Кафедра музикознавства, інструментальної
та хореографічної підготовки
Факультет мистецтв

Лабораторне заняття № 11 

 

Тема: «Побудова екзерсису біля станка, комбінацій та етюдів на середині залу»

Завдання: переглянути відеоматеріал з гала-концерту ансамблю танцю ім. Ігоря Моїсеєва у Великому театрі (2012 рік) та написати відгук щодо побаченого. Визначити та записати особливості характеру кожного з танців окремого народу.

Відео можна переглянути за посиланням:

Виконане завдання необхідно подати викладачу на наступний день після завершення карантину.

Консультації щодо виконання завдань здійснюються у телефонному режимі.

Лабораторне заняття № 12

 Тема: «Побудова екзерсису біля станка, комбінацій та етюдів на середині залу»

Завдання: перегляд відеоматеріалу одноактної вистави «Ночь на лысой горе» Ігоря Моїсеєва. Написати відгук про побачене.

Відео можна переглянути за посиланням:

Виконане завдання необхідно подати викладачу на наступний день після завершення карантину.

Лабораторне заняття № 13

 Тема: «Побудова екзерсису біля станка, комбінацій та етюдів на середині залу»

Завдання: побудувати комбінацію demi та grand plie у характері Центральної України та розписати її за тактами.

Виконане завдання необхідно подати викладачу на наступний день після завершення карантину.

Консультації щодо виконання завдання здійснюються у телефонному режимі.

 Лабораторне заняття № 14

Тема: «Побудова екзерсису біля станка, комбінацій та етюдів на середині залу»

Завдання: побудувати комбінацію battement tandu у білоруському характері та розписати її за тактами.

Виконане завдання необхідно подати викладачу на наступний день після завершення карантину.

Консультації щодо виконання завдання здійснюються у телефонному режимі.

Лабораторне заняття № 15

Тема: «Побудова екзерсису біля станка, комбінацій та етюдів на середині залу»

Завдання: побудувати комбінацію battement tandu  jete у грузинському характері та розписати її за тактами.

Виконане завдання необхідно подати викладачу на наступний день після завершення карантину.

Консультації щодо виконання завдання здійснюються у телефонному режимі.

Лабораторне заняття № 16

Тема: «Побудова екзерсису біля станка, комбінацій та етюдів на середині залу»

Завдання: побудувати комбінацію rond de jambe par tere у естонському характері та розписати її за тактами.

Виконане завдання необхідно подати викладачу на наступний день після завершення карантину.

Консультації щодо виконання завдання здійснюються у телефонному режимі.

Шановні студенти! Вам необхідно також самостійно опрацювати теми за програмою дисципліни у письмовій формі, які подаються на наступний день викладачу після завершення карантину:

  • Розвиток народно-сценічного екзерсису біля станка та на середині зали до етюдної форми роботи та подальше використання цього лексичного матеріалу під час створення хореографічної постановки у характері народно-сценічного танцю. Виконати цей аналіз на основі попередньо складеної комбінації (на вибір студента). Завдання виконати у практичній формі та показати викладачу на наступний день після завершення карантину.
  • К. Василенко, В. Верховинець, А. Гуменюк, В. Камін, Т. Ткаченко – теоретики народно-сценічного танцю.
  • Методика викладання народно-сценічного танцю за Г. Гусєвим.

Рекомендована література:

(Базова)

1. Богданов Г. Урок русского народного танца. Москва : Искусство, 1995. 65 с.

2. Борзов А. А. Народный танец на самодеятельной сцене: учебно-методическое пособие.  Москва : Искусство, 1986. 186 с.

3. Василенко К. Лексика українського народно-сценічного танцю. Київ : Мистецтво, 1996. 286 с.

4. Верховинець В. Теорія українського народного танцю. Київ : Музична Україна, 1990. 400 с.

5. Голейзовский К. Образы русской народной хореографи. Москва : Искусство, 1964. – 367 с.

6. Горленко В. Ф. Перша етнографічна програма на Україні. Народна творчість та етнографія. № 4, 1957.

7. Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України. Київ : Академія наук України, 1969. 546 с.

8.Гусев Г. П. Методика преподавания народного танца (упражнения у станка). Москва : ВЛАДОС, 2002. 207 с.

9. Гусев Г. П. Методика преподавания народного танца (танцевальные движения и комбинации на середине зала). Москва : ВЛАДОС, 2004. 207 с.

10. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. Київ : Мистецтво, 1975. 256 с.

11. Камін В. О. Народно-сценічний танець: груповий розподіл вправ біля станка: навч.посіб. Київ : ДАККіМ, 2008. 151 с.

12. Климов А. Основы русского танца. Москва : Искусство, 1994. 270 с.

13. Кривохижа А. М. Гармонія танцю. Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. 92 с.

14. Майорова О. Українські танці. Мистецтво та освіта. № 4, 2000.

15. Ткаченко Т. Народные. Москва : Искусство, 1975. 770 с.

16. Ткаченко Т. Народный танец.  Москва : Искусство, 1967. 775 с.

17. Український народний танець. Київ : Академія наук України, 1962. 356 с.

18. Уральская В., Соколовский Ю. Народная хореография. Москва, 1972. 160 с.

Допоміжна література:

1. Габрилович М. Сочинение танца. Страницы педагогического опыта. Москва : Искусство, 1977. 235 с.

2. Лопухов Ф. 60-лет в балете. Москва : Молодая гвардия 1977. 360с.

3.Петипа М. Народные танцы. Ленинград : Искусство, 1971. 420 с

10813
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша