Кафедра образотворчого мистецтва
Факультет мистецтв

                                               image

старший викладач

 

Сергій  Пилипович Пономарь народився 10 вересня 1958 року в м. Кривому Розі. З 1969 р. по 1975р. навчався в Криворізькій художній школі №1, його викладачами були  В.С.  Муратов, Г.П. Чернишов, Ю.М. Ісаков. В1984 році закінчив художньо - графічний  факультет Криворізького державного педагогічного інституту. Його викладачами по спеціальності були В.М. Непомнящий, В.П. Авраменко, С.С. Головатий. За роки навчання Сергій Пономарь входив до групи кращих студентів, а своє навчання завершив успішним захистом дипломної роботи з живопису «Учитель малювання».

Завдяки успішному навчанню і активній життєвій позиції  на тлі суспільного життя факультету, Сергія Пилиповича  запросили  на викладацьку роботу до рідного  педагогічного інституту, де багато років викладав рисунок, живопис, композицію. Викладацька діяльність С.Ф.Пономаря завжди була пов’язана з художньо – творчою практикою. Починаючи з 1971 р. він виступає постійним учасником місцевих тематичних художніх виставок  в Кривому Розі  та за його межами. В1993 р. він брав участь у всеукраїнській художній виставці «Мальовнича Україна», що проходила у містах Київ та Миколаїв, а також у ювілейній виставці присвяченій річниці заснування Криворізької  організації Національної спілки художників України. С.П. Пономарь бере участь у періодичних виставках художньо-графічного факультету.

У 2000 році Сергій  Пилипович Пономарь приймав  участь в Арт- фествалі українських художників в місті Києві. В 2001 р. його роботи експонувалися  на виставці «Євроімідж – 2001» і міжнародному форумі  «Партнерство в ім’я  згоди та розвитку», за  що був нагороджений дипломом першого рівня. Крім того, протягом 2002 – 2004 років він працював асистентом головного художника А.А. Левченко  на зйомках художнього українсько – американського фільму «Варвар» (Київська кіностудія ім. Довженко), художником-декоратором музичного фільму «На  Різдва до Львівського (режисер-постановник Євген Митрофанов),  художником-декоратором  на зйомках музичного відео кліпу  з участю  Наталі Шевлякової режисера Євгена Митрофанова

6250

 2

старший викладач

Закінчив Криворізький державний педагогічний інститут (художньо-графічне відділення) у 1990 році з відзнакою. Присвоєно кваліфікацію вчителя малювання і креслення.

На кафедрі працює з 1992 року. Викладає дисципліни:  «Рисунок», «Живопис», «Композиція». Є автором навчальних програм з рисунку та композиції, має  науково-методичні публікації. Приймає участь у міжнародних, всеукраїнських наукових конференціях.

Учасник міських виставок, звітних виставок  художньо-графічного відділення.

 3а   Untitled 6   Untitled 5

Untitled 4   Untitled 7   Untitled 1

5544

29340178 2086491711635669 8702099050209476608 o

кандидат педагогічних наук, доцент

У 2001 р. з відзнакою закінчив художньо-графічний факультет Криворізького державного педагогічного інституту. З 2001 по 2004 р.р. навчався в аспірантурі КДПУ, в 2005 р. захистив кандидатську дисертацію з теорії навчання за темою «Формування розумової культури старшокласників у процесі навчально-творчої діяльності».

З 2002 р. працює на художньо-графічному факультеті (нині –  художньо-графічне відділення факультету мистецтв). З 2008 р. займає посаду завідувача  кафедри образотворчого мистецтва.

З 2007 р. член Спілки дизайнерів України, з 2013 р. член Національної спілки художників України.

Працює у жанрах пейзажу, портрету, натюрморту у живописних та графічних техніках.

29340017 2086491591635681 1367758504646934528 n   29339489 2086491561635684 6264711118388723712 o

29366346 2086491574969016 5094320199377616896 o   29340615 2086491551635685 1140230232729452544 o

4309

Удріс фото

кандидат мистецтвознавства, доцент

У 1972 році закінчила Київський державний художній інститут, спеціальність за дипломом – теорія та історія мистецтва. З 1979 року працює у Криворізькому державному педагогічному університеті.

Кандидат мистецтвознавства з 1991 року. Дисертацію «Українське мистецтвознавство кінця ХІХ – початку ХХ століття» захистила в спеціалізованій раді Московського педагогічного державного університету ім. В.І.Леніна.

В 1997 році отримала звання доцента по кафедрі образотворчого мистецтва КДПУ. Працювала на посадах асистента, старшого викладача. З 1993 по 2004 роки - декан художньо-графічного факультету. Завідувач кафедри образотворчого мистецтва з 1996 по 2009 роки. З  вересня 2009 року працює на посаді професора на кафедрах образотворчого мистецтва та декоративно-прикладного мистецтва і дизайну. 

 

3324

пп

старший викладач

1958 р.н.
1975 – закінчив криворізьку дитячу художню школу №1.
1979-1984 – навчання в Криворізькому державному педагогічному інституті.
В 1984 – захищає диплом по живопису («Лист з фронту»).
З 1984 -1989 – викладач кафедри образотворчого мистецтва.
1989 -2004 – працює в художньому кооперативі «Синтез».
З 2004 – старший викладач кафедри образотворчого мистецтва.
Працює над пейзажами.

  IMG 6422      IMG 7148

лл      Зима 1

 

3286

КрасюкИА

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила Криворізький державний педагогічний інститут у 1985 році за спеціальністю «Малювання, креслення і праця», кваліфікація - вчителя малювання, креслення і трудового навчання. Працює на кафедрі образотворчого мистецтва з 1985 року. Член спілки дизайнерів України, член спілки художників України. Викладає дисципліни: «Методика викладання образотворчого мистецтва», «Методи викладання образотворчого мистецтва у вищий школі», «Історія методів образотворчого мистецтва в Україні», «Педагогічний малюнок», «Рисунок», «Живопис», «Композиція». Керує курсовими, кваліфікаційними та магістерськими роботами, а також студентським науковим гуртком «Виразні засоби образотворчого мислення у вирішенні художнього твору". Кожен рік приймає активну участь у виставковій діяльності.

Основні наукові праці:

1. Красюк І. О. Тенденції та особливості розвитку жіночої художньо промислової освіти в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття / І. Красюк // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Серія: Педагогічні науки. – Черкаси: ЧНУ, 2013. – Вип. 274. – С. 64 – 68.

2. Красюк І. О.  Питання якості навчання малюванню в школах, гімназіях, училищах і університетах Російської імперії на початку ХХ століття /І. Красюк // Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору - Додаток 1 до Вип. 31, Том ІХ (51). – Київ, 2013.- С. 529 – 536.

3. Красюк І. О. З досвіду викладання історії методів малювання в Україні на художньо-графічних факультетах / І. Красюк //Вища освіта України. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології . – Київ - Кіровоград , 2014. – Том ІІІ. – C. 43 - 49.

 4. Красюк І. О. Художня освіта як предмет вивчення й дослідження та її основні змістові лінії / І. Красюк // Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору - Додаток 1 до Вип. 35, Том VIII(59). – Київ, 2015. – С. 469 – 476.

 5. Красюк І. О. Провідні підходи до методики викладання образотворчого мистецтва: історико-педагогічний контекст / І. Красюк // Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. праць.– Київ – Полтава , 2015. – Вип. 9. – С. 120-130.

 Смак Сходу 2014рjpg    Натюрморт с Фізалісом 2008рjpg

 Жовті Хризантеми 2015рjpg

 

2694

ЧирваЕЧ

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила Криворізький державний педагогічний інститут (спеціальність за дипломом – вчитель образотворчого мистецтва, креслення  та трудового навчання). На кафедрі образотворчого мистецтва працює з 1989 року. У 2001 році захистила дисертацію за темою «Дидактичні умови ефективного використання рисунка у формуванні пізнавальної активності молодших школярів» за спеціальністю – теорія навчання. Викладає дисципліни: «Історія мистецтва», «Теорія та методика дизайну», «Рисунок», «Живопис». Керує кваліфікаційними та магістерськими роботами. Є автором навчальних програм з курсів «Теорія та методика дизайну», «Образна та морфологічна трансформація в дизайні», «Методи наукових досліджень», прийняла участь у розробці програм з навчальних курсів «Живопис», «Історія зарубіжного мистецтва». Має більше 45 наукових та науково-методичних публікацій, навчальний посібник «Сакральні символи православного мистецтва». Приймає участь у міжнародних, всеукраїнських наукових конференціях.

Основні наукові праці:

1. Чирва О. Ч. Візуальні коди в дизайн-освіті / Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст]: зб. наук. пр. /за ред.. Даниленка В.Я. – Х.: ХДАДМ, 2009. - 176 с. (Мистецтвознавство. Архітектура: №6)., С.-144-150.

2. Чирва О. Ч. Моніторинг творчого розвитку особистості в мистецькій освіті. / Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць - Вип. 26: Мистецька освіта в Україні (теорія, методи, технологія) / гол. ред. проф. В.К. Буряк - Кривий Ріг: КДПУ, 2009. – 427 с., С. -378 – 384 .

3. Чирва О. Ч. Етноскладова дизайн-освіти. / Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід. Кн. 1: зб. Наук. Праць /редкол.: гдл. Ред.. М.І.Степаненко, упоряд. І відп. Ред.. Є.А.Антонович, В.П.Татаренко та ін.. -  Полтава: Полтавський літератор, 2012. 424 с., С. 174-179.

4. Чирва О. Ч. Проблема адресности визуальных текстов научного искусства в педагогическом дизайне. / Научное искусство: Тезисы I Международной научно-практической конференции. МГУ имени М.В.Ломоносова, 04.-05.04.2012. Под ред. В.В.Миронова.-М.: МИЭЭ, 2012.-308с., С. 247-248.

5. Чирва О. Ч. Педагогічний дизайн як стратегія становлення проектної культури дизайнера. / Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст]: зб. наук. пр. /за ред.. Даниленка В.Я. / Матеріали VII Міжнародного форуму дизайн-освіти 2013 – Х.: ХДАДМ, 2013.- 170 с., C. 51-54.

 

2693

БрижатаяИГ

старший викладач

Закінчила Криворізький державний педагогічний інститут (художньо-графічне відділення) у 1989 році за спеціальністю «Образотворче мистецтво, креслення і праця». На кафедрі працює з 1990 року. Викладає дисципліни:  «Рисунок», «Живопис», «Композиція». Керує педагогічною практикою студентів денного відділення, а також кваліфікаційними та курсовими роботами. Є автором навчальних програм з рисунку та живопису на 5-му курсі, а також програм виробничої педагогічної практики в школі для 4-5-х курсів. Учасниця міських, звітних виставок  художньо-графічного відділення. Особливе місце у творчій роботі займає пейзаж, сюжетом якого виступають пленерні враження.

Основні наукові праці:

1. Брижата І. Г. Можливості фахової підготовки у формуванні предметних компетентностей майбутніх вчителів образотворчого мистецтва / І. Г. Брижата // Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія, педагогіка: зб. наук. праць. – Київ: Київський університет ім. Б. Грінченка, 2014. – №21. – С. 26-30

2. Брижата І. Г. Формування предметних компетентностей майбутніх вчителів образотворчого мистецтва засобами педагогічної практики / І. Г. Брижата // Сучасні проблеми науки та освіти: зб. наук. праць. – Будапешт, 2014. – №16.– С. 50-53.

3. Брижата І. Г. Дидактичні умови формування предметних компетентностей сучасних студентів факультету мистецтв (напрям художньої підготовки) / І. Г. Брижата // Вища школа України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: зб. наук. праць. – ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди,2014. – Т.5.– С. 94-102

2692

IMG 7802   

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри образотворчого мистецтва

У 2001 році з відзнакою закінчила повний курс Криворізького державного університету за спеціальністю “Образотворче мистецтво, креслення”. У 2002 році  з відзнакою закінчила магістратуру за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво”.

З весни 2001 року по літо 2003 року працювала   вчителем креслення та образотворчого мистецтва у середній загальноосвітній школі № 70 м. Кривого Рогу. Окрім цього приймала участь у конкурсі “Учитель року 2003”, зайняла І місце на районному етапі, приймала участь в міському конкурсі (ввійшла в сімку кращих вчителів ОБМ міста).

В 2002 році закінчила чотирьохрічний курс Єпархіальної іконописної школи ім. Андрія Рубльова за спеціальністю іконопис.

З 2005 року є членом Мистецької асоціації Криворіжжя Криворізької організації Національної Спілки художників України.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за темою “Формування ціннісних компетенцій майбутніх вчителів образотворчого мистецтва у процесі фахової підготовки” за спеціальністю 13.00.04 “теорія і методика професійної освіти”. Отримала звання кандидата педагогічних наук. Має понад п’ятнадцяти друкованих наукових статей та тез у фахових виданнях.

Приймає участь у виставках міста. Займається виставковою діяльністю (куратор студентських виставок).

Вже понад десяти років працює в Криворізькому педагогічному інституті викладачем на факультеті мистецтв кафедри образотворчого мистецтва.

                    itvTPv uyh4      4dCEz 3fdss

NIFdSbgmz E      pm0rGsmY3L8

 

2689

 

 

pIJT1oJlQvY

старший викладач

Закінчив художньо-графічний факультет КДПІ за спеціальністю "Вчитель малювання, креслення та праці" у 1985 році. Працював вчителем у Шельвівській середній школі Локачинського району на Волині з 1985 по 1988 роки. На кафедрі образотворчого мистецтва працює з 1988 року. Член Національної спілки художників України. Викладає дисципліни: «Рисунок», «Живопис», «Композиція». Керує кваліфікаційними роботами, а також студентським науковим гуртком «Експозиція». Автор програм: «Навчально-творча практика "Пленер" в системі підготовки студентів спеціальності "образотворче мистецтво"»; програма навчальної дисципліни "Живопис" за вимогами кредитно-модульної системи; програма навчальної дисципліни "Живопис" для дизайнерів за вимогами кредитно-модульної системи.

Виставки: «Ню. Образ жінки у творах живопису, скульптури та графіки», 2008р., Художній музей, м. Дніпропетровськ; Спільний проект з В. Сандюком «Розфарбуй свою землю». Галерея «Леміш», Львів, 2012р.; персональна виставка у Музеї Гетьманства, Київ, 2012р.; персональна виставка «Пленерування» у Музеї Гетьманства, Київ, 2014р.; персональна виставка «Вандри», Галерея «Арка», Київ, 2014р.; персональна виставка у Банкнотно-монетному дворі національного банку України, Київ, 2015р.; персональна виставка «Подорожі Україною» у Краєзнавчому музеї, Кривий Ріг, 2015 р.

2aHJ7Y8lU6k   kQoygd3DGts

4QUZeBWU6DU   brMTEFcKOfM

1140
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31