Кафедра образотворчого мистецтва
Факультет мистецтв

278033773 439199461451013 1382978480256015834 n 333

викладач

У 2015 році закінчила ДВНЗ Криворізький національний університет за спеціальністю “Образотворче мистецтво”, здобула кваліфікацію бакалавра, вчителя образотворчого мистецтва.
У 2017 році закінчила художньо-графічне відділення факультету мистецтв КДПУ, отримала ступінь вищої освіти магістр за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво”, професійна кваліфікація - викладач образотворчого мистецтва, вчитель етики та естетики, керівник гуртка декоративного мистецтва.
У 2018 році отримала гран-прі в номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» на міжнародному інтернаціональному фестивалі «Дні Європи».
8 лютого 2019 року відбулась персональна виставка графічних творів “Інтуїтивна свідомість”.
Лауреат І ступеня в номінації «Освітнє мистецтво» на Міжнародному фестивалі талантів “Коронація зірок у Кракові” у 2019 році.
У 2020 вступила у аспірантуру на кафедру педагогіки, КДПУ. Тема наукової роботи: “Теоретико-методичні ідеї художників-педагогів у закладах мистецької освіти України першої половини ХХ століття”.
Основні наукові праці:
1. Філософія супрематизма художника-педагога Казимира
Малевича // Dynamics of the development of world science : Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference Vancouver, Canada 15-17 April 2020, Editor Komarytskyy M. L. Ph.D. in Economics, Associative Professor. C. 309-314.
2. Патріотичне виховання в школі Олекси Новаківського The 7 th International scientific and practical conference «Fundamental andapplied resesrch in the modern world» (Boston, February 17-19, 2021). BoSciense Publisher. USA, 2021. C. 244-249.

                                  308652085 1727260930983732 2540852919140942888 n 309080494 1523182534798366 4766519114938716883 n

                                  310647878 1169002630364845 2381498791381272063 n 311437569 5753744604646363 763035102900014662 n

                                  311497672 803467970842776 1348900240655745894 n 311003099 458472086350173 3884207880020445251 n

                            309207676 795684538214372 5914954275961592872 n311446509 1153891898668550 3086537341697200878 n

20481

11091213 1591719604407973 5185385204339353956 n

викладач

У 2006 р. з відзнакою закінчила художньо-графічний факультет КДПУ, отримала кваліфікацію бакалавра, вчителя образотворчого мистецтва, етики та естетики.
У 2007 р. з відзнакою закінчила магістратуру КДПУ, отримала кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача образотворчого мистецтва, вчителя етики та естетики, художньої праці та дизайну реклами.
У 2010 р. закінчила аспірантуру Харківської державної академії дизайну та мистецтв.
Працює на кафедрі «Образотворчого мистецтва» з 2007 р. Викладає дисципліни: «Рисунок», «Живопис», «Композиція», «Історія мистецтва», «Історія мистецтва та дизайну». Керує курсовими та студентськими науковими роботами, очолює сектор науково-дослідницької діяльності студентів художньо-графічного відділення.
Основні наукові праці:
1. Щербакова О.О. Творчо-педагогічна діяльність М. С. Самокиша: від навчання до викладання / О.О. Щербакова // Вісник Харківської державної академії дизайну та мистецтв [текст]: зб.наук.пр. /за ред. Даниленка В.Я. – Х.:ХДАДМ, 2009. – С. 160-165 (Мистецтвознавство, Архітектура: №6).
2. Щербакова О.О. Стан дослідженості творчо-педагогічної діяльності М.С. Самокиша в російському та українському мистецтвознавстві / О.О. Щербакова // Вісник Харківської державної академії дизайну та мистецтв [текст]: зб.наук.пр./за ред. Даниленка В.Я. – Х.:ХДАДМ, 2011. – С. 158-162 (Мистецтвознавство: №3).
3. Щербакова О.О. Художественно-выразительный язык живописных полотен Н. Самокиша, посвященных теме гражданской войны (в контексте развития советской батальной живописи 20-40-ых гг.) / О.О. Щербакова // Вісник Харківської державної академії дизайну та мистецтв [текст]: зб.наук.пр. /за ред. Даниленка В.Я. – Х.:ХДАДМ, 2011. – С. 192-195 (Мистецтвознавство: №6).
4. Петренко О.О. Творчий тандем «Самокиш-Васильківський»: до питання створення альбому «Мотиви українського орнаменту» / О.О. Петренко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К.: Міленіум, 2017. – № 39 – С.128 – 138.
5. Петренко О.О. Творча діяльність Миколи Самокиша у контексті культурно-мистецького життя Полтавщини та Харківщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. / О.О. Петренко // Мистецтвознавчі записки. - К.: Міленіум, 2018. – №32. – С. 118 – 128.
6. Петренко О.О. Профессиональное становление Н.Самокиша-графика / О.О. Петренко // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: зб. научн. трудов. – Москва: Международный центр науки и образования, 2013. – С. 121-128.
7. Петренко О. О. Педагогічна спадщина М.С. Самокиша: традиції та інновації / О.О. Петренко // Сталий розвиток промисловості та суспільства: матеріали конференції 22-25 травня 2013 р. – Кривий Ріг, 2013. – Т. 2. – С. 342-345.
8. Петренко О.О. Етнографічні мотиви в творчості М.С. Самокиша / О.О. Петренко // Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст. Кн.2.: зб. наук .пр. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015. – С.424-429.
9. Петренко О.О. Значення творчої та викладацької діяльності М. Самокиша для розвитку батально-історичного жанру в українському мистецтві // Ювілей НАОМА: шляхи розвитку українського мистецтвознавства (до 130-річчя від дня народження Г. Нарбута): матеріали конференції 22 квітня 2016 р. – К.: НАОМА, 2016. – С.53.
Хоббі – дизайн та комп’ютерна графіка, фотомистецтво.

Изображение 020

 

8731

Изображение 025

старший викладач

У 1985 р. закінчила художньо-графічний факультет Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю «Малювання, креслення і праця», кваліфікація – вчителя малювання, креслення і трудового навчання.
Працює на кафедрі «Образотворчого мистецтва» з 1985 р. У 2010 р. отримала посаду старшого викладача. Викладає дисципліни: «Рисунок», «Живопис», «Композиція», «Техніка акварельного живопису», «Спеціалізація у творчих майстернях». Керує курсовими та кваліфікаційними роботами, а також студентським науковим гуртком «Виразні засоби образотворчого мислення у вирішенні художнього твору».

 

 

8730

                                                           524347 170444709746973 1786597124 n

старший викладач

Закінчила Криворізький державний педагогічний інститут у 1985 році за спеціальністю «Малювання, креслення і праця», кваліфікація - вчителя малювання, креслення і трудового навчання. Працює на кафедрі образотворчого мистецтва з 1986 року. Член спілки дизайнерів України. Викладає дисципліни: «Рисунок», «Живопис», «Композиція», «Історія садово-паркового мистецтва», «Теорія та методика ландшафтного проектування», «Фітодизайн». Керує педагогічною практикою заочного відділення, курсовими, кваліфікаційними та магістерськими роботами. Працює в техніках декоративного текстилю. Учасник міських виставок, звітних виставок художньо-графічного відділення.
Основні наукові праці:
1. Балюк Л. В. Алейні посадки в ландшафтному проектуванні / Л. В. Балюк // Матеріали науково-технічної конференції [«Сталий розвиток промисловості і суспільства»], ( Кривий Ріг, 24 травня 2013 р. ) /М-во освіти і науки України,Криворізький державний педагогічний університет.- Кривий Ріг, 2013.
2. Балюк Л.В. Явище городнього опудала як елементу садового декору в етностилі / Л. В. Балюк // Матеріали ІІ Міжнародного конгресу [«Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст» зб. наук. праць Кн. 3], ( Полтава,16-18 жовтня,2013 р.) / М-во освіти і науки України, Полтавський національний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка.- Полтава, 2015. - С. 163- 166.
3. Балюк Л. В. Вирішення питань колористики саду у процесі художньо-проектної діяльності майбутніх ландшафтних дизайнерів / Л. В. Балюк // Матеріали науково-технічної конференції [«Сталий розвиток промисловості і суспільства»], ( Кривий Ріг, 22 травня 2015 р. ) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Криворізький національний університет» Криворізький педагогічний інститут.-Кривий Ріг, 2015, т.2.- С.103-104.
4. Балюк Л. В. Застосування сучасних тенденцій ландшафтного дизайну в процесі художньо-проектної діяльності майбутніх ландшафтних дизайнерів / Л. В. Балюк // Матеріали науково-технічної конференції [«Сталий розвиток промисловості і суспільства»], ( Кривий Ріг, 24 травня 2016 р. ) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Криворізький національний університет» Криворізький педагогічний інститут.-Кривий Ріг, 2016, т.2.- С.162-163.
5. Балюк Л.В. Принципи застосування скульптури для досягнення художньої виразності при створенні об’єктів садово-паркового мистецтва/ Л. В. Балюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми формування естетичної культури майбутніх дизайнерів»], ( Кривий Ріг, 23 березня 2017 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Криворізький педагогічний університет» .-Кривий Ріг, 2017.

14991442 199262623864613 8443164157670608524 o  y 2b6af0aa  

y a9a96b28  y 7c741386

y d47e9440   y 3393c376

  DSC01168   DSC01150

 

 

 

8728

                                                                  

                                                                           886336 179373902421884 1829646110716034372 o

старший викладач

Закінчив Криворізький державний педагогічний інститут, художньо-графічний факультет у 1984 р. Протягом 1984 -1988 років проходив стажування у Київській академії мистецтв в майстернях Стороженко і Ковтонюка.
З 1988 року працює викладачем кафедри образотворчого мистецтва. Викладає дисципліни: «Рисунок», «Живопис», «Композиція». Приймає участь у міжнародних, всеукраїнських наукових конференціях.
Член Національної спілки художників України з 1992 р.
Віктор Мішуровський учасник звітних виставок художньо-графічного відділення, міських виставок, що проводяться організацією Національної спілки художників України. Працює у галузі станкового живопису, улюблена тематика – пейзаж.

        53577995 804549213237680 4760190847763349504 n     13619875 266811767011430 2454073926256636157 n

    16681646 381903952168877 9096153157841911044 n     38454857 670687529957183 6433466057100361728 o

  12631546 179983512360923 1842295503622606014 n  12744437 192332221126052 8793600278162511031 n

   23376456 509289469430324 8816970269470172802 n  42507571 709651859394083 648054446923710464 n

               

 

 

 

8610

                                                                            10697267 718550191553242 5430176901633062655 o

старший викладач

 

Помітне місце у когорті скульпторів Кривого Рогу посідає Олександр Іванович Фурман, який здійснює величезну роботу, спрямовану на облагороджування та естетизацію нашого міста.
Олександр Іванович закінчив Київський державний художній інститут за спеціальністю «Художник. Скульптор. Педагог» та за розподілом із 1990 року працює старшим викладачем скульптури кафедри образотворчого мистецтва художньо-графічного відділення факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету. В університеті Олександр Фурман викладає курс скульптури, академічного та самостійного малюнку.
О.Фурман провадить активну громадську роботу не тільки в університеті, а і в житті міста. У 2003 р. О.Фурман виконав скульптуру пам’ятника загиблим солдатам у 1941 – 1945 рр. у Металургійному районі м.Кривого Рогу. Також він реставрував декілька культурних пам’ятників для нашого міста та постійно бере участь у міських програмах з оформлення Кривого Рогу.

 

           ped.institut       640px Криворізький державний педагогічний університет 0025

           фурман робота          33676919 825499124313507 214000177202069504 o

 

8611

                                                         53349972 2143987569012909 5651884104895954944 n

старший викладач

 

У 1976 році закінчив Одеський державний педагогічний інститут ім. К. Д. Ушинського, художньо-графічний факультет. Викладачі – Ю. Єгоров, О. Тросков, І. Логвін.

З 1981 року – старший викладач кафедри образотворчого мистецтва художньо-графічного факультету Криворізького педагогічного інституту (нині факультет мистецтв КДПУ).

Учасник міських, обласних, міжнародних виставок, конкурсів, бієнале, пленерів від 1983 року. Презентував   роботи в Німеччині (1989), Югославії, Канаді, Франції (1991), Італії (1993), Болгарії, Польщі, Японії, Англії. 

З 1994 року – член Національної спілки художників України. Галузь: станковий живопис і графіка. Жанр: сюжетна композиція, портрет, натюрморт. Напрямок і стиль: реалізм, абстракціонізм, символізм, модерн. Основні техніки: олія, акварель, гуаш, акрил. Класична і комбінована, авторська техніка.

   W6 3   W6 5

 

      W6 21   W6 35

 

53781848 2155352031209796 5906847768906825728 o  54411814 2155638204514512 2668960920469766144 n

 

 

 

8612

29340178 2086491711635669 8702099050209476608 o

кандидат педагогічних наук, доцент

У 2001 р. з відзнакою закінчив художньо-графічний факультет Криворізького державного педагогічного інституту. З 2001 по 2004 р.р. навчався в аспірантурі КДПУ, в 2005 р. захистив кандидатську дисертацію з теорії навчання за темою «Формування розумової культури старшокласників у процесі навчально-творчої діяльності».

З 2002 р. працює на художньо-графічному факультеті (нині –  художньо-графічне відділення факультету мистецтв). З 2008 р. займає посаду завідувача  кафедри образотворчого мистецтва.

З 2007 р. член Спілки дизайнерів України, з 2013 р. член Національної спілки художників України.

Працює у жанрах пейзажу, портрету, натюрморту у живописних та графічних техніках.

29340017 2086491591635681 1367758504646934528 n   29339489 2086491561635684 6264711118388723712 o

29366346 2086491574969016 5094320199377616896 o   29340615 2086491551635685 1140230232729452544 o

4309

Удріс фото

кандидат мистецтвознавства, доцент

У 1972 році закінчила Київський державний художній інститут, спеціальність за дипломом – теорія та історія мистецтва. З 1979 року працює у Криворізькому державному педагогічному університеті.

Кандидат мистецтвознавства з 1991 року. Дисертацію «Українське мистецтвознавство кінця ХІХ – початку ХХ століття» захистила в спеціалізованій раді Московського педагогічного державного університету ім. В.І.Леніна.

В 1997 році отримала звання доцента по кафедрі образотворчого мистецтва КДПУ. Працювала на посадах асистента, старшого викладача. З 1993 по 2004 роки - декан художньо-графічного факультету. Завідувач кафедри образотворчого мистецтва з 1996 по 2009 роки. З  вересня 2009 року працює на посаді професора на кафедрах образотворчого мистецтва та декоративно-прикладного мистецтва і дизайну. 

 

3324

КрасюкИА

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила Криворізький державний педагогічний інститут у 1985 році за спеціальністю «Малювання, креслення і праця», кваліфікація - вчителя малювання, креслення і трудового навчання. Працює на кафедрі образотворчого мистецтва з 1985 року. Член спілки дизайнерів України, член спілки художників України. Викладає дисципліни: «Методика викладання образотворчого мистецтва», «Методи викладання образотворчого мистецтва у вищий школі», «Історія методів образотворчого мистецтва в Україні», «Педагогічний малюнок», «Рисунок», «Живопис», «Композиція». Керує курсовими, кваліфікаційними та магістерськими роботами, а також студентським науковим гуртком «Виразні засоби образотворчого мислення у вирішенні художнього твору". Кожен рік приймає активну участь у виставковій діяльності.

Основні наукові праці:

1. Красюк І. О. Тенденції та особливості розвитку жіночої художньо промислової освіти в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття / І. Красюк // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Серія: Педагогічні науки. – Черкаси: ЧНУ, 2013. – Вип. 274. – С. 64 – 68.

2. Красюк І. О.  Питання якості навчання малюванню в школах, гімназіях, училищах і університетах Російської імперії на початку ХХ століття /І. Красюк // Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору - Додаток 1 до Вип. 31, Том ІХ (51). – Київ, 2013.- С. 529 – 536.

3. Красюк І. О. З досвіду викладання історії методів малювання в Україні на художньо-графічних факультетах / І. Красюк //Вища освіта України. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології . – Київ - Кіровоград , 2014. – Том ІІІ. – C. 43 - 49.

 4. Красюк І. О. Художня освіта як предмет вивчення й дослідження та її основні змістові лінії / І. Красюк // Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору - Додаток 1 до Вип. 35, Том VIII(59). – Київ, 2015. – С. 469 – 476.

 5. Красюк І. О. Провідні підходи до методики викладання образотворчого мистецтва: історико-педагогічний контекст / І. Красюк // Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. праць.– Київ – Полтава , 2015. – Вип. 9. – С. 120-130.

 Смак Сходу 2014рjpg    Натюрморт с Фізалісом 2008рjpg

 Жовті Хризантеми 2015рjpg

Посилання на нові творчі роботи

 

2694
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30