Кафедра образотворчого мистецтва
Факультет мистецтв

Міністерство освіти і науки України

 КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ  ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра образотворчого мистецтва

Художньо-графічне відділення факультету мистецтв

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

_____________ О. А. Остроушко

«_____» _________   2019 р.

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ

ТЕСТОВИЙ  КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН З ІСТОРІЇ ,ТЕОРІЇ МИСТЕЦТВА ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

 

Ступінь вищої освіти «Бакалавр»

Спеціальності 014. 12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

 

 

Кривий Ріг – 2019

 

 

Програма атестації «Тестовий кваліфікаційний екзамен з  історії,теорії мистецтва та  методики викладання образотворчого мистецтва» для студентів спеціальності 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво), ступеня вищої освіти «Бакалавр»

Розробники програми:

Красюк І. О. – кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри образотворчого мистецтва.

Чирва О. Ч. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва.

Пильнік Р. О. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва.

Рецензенти:

Ейвас Л. Ф. – кандидат педагогічних наук, ст. викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну.

Томашевський В. В. – кандидат педагогічних наук, доцент, зав. кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну.

Затверджено на засіданні кафедри образотворчого мистецтва

«25» березня  2019 р., протокол № 10

В.о завідувача кафедри образотворчого мистецтва __________І. О. Красюк

 

 Затверджено на засіданні кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

«26» березня 2019 р., протокол № 9

Завідувач кафедри декоративно – прикладного мистецтва та дизайну

__________________        В. В. Томашевський

  

Затверджено  Вченою радою університету

«      »                            2019р.,  протокол №____

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Атестація: тестовий кваліфікаційний екзамен з  історії, теорії мистецтва та  методики викладання образотворчого мистецтва за напрямом підготовки «Образотворче мистецтво» і має на меті оцінку рівня професійно-педагогічної підготовки фахівців для роботи на первинних посадах в загальноосвітній школі. Тестове оцінювання дає змогу виявлення якості знань студентів з циклу професійної та практичної підготовки, уміння перевести зміст теоретичного навчального матеріалу з провідних дисциплін у практичну діяльність.

Матеріал випробування складається з комплекту тестових завдань, що містить 3 блоки, кожен з 40 питань із теорії образотворчого мистецтва,  історії мистецтва, методики викладання образотворчого мистецтва (загальний обсяг тестових завдань – 120 питань з варіантами відповідей). Завдання складені з урахуванням обсягу теоретичного матеріалу та вимог до знань студентів, передбачених навчальними програмами з названих дисциплін.

Тести з історії мистецтва дозволяють виявити базові знання та уміння орієнтуватись в етапах розвитку, видах, жанрах, стилях, національних школах, еволюційних зв’язках зарубіжного та українського образотворчого мистецтва і персоналіях митців. 

Тести з теорії мистецтва містять питання, покликані виявити знання абітурієнтів з основ образотворчої грамоти: теорії композиції, теорії тіней, перспективи, кольорознавства тощо, орієнтованих на академічну реалістичну підготовку в галузі рисунку, живопису та інших  дисциплін фахового циклу.

Тести з методики викладання фахових дисциплін дають можливість оцінити знання базових понять з методики, історії методів викладання, сучасних технологій, що застосовуються у викладанні образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі. 

  

7407
6550
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31