Кафедра української та зарубіжної літератур
Факультет Української філології

НАТАЛЯ ГЕОРГІЇВНА МЕЛЬНИК

кандидат філологічних наук, доцент

Мельник

У 1991 році закінчила Криворізький державний педагогічний інститут за спеціальністю  «Українська мова та література». На кафедрі  української та світової літератур Криворізького  державного педагогічного університету працює з 1991   року.

У 2001 році захистила дисертацію на тему: «Етико-естетичні засади соціально-побутової пісні», зі спеціальності: фольклористика. З 2005 року й донині очолює кафедру української та зарубіжної літератур. Досліджує проблеми національної ментальності та їх відображення в українському фольклорі.

Викладає навчальні дисципліни «Історія української літератури к. ХІХ - поч. ХХ ст.», «Фольклор», «Новітні тенденції розвитку сучасних української та зарубіжної літератур», дисципліни за вибором "Сучасний літературний процес на Криворіжжі" та "Українська "жіноча проза": сучасні тенденції розвитку.

Має 70 наукових публікацій. Автор монографії «Українська народна соціально-побутова пісня: етико-естетичні модуси» (2018, Київ) та співавтор 3 колективних монографій («Сучасні дослідження української культури», 2015, Варшава; «Харчові традиції – ментальний код нації», 2018, Одеса;  «Густативно-сапористичні модуси української та світової культури», 2020, Одеса.

Здійснює активну просвітницьку діяльність, популяризує наукові здобутки кафедри української та зарубіжної літератур, співп рацює з засобами масової інформації міста.

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий унесок у розвиток вищої освіти та вітчизняної науки, справу підготовки та виховання кваліфікованих спеціалістів нагороджена грамотами університету, виконкому Криворізької міської ради, Міністерства освіти і науки України, нагрудним знаком «Відмінник освіти».

Учене звання – доцент. 

Педагогічний стаж – 30 років.

 

Василенко Ірина Михайлівна

кандидат філологічних наук, доцент

Василенко

 

 У 1993 році закінчила Криворізький державний педагогічний університет за спеціальністю  «Українська мова та література». На кафедрі  української та світової літератур Криворізького  державного педагогічного  університету працює з 1996 року. У 1996 році закінчила аспірантуру Рівненського педагогічного інституту, 1997 році захистила дисертацію на тему: «Специфіка літературного портрета як жанру сучасної української мемуарної прози», зі спеціальності: теорія літератури. Досліджує іспанську та латиноамериканську літератур, член Асоціації іспаністів України, автор понад 50 наукових статей. Навчається з 2016 року в Луганському національному університеті за спеціальністю: іспанська, англійська мова та література. Викладає навчальні дисципліни "Вступ до літературознавства", "Історія зарубіжної літератури. Античний період", "Історія зарубіжної літератури кінця XIX - початку XX ст.",  "Історія редакційно-видавничої справи і сучасний процес", "Теорія видавничої діяльності"; проводить практичні заняття для студентів факультету іноземних мов "Вступ до літературознавства". З 2004 року й донині працює доцентом кафедри української тазарубіжної літератур.

Учене звання – доцент.

Педагогічний стаж – 25 років.

 

Дмитренко Вікторія Ігорівна

доктор філологічних наук, професор

фото

У 1991 році закінчила Луганський державний педагогічний інститут  ім. Т. Г. Шевченка (нині ДЗ «Луганський національний університет») за спеціальністю «Українська мова і література». Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у 1997 році з теми «Б.Д. Антоненко-Давидович в літературному процесі 20–30 рр. ХХ століття». У 2010 році захистила докторську дисертацію «Творчість митців об’єднання «Ланка»-МАРС: аспекти перцепції і рецепції». З 1994 по 2015 рік працювала в Луганському державному педагогічному інституті  ім. Т. Г. Шевченка  на посадах асистента (1994 – 1997), доцента (1997–2011), заступника декана з виховної роботи (1998–2002), професора (2010–2015), завідувача кафедри (2011–2015). Атестат професора кафедри теорії літератури та компаративістики отримала у 2011 році.

З 2015 року працює в Криворізькому державному педагогічному університеті, обіймає посаду професора кафедри української та зарубіжної літератур.

Має понад 100 наукових і науково-методичних публікацій, у тому числі 1 монографія, методичні рекомендації і посібники, стаття видана в періодичному виданні КНР китайською мовою, стаття у журналі, що входить до бази даних Web of Science.

Коло наукових інтересів – історія української і зарубіжної літератур ХХ–ХХІ  століття, компаративістика, методологія і методика викладання літератури у вищих і середніх навчальних закладах України. 

Викладає дисципліни: «Новітні тенденції розвитку сучасних української та зарубіжної літератур», «Методика навчання української літератури», «Методика викладання української мови та літератури у профільній школі», «Українознавство».

Учене звання – професор.

Педагогічний стаж  –     31 р.

 

Журба Світлана Степанівна

кандидат філологічних наук, доцент

2ЖурбаУ 1988 році закінчила Чортківське педагогічне училище зі спеціальності «Вчитель початкових класів». З 1988 по 1990 рік працювала вчителем української мови і літератури СШ №6 м. Тернівки Дніпропетровської області. Закінчила філологічний факультет Криворізького державного педагогічного інституту (1994 р.) зі спеціальності «Вчитель української мови і літератури». 

На кафедрі  української та світової літератур Криворізького державного педагогічного університету працює з 1994 року. З 1995 по 1998 рік навчалася в аспірантурі при кафедрі історії української літератури Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Кандидатську дисертацію на тему «Художній світ української імпресіоністичної повісті 20-х років ХХ століття» захистила в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України (1999 р.). Спеціальність – «українська література». З 1998 по 2000 рік працювала старшим викладачем кафедри української літератури Криворізького державного педагогічного університету. З 2001 року й донині працює доцентом кафедри української та світової літератур.

Має понад 90 наукових і науково-методичних публікацій, у тому числі 1 монографія,  методичні рекомендації і посібники. Сфера наукових інтересів: поетика української та зарубіжної літератур ХХ–ХХІ  століття, компаративістика, текстологія.

Читає  курси: «Історія української літератури к. ХІХ- поч. ХХ ст.», «Історія зарубіжної літератури І половина ХХ століття», "Українознавство"; лекційний курс "Методика навчання зарубіжної літератури"; для студентів факультету іноземних мов курс "Історія української літератури".

Учене звання – доцент.

Педагогічний стаж – 27 років.

 

Ковпік Світлана Іванівна

доктор філологічних наук, професор

Ковпік С У 2001 році закінчила Криворізький державний педагогічний університет, одержала кваліфікацію «вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури» та отримала диплом з відзнакою. На кафедрі української та світової літератур Криворізького  педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет" працює з 2001 року, розпочала трудову діяльність асистентом кафедри української літератури, 2006 році – доцент цієї ж кафедри, 2011 року – професор кафедри української та світової літератур, з 2012 по 2015 рр. в. о. завідувача кафедри російської філології та зарубіжної літератури.

З 2001 по 2004 рр. навчалась в аспірантурі Криворізького державного педагогічного інституту, з 2008 по 2011 р. в докторантурі ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», науковий консультант – доктор філологічних наук, професор О. А. Галич. З жовтня 2012 р. й донині професор кафедри української та світової літератур.

Тема кандидатської дисертації: «Драматургія Пантелеймона Куліша: проблематика, жанровий діапазон, духовний вимір», рік захисту 2005, у Спеціалізованій вченій раді Херсонського державного університету, за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Тема докторської дисертації: «Мікро- та макропоетика української драматургії першої половини ХІХ століття», рік захисту 2011, у Спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зі спеціальностей: 10.01.06 – теорія літератури, 10.01.01 – українська література.

15.12.2015 р. присуджено вчене звання професора кафедри української та світової літератур.

Головний редактор збірника наукових праць «Літератури світу: поетика, ментальність і духовність», котрий затверджений як фахове видання з філологічних наук: наказ Міністерства освіти і науки України від 04.07.2014 р. № 793.

Основний напрям наукових досліджень: поетика твору літератури, поетика густативів, духовність твору літератури, українознавство.

Нагороджена почесною грамотою Дзержинської районної ради у місті Кривий Ріг за «високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток вітчизняної освітньо-наукової галузі» травень 2012 року.

Загальна кількість друкованих праць: 126, з них за останні 5 років – 65.

Викладає навчальні дисципліни "Вступ до літературознавства", "Теорія літератури", "Історія української літератури (до ХІХ століття)": для студентів факультету іноземних мов "Історія української літератури до ХХ ст."; дисципліни за вибором: "Літературна творчість, сторітеллінг та копірайтинг" та "Психопоетика творів сучасної української літератури".

Учене звання – професор.

Педагогічний стаж – 20 років.

Коломієць Наталя Євгенівна

кандидат філологічних наук, доцент

174У 1996 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Українська мова та література».

На кафедрі  української та світової літератур Криворізького державного педагогічного університету працює з 1999   року. У 2001 році захистила дисертацію на тему: «Соціально-психологічні аспекти особистості та художні форми їх вираження у творчості Б.  Д.  Грінченка (на матеріалі поезії та малої прози)», зі спеціальності 10.01.01 українська література.

Досліджує художній світ української та зарубіжної прози ХІХ – ХХ ст., опубліковала понад 70 наукових розвідок з історії української та зарубіжної літератур, методики викладання дисциплін філологічного напряму в українських та зарубіжних виданнях. За останні п’ять років вийшли друком шістнадцять публікацій, у тому числі три навчально-методичні посібники.

Викладає дисципліни  «Історія зарубіжної літератури І пол. ХІХ ст.», «Історія зарубіжної літератури ІІ пол. ХІХ ст.», «Методика навчання зарубіжної літератури», "Історія української літератури 70-90 рр. ХІХ ст.", "Українознавство". З 2003 року й донині працює доцентом кафедри української та зарубіжної літератур.

 

Учене звання – доцент.

Педагогічний стаж – 22 років.

 

Онікієнко Інна Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент

783

Закінчила у 1991 році Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність «українська мова та література». По закінченні аспірантури у 1997 захистила дисертацію на тему: «Філософсько-естетичні мотиви творчості українських поетів-дисидентів». Опублікувала понад 65 наукових та навчально-методичних статей. 

Досліджує: стильовий розвиток української літератури ХХ ст.; філософсько-естетичні мотиви лірики українських поетів-дисидентів; поетичний модернізм; стильовий розвиток сучасної української літератури.

На кафедрі  української та зарубіжної літератур Криворізького  державного педагогічного  університету працює з 1992  року. Викладає дисципліни  «Історія української літератури 40-60 рр. ХІХ ст.", "Історія української літератури 60-90 рр. ХХ ст.", «Українознавство»; для студентів факультету іноземних мов «Історія української літератури ХХ ст.», 

Учене звання – доцент.

Педагогічний стаж –  30  років.

 

Яременко Наталя Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент

F2cZ ADgEXsУ 1989 році закінчила з відзнакою Криворізький державний педагогічний університет за спеціальністю  «Українська мова та література». Працювала вчителем української мови та літератури в Криворізькій загальноосвітній школі №26.

На кафедрі  української та світової літератур Криворізького державного педагогічного університету працює з 1999 року. У 2004 році захистила дисертацію на тему: «Проза Ю.  Яновського, О. Довженка, О. Гончара середини ХХ століття: інтенсифікація образності засобом повтору», зі спеціальності: 10.01.01 українська література.

Досліджує поетику прози ХХ століття, опублікувала понад 60 наукових статей, співавтор навчального посібника «Історія зарубіжної літератури. Епоха Середніх віків та Відродження», виданого у 2013 році (рекомендований Міністерством освіти і науки України (№1/11 – 12504 від 2.08.2013р.).

У квітні 2014 пройшла стажування в Університеті Інформатики та мистецтв (WSIiU), м. Лодзь, Польща (“Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок”).

Викладає дисципліни «Історія зарубіжної літератури (Середньовіччя. Відродження)», «Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII століть», «Історія зарубіжної літератури 40-50-х років ХХ століття», «Історія зарубіжної літератури другої  половини ХХ століття», «Історія української літератури 40-50-х років ХХ століття», "Методика навчання української літератури".

З 2004 року й донині працює доцентом кафедри української тазарубіжної літератур.

Учене звання – доцент.

Педагогічний стаж – 27 років.

326
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша