Кафедра української та зарубіжної літератур
Факультет Української філології

НАТАЛЯ ГЕОРГІЇВНА МЕЛЬНИК

кандидат філологічних наук, доцент

Мельник

У 1991 році закінчила Криворізький державний педагогічний інститут за спеціальністю  «Українська мова та література». На кафедрі  української та світової літератур Криворізького  державного педагогічного університету працює з 1991   року.

У 2001 році захистила дисертацію на тему: «Етико-естетичні засади соціально-побутової пісні», зі спеціальності: фольклористика. З 2005 року й донині очолює кафедру української та зарубіжної літератур. Досліджує проблеми національної ментальності та їх відображення в українському фольклорі.

Викладає навчальні дисципліни «Історія української літератури к. ХІХ - поч. ХХ ст.», «Фольклор», «Новітні тенденції розвитку сучасних української та зарубіжної літератур», дисципліни за вибором "Сучасний літературний процес на Криворіжжі" та "Українська "жіноча проза": сучасні тенденції розвитку.

Має 70 наукових публікацій. Автор монографії «Українська народна соціально-побутова пісня: етико-естетичні модуси» (2018, Київ) та співавтор 3 колективних монографій («Сучасні дослідження української культури», 2015, Варшава; «Харчові традиції – ментальний код нації», 2018, Одеса;  «Густативно-сапористичні модуси української та світової культури», 2020, Одеса.

Здійснює активну просвітницьку діяльність, популяризує наукові здобутки кафедри української та зарубіжної літератур, співп рацює з засобами масової інформації міста.

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий унесок у розвиток вищої освіти та вітчизняної науки, справу підготовки та виховання кваліфікованих спеціалістів нагороджена грамотами університету, виконкому Криворізької міської ради, Міністерства освіти і науки України, нагрудним знаком «Відмінник освіти». 

 Інформація про підвищення кваліфікації:

 1. Криворізький державний педагогічний університет; кафедра інформатики – підвищення кваліфікації. «Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні». Термін з 02.2019 по 21.06.2019 р. Обсяг 108 год. 3,6 кредитів EKTC. Сертифікат ІТ № 40787802/19-19.
 2. Криворізький державний педагогічний університет; кафедра інформатики) – підвищення кваліфікації. «Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні» просунутий рівень. Термін з 15.02.2021 по 11.06.2021 р. Обсяг 150 год. 5 кредитів EKTC. Сертифікат ІТ № 40787802/12-21.
 3. Кафедра теорії літератури та зарубіжної літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки) – підвищення кваліфікації. «Інновації у підготовці сучасних філологів». Термін з 16.03.2021 по 15.06.2021 р. Обсяг 180 год. 6 кредитів EKTC. Сертифікат №  92/21.

   Основні публікації:     

 1. Мельник Н. Г. Соціально-побутова пісенність заробітчанської тематики: етико-естетичні модуси. Scientific papers of Kamianets-podilsky Ivan Ohiyenko national university : philological Issue 43. 2017. Р. 37-41.
 2. Мельник Н. Г. Образ москаля в українському народному анекдоті ХХ ст.: соціальні та національні маркери. Scientific papers of Kamianets-podilsky Ivan Ohiyenko national university : philological Issue 44. 2017. Р. 240-244.
 3. Мельник Н. Г. Концепт людина / історія в романі Григорія Гусейнова «Тіні забутого парку». Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2017. Вип. 1 С. 377-383.
 4. Мельник Н. Г. Сучасний український анекдот про москалів : динаміка традиції. Літератури світу : поетика, ментальність і духовність : зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2017. Вип. 10. С. 153-
 5. Мельник Н. Г. Козацька пісня крізь призму ідеї Івана Огієнко: «Служити народові, то служити богові!» Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник: серія філологічна. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. XIV. С. 209-
 6. Мельник Н. Г. Приготування страви як засіб вираження амбівалентності жіночої душі (за романом Софії Андрухович «Фелікс Австрія». Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : зб. наук. праць. Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. № 2 (20). С. 142-146.
 7. Мельник Н. Г. Свобода і творчість як шлях до пізнання буттєвих смислів (за есеєм Костянтина Москальця «Місяць милування місяцем». Літератури світу : поетика, ментальність і духовність : зб. наук. праць. Київ : «НВП Інтерсервіс», 2019. Вип. С. 191-199.
 8. Мельник Н. Г. Казковий образ москаля : соціально-психологічні параметри. ІХ Міжнародний конгрес україністів. Фольклористика. Українознавство. Збірник наукових статей (до 100-річчя Національної академії наук України) : НАН України; МАУ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2019. С. 105-114.
 9. Мельник Н. Г. Роман М. Дочинця «Вічник. Сповідь на перевалі духу» як фольклорний метатекст. Літератури світу : поетика, ментальність і духовність : зб. наук. праць. Кривий Ріг, Вип. 14. С. 198-207.
 10. Мельник Н. Українська рекрутська пісня : концепт смерть крізь призму ідей І. Огієнка. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна / [редкол.: Людмила Марчук (голов. ред.), Олег Рарицький (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020.Вип. XVІІ. С. 177-
 11. Мельник Н. Г. Сучасні народні твори про москалів: мж фольклорною та постфольклорною свідомістю. Літератури світу : поетика, ментальність і духовність : зб. наук. праць. Кривий Ріг, Вип. 15. С. 119-135.
 12. Melnik N. Ukrainian Folk Prose: Survey of Modern Social Actuals. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Proceedings of the International Conference on New Trends in Languages, Literature and Social Communications (ICNTLLSC 2021). Volume 557. 62-67. URL: https://www.atlantis-press.com/proceedings/icntllsc-21/125957106
 13. Мельник Н.Г. Концепція людини в цикли есе Галини Пагутяк «Беззахисність». «Література, психологія, педагогіка у ракурсах взаємодії»: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. (Бахмут, 4 листопада 2021 р.). Бахмут: ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2021. 418 с. С. 233-236.

 Член журі регіонального етапу VIII Всеукраїнської олімпіади з української мови, XVIII Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Г. Шевченка серед студентів ВНЗ І–ІІ р. а. Північного регіону м. Кривий Ріг (2017 р.) .

Член журі Х Всеукраїнської олімпіади з української мови, ХХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика та Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Г. Шевченка серед студентів ЗВО І-ІІ р. а. Північного регіону м. Кривий Ріг (2019 р.).

Член журі Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика і Міжнародного конкурсу студентської творчості ім. Т. Шевченка. (2020 р.).

Член журі Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика і Міжнародного конкурсу студентської творчості ім. Т. Шевченка. (2021 р.).

Член журі ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика та ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г. Шевченка (2022 р.).

Учене звання – доцент. 

Педагогічний стаж – понад 30 років.

 

 

                                                                                     Журба Світлана Степанівна

                                                                               кандидат філологічних наук, доцент

                                                                  99136456

У 1988 році закінчила Чортківське педагогічне училище зі спеціальності «Вчитель початкових класів». 

У 1994 році закінчила Криворізький державний педагогічний інститут за спеціальністю  «Українська мова та література». На кафедрі  української та світової літератур Криворізького  державного педагогічного університету працює з 1994 року.

У 1999 році захистила дисертацію на тему: «Художній світ української імпресіоністичної повісті 20-х років ХХ століття». Сфера наукових інтересів: поетика української та зарубіжної літератур ХХ – ХХІ  століть, компаративістика, текстологія.

Викладає навчальні дисципліни «Історія української літератури 20 – 30-х рр. ХХ ст.», «Історія зарубіжної літератури першої половини ХХ ст.», «Сучасний світовий літературний процес», «Літературознавчий аналіз та інтерпретація художнього тексту», дисципліни за вибором «Сучасна зарубіжна література для дітей» та «Література vs медіа: національний наратив».

Має 90 наукових публікацій. Автор монографії «Художній світ української імпресіоністичної повісті 20-х років ХХ століття» (2000, Тернопіль) та співавтор 2 колективних монографій («From rhetorical communication to a situation of real dialogue. The experience of literary reflection at the beginning of the XX century», 2020, Рига (англійською мовою); «Wrocławska ukrainistyka: linngua, litterae, sermo», 2022, Вроцлав).

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий унесок у розвиток вищої освіти та вітчизняної науки, справу підготовки та виховання кваліфікованих спеціалістів нагороджена грамотами університету, Міністерства освіти і науки України.

 Інформація про підвищення кваліфікації:

1.     Криворізький державний педагогічний університет; кафедра інформатики – підвищення кваліфікації. «Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні». Термін з 02.2019 по 21.06.2019 р. Обсяг 108 год.  / 3,6 кредитів EKTC.

2.     Криворізький державний педагогічний університет; кафедра інформатики) – підвищення кваліфікації. «Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні» просунутий рівень. Термін з 15.02.2021 по 11.06.2021 р. Обсяг 150 год. / 5 кредитів EKTC.

3.     Волинський національний університет імені Лесі Українки, кафедра теорії літератури та зарубіжної літератури – підвищення кваліфікації. «Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання зарубіжної літератури». Термін з 16.03.2021 по 15.06.2021 р. Обсяг 180 год. / 6 кредитів EKTC.

4.     ГО «Центр трансперсональної психології» за підтримки біологічного факультету Львівського національного університету – підвищення кваліфікації. «Впровадження методів психогігієни в освітній процес» Термін з 3.12 по 10.12. 2021 р. Обсяг 30 год / 1 кредит ЄКТС.

5.     Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Луцьк – підвищення кваліфікації. «Розвиток професійних компетентностей учителів польської мови», «Розвиток інклюзивної компетентності» (найменування програми: «Інноваційні технології на уроках польської мови»). Термін з 11.05.2021 р. по 15.05. 2021 р., обсяг 30 год. / 1 кредит ЄКТС.

Волинський національний університет імені Лесі Українки, кафедра теорії літератури та зарубіжної літератури – підвищення кваліфікації. «Курс зарубіжної літератури в НУШ: стратегії та перспективи», 2022 р., 54 год / 1,8 кредити ЄКТС.

Основні публікації:     

 1. Журба С., Бородiца С. Художня модель часопростору в романах Володимира Лиса. Slavica Slovaca, 2022. vol. 57, no.1, pp. 71–80. (Skopus) DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.1.7 URL: http://www.slavu.sav.sk/wp-content/uploads/2022/06/2022_1_final_reduced.pdf
 2. Журба С. Психологія підлітка у романі «Кава з кардамоном» Йоанни Яґелло. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць. Кривий Ріг, 2018. Вип. 11. С. 37–48.
 3. Журба С. Рецепція «Мазурки» Фридерика Шопена у поетичному слові Богдана Лепкого. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. Тернопіль : ТНПУ, 2018. Вип. 49. С. 25–36.
 4. Журба С. Авангардна проза Гео Коляди, Л. Скрипника, Андрія Чужого: структурна неструктурність текстів. ІХ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht». Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2018. Herausgegeben von Olena Novikova und Ulrich Schweier. Verlag readbox unipress Open Access LMU, München, 2019. S. 284–289
 5. Журба С. Роман «Вiльний свiт» Тетяни Белiмової: своєрiднiсть хронотопу. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць. Кривий Ріг, 2019. Вип. 13. С.24–32.
 6. Журба С.“Гра в діалог”: авторська інтенція в українській прозі 20-х років ХХ століття. Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету: збірник наукових праць. Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2019. Вип. 20. С. 114–125.
 7. Журба С. Реінтерпретація історії у романах Володимира Лиса. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність: збірник наукових праць. Кривий Ріг, 2020. Вип. 14. С. 37–
 8. Журба С. Новелістика Галини Журби: дифузія жанру. Південний архів (філологічні науки): збірник наукових праць. Херсон : ХДУ, 2020. Вип. LXXXІIІ (83). С. 6–10.
 9. Журба С. Український світ у прозі Райнера Марії Рільке. Філологіка / Philologica : збірник наукових праць. Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2020. Вип. 21. С. 159–166.
 10. Zhurba S.S. Ukrainian prose of the 20s of the twentietn century: the poetics of impressionssm. From rhetorical communication to a situation of real dialogue. The experience of literary reflection at the beginning of the XX century : collective monograph / O. S. Filatova, S. V. Huzenko, L. І. Kavun, O. V. Romanenko, etc. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 91–107. (англійською)
 11. Журба С. С. Маркери революційно-романтичного кітчу в романах Олекси Слісаренка. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Видавничий дім «Гельветика», 2021. Том 32 (71). № 2. Частина 2. С. 98–103.
 12. Журба С. Погляд крізь час: спогади як художня форма репрезентації пам’яті в романах «Країна гіркої ніжності» Володимира Лиса й «Останні історії» Ольги Токарчук. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць. 2021. Вип. 15. С. 21–36.
 13. Журба С. Художня творчість українських письменників 20-х років ХХ століття у критичній рецепції Миколи Зерова. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. 2022. №54. С. 140–143.
 14. Бородіца С., Журба С. Жанровий дискурс прози Лесі Романчук. Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». 2022. №50. С. 21–27.
 15. Журба С. Жанрові модифікації малої прози Осипа Турянського та Міхая Бабіча. Ukrainisztika Magyarországon és a határon túlon II / Україністика в Угорщині та поза її межами Будапешт : Printpix nyomda és grafikai stúdió, 2022. C. 175–183.
 16. Журба С., Журбенко А. Перекодування літературного твору засобами кіно: роман «Ворошиловград» Сергія Жадана – фільм «Дике поле». Львівський філологічний часопис. 2022. №12. С. 60–65.
 17. Журба С. «Пишіть листи чорнилом і думками»: епістолярна форма твору «Оскар і Рожева пані» Еріка-Емманюеля Шмітта. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. 2022. №58. С. 218–221.
 18. Журба С. Художня рецепція українського простору в сучасній польській прозі. Wrocławska ukrainistyka: linngua, litterae, sermo : monografia. Wrocław, 2022. С. 393–410.

Член Центру українсько-європейського наукового співробітництва (ЦУЄНС).

Член журі конкурсу «Юний філолог» (Криворізький міський етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН)

 

Учене звання – доцент.

Педагогічний стаж – 29 років.

 

 

Ковпік Світлана Іванівна

доктор філологічних наук, професор

Ковпік С

 У 2001 році закінчила Криворізький державний педагогічний університет, одержала кваліфікацію «вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури» та отримала диплом з відзнакою. На кафедрі української та світової літератур Криворізького  педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет" працює з 2001 року, розпочала трудову діяльність асистентом кафедри української літератури, 2006 році – доцент цієї ж кафедри, 2011 року – професор кафедри української та світової літератур, з 2012 по 2015 рр. в. о. завідувача кафедри російської філології та зарубіжної літератури.

З 2001 по 2004 рр. навчалась в аспірантурі Криворізького державного педагогічного інституту, з 2008 по 2011 р. в докторантурі ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», науковий консультант – доктор філологічних наук, професор О. А. Галич. З жовтня 2012 р. й донині професор кафедри української та світової літератур.

Тема кандидатської дисертації: «Драматургія Пантелеймона Куліша: проблематика, жанровий діапазон, духовний вимір», рік захисту 2005, у Спеціалізованій вченій раді Херсонського державного університету, за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Тема докторської дисертації: «Мікро- та макропоетика української драматургії першої половини ХІХ століття», рік захисту 2011, у Спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зі спеціальностей: 10.01.06 – теорія літератури, 10.01.01 – українська література.

15.12.2015 р. присуджено вчене звання професора кафедри української та світової літератур.

Головний редактор збірника наукових праць «Літератури світу: поетика, ментальність і духовність», котрий затверджений як фахове видання з філологічних наук: наказ Міністерства освіти і науки України від 04.07.2014 р. № 793.

Основний напрям наукових досліджень: поетика твору літератури, поетика густативів, духовність твору літератури, українознавство.

Нагороджена почесною грамотою Дзержинської районної ради у місті Кривий Ріг за «високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток вітчизняної освітньо-наукової галузі» травень 2012 року.

Загальна кількість друкованих праць: 126, з них за останні 5 років – 65.

Викладає навчальні дисципліни "Вступ до літературознавства", "Теорія літератури", "Історія української літератури (до ХІХ століття)": для студентів факультету іноземних мов "Історія української літератури до ХХ ст."; дисципліни за вибором: "Літературна творчість, сторітеллінг та копірайтинг" та "Психопоетика творів сучасної української літератури".

Учене звання – професор.

Педагогічний стаж – 20 років.

 

 

Коломієць Наталя Євгенівна

кандидат філологічних наук, доцент

174У 1996 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Українська мова та література».

На кафедрі  української та світової літератур Криворізького державного педагогічного університету працює з 1999   року. У 2001 році захистила дисертацію на тему: «Соціально-психологічні аспекти особистості та художні форми їх вираження у творчості Б.  Д.  Грінченка (на матеріалі поезії та малої прози)», зі спеціальності 10.01.01 українська література.

Досліджує художній світ української та зарубіжної прози ХІХ – ХХ ст., опубліковала понад 80 наукових розвідок з історії української та зарубіжної літератур, методики викладання дисциплін філологічного напряму в українських та зарубіжних виданнях. За останні п’ять років вийшли друком двадцять дві публікації, у тому числі чотири навчально-методичні посібники.

Викладає дисципліни  «Історія зарубіжної літератури І пол. ХІХ ст.», «Історія зарубіжної літератури ІІ пол. ХІХ ст.», «Методика навчання зарубіжної літератури», "Історія української літератури 70-90 рр. ХІХ ст.", "Українознавство". З 2003 року й донині працює доцентом кафедри української та зарубіжної літератур.

 

Учене звання – доцент.

Педагогічний стаж – 23 років.

 

 

 

Онікієнко Інна Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент

783

Закінчила у 1991 році Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність «українська мова та література». По закінченні аспірантури у 1997 захистила дисертацію на тему: «Філософсько-естетичні мотиви творчості українських поетів-дисидентів». Опублікувала понад 65 наукових та навчально-методичних статей. 

Досліджує: стильовий розвиток української літератури ХХ ст.; філософсько-естетичні мотиви лірики українських поетів-дисидентів; поетичний модернізм; стильовий розвиток сучасної української літератури.

На кафедрі  української та зарубіжної літератур Криворізького  державного педагогічного  університету працює з 1992  року. Викладає дисципліни  «Історія української літератури 40-60 рр. ХІХ ст.", "Історія української літератури 60-90 рр. ХХ ст.", «Українознавство»; для студентів факультету іноземних мов «Історія української літератури ХХ ст.», 

Учене звання – доцент.

Педагогічний стаж –  30  років.

 

 

 

Яременко Наталя Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент

F2cZ ADgEXsУ 1989 році закінчила з відзнакою Криворізький державний педагогічний університет за спеціальністю  «Українська мова та література». Працювала вчителем української мови та літератури в Криворізькій загальноосвітній школі №26.

На кафедрі  української та світової літератур Криворізького державного педагогічного університету працює з 1999 року. У 2004 році захистила дисертацію на тему: «Проза Ю.  Яновського, О. Довженка, О. Гончара середини ХХ століття: інтенсифікація образності засобом повтору», зі спеціальності: 10.01.01 українська література.

Досліджує поетику прози ХХ століття, опублікувала понад 60 наукових статей, співавтор навчального посібника «Історія зарубіжної літератури. Епоха Середніх віків та Відродження», виданого у 2013 році (рекомендований Міністерством освіти і науки України (№1/11 – 12504 від 2.08.2013р.).

У квітні 2014 пройшла стажування в Університеті Інформатики та мистецтв (WSIiU), м. Лодзь, Польща (“Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок”).

Викладає дисципліни «Історія зарубіжної літератури (Середньовіччя. Відродження)», «Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII століть», «Історія зарубіжної літератури 40-50-х років ХХ століття», «Історія зарубіжної літератури другої  половини ХХ століття», «Історія української літератури 40-50-х років ХХ століття», "Методика навчання української літератури".

З 2004 року й донині працює доцентом кафедри української тазарубіжної літератур.

Учене звання – доцент.

Педагогічний стаж – 27 років.

326
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31