Кафедра образотворчого мистецтва
Факультет мистецтв
 1. Виконання елементів театралізації на уроках
 2. Використання витинанок на уроках
 3. Використання на уроках розпису та орнаментики
 4. Використання орнаменту на уроках. 
 5. Вплив цілеспрямованого навчання на активізацію творчості дошкільників в образотворчій діяльності
 6. Динаміка формування образотворчих умінь у дітейдошкільного віку
 7. Естетичне виховання дітей дошкільного вікузасобами образотворчого мистецтва
 8. Естетичне виховання учнів другого класу на уроках образотворчого мистецтва
 9. Естетичне виховання учнів засобами образотворчого мистецтва
 10. Інноваційні педагогічні технології супроводження навчання дітей старшого дошкільного віку з малювання
 11. Історія виникнення витинанок
 12. Історія розвитку витинанки та використання на уроках
 13. Композиційні та змістовні особливості розпису писанок у різних регіонах України
 14. Малювання натюрморту в початковій школі
 15. Малювання орнаменті у початковій школі
 16. Методика викладання орнаменту на уроках образотворчого мистецтва
 17. Методика виконання акварельних робіт в початкових класах
 18. Методика декоративного розпису в початковій школі
 19. Методика естетичного виховання учнів на уроках образотворчого мистецтва в ЗОШ
 20. Методика проведення інтегрованих уроків з пов'язаних із святкуванням Великодня
 21. Методика створення сюжетних композицій
 22. Натюрморт на уроках мистецтва в початкових класах
 23. Нестандартні уроки з образотворчого мистецтва в початковій  школі
 24. Нетрадиційні прийоми малювання як засіб активізації творчого самовираження старших дошкільників
 25. Образотворча діяльність як засіб художньо-естетичного розвитку дитини
 26. Ознайомлення з елементами народознавства на уроках образотворчого мистецтва
 27. Організація та методика проведення позаурочної та позакласної роботи з образотворчого мистецтва в початкових класах
 28. Особливості методики зображення рослинного світу на уроці образотворчого мистецтва
 29. Особливості організації позакласної роботи з образотворчого мистецтва з молодшими школярами
 30. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі
 31. Патріотичне виховання учнів засобами клубно-гурткової роботи
 32. Петриківський розпис на уроках образотворчого мистецтва
 33. Писанка як засіб естетичного розвитку молодших школярів
 34. Природа і мистецтво як засоби естетичного виховання молодших школярів
 35. Робота фарбами на уроках
 36. Розвиток творчих здібностей старших дошкільників на заняттях сюжетного малювання
 37. Розвиток уяви молодших школярів засобами петриківського розпису
 38. Роль творів образотворчого мистецтва у вихованні учнів початкових класів
 39. Творчий шлях художника Б.Щербакова. Методика вивчення в дитячому садку
 40. Творчість - основа розвитку потенційних джерел особистості
 41. Формування навичок передачі об'єктів в учнів початкових класів
 42. Формування пізнавального інтересу до народних звичаїв і традицій у художній діяльності молодших школярів
 43. Художнє виховання дітей молодшого шкільного віку
 44. Технічні засоби навчання та наочні посібники в естетичному розвитку учнів молодшого шкільного віку
 45. Методика проведення занять з декоративного мистецтва. Писанка
 46. Методика проведення занять в молодших класах з декоративного розпису.
 47. Українська народна іграшка та її використання на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах
 48. Петриківський розпис. Поняття декоративної форми і кольору в початкових класах
 49. Пейзаж. Методика малювання пейзажу в початкових класах
 50. Графіка. Графічні техніки і їх використання на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах
 51. Портрет. Поняття про зображення обличчя людини і його пропорцій на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах
 52. Колір, як засіб виразності в дитячих малюнках.
 53. Скульптура, як вид мистецтва. Об’ємне зображення за мотивами народних іграшок в початкових класах
 54. Роль уроків образотворчого мистецтва в естетичному вихованні молодших школярів
 55. Тематичне малювання на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах
 56. Робота акварельними фарбами на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах
 57. Мета та завдання образотворчого мистецтва в початковій школі
 58. Ознайомлення дітей дошкільного віку з мистецтвом живопису
 59. Використання творів української кераміки на заняттях образотворчого мистецтва в початкових класах
 60. Особливості художньої діяльності дітей молодшого шкільного віку
 61. Взаємозв’язок школи і сім’ї в естетичному вихованні дітей
 62. Нетрадиційні форми роботи з образотворчої діяльності в початкових класах
 63. Анімалістичний жанр на уроках образотворчого мистецтва в молодших класах
 64. Натюрморт на уроках образотворчого мистецтва в молодших класах
 65. Ілюстрація. Малювання ілюстрацій до казок в молодших класах
 66. Традиційні композиційні схеми й поєднання кольорів у народній орнаментиці. Використання на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах елементів народної орнаменталістики
 67. Петриківський розпис. Поняття декоративності форми і кольору в початкових класах
 68. Види декоративно-прикладного мистецтва. Писанка
 69. Роль самостійної зображувальної діяльності в розвитку творчих здібностей дітей
 70. Місце тестових завдань при вивченні мистецьких дисциплін у загальноосвітній школі
 71. Особливості методики вивчення народних промислів на уроках образотворчого мистецтва
 72. Методика вивчення елементів історії зарубіжного мистецтва на уроках образотворчого мистецтва
 73. Особливості вивчення елементів історії українського мистецтва на уроках образотворчого мистецтва
 74. Зміст та особливості вивчення курсу “Художня культура” у 9-му класі
 75. Зміст та особливості вивчення курсу “Художня культура” у 10-му класі
 76. Зміст та особливості вивчення курсу “Художня культура” у 11-му класі
 77. Декоративне малювання в початкових класах. Система уроків
 78. Ліплення у початкових класах. Система уроків
 79. Словникова робота на уроках образотворчого мистецтва
 80. Вимоги до сучасного уроку образотворчого мистецтва
 81. Методика використання різних видів наочності на уроках образотворчого мистецтва
 82. Методика роботи над тематичною композицією в шкільному курсі з образотворчого мистецтва
 83. Використання різних технік на уроках образотворчого мистецтва
 84. Естетичне виховання засобами образотворчого мистецтва
 85. Елементи народознавства на уроках образотворчого мистецтва
 86. Формування пізнавального інтересу до народних звичаїв і традицій у художній діяльності молодших школярів
 87. Анімалістичний жанр на уроках образотворчого мистецтва у 1 - 4 класах. Система уроків
 88. Застосування технологій інтерактивного навчання при вивченні образотворчого мистецтва у 5 – 7 класах
 89. Нетрадиційні форми і методи навчання образотворчому мистецтву
 90. Художньо-педагогічні технології на уроках образотворчого мистецтва у 1 – 4 класах
 91. Методика підготовки і проведення екскурсій з образотворчого мистецтва
 92. Вивчення писанкарства на уроках образотворчого мистецтва та у позакласній роботі в 5 – 7 класах
 93. Групові форми організації навчання в процесі вивчення образотворчого мистецтва у 1 – 4 класах
 94. Позакласна робота з образотворчого мистецтва в ЗОШ. Система заходів
 95. Виховання патріотизму на уроках образотворчого мистецтва і позакласній роботі шляхом ознайомлення школярів з народним мистецтвом українців
 96. Писанкарство. Вироби сувенірного характеру
 97. Нетрадиційні технології декорування яєць. Вироби сувенірного характеру
 98. Особливості написання перепелиних яєць. Диптих “День і ніч”
 99. Традиції і сучасність. Ткацтво. Вироби сувенірного характеру
 100. Традиції і сучасність. Вишивка шовковими стрічками. Вироби сувенірного характеру
 101. Технологія вишивки атласними стрічками. Панно “Квіти”
 102. Активні форми та методи навчання на уроках образотворчого мистецтва
 103. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках мистецтва
 104. Використання рольової гри на уроках мистецтва
 105. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу на уроках образотворчого мистецтва
 106. Сучасні технології розвивального навчання на уроках мистецтва в початкових класах
 107. Сучасні технології розвивального навчання на уроках мистецтва в 5-7 класах
 108. Сучасні технології розвивального навчання на уроках образотворчого мистецтва
 109. Види і форми організації навчання на уроках мистецтва
 110. Запровадження проектної технології у практику роботи школи (вчителя): досвід та практика
 111. Дидактична гра як важливий засіб виховання розумової активності школярів
 112. Використання ігрових художньо-педагогічних технологій на уроках мистецького спрямування
 113. Використання дидактичної гри на уроках образотворчого мистецтва
 114. Особливості використання музичних ігор на уроках образотворчого мистецтва
 115. Особливості використання ігор-перевтілень на уроках та позакласній навчально-виховній роботі.
6384

1. Порівняльний аналіз зображувальних систем /методів/ різноманітних епох /Стародавній Єгипет, Греція, Середньовіччя, Схід/. Використання цих систем або їх елементів в сучасному мистецтві.
2. Виконати цикл методичних завдань /малюнків/, де вирішується проблема конструктивного узагальнення «живих» форм – голова торс, фігура, рука, нога. Зображення вирішується просторовою лінією і легким тоном.
3. Виконати пейзаж в умовах різного освітлення /один і той же мотив/ - всього чотири стани. Зробити порівняльний аналіз цих робіт. Проблема – передача різноманітного стану у природі живописними засобами.
4. Виконати три варіанти натюрморту /живопис/, міняючи композиційний центр/роль режисури/.
5. Виконати гризайль складного натюрморту за умовою – передній план в тіні, задній – освітлений. (1 варіант). Виконати цей же натюрморт за умовою – передній план освітлений, задній – затінений (другий варіант).
6. Виконати пейзаж /серія пейзажів/. Проблема – тепло-холодні співвідношення. Провести порівняльний аналіз тепло холодних співвідношень в художній роботі.
7. Виконати три гризайлевих зображення голови людини різного віку. Проблема – передача вікових особливостей анатомічного устрою людської голови. Зробити аналіз.
8. Виконати чотири варіанти натюрморту або пейзажу в різних матеріалах. Проблема – показати зображувально-виразні особливості технічних матеріалів \гуаш, вугілля, перо/.
9. Виконати низку дружніх шаржів на знайомих людей, за компонувати дотепні підписи до них. Додати фото цих персонажів. Проблема – творче використання принципу загострення та експресії. Зробити порівняльний аналіз.
10. Виконати чотири гравюри, використовуючи різні засоби сприймання натури: об’ємно-просторовий, зоровий, та площинний. Проблема - показати, як різне сприйняття впливає на кінцевий результат зображення.
11. Виконати композиційні малюнки, використовуючи різноманітні художні рішення: лінійне, площинно-фактурне, світло-тіньове, силуетне. Проблема - показати художньо-виразні та композиційні особливості кожного з рішень. Зробити аналіз.
12. Розробити серію планшетів та теоретичне дослідження: «Жанри в українському живописі».
13. Виконати цикл характерних ілюстрацій з текстами на теми українських народних приказок та прислів’їв /бажано цей матеріал прив’язати до конкретних умов – школа, дитячий садок, навчальний або виробничий заклад/.
14. Виконати серію обстановочних портретів діячів України наукових, політичних, культурних і т.д. взагалі ця серія може бути вирішена як художньо-історична.
15. Виконати цикл композицій на тему «Доля жінки-українки та її роль в суспільстві» /Історичний аспект/.
16. Виконати серію композицій і дослідження про громадську та художню діяльність М. Старицького, Карпенко_Карого, Саксаганського, М. Заньковецької, М. Лисенка. Роль хутора «Надія» в справі відродження національної культури.
17. Виконати цикл композиції про діяльність Олександра Поля на Криворіжжі. Це може бути і монокартина.
18. Виконати цикл робіт або моно картину про шахтарів Кривбасу.
19. Виконати цикл робіт або моно картину про сільських трударів Кривбасу.
20. Виконати гумористичну серію графічних робіт на тему «Транспортні пригоди»
21. Виконати серію графічних робіт на тему «Студентське життя га художньо-графічному відділенні» /побут, художня самодіяльність, пленер, педагогічна практика/.
22. Виконати наочні приладдя на тему:«Пленер». В роботі повинні бути найхарактерніші завдання і анотації до них /робота для методичного кабінету/.
23. Виконати наочні приладдя на тему «Інтер’єр з натюрмортом на задньому плані» і «Натюрморт в інтер’єрі», «Голова людини на фоні складного натюрморту».
24. Виконати серію плакатів на тему «Захист природи» /на матеріалі Кривбасу/.
25. Розробити наочно-методичні завдання на тему «Стилізація рослинних форм». Проблема – використання художнього прийому «узагальнення» та «відбір» найхарактернішого, найтиповішого щодо форм, кольорів, ритму.
26. Виконати цикл портретів-типів /шаржів/ на тему «Земляки-Криворіжці» з використанням віршів, приказок, прислів’їв. Проблема: відбір найхарактернішого, типізація, узагальнення людських характерів, використання контрастів.
27. Розробити символіку для факультетів криворізького педагогічного інституту .
28. Розробити комплексне оформлення фасаду художньо-графічного відділення /включаючи кольорове рішення архітектури, рельєфні вставки або скульптури, вирішення газонів.
29. Виконати портрет /або цикл портретів/ визначних людей Кривбасу.
30. Виконати цикл «Визначні історичні події Криворіжжя».
31. Виконати наочні приладдя для занять по скульптурі \наприклад, обрубні форми голови, тулуба/.
32. Виконати методичні приладдя для занять рисунком за розділами: «Малюнок голови», «Малюнок верхніх та нижніх кінцівок», «Малюнок торсу».
33. Виконати цикл робіт на тему «Українські народні свята»
34. Створити цикл графічних аркушів на тему на тему українських ліричних пісень /Маруся Чурай, Дніпрова Чайка/.
35. Створити «сімейку» ляльок на тему «Українські народні повір’я».
36. Скласти ілюстровану абетку для дітей.
37. Розробити галерею виразних портретів-типів на основі відомих літературних творів класики і сучасності. Задача - використання принципів фантазії, типізації та контрасту.
38. Виконати три тематичних натюрморту в умовах:
- пленерного середовища при сонячному світлі;
- замкненого простору /в майстерні або іншому інтер’єрі/;
- штучного освітлення.
Задача – засобами живопису вирішити міру освітлення, загальний кольорово-тональний стан, тепло холодність,колір освітлення, цілісність.
39.Розробити проект кабінету образотворчого мистецтва в середній загальноосвітній школі.
40.Наочне приладдя – основа педагогічної діяльності вчителя-художника.
41.Різноманітність технік і матеріалів у декоративно-ужитковому мистецтві на уроках образотворчого мистецтва в школі і їх вплив на художньо-естетичний розвиток учнів.
42. Розробити методичні наочні приладдя з курсу «Рисунок». Анатомічні таблиці, моделі та схеми.
43. Виконати методичні розробки типових композиційних завдань для художньо-графічного факультету.
44. Виконати цикл архітектурних пейзажів «Кривий ріг». Технологія гуаші, акварелі, пастелі. /Плакати/.
45. Розробити демонстраційний стіл для навчальних постановок на першому курсі з метою вивчення:
- зміни горизонту;
- зміни освітлення;
- статики та динаміки.
46. Розробити методику виконання замальовок голови у складних ракурсах.
47. Виконати серію методичних таблиць і малюнків на тему: «замальовки рук, ніг, голови людини з метою підготовки до виконання рисунку фігури у складному русі»
48. Створити серію оригінальних художніх образів на тему українського народного епосу /графічні матеріали/.
49. Виконати серію графічних аркушів на тему: видатні особистості в історії України.
50. Створити серію графічних аркушів на тему:»Легенди рідного краю».
51. Особливості виконання дитячого портрета /цикл практичних робіт і розгорнутий аналіз дитячого портрета у всесвітньому художньому спадку/.
52. Різноманітність прийомів олійного живопису на прикладі виконання тематичних натюрмортів з виявленням особливостей освітлення. Передача ефекту «контражур» та відблиск.
53. Використання гіпсових геометричних тіл в натурних постановках – первісна основа вивчення курсу рисунка натюрморту /низка рисунків з відповідними коментаріями/.
54. Тон як засіб виразу індивідуальних якостей об’єктів зображення /постановка кількох натюрмортів з предметів побуту різноманітної форми, кольору та матеріальності/.
55. Вивчення основних закономірностей побудови голови людини, пропорцій, просторового рішення об’ємної форми під час малювання з гіпсових відливків голів античної скульптури
56. Портрет. Психологічна характеристика людини. Рисунки низки голів з задачею портретної характеристики.
57. Вивчення пропорцій та пластичної форми фігури людини під час виконання рисунків гіпсових моделей античних скульптур.
58. Тематична постановка одягненої фігури в інтер’єрі. Взаємозв’язок фігури з простором і режисура зображення.
59. Серія станкових ілюстрацій до книги.
60. Технологія художніх матеріалів /акварель, гуаш, темпера, олія, вугілля, перо, граттографія, пастель/.
61. Мініатюра. Методика роботи над нею.
62. серія графічних портретів сучасників або історичних діячів.

6382
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31