Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування
Факультет мистецтв

Мета освітньо-наукової програми

Загальна мета ОНП: підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного фахівця ступеня доктора філософії у галузі музично-педагогічної освіти, здатного до науково-дослідницької і мистецько-педагогічної діяльності у закладах освіти, розв’язання комплексних проблем, створення нових знань з педагогіки музичного мистецтва в контексті сучасного вітчизняного і зарубіжного досвіду.

Спеціальна мета ОНП: формування інтегральних, загальних та фахових компетентностей, необхідних для інноваційної науково-дослідницької діяльності у сфері педагогіки музичного мистецтва для забезпечення освітнього процесу з музичного мистецтва; оволодіння відповідною теорією, методологією і технологіями задля проведення власного наукового дослідження з прилюдним захистом його результатів, що мають наукову новизну, теоретичне і практичне значення.

Рівень вищої освіти

третій (освітньо-науковий) рівень

Ступінь вищої освіти

доктор філософії

Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність

014 Середня освіта (музичне мистецтво)

Тип диплома та обсяг програми

диплом доктора філософії, одиничний, термін навчання 4 роки, освітня складова – 50 кредитів ЄКТС

Форма навчання

денна/заочна

Передумови

наявність ступеню вищої освіти «магістр» або

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

Унікальність

Освітньо-наукова програма зорієнтована на засвоєння сучасної теорії, методології і технологій музично-педагогічної освіти, розв’язання актуальних проблем теорії і методики музичного навчання з урахуванням гуманістичних, гуманітарних, полікультурних тенденцій вітчизняного і світового освітнього середовища та інноваційного наукового, мистецького, музичного досвіду на засадах міжкультурного діалогу, міждисциплінарності, інтегративності, рівних освітніх можливостей та особистісної зорієнтованості.

Програма спрямована на підготовку висококваліфікованого творчого викладача-дослідника в галузі музично-педагогічної освіти зі сформованим загальнокультурним, науковим і музично-педагогічним світоглядом, критичним і креативним мисленням, здатного  до викладацької та дослідницької роботи в закладах загальної середньої освіти, спеціалізованої мистецької освіти, вищої освіти (педагогічних, музично-педагогічних коледжів, університетів; музичних коледжів, університетів, академій), і передбачає захист наукової праці на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Музичне мистецтво).  
15381
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30