Кафедра української та зарубіжної літератур
Факультет Української філології
Нормативні освітні компоненти
Вступ до літературознавства (1 курс) робоча програма силабус
Фольклор (1 курс) робоча програма силабус
Методика навчання української літератури  (3-4 курси) робоча програма силабус
Методика навчання зарубіжної літератури  (3-4 курси) робоча програма силабус
Історія української літератури до ХІХ ст. (1 курс) робоча програма силабус
 Історія української літератури 20-40 рр. ХІХ ст.  (1 курс) робоча програма силабус
Історія української літератури 40-60 рр. ХІХ ст. (2 курс) робоча програма силабус
 Історія української літератури 70-90 рр. ХІХ ст. (2 курс) робоча програма силабус
 Історія української літератури к. ХІХ - поч. ХХ ст. (3 курс) робоча програма силабус
 Історія української літератури 20-30-х рр. ХХ ст. (3 курс) робоча програма силабус
Історія української літератури (40-50-х рр. ХХ ст.) (4 курс) робоча програма силабус
 Історія української літератури ІІ пол. ХХ ст. (4 курс) робоча програма силабус
Історія зарубіжної літератури (Античний період) (1 крус) робоча програма силабус
Історія зарубіжної літератури (Середньовіччя - к. XVIII ст.) (1 курс) робоча програма силабус
Історія зарубіжної літератури (І пол. ХІХ ст.) (2 курс) робоча програма

силабус

Історія зарубіжної літератури (ІІ пол. ХІХ ст.) (3 курс) робоча програма силабус
Історія зарубіжної літератури (к. ХІХ - поч. ХХ ст.) (3 курс) робоча програма силабус
Історія зарубіжної літератури (перша половина  ХХ століття )  (4 курс) робоча програма силабус
Історія зарубіжної літератури  другої половини ХХ століття  (4 курс) робоча програма силабус
Українознавство (2 курс, 3 семестр) - Журба С. С. робоча програма силабус
Українознавство  (2 курс, 4 семестр) -  Дмитренко В. І. робоча програма силабус
Українознавство ( 3 курс, 5 семестр) - Журба С. С. робоча програма силабус
Українознавство ( 3 курс, 6 семестр) - Дмитренко В. І. робоча програма силабус
Українознавство ( 4 курс, 7,8  семестри ) - Коломієць Н. Є. робоча програма силабус
     
Вибіркові освітні компоненти
Літературна творчість, сторітеллінг і копірайтинг робоча програма силабус

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 035 ФІЛОЛОГІЯ. 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: 035.041 ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД – ВКЛЮЧНО),ПЕРША – АНГЛІЙСЬКА

Історія української літератури до ХХ століття (1 курс,1 семестр) - Ковпік С.І.  робоча програма силабус 
     
     
18437
 Літературна творчість, сторітеллінг і копірайтинг програма    силабус

 

17800
 Вступ до літературознавства   (1 курс)                       програма             силабус 
 Фольклор (1 курс)  програма   силабус
 Методика навчання української літератури (3-4 курси)  програма  силабус
 Методика навчання зарубіжної літератури (3-4 курси)  програма  силабус
 Історія української літератури (до ХІХ ст.) (1 курс)  програма  силабус
 Історія української літератури 20-40 рр. ХІХ ст.  (1 курс)  програма  силабус
 Історія української літератури 40-60 рр. ХІХ ст. (2 курс)  програма  силабус
 Історія української літератури 70-90 рр. ХІХ ст. (2 курс)  програма  силабус
 Історія української літератури к. ХІХ - поч. ХХ ст. (3 курс)  програма  силабус
 Історія української літератури 20-30-х рр. ХХ ст. (3 курс)  програма  силабус
 Історія української літератури (40-50-х рр. ХХ ст.) (4 курс)  програма  силабус
 Історія української літератури ІІ пол. ХХ ст. (4 курс)  програма  силабус
 Історія зарубіжної літератури (Античний період) (1 курс)  програма  силабус
 Історія зарубіжної літератури (Середньовіччя, Відродження) (1 курс)  програма   силабус
 Історія зарубіжної літератури (ХVII - XVIII ст.) (2 курс)  програма   силабус
 Історія зарубіжної літератури (І пол. ХІХ ст.) (2 курс)  програма   силабус
 Історія зарубіжної літератури (ІІ пол. ХІХ ст.) (3 курс)  програма   силабус
 Історія зарубіжної літератури (к. ХІХ - поч. ХХ ст.) (3 курс)  програма   силабус
 Історія зарубіжної літератури (перша половина  ХХ століття )  (4 курс)  програма   силабус
 Історія зарубіжної літератури  другої половини ХХ століття  (4 курс)  програма   силабус
 Українознавство (1 курс) - викладач Василенко І. М.  програма    силабус 
 Українознавство  (1 курс) -  викладач Журба С. С.  програма     силабус 
 Українознавство (2 курс)   програма    силабус 
 Українознавство ( 3 курс)  програма    силабус 
 Українознавство  (4 курс) - викладач Коломієць Н. Є.  програма      силабус   
 Українознавство ( 4 курс)  -  викладач Яременко Н. В.  програма      силабус  
 Історія редакційно-видавничої справи сучасний процес (2 курс)  програма      силабус  
 Теорія видавничої діяльності (4 курс)  програма       силабус  
 Фольклорна практика (1 курс)  програма      
     
14338
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша