Кафедра музикознавства, інструментальної
та хореографічної підготовки
Факультет мистецтв

Лекційне заняття 6.4 Опрацювати тему: «Легкі жанри в музичному театрі» 

 

Основні питання:

1. Легкі жанри музичного театру та їх характерні риси.

2. Водевіль та його особливості.

3. Жанрові ознаки оперети.

4. Етапи розвитку оперети.

Рекомендована література:

1.     Владимирская А. Р. Оперетта. Звездные часы. Санкт-Петербург : Лань, 2009. 288 с.

2.     Гвоздев А. А. Западноевропейский  театр на рубеже 19–20 столетий : уч. пособие. Санкт-Петербург : Лань, 2012. 416 с.

3.     Мокульский С. С. История западноевропейского театра. Санкт-Петербург : Лань, 2011. 720 с.

4.     Основи художньої культури. Ч. 1. Теорія та історія світової художньої культури : навч. посібник. Харків : Основа, 1997. 320 с.

Теми практичних завдань необхідно опрацювати письмово та надіслати відповіді на електронну пошту (fedorenko.helen@ukr.net).

Практичне заняття 37. Тема: "Поняття музичного театру. Музична драматургія"

Основні питання:

1. Музичний театр. Види музичного театру. 

2. Музичний театр як синтез мистецтв.

3. Музична драматургія та її роль у виставі.

4. Форми і принципи музичної драматургії.

Рекомендована література:

1.     Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Світова та українська культура : навч. посібн. Львів : Світ, 2004. 344 с.

2.     Книга о музыке: Популярные очерки / Сост. Г. Головинский, М. Ройтерштейн. – Москва: Советский композитор, 1988. – 220 с.

3.     Мокульский С. С. История западноевропейского театра. Санкт-Петербург : Лань, 2011. 720 с.

4.     Основи художньої культури. Ч. 1. Теорія та історія світової художньої культури : навч. посібник. Харків : Основа, 1997. 320 с.

Практичне заняття 38. Тема: "Драматичний театр як вид мистецтва"

Основні питання:

1. Загальна характеристика мистецтва драматичного театру. 

2. Естетичні дослідження природи драматичного театру.  

3. Актор у драматичному театрі. Видатні актори минулого і сучасності.  

4. Режисер у драматичному театрі.  

Створити відеоряд на тему "Видатні актори театру".

Рекомендована література:

1.     Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Світова та українська культура : навч. посібн. Львів : Світ, 2004. 344 с.

2.     Мокульский С. С. История западноевропейского театра. Санкт-Петербург : Лань, 2011. 720 с.

3.     Основи художньої культури. Ч. 1. Теорія та історія світової художньої культури : навч. посібник. Харків : Основа, 1997. 320 с.

4.     Покровский Б. Мастера театра и кино. Москва : АСТ-Пресс Книга, 2009. 400 с.

 

11142
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша