Кафедра української та зарубіжної літератур
Факультет Української філології

IMG 20190904 120622 копия 2

Кафедра української літератури була створена в 1982 році. З 1982 р. по 1984 р. кафедру очолювала кандидат філологічних наук  С. С. Іванченко, з 1984 р. по 1996 р. кафедрою керував професор, доктор філологічних наук А. В. Козлов, із 1996 р. по 2001 р. кафедру очолювала Л. Б. Стрюк кандидат філологічних наук, професор. Із грудня 2005 року по теперішній час кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент  Н. Г. Мельник.

 Наказом ректора №107-0 від 22.06.2007 кафедру української літератури було перейменовано на кафедру української та світової літератур, що дало можливість розширити обрії науково-дослідної та навчально-методичної роботи. Науково-педагогічний склад кафедри значною мірою сформований із випускників факультету, які здобували науковий ступінь кандидата наук в аспірантурі на кафедрі та в аспірантурі Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, під керівництвом науковців та провідних спеціалістів Дніпропетровського державного університету, Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Кіровоградського педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Кафедра укомплектована  докторами та кандидатами наук, професорами і доцентами, які проходили науково-педагогічну підготовку в аспірантурах та докторантурах провідних наукових закладів України: Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Київського державного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, Луганський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, Дніпропетровського державного університету, Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка і мають великий стаж роботи у закладах вищої освіти. 

Відповідно до наказу ректора № 204 від 26 червня 2020 року прийнято рішення перейменувати кафедру української та світової літератур на кафедру української та зарубіжної літератур. На кафедрі працюють: 2 штатних професори, доктори філологічних наук та 7 кандидатів філологічних наук.

285
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша