Кафедра музикознавства, інструментальної
та хореографічної підготовки
Факультет мистецтв

Лекційне заняття 32. Опрацювати тему: «Витоки художньої культури України»

 

Основні питання:

1. Ґенеза слов'янської художньої традиції.

2. Статичні мистецтва в художній культурі Київської Русі.

3. Динамічні мистецтва в художній культурі Київської Русі.

 

Рекомендована література:

1.     Історія української культури / за заг ред. І. Крип’якевича. Київ : Либідь, 1994. 656 с.

2.     Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво : навч. посібн. Львів : Світ, 2003. Ч. 1. 256 с.

3.     Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво : навч. посібн. Львів : Світ, 2003. Ч. 2. 268 с.

4.     Уманцев Ф. С. Мистецтво Давньої України. Київ : Либідь, 2002. 328 с.

Лекційне заняття 33. Опрацювати тему: «Художня культура України XV–XVI століть»

Основні питання:

1. Ренесансні тенденції в художній культурі України. 

2. Розвиток статичних мистецтв.

3. Розвиток динамічних мистецтв.

 

Рекомендована література:

1.     Історія української культури / за заг ред. І. Крип’якевича. Київ : Либідь, 1994. 656 с.

2.     Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О.  Українське мистецтво : навч. посібн. Львів : Світ, 2003. Ч. 2. 268 с.

3.     Культура і побут населення України : навч. посібн. / за ред. В. І. Наулка. Київ : Либідь, 1993. 288 с.

4.     Українська культура: історія і сучасність : навч. посібн. / за ред.                                  С. О. Черепанової. Львів : Світ, 1994. 456 с.

Лекційне заняття 34. Опрацювати тему: «Художня культура України XVІІ–XVIІІ століть»

Основні питання:

1. Феномен козацької культури.  

2. Стильові напрямки мистецтва XVІІ–XVIІІ століть.

3. Провідні жанри вітчизняного мистецтва.

 

Рекомендована література:

1.     Історія української культури / за заг ред. І. Крип’якевича. Київ : Либідь, 1994. 656 с.

2.     Історія української та зарубіжної культури : навч. посібн. / С. М. Клапчук, Б. І. Білик, Ю. А. Горбань та ін.; за ред. С. М. Клапчука. Київ : Знання-Прес, 2007. Вид. 6. 358 с.

3.     Лекції з історії світової та вітчизняної культури : навч. посібн. / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. Львів : Світ, 2005. Вид. 2. 568 с.

4.     Українська культура: історія і сучасність : навч. посібн. / за ред.                                  С. О. Черепанової. Львів : Світ, 1994. 456 с.

Лекційне заняття 35. Опрацювати тему: «Художня культура України доби національно-культурного відродження. Статичні мистецтва»

Основні питання:

1. Суспільно-політичні й історичні передумови розвитку української художньої культури.   

2. Періодизація явищ культури національно-культурного відродження. 

3. Стильові напрямки українського образотворчого мистецтва ХІХ ст.

 

Рекомендована література:

1.     Греченко В. А., Чорний І. В., Кушнерук В. А., Режко В. А.  Історія світової та української культури : підручник. Київ : Либідь, 2000. 464 с.

2.     Історія української та зарубіжної культури : навч. посібн. / С. М. Клапчук, Б. І. Білик, Ю. А. Горбань та ін.; за ред. С. М. Клапчука. Київ : Знання-Прес, 2007. Вид. 6. 358 с.

3.     Лекції з історії світової та вітчизняної культури : навч. посібн. / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. Львів : Світ, 2005. Вид. 2. 568 с.

4.     Українська художня культура : навч. посібн. / за ред. І. Ф. Ляшенка. Київ : Либідь, 1996. 416 с.

Теми практичних завдань необхідно опрацювати письмово та надіслати відповіді на електронну пошту (fedorenko.helen@ukr.net).

Практичне заняття 24. Тема: "Реалізм у художній культурі Європи ХІХ століття"

Основні питання:

1. Особливості стилістики реалізму. Види реалізму.

2. Реалізм у художній літературі.

3. Образотворче мистецтво реалізму та його генії.

4. Реалізм у європейському театрі ХІХ століття.

Рекомендована література:

1.     Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Світова та українська культура : навч. посібн. Львів : Світ, 2004. 344 с.

2.     Греченко В. А., Чорний І. В., Кушнерук В. А., Режко В. А.  Історія світової та української культури : підручник. Київ : Либідь, 2000. 464 с.

3.     Лекції з історії світової та вітчизняної культури : навч. посібн. / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. Львів : Світ, 2005. Вид. 2. 568 с.

4.     Полікарпов В. С. Лекції з історії світової культури : навч. посібн. Київ : Знання, 2000. 359 с.

Практичне заняття 25. Тема: "Новації європейської художньої культури межі ХІХ–ХХ століть. Імпресіонізм та постімпресіонізм"

Основні питання:

1. Образотворче мистецтво імпресіонізму. Образ світу в імпресіонізмі.

2. Імпресіонізм у інших видах мистецтва.

3. Постімпресіонізм у художній культурі Європи.

4. Визначні майстр постімпресіонізму.

Рекомендована література:

1.     Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Світова та українська культура : навч. посібн. Львів : Світ, 2004. 344 с.

2.     Греченко В. А., Чорний І. В., Кушнерук В. А., Режко В. А.  Історія світової та української культури : підручник. Київ : Либідь, 2000. 464 с.

3.     Лекції з історії світової та вітчизняної культури : навч. посібн. / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. Львів : Світ, 2005. Вид. 2. 568 с.

4.     Полікарпов В. С. Лекції з історії світової культури : навч. посібн. Київ : Знання, 2000. 359 с.

Практичне заняття 26. Тема: "Новації європейської художньої культури межі ХІХ–ХХ століть. Символізм та модерн"

Основні питання:

1. Символізм як стильовий напрямок європейського мистецтва.  

2. Модерн у художній культурі Європи.

3. Розвиток архітектури на межі ХІХ–ХХ ст. Визначні архітектори.

Рекомендована література:

1.     Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Світова та українська культура : навч. посібн. Львів : Світ, 2004. 344 с.

2.     Греченко В. А., Чорний І. В., Кушнерук В. А., Режко В. А.  Історія світової та української культури : підручник. Київ : Либідь, 2000. 464 с.

3.     Лекції з історії світової та вітчизняної культури : навч. посібн. / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. Львів : Світ, 2005. Вид. 2. 568 с.

4.     Ніколенко О. М. Поезія французького символізму : навч. посібн. Харків : «Веста» : Видавництво «Ранок», 2003. 144 с.

Створити презентацію на тему "Художня культура Європи на зламі ХІХ–ХХ століть" з включенням конкретних творів різних видів мистецтва та портретів їх авторів.

Практичне заняття 27. Тема: "Особливості художньої культури Новітнього часу"

Основні питання:

1. Філософські підвалини модернізму.  

2. Художня мова модернізму.

3. Основні стильові напрямки художньої культури ХХ століття.

Рекомендована література:

1.     Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Світова та українська культура : навч. посібн. Львів : Світ, 2004. 344 с.

2.     Греченко В. А., Чорний І. В., Кушнерук В. А., Режко В. А.  Історія світової та української культури : підручник. Київ : Либідь, 2000. 464 с.

3.     Лекції з історії світової та вітчизняної культури : навч. посібн. / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. Львів : Світ, 2005. Вид. 2. 568 с.

4.     Семенова Т. В. Экспрессионизм и современное искусство авангарда. Москва : Знание, 1983. 64 с.

Практичне заняття 28. Тема: "Розвиток статичних мистецтв у Західній Європі та США у ХХ столітті"

Основні питання:

1. Визначні художники-модерністи.   

2. Сюрреаоізм і творчість С. Далі.

3. Сутність мистецтва абстракціонізму.

Рекомендована література:

1.     Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Світова та українська культура : навч. посібн. Львів : Світ, 2004. 344 с.

2.     Греченко В. А., Чорний І. В., Кушнерук В. А., Режко В. А.  Історія світової та української культури : підручник. Київ : Либідь, 2000. 464 с.

3.     Куликова И. С. Философия и искусство модернизма. Москва : Политиздат, 1974. 160 с.

4.     Лекції з історії світової та вітчизняної культури : навч. посібн. / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. Львів : Світ, 2005. Вид. 2. 568 с.

Створити презентацію на тему "Мистецтво модернізму" з включенням конкретних творів різних видів мистецтва та портретів їх авторів.

11141
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша