference «Science, Trends and Perspectives of Development», February, 21-23, 2022. Budapest, Hungary. P.171–173. (керівник д.п.н., доц. Ракітянська Л.М.)

3. Сухомлинов Д. (ЗММ с-20). Гуманістична сутність зарубіжних концепцій масового музичного виховання Innovations and prospects of world science. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2022. Pp. 538545. (керівник д.п.н., доц. Ракітянська Л. М.

Міжнародні конференції :

1. Пащенко Е. (МХК -18) –  V Міжнародна студентська науково-практична конференція «Іван Карабиць – Композитор. Митець. Громадянин». Центральноукраїнський державний педагогічний університет, м. Кропивницький, 19 травня, 2022, доповідь: «Методичний погляд на використання мистецької спадщини Івана Карабиця в музичному вихованні учнів закладів загальної середньої освіти» (керівник д.п.н., доц. Ракітянська Л. М.).

Всеукраїнські конференції :

1. Євтушенко Вікторія (МХК-20) – Х Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури», доповідь: «Визначення поняття «етнокультурна компетентність» у наукових дослідженнях», м. Київ, 26 травня 2022 р. (керівник к.п.н., доц. Косяк Л.І.);

2. Зигало Єлізавета (МХКм-17) – Х Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури». Київський університет ім. Бориса Грінченка, Київ, 26 травня 2022 року,  доповідь: «Особливості використання технології резонансного співу у процесі формування вокальних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва» (керівник к.п.н., доц. Косяк Л.І.);

3.Міщенко В. (ЗММ-19) – Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури». Київський університет імені Бориса Грінченка. Інститут мистецтв. Київ, 26 травня 2022 р., доповідь: «Посилення національної спрямованості освітнього процесу – провідний напрям реформування шкільної мистецької освіти» (керівник д.п.н., доц. Ракітянська Л.М.)

4.Якімець А. (МХК - 19) – Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури».  Київський університет імені Бориса Грінченка. Інститут мистецтв. Київ, 26 травня 2022 р., доповідь: «Реалізація принципу варіативності в мистецькому вихованні учнів  закладів ЗСО»  (керівник д.п.н., доц. Ракітянська Л.М.)

5. Тарасова І.(МХК -18) – Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури».  Київський університет імені Бориса Грінченка. Інститут мистецтв. Київ, 26 травня 2022 р., доповідь: «Новітні підходи у викладанні мистецьких дисциплін у закладах ЗСО» (керівник д.п.н., доц. Ракітянська Л.М.)

21497
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша