Кафедра музикознавства, інструментальної
та хореографічної підготовки
Факультет мистецтв

Лабораторне заняття № 11

 

 

 

Тема: «Танцювальне мистецтво Італії, Греції, Таджикистану»

Завдання: переглянути відеоматеріал з гала-концерту ансамблю танцю ім. Ігоря Моїсеєва у Великому театрі (2012 рік) та написати відгук щодо побаченого. Виділити танцювальні номери, де використовувалася лексика Італії, Греції чи Таджикистану. Написати коротку характеристику

Відео можна переглянути за посиланням:

Виконане завдання необхідно подати викладачу на наступний день після завершення карантину.

Консультації щодо виконання завдань здійснюються у телефонному режимі.

Лабораторне заняття № 12

 Тема: «Танцювальне мистецтво Італії, Греції, Таджикистану»

Завдання: ознайомитись з історією виникнення грецького танцю «Сіртакі». Визначити основні рухи та виразні засоби цього танцю.

Приклад танцю «Сіртакі» можна переглянути за посиланням:

Виконане завдання необхідно подати викладачу на наступний день після завершення карантину.

Консультації щодо виконання завдань здійснюються у телефонному режимі.

Лабораторне заняття № 13

 Тема: «Танцювальне мистецтво Італії, Греції, Таджикистану»

Завдання: переглянути відеоматеріал, в якому розглядаються танці Таджикистану у порівнянні з народними танцями Молдови. Виділи основні танцювальні характеристики обох країн.

Відео можна переглянути за посиланням:

Виконане завдання необхідно подати викладачу на наступний день після завершення карантину.

Консультації щодо виконання завдань здійснюються у телефонному режимі.

 Лабораторне заняття № 14

 Тема: «Методика виконання рухів біля станка та на середині зали у характері танців Гуцульщини, Закарпаття, Італії, Греції, Таджикистану»

Завдання: повторити та відпрацювати усі танцювальні комбінації, рухи біля станка та на середині зали, котрі поставлені у характері танців Гуцульщини, Закарпаття, Італії, Греції, Таджикистану.

Лабораторне заняття № 15

 Тема: «Методика виконання рухів біля станка та на середині зали у характері танців Гуцульщини, Закарпаття, Італії, Греції, Таджикистану»

Завдання: розписати за тактами танцювальні комбінації, що виконані у характері танців Гуцульщини та Закарпаття.

Виконане завдання необхідно подати викладачу на наступний день після завершення карантину.

Консультації щодо виконання завдання здійснюються у телефонному режимі

Лабораторне заняття № 16

 Тема: «Методика виконання рухів біля станка та на середині зали у характері танців Гуцульщини, Закарпаття, Італії, Греції, Таджикистану.»

Завдання: розписати за тактами танцювальні комбінації, що виконані у характері танців Греції та Таджикистану.

Виконане завдання необхідно подати викладачу на наступний день після завершення карантину.

Консультації щодо виконання завдання здійснюються у телефонному режимі.

Шановні студенти! Вам необхідно також самостійно опрацювати теми за програмою дисципліни у письмовій формі, які подаються на наступний день викладачу після завершення карантину.

  • Локальні особливості танцювального мистецтва Закарпаття.
  • Локальні особливості танцювального мистецтва Гуцульщини.

 Рекомендована література:

(Базова)

 1. Борзов А. А. Народный танец на самодеятельной сцене: учебно-методическое пособие.  Москва : Искусство, 1986. 186 с.

2. Василенко К. Лексика українського народно-сценічного танцю. Київ : Мистецтво, 1996. 286 с.

3. Верховинець В. Теорія українського народного танцю. Київ : Музична Україна, 1990. 400 с.

4. Горленко В. Ф. Перша етнографічна програма на Україні. Народна творчість та етнографія. № 4, 1957.

5. Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України. Київ : Академія наук України, 1969. 546 с.

6. Гусев Г. П. Методика преподавания народного танца (упражнения у станка). Москва : ВЛАДОС, 2002. 207 с.

7.Гусев Г. П. Методика преподавания народного танца (танцевальные движения и комбинации на середине зала). Москва : ВЛАДОС, 2004. 207 с.

8. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. Київ : Мистецтво, 1975. 256 с.

9. Камін В. О. Народно-сценічний танець: груповий розподіл вправ біля станка: навч.посіб. Київ : ДАККіМ, 2008. 151 с.

10. Кривохижа А. М. Гармонія танцю. Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. 92 с.

11. Майорова О. Українські танці. Мистецтво та освіта. № 4, 2000.

12. Ткаченко Т. Народные. Москва : Искусство, 1975. 770 с.

13. Ткаченко Т. Народный танец.  Москва : Искусство, 1967. 775 с.

14. Український народний танець. Київ : Академія наук України, 1962. 356 с.

15. Уральская В., Соколовский Ю. Народная хореография. Москва, 1972. 160 с.

Допоміжна література:

1. Габрилович М. Сочинение танца. Страницы педагогического опыта. Москва : Искусство, 1977. 235 с.

2. Лопухов Ф. 60-лет в балете. Москва : Молодая гвардия 1977. 360с.

3. Петипа М. Народные танцы. Ленинград : Искусство, 1971. 420 с.

 

 

 

 

10811
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша