Кафедра образотворчого мистецтва
Факультет мистецтв

           428088344 925804739127312 1901620996347366096 n image1 428883001 429606869498373 7728242016317300177 n

23 лютого 2024 р. кафедра образотворчого мистецтва  традиційно стала майданчиком обговорення найважливіших проблем мистецької освіти, напрямів її розвитку, розробки та впровадження інноваційних підходів у сучасній системі освіти - відбулась науково-практична  конференція «ПРОБЛЕМИ МИСТЕЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ»

На відкритті конференції з вітальним словом виступили декан факультету к.пед. н., доц. Лариса Феліксівна ЕЙВАС, завідувач кафедри образотворчого мистецтва к.пед. н., доц. Руслан Олексійович ПИЛЬНІК, відповідальна за наукову роботи кафедри проф. Ірина Миколаївна УДРІС,  к.пед. н., доц. Ірина Олександрівна КРАСЮК  - вони побажали плідної наукової дискусії, зародження ідей спільних дослідницьких проєктів та творчого натхнення, необхідного для осягнення мистецтва та художньої культури.

          424958134 366470069643333 2331215101116041152 n 408953914 366470086309998 8488359892967565256 n

          424958151 366470079643332 8111307889964327593 n 428496260 366470096309997 2594191805379331099 n

Секції конференції:

Секція I: Актуальні ідеї мистецької педагогіки, їх застосування в освітньому процесі

Секція II: Сучасний стан та перспективи розвитку мистецької освіти України

Секція III: Історія мистецтва України: від витоків до сьогодення 

Учасниками конференції стали викладачі і вчителі різних закладів освіти як нашого міста, так і за його межами. Кожен з доповідачів переконливо говорив про силу впливу мистецтва на внутрішній світ школярів і студентів, здатність впливати на вибір майбутньої професії, особистісний ріст Практично у всіх виступах основна увага доповідачів зверталася на актуальні питання і проблеми, що стосуються сучасної художньої освіти; якість підготовки учнів з образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах; кадрове  забезпечення освітнього процесу професійними художниками-педагогами; науково-методичний супровід процесу художньої освіти.

На секційних засіданнях учасниками конференції були представлені доповіді, присвячені питанням методики образотворчого мистецтва, інноваційним тенденціям у педагогіці мистецтва, інтегративним підходам у вивченні мистецтва та мистецької освіти. Особливий інтерес викликала доповідь викладача кафедри  Ольги Олегівни ПЕТРЕНКО "Естетосфера сучасної вільної графіки у контексті індивідуальної роботи зі студентами художніх спеціальностей". Виступи супроводжувалися презентаціями наукових і навчально-методичної розробок, показом слайдів і фільмів по темі виступу.

       425267908 366470082976665 5685178862515571357 n 425289861 366470089643331 8519429992067636198 n

       425013640 366470072976666 1903170105284800788 n

 ПРОГРАМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ завантажити

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ завантажити

24972

344578082 1640125213094521 105324596641138562 n

12 травня 2023 року на базі КДПУ відбувся Всеміський профорієнтаційний захід «Наукові пікніки» У рамках міського науково-методичного семінару кафедрою образотворчого мистецтва був проведений «Майстер-клас з графічної стилізації: скетчинг». Заняття для вчителів-експериментаторів закладів загальної середньої освіти та педагогічних працівників закладів освіти міста провела доц. Красюк І.О. Мета заходу - профорієнтація,  заохочення, мотивація до творчого мислення. Вчителям пропонувалися  три напрямки: декорування шаблонів символічною орнаментикою, умовність в роботі з референсом і спроба створити власний художній образ. Підготовлений наочний матеріал: плакати, папір, маркери, шаблони та референси з зображенням українських панянок. З учасниками процесу розглянули народження графічного образу від традиційного ескізу олівцем до алгоритму дій на цифровому планшеті, поговорили про форми та методику роботи з учнями в онлайн форматі - як можна використовувати діджитал технології в поясненні графічного матеріалу та коригувати роботи здобувачів освіти. Під час майстер-класу розглядалися питання умовності зображення, графічні засоби та символізм в оздоблені творчих зображень.

Проводити майстер клас доценту Ірині Красюк допомогами старший викладач кафедри ОМ Ірина Брижата та здобувач вищої освіти ступеня магістр Аміна Мєхтієва, були присутні 13 вчителів образотворчого мистецтва міських шкіл. Час пролетів швидко, плідно, учасники заходу малювали, уважно слухати, робили записи. Зустріч надихнула всіх на творчість.

                            345653211 818876659741682 2270852444661056841 n 344529966 1378008826383439 2530193383841901987 n

                            344571889 174992368856785 1750957571572746958 n 345802149 771273491240216 1605949024830824457 n

                          345819939 950394016148182 7580714791532364488 n 345858562 1206992103353243 4027050360931055975 n


345922279 274050528383347 5701249953596330862 n

 

22392

332489569 1640647446391159 5010992967343140965 n

24.02. 2023 р. на кафедрі образотворчого мистецтва відбулася щорічна  науково-практична конференція "ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ З ПРЕДМЕТНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014.12 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО) та 022 ДИЗАЙН У ПРОЦЕСІ ОПАНУВАННЯ ДИСЦИПЛІН ФАХОВОГО ЦИКЛУ". Матеріали щорічної звітної конференції викладачів кафедри образотворчого мистецтва художньо-графічного відділення факультету мистецтв КДПУ мають на меті оприлюднення результатів чергового етапу запланованої теоретично-експериментальної роботи по колективній науково-дослідній темі та індивідуальним науковим дослідженням учасників.

До участі у конференції цього року були запрошені методисти, вчителі, викладачі спеціальності «Образотворче мистецтво» середніх та мистецьких закладів освіти міста. Проблематика конференції охоплює ряд аспектів, підпорядкованих загальній меті художньої педагогіки – визначенню шляхів, засобів та методичних засад формування як загальних так і професійних компетентностей НПП і здобувачів освіти художньо-педагогічного спрямування в процесі опанування дисциплін фахового циклу, формування професіоналізму спеціалістів, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих особистостей та взаємодію партнерства, аналізуючи як міжнародний, так і вітчизняний досвід соціально-педагогічної діяльності.

Конференція відбулася в дистанційному режимі в складі 5 секцій різних науково-освітніх галузей, спрямованих  на адаптацію до особливостей навчального процесу, зокрема, широке коло питань, пов’язаних з новітніми аспектами навчання в інформаційному середовищі (в тому числі в певних екстремальних ситуаціях) має бути предметом дослідження й практичного впровадження при підготовці художників-педагогів. Специфіка образотворчих практик як основи даної професії, «становлення ока і руки» майбутніх фахівців обумовлюють розробку продуманих методик викладання певних видів занять і спеціальних дисциплін як теоретичного (історія мистецтва, методика викладання фахових дисциплін) так і практичних, серед яких – рисунок, живопис, композиція тощо - для формування відповідних компетенцій. Спорідненим напрямком навчальної роботи є удосконалення викладання означених фахових дисциплін студентам спеціальності «Дизайн» з урахуванням освітніх характеристик. Вагомою складовою розгляду виступають певні аспекти викладання художніх дисциплін в контексті завдань НУШ, вітчизняної профільної школи та позашкільних закладів.

 Секція 1. Методологія художньої освіти

Секція 2. Питання самостійної та індивідуальної роботи здобувачів художніх спеціальностей: формування фахових компетенцій майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Формування предметних компетентностей на заняттях з самостійного рисунку майбутніх дизайнерів

Секція 3. Нові технології та змістові параметри в художній освіті та сучасній мистецькій практиці. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва в закладах з мистецьким напрямом

Секція 4. Формування готовності до педагогічної творчості студентів художньо-графічних спеціальностей

Секція 5. НУШ в сучасному освітньому процесі. Комп'ютерні технологія та їх використання в освітньому процесі Використання графічного редактора здобувачами фахових спеціальностей з образотворчого мистецтва

За результатами роботи конференції буде видано електронний збірник тез/статей доповідей, місце розміщення – офіційний сайт кафедри образотворчого мистецтва.

 

 

21441

ПРОГРАМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ З ПРЕДМЕТНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014.12 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО) та 022 ДИЗАЙН У ПРОЦЕСІ ОПАНУВАННЯ ДИСЦИПЛІН ФАХОВОГО ЦИКЛУ

Завантажити програму конференції

21386

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ З ПРЕДМЕТНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014.12 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ОБРАЗОТВОРЧЕ та ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО) 022 ДИЗАЙН У ПРОЦЕСІ ОПАНУВАННЯ ДИСЦИПЛІН ФАХОВОГО ЦИКЛУ 

Тези доповідей (завантажити)

21385

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ З ПРЕДМЕТНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014.12 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО) та 022 ДИЗАЙН У ПРОЦЕСІ ОПАНУВАННЯ ДИСЦИПЛІН ФАХОВОГО ЦИКЛУ" завантажити відомості про конференцію

21031

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ З ПРЕДМЕТНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014.12 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО) та 022 ДИЗАЙН У ПРОЦЕСІ ОПАНУВАННЯ ДИСЦИПЛІН ФАХОВОГО ЦИКЛУ

Тези доповідей (завантажити)

20959

Колективна наукова направленість комплексної наукової роботи кафедри
Мета: Метою комплексної наукової роботи кафедри є встановлення на основі аналізу діючих навчальних освітніх програм, сучасних методик та праць провідних вчених оптимальних шляхів набуття студентами спеціальності «Середня освіта. Образотворче мистецтво» фахових предметних компетентностей у сфері образотворчого мистецтва як запоруки успішної майбутньої професійної діяльності: здійснення різних видів педагогічної та самостійної науково-творчої роботи. Серед провідних завдань дослідження - обгрунтування доцільної послідовності освоєння студентами освітніх дисциплін фахового блоку навчального плану та визначення параметрів повноцінного забезпечення інваріантної та варіативної складових навчального процесу.
В процесі реалізації комплексної програми дослідження планується виявлення найбільш раціонального комплексу методів і засобів, що мають застосовуватись у викладанні нормативних - рисунок, живопис, композиція, історія мистецтва, методика викладання образотворчого мистецтва тощо – та варіативних фахових дисциплін в академічній та самостійній роботі згідно новітніх тенденцій в даній освітній галузі. Результати уточнення діючих і розробки авторських навчальних програм та методичних матеріалів з метою успішної реалізації сформульованих в оновлених державних стандартах завдань по підготовці вчителів образотворчого мистецтва з наступним узагальненням досягнутих кожним викладачем кафедри результатів мають бути відображені в колективному навчально-методичному посібнику.
Ключові слова: освітні стандарти, фахові компетентності, образотворче мистецтво, професійна діяльність
Фахові компетентності
1. Здатність оцінювати історичну та соціокультурну ситуації в Україні та сучасному світі.
2. Здатність до теоретичного освоєння мистецької спадщини, фахової орієнтації у сучасному світовому та українському образотворчому просторі.
3. Здатність до фахової характеристики всіх складових системи мистецтв у контексті художньої культури.
4. Здатність до визначення й оцінки образотворчої діяльності в системі часово-зорових мистецтв.
5. Володіння образотворчою грамотою на рівні, необхідному для сприймання, оцінки та створення художнього образу.
6. Здатність до практичної художньої діяльності.
7. Володіння прийомами використання комп’ютерних технологій у процесі створення художньої продукції
8. Здатність до творчої художньо-педагогічної, культурно-просвітницької, організаторської та художньо-естетичної діяльності, спрямованої на духовний і культурний розвиток особистості та суспільства в цілому.
9. Здатність планувати процес навчання образотворчого мистецтва у загальноосвітній школі та у позашкільних закладах, забезпечувати його реалізацію та оцінку отриманих результатів.
10. Здатність до організації і проведення позаурочної та позакласної роботи (вихід на пленер, екскурсії в музейні установи, організація та проведення виставок).
11. Здатність до застосування в освітньому процесі сучасних художньо-педагогічних технологій.
12. Здатність керувати художньо-творчою діяльністю учнів, ураховуючи їх вікові та індивідуальні можливості.
13. Здатність застосовувати методи діагностування навчальних та художньо-творчих досягнень учнів та прогнозувати їх особистісний розвиток.
14. Здатність застосовувати сучасні методики і освітні технології для забезпечення якості оволодіння основами образотворчості в середніх загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням образотворчого мистецтва.
15. Здатність здійснювати педагогічний супровід процесів соціалізації та професійного самовизначення учнів у сфері образотворчого мистецтва.

8683
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30