Кафедра образотворчого мистецтва
Факультет мистецтв

 2

старший викладач

Закінчив Криворізький державний педагогічний інститут (художньо-графічне відділення) у 1990 році з відзнакою. Присвоєно кваліфікацію вчителя малювання і креслення.

На кафедрі працює з 1992 року. Викладає дисципліни:  «Рисунок», «Живопис», «Композиція». Є автором навчальних програм з рисунку та композиції, має  науково-методичні публікації. Приймає участь у міжнародних, всеукраїнських наукових конференціях.

Учасник міських виставок, звітних виставок  художньо-графічного відділення.

3    Untitled 6   Untitled 5

Untitled 4   Untitled 7   Untitled 1

5544

29340178 2086491711635669 8702099050209476608 o

кандидат педагогічних наук, доцент

У 2001 р. з відзнакою закінчив художньо-графічний факультет Криворізького державного педагогічного інституту. З 2001 по 2004 р.р. навчався в аспірантурі КДПУ, в 2005 р. захистив кандидатську дисертацію з теорії навчання за темою «Формування розумової культури старшокласників у процесі навчально-творчої діяльності».

З 2002 р. працює на художньо-графічному факультеті (нині –  художньо-графічне відділення факультету мистецтв). З 2008 р. займає посаду завідувача  кафедри образотворчого мистецтва.

З 2007 р. член Спілки дизайнерів України, з 2013 р. член Національної спілки художників України.

Працює у жанрах пейзажу, портрету, натюрморту у живописних та графічних техніках.

29340017 2086491591635681 1367758504646934528 n   29339489 2086491561635684 6264711118388723712 o

29366346 2086491574969016 5094320199377616896 o   29340615 2086491551635685 1140230232729452544 o

4309

Удріс фото

кандидат мистецтвознавства, доцент

У 1972 році закінчила Київський державний художній інститут, спеціальність за дипломом – теорія та історія мистецтва. З 1979 року працює у Криворізькому державному педагогічному університеті.

Кандидат мистецтвознавства з 1991 року. Дисертацію «Українське мистецтвознавство кінця ХІХ – початку ХХ століття» захистила в спеціалізованій раді Московського педагогічного державного університету ім. В.І.Леніна.

В 1997 році отримала звання доцента по кафедрі образотворчого мистецтва КДПУ. Працювала на посадах асистента, старшого викладача. З 1993 по 2004 роки - декан художньо-графічного факультету. Завідувач кафедри образотворчого мистецтва з 1996 по 2009 роки. З  вересня 2009 року працює на посаді професора на кафедрах образотворчого мистецтва та декоративно-прикладного мистецтва і дизайну. 

 

3324

пп

старший викладач

1958 р.н.
1975 – закінчив криворізьку дитячу художню школу №1.
1979-1984 – навчання в Криворізькому державному педагогічному інституті.
В 1984 – захищає диплом по живопису («Лист з фронту»).
З 1984 -1989 – викладач кафедри образотворчого мистецтва.
1989 -2004 – працює в художньому кооперативі «Синтез».
З 2004 – старший викладач кафедри образотворчого мистецтва.
Працює над пейзажами.

  IMG 6422      IMG 7148

лл      Зима 1

 

3286

КрасюкИА

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила Криворізький державний педагогічний інститут у 1985 році за спеціальністю «Малювання, креслення і праця», кваліфікація - вчителя малювання, креслення і трудового навчання. Працює на кафедрі образотворчого мистецтва з 1985 року. Член спілки дизайнерів України, член спілки художників України. Викладає дисципліни: «Методика викладання образотворчого мистецтва», «Методи викладання образотворчого мистецтва у вищий школі», «Історія методів образотворчого мистецтва в Україні», «Педагогічний малюнок», «Рисунок», «Живопис», «Композиція». Керує курсовими, кваліфікаційними та магістерськими роботами, а також студентським науковим гуртком «Виразні засоби образотворчого мислення у вирішенні художнього твору". Кожен рік приймає активну участь у виставковій діяльності.

Основні наукові праці:

1. Красюк І. О. Тенденції та особливості розвитку жіночої художньо промислової освіти в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття / І. Красюк // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Серія: Педагогічні науки. – Черкаси: ЧНУ, 2013. – Вип. 274. – С. 64 – 68.

2. Красюк І. О.  Питання якості навчання малюванню в школах, гімназіях, училищах і університетах Російської імперії на початку ХХ століття /І. Красюк // Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору - Додаток 1 до Вип. 31, Том ІХ (51). – Київ, 2013.- С. 529 – 536.

3. Красюк І. О. З досвіду викладання історії методів малювання в Україні на художньо-графічних факультетах / І. Красюк //Вища освіта України. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології . – Київ - Кіровоград , 2014. – Том ІІІ. – C. 43 - 49.

 4. Красюк І. О. Художня освіта як предмет вивчення й дослідження та її основні змістові лінії / І. Красюк // Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору - Додаток 1 до Вип. 35, Том VIII(59). – Київ, 2015. – С. 469 – 476.

 5. Красюк І. О. Провідні підходи до методики викладання образотворчого мистецтва: історико-педагогічний контекст / І. Красюк // Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. праць.– Київ – Полтава , 2015. – Вип. 9. – С. 120-130.

 Смак Сходу 2014рjpg    Натюрморт с Фізалісом 2008рjpg

 Жовті Хризантеми 2015рjpg

 

2694

ЧирваЕЧ

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила Криворізький державний педагогічний інститут (спеціальність за дипломом – вчитель образотворчого мистецтва, креслення  та трудового навчання). На кафедрі образотворчого мистецтва працює з 1989 року. У 2001 році захистила дисертацію за темою «Дидактичні умови ефективного використання рисунка у формуванні пізнавальної активності молодших школярів» за спеціальністю – теорія навчання. Викладає дисципліни: «Історія мистецтва», «Теорія та методика дизайну», «Рисунок», «Живопис». Керує кваліфікаційними та магістерськими роботами. Є автором навчальних програм з курсів «Теорія та методика дизайну», «Образна та морфологічна трансформація в дизайні», «Методи наукових досліджень», прийняла участь у розробці програм з навчальних курсів «Живопис», «Історія зарубіжного мистецтва». Має більше 45 наукових та науково-методичних публікацій, навчальний посібник «Сакральні символи православного мистецтва». Приймає участь у міжнародних, всеукраїнських наукових конференціях.

Основні наукові праці:

1. Чирва О. Ч. Візуальні коди в дизайн-освіті / Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст]: зб. наук. пр. /за ред.. Даниленка В.Я. – Х.: ХДАДМ, 2009. - 176 с. (Мистецтвознавство. Архітектура: №6)., С.-144-150.

2. Чирва О. Ч. Моніторинг творчого розвитку особистості в мистецькій освіті. / Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць - Вип. 26: Мистецька освіта в Україні (теорія, методи, технологія) / гол. ред. проф. В.К. Буряк - Кривий Ріг: КДПУ, 2009. – 427 с., С. -378 – 384 .

3. Чирва О. Ч. Етноскладова дизайн-освіти. / Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід. Кн. 1: зб. Наук. Праць /редкол.: гдл. Ред.. М.І.Степаненко, упоряд. І відп. Ред.. Є.А.Антонович, В.П.Татаренко та ін.. -  Полтава: Полтавський літератор, 2012. 424 с., С. 174-179.

4. Чирва О. Ч. Проблема адресности визуальных текстов научного искусства в педагогическом дизайне. / Научное искусство: Тезисы I Международной научно-практической конференции. МГУ имени М.В.Ломоносова, 04.-05.04.2012. Под ред. В.В.Миронова.-М.: МИЭЭ, 2012.-308с., С. 247-248.

5. Чирва О. Ч. Педагогічний дизайн як стратегія становлення проектної культури дизайнера. / Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст]: зб. наук. пр. /за ред.. Даниленка В.Я. / Матеріали VII Міжнародного форуму дизайн-освіти 2013 – Х.: ХДАДМ, 2013.- 170 с., C. 51-54.

 

2693

БрижатаяИГ

старший викладач

Закінчила Криворізький державний педагогічний інститут (художньо-графічне відділення) у 1989 році за спеціальністю «Образотворче мистецтво, креслення і праця». На кафедрі працює з 1990 року. Викладає дисципліни:  «Рисунок», «Живопис», «Композиція». Керує педагогічною практикою студентів денного відділення, а також кваліфікаційними та курсовими роботами. Є автором навчальних програм з рисунку та живопису на 5-му курсі, а також програм виробничої педагогічної практики в школі для 4-5-х курсів. Учасниця міських, звітних виставок  художньо-графічного відділення. Особливе місце у творчій роботі займає пейзаж, сюжетом якого виступають пленерні враження.

Основні наукові праці:

1. Брижата І. Г. Можливості фахової підготовки у формуванні предметних компетентностей майбутніх вчителів образотворчого мистецтва / І. Г. Брижата // Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія, педагогіка: зб. наук. праць. – Київ: Київський університет ім. Б. Грінченка, 2014. – №21. – С. 26-30

2. Брижата І. Г. Формування предметних компетентностей майбутніх вчителів образотворчого мистецтва засобами педагогічної практики / І. Г. Брижата // Сучасні проблеми науки та освіти: зб. наук. праць. – Будапешт, 2014. – №16.– С. 50-53.

3. Брижата І. Г. Дидактичні умови формування предметних компетентностей сучасних студентів факультету мистецтв (напрям художньої підготовки) / І. Г. Брижата // Вища школа України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: зб. наук. праць. – ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди,2014. – Т.5.– С. 94-102

2692

IMG 7802   

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри образотворчого мистецтва

У 2001 році з відзнакою закінчила повний курс Криворізького державного університету за спеціальністю “Образотворче мистецтво, креслення”. У 2002 році  з відзнакою закінчила магістратуру за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво”.

З весни 2001 року по літо 2003 року працювала   вчителем креслення та образотворчого мистецтва у середній загальноосвітній школі № 70 м. Кривого Рогу. Окрім цього приймала участь у конкурсі “Учитель року 2003”, зайняла І місце на районному етапі, приймала участь в міському конкурсі (ввійшла в сімку кращих вчителів ОБМ міста).

В 2002 році закінчила чотирьохрічний курс Єпархіальної іконописної школи ім. Андрія Рубльова за спеціальністю іконопис.

З 2005 року є членом Мистецької асоціації Криворіжжя Криворізької організації Національної Спілки художників України.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за темою “Формування ціннісних компетенцій майбутніх вчителів образотворчого мистецтва у процесі фахової підготовки” за спеціальністю 13.00.04 “теорія і методика професійної освіти”. Отримала звання кандидата педагогічних наук. Має понад п’ятнадцяти друкованих наукових статей та тез у фахових виданнях.

Приймає участь у виставках міста. Займається виставковою діяльністю (куратор студентських виставок).

Вже понад десяти років працює в Криворізькому педагогічному інституті викладачем на факультеті мистецтв кафедри образотворчого мистецтва.

                    itvTPv uyh4      4dCEz 3fdss

NIFdSbgmz E      pm0rGsmY3L8

 

2689

 

 

pIJT1oJlQvY

старший викладач

Закінчив художньо-графічний факультет КДПІ за спеціальністю "Вчитель малювання, креслення та праці" у 1985 році. Працював вчителем у Шельвівській середній школі Локачинського району на Волині з 1985 по 1988 роки. На кафедрі образотворчого мистецтва працює з 1988 року. Член Національної спілки художників України. Викладає дисципліни: «Рисунок», «Живопис», «Композиція». Керує кваліфікаційними роботами, а також студентським науковим гуртком «Експозиція». Автор програм: «Навчально-творча практика "Пленер" в системі підготовки студентів спеціальності "образотворче мистецтво"»; програма навчальної дисципліни "Живопис" за вимогами кредитно-модульної системи; програма навчальної дисципліни "Живопис" для дизайнерів за вимогами кредитно-модульної системи.

Виставки: «Ню. Образ жінки у творах живопису, скульптури та графіки», 2008р., Художній музей, м. Дніпропетровськ; Спільний проект з В. Сандюком «Розфарбуй свою землю». Галерея «Леміш», Львів, 2012р.; персональна виставка у Музеї Гетьманства, Київ, 2012р.; персональна виставка «Пленерування» у Музеї Гетьманства, Київ, 2014р.; персональна виставка «Вандри», Галерея «Арка», Київ, 2014р.; персональна виставка у Банкнотно-монетному дворі національного банку України, Київ, 2015р.; персональна виставка «Подорожі Україною» у Краєзнавчому музеї, Кривий Ріг, 2015 р.

2aHJ7Y8lU6k   kQoygd3DGts

4QUZeBWU6DU   brMTEFcKOfM

1140
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Жовтень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31