Кафедра образотворчого мистецтва
Факультет мистецтв

sdHT9XCU3wY

ГРАФІК вступного випробування (творчого заліку) з образотворчого мистецтва для прийому на навчання за ступенем «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

18133

1383209951 3 11

ГРАФІК консультацій та майстер-класів з образотворчого мистецтва для прийому на навчання за ступенем «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

 

18132

265093037 336357477938479 5544270780190310901 n

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ 2022 Спеціальності 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

17951

                      264743560 280048474095098 8233444096786990487 n 264366160 457259452428415 5663789953497063970 n

Шановні абітурієнти! На факультеті мистецтв художньо-графічного відділення КДПУ проходять консультації з питань теорії та практики образотворчої грамоти.

Мета занять: дати поняття академічний рисунок, живопис, познайомити з побудовою предметів геометрії та побуту. Також розглянуті такі поняття, як декоративний натюрморт, поняття стилізації та декорування.

                    265005064 325474872498841 6598871177644997045 n 264913450 298379632193548 1233340527926759808 n

                   264629771 501060831097761 9150672637292235521 n 264880417 916008885719497 1663473158167396025 n

В результаті фахових консультацій слухачі знайомляться з основами графічного рисунка, прийомами і техніками малювання відповідно до академічних вимог до рисунка, підвищують рівень практичних навичок володіння технікою живопису,  методами і прийомами створення образотворчої композиції, формують композиційне мислення, опановують професійні навички в галузі живопису і рисунка, що дають можливість художнього вираження творчої ідеї і, як наслідок, підготовку до вступного випробування.

Всі заняття проходять під керівництвом досвідчених педагогів кафедри образотворчого мистецтва художньо-графічного відділення КДПУ, професійних художників. Обов'язково перегляд і обговорення робіт.

Чекаємо шановних абітурієнтів спеціальності 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) на художньо-графічному відділенні факультету мистецтв КДПУ. 

                  264048073 626852555406724 3854899560182904650 n 264158740 4349849451804742 7407058200510203166 n

17791

                            173239423 Q j7EoDHE303gtxEcabYWaCMWWrBpbCuciEjMoP9S Q 119481638 2804796973138469 5500136667222455581 o

Кафедра образотворчого мистецтва заснована в 1979 році як базовий структурний підрозділ новоствореного художньо-графічного відділення Криворізького державного педагогічного університету (на той час – інституту) для проведення навчально-методичної і виховної роботи зі спеціальності художньо-педагогічного спрямування «Образотворче мистецтво». Вже 42-й рік колектив кафедри здійснює свою діяльність, керуючись принципами науковості, художнього саморозвитку в різних видах образотворчості, персональної та загальної відповідальності викладачів.

Кадровий потенціал кафедри образотворчого мистецтва відповідає тому високому рівню, який уможливлює якісно реалізувати навчальний і науково-художній процеси. Нині колектив кафедри складається з досвідчених фахівців - науковців-методистів, мистецтвознавців, художників-практиків та молодих вчених, аспірантів, що спільно реалізують підготовку бакалаврів і магістрів з Образотворчого мистецтва та дизайну згідно кваліфікаційних вимог МОН України. Кафедра ОМ забезпечує викладання розгорнутого блоку спеціальних дисциплін: лекції, практичні заняття та семінари з теорії, історії та методики образотворчого мистецтва, основ мистецтвознавства, рисунка й живопису, скульптури і пластичної анатомії, композиції, станкової графіки, впроваджуємо в освітній процес цифровий живопис та багато інших практичних художніх дисциплін. Згідно положень і навчальних планів фахові дисципліни містять аудиторні та самостійні години, які також проходять під контролем викладачів.  

        75258641 2543102192438852 6566716429616283648 n 12002261 1649649361961883 198729791219655542 n.12080226 958384060892700 395116958509971105 o

Викладачами кафедри здійснюється керівництво навчальними і виробничими практиками студентів, керівництво курсовими роботами, кваліфікаційними проектами та магістерськими дослідженнями. Члени кафедрального колективу активно займаються науковою діяльністю, є учасниками міжнародних та всеукраїнських конференцій, авторами монографій, навчальних посібників, науково-методичних публікацій. Фахівці кафедри є членами творчих спілок художників та дизайнерів України, плідно працюють у галузях графіки, живопису, скульптури, декоративного мистецтва, беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, міських виставках та мають персональні творчі презентації.

Фаховий потенціал викладачів сприяє активізації різних ланок навчального процесу, спрямованого на формування у студентів знань, умінь та навичок, які у повній мірі відповідають кваліфікаційним характеристикам спеціальності. Студенти кафедри ОМ беруть активну участь у різноманітних творчих конкурсах, пленерах, олімпіадах міського, регіонального, всеукраїнського значення, де отримують призові місця, мають плідну виставкову та наукову діяльність. Завдяки зусиллям викладачів кафедри ОМ студенти мають можливість займатися в обладнаних майстернях і спеціалізованих аудиторіях. З ініціативи викладачів кафедри ми маємо власний художно-методичний музей, де представлені роботи українських митців в різних жанрах і видах мистецтва. Студенти знайомляться з творами майстрів, навчаються проводити екскурсії та мистецтвознавчий художньо-критичний аналіз творів. Маємо і виставковий зал в якому проходять звітні творчі вернісажі викладачів і талановитих студентів.

        78996294 2558065737811595 6912554446194999296 o 26376413 554548078239057 2013566202638499840 n  78930698 2550082158609953 9188261868915916800 o

Іншими актуальними тенденціями розвитку кафедри образотворчого мистецтва в підготовці кваліфікованих фахівців є: розширення академічних свобод, плідна професійна діяльність фахівців, які здобули освіту на художньо-графічному відділенні. Випускники кафедри ОМ працюють в різних закладах освіти як на території України так і закордоном: в Німеччині, Чехії, Іспанії, Італії, Мальті, Америці, Ізраїлі тощо. Працюють ілюстраторами в українських видавництвах, в галузі графічного дизайну, художниками-оформлювачами в різних компаніях України та за її межами. Плідною ланкою діяльності студентів та випускників кафедри ОМ є оздоблення міст авторськими стрит-артами та Муралами, проведення майстер класів з оброзотворчості та заняття сучасним напрямком в суспільстві - арт-терапією.

       97676340 3095859840478434 3288974260357300224 o 18192736 1403014473096321 1389490733528397163 o 71893680 2591858234211933 7377023655672283136 o

Здібності, обдарованість, відповідальність і творча праця – ці слова складають логічний ряд, який відображає сутність спеціальності Образотворче мистецтво.

Професія художника-педагога це подвійна творчість, уміння творити красу власними руками і навчати цьому інших є головними чинниками діяльності фахівців спеціальності «Образотворче мистецтво» художньо-графічного відділення факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету.

 

13962

                      Без имени

Здібності, обдарованість, творча праця – ці слова складають логічний ряд, який відображає сутність спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) художньо-графічного відділення факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету.

                                                          11350691 899397590136471 1400547261023631795 n

Майстер-клас випускниці художньо-графічного відділення факультету мистецтв Мандзюк Дарини. Спеціальність образотворче мистецтво

12344

Графік проведення творчих заліків:

29 липня 2020 р. об 11.00;

12 серпня 2020 р. об 11.00;

19 серпня 2020 р. об 11.00.

Корпус художньо-графічного відділення Факультету мистецтв по вул. Мистецька 9.

Фахове випробування зі спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) спеціалізація "Декоративне мистецтво", "Флористика"  з живопису або рисунку відбувається у формі творчого заліку. Завдання: простий побутовий натюрморт з трьох предметів на тлі кольорових тканин. Мета: виконати кольоровий етюд, або побудувати натюрморт з урахуванням характеру лінії та просторової перспективи з передачею об’єму, планів та простору. Тривалість 2 астрономічні години. Формат А3. Матеріали: прості олівці, акварель, гуаш, акрил.

Приклади

                         этюд акв

Акварельний етюд

 

                              гуаш

Побутовий натюрморт в техніці гуаш

 

                          рис нат

Приклад конструктивної побудови простого натюрморту

 

                                       нат рис

Приклад конструктивної побудови простого натюрморту

НАШІ КОНТАКТИ:

Криворізький державний педагогічний університет

50086 м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 54.

http:// kdpu.edu.ua

8(056) – 440-58-96 – приймальна  комісія

Художньо-графічне відділення факультету мистецтв

50086 м. Кривий Ріг, вул. Мистецька, 9.

(0564) 92-87-70 – деканат художньо-графічного відділення факультету мистецтв
(0564) 92-91-47 – кафедра образотворчого мистецтва

https://kdpu.edu.ua/obrazotvorchoho-mystetstva/zahalna-informatsiia/pro-kafedru.html

(097) 359-42-05 – завідувач кафедри образотворчого мистецтва,

доцент Красюк Ірина Олександрівна

 

12345

Відео про діяльність кафедр, викладачів та  організацію навчально-виховної роботи на художньо- графічному відділенні факультету мистецтв. 

12337

Мета освітньої діяльності студентів спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво): підготовка вчителя образотворчого мистецтва до формування у школярів художньої культури, базових мистецьких компетентностей, виховання в учнів ціннісного ставлення до дійсності та мистецтва, розвиток їх художньої свідомості, здатності до самореалізації, самовдосконалення та практичної образотворчої діяльності.
Академічні права випускників: продовження навчання на другому рівневі вищої освіти - магістр. Набуття кваліфікації за іншими предметними спеціалізаціями в системі післядипломної освіти.
Працевлаштування випускників: загальноосвітні середні, вищі навчальні заклади; позакласні та позашкільні заклади; заклади культури; громадські організації.
Професійні назви робіт: вчитель образотворчого мистецтва та художньої культури та художньої праці; керівник гуртка (студії) за видами мистецтва та дизайну; керівник самодіяльного об’єднання прикладного та декоративного мистецтва та дизайну; вчитель училищ, ліцеїв, коледжів; викладач дисциплін художньо-естетичного циклу; мистецтвознавець; професіонали в галузі мистецьких дисциплін, декоративно-прикладного мистецтва та дизайну.
Порядок допуску до професії : наявність академічної і професійної кваліфікації, підтверджена документом про вищу освіту.

8682

1 19

25 листопада 2017 року в головному корпусі Криворізького державного педагогічного університету було проведено День відкритих дверей, де повідомлено про зміни до вступу за спеціальністю 014. 12 Середня освіта (Образотворче мистецтво). 

Відтепер абітурієнти повинні подати наступні документи:

1.

Сертифікат про складання творчого заліку, що засвідчує достатність рівня творчих здібностей вступника для

участі в конкурсному відборі

терміни

вимоги

З 01 лютого 2018 р.

по 26 липня 2018 р.

(за графіком приймальної комісії Криворізького державного педагогічного університету)

      Виконання простого натюрморту з      предметів побуту (А-3, матеріал гуаш або                               акварель.

                 Тривалість заліку – 2 год.

2.

 Сертифікати ЗНО

  1. Українська мова і література (за 2016, 2017, 2018 роки)
  2. Історія України (за 2016, 2017, 2018 роки)
  3. Іноземна мова (за 2018 рік) або біологія (за 2016, 2017, 2018 рік)

 

3327
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30