Кафедра музикознавства, інструментальної
та хореографічної підготовки
Факультет мистецтв

Лабораторне заняття № 6 

 

 

Тема: «Танцювальне мистецтво Болгарії, Грузії, Іспанії»

Завдання: переглянути відеоматеріал з гала-концерту ансамблю танцю ім. Ігоря Моїсеєва у Великому театрі (2012 рік) та написати відгук щодо побаченого. Виділити танцювальні номери, де використовувалася лексика Болгарії, Грузії, Іспанії. Написати коротку характеристику

Відео можна переглянути за посиланням:

Виконане завдання необхідно подати викладачу на наступний день після завершення карантину.

Консультації щодо виконання завдань здійснюються у телефонному режимі.

 

Лабораторне заняття № 7

 Тема: «Танцювальне мистецтво Болгарії, Грузії, Іспанії»

Завдання: розписати за тактами танцювальну комбінацію, що виконана у характері танців Болгарії.

Виконане завдання необхідно подати викладачу на наступний день після завершення карантину.

Консультації щодо виконання завдання здійснюються у телефонному режимі.

 

Лабораторне заняття № 8

 Тема: «Танцювальне мистецтво Болгарії, Грузії, Іспанії»

Завдання: розписати за тактами танцювальну комбінацію, що виконана у характері танців Грузії.

Виконане завдання необхідно подати викладачу на наступний день після завершення карантину.

Консультації щодо виконання завдання здійснюються у телефонному режимі.

 

Шановні студенти! Вам необхідно також самостійно опрацювати теми за програмою дисципліни у письмовій формі, які подаються на наступний день викладачу після завершення карантину:

  • Хореографічний регіон Буковина.
  • Локальні особливості танцювальної лексики етнічних груп України.
  • Різноманітність танцювальної лексики болгарських народних танців.
  • Різноманітність танцювальної лексики грузинських народних танців.

Рекомендована література:

(Базова)

1. Борзов А. А. Народный танец на самодеятельной сцене: учебно-методическое пособие.  Москва : Искусство, 1986. 186 с.

2.Василенко К. Лексика українського народно-сценічного танцю. Київ : Мистецтво, 1996. 286 с.

3. Верховинець В. Теорія українського народного танцю. Київ : Музична Україна, 1990. 400 с.

4. Горленко В. Ф. Перша етнографічна програма на Україні. Народна творчість та етнографія. № 4, 1957.

5. Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України. Київ : Академія наук України, 1969. 546 с.

6. Гусев Г. П. Методика преподавания народного танца (упражнения у станка). Москва : ВЛАДОС, 2002. 207 с.

7. Гусев Г. П. Методика преподавания народного танца (танцевальные движения и комбинации на середине зала). Москва : ВЛАДОС, 2004. 207 с.

8. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. Київ : Мистецтво, 1975. 256 с.

9. Камін В. О. Народно-сценічний танець: груповий розподіл вправ біля станка: навч.посіб. Київ : ДАККіМ, 2008. 151 с.

10. Климов А. Основы русского танца. Москва : Искусство, 1994. 270 с.

11. Кривохижа А. М. Гармонія танцю. Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. 92 с.

'2. Майорова О. Українські танці. Мистецтво та освіта. № 4, 2000.

13. Ткаченко Т. Народные. Москва : Искусство, 1975. 770 с.

14. Ткаченко Т. Народный танец.  Москва : Искусство, 1967. 775 с.

15. Український народний танець. Київ : Академія наук України, 1962. 356 с.

16. Уральская В., Соколовский Ю. Народная хореография. Москва, 1972. 160 с.

Допоміжна література:

1. Габрилович М. Сочинение танца. Страницы педагогического опыта. Москва : Искусство, 1977. 235 с.

2. Лопухов Ф. 60-лет в балете. Москва : Молодая гвардия 1977. 360с.

3. Петипа М. Народные танцы. Ленинград : Искусство, 1971. 420 с.

 

 

10812
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша