Кафедра української та зарубіжної літератур
Факультет Української філології

  ТЕМАРІЙ кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня на 2023 / 2024 н. р.

 

 

23147

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

№ з/п Прізвище, ім′я та по-батькові студента Тема роботи Прізвище, ім′я та по-батькові наукового керівника
1

Гармашева Поліна Володимирівна

Жанрова специфіка роману Сергія Оксеника "Самка богомола", вивчення твору на уроках позакласного читання професор, д.філол.н. Дмитренко В.І.
Грибкова Аміна Євгеніївна Художній світ лірики Богдана Лепкого та методичні можливості вивчення творів у школі

доцент, к.філол.н.  Журба С.С.

3 Дроворуб Уляна Дмитрівна Мифосвіт поезії Богдана-Ігоря Антонича та специфіка його інтерпретації на уроках літератури доцент, к.філол.н.  Журба С.С.
4 Коваленко Тетяна Вталіївна Роман Ірини Власенко "Чужі скарби" в контексті уроків літератури рідного краю професор, д.філол.н. Дмитренко В.І.
5 Ковтуненко Владислав Олександрович

Інтерпретація образу "іншого" в прозі Еріка-Емманюеля Шмітта та вивчення творчості митця в закладах середньої освіти

доцент, к.філол.н. Яременко Н.В. 
6 Осташко Євгеній Михайлович Образні бінарні опозиції в поезії Тараса Шевченка та застосування інноваційних стратегій вивчення творчості митця у шкільному курсі літератури доцент, к.філол.н.  Онікієнко І.М.
7 Павличенко Анна-Марія Олександрівна Шевченкознавчі питання за матеріалами журналу "Слово і час" та вивчення літературної критики про творчість митця у шкільному курсі літератури доцент, к.філол.н. Онікієнко І.М.
8 Пустовар Інеса Андріївна Художні наративи жінок-відунок у сучасній літературі та особливості їхньої інтерпретації на уроках літератури професор, д.філол.н. Ковпік С.І.
9 Сай Марина Вікторівна Концепція людини в поезії Мар′яни Кіяновської доцент, к.філол.н.  Мельник Н.Г.
10 Ткачук Каріна Сергіївна Особливості використання крос-культурного аналізу на уроках літератури в профільній школі професор, д.філол.н. Ковпік С.І.

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

№ з/п Прізвище, ім′я та по-батькові студента Тема роботи Прізвище, ім′я та по-батькові наукового керівника
1 Васильченко Катерина Василівна Біблійний інтертекст у філософських поемах Івана Франка та особливості їхньої інтерпретації на уроках української літератури доцент, к.філол.н.  Коломієць Н.Є.
2 Гричка Дар′я Василівна Маркери жіночого простору у прозових творах Галини Вдовиченко та методичні можливості теми доцент, к.філол.н.  Семененко Л.М.
3 Каламурза Наталя Веніамінівна Образ рідного краю в творах Миколи Вінграновського та інноваційні стратегії вивчення творчості митця в середній і старшій школі доцент, к.філол.н.  Онікієнко І.М.
4 Кубишка Анна Василівна Концепція людини в поезії Сергія Жадана доцент, к.філол.н.  Мельник Н.Г.
5 Нікітюк Ілона Миколаївна Особливості реперзентації жанру притчі у творчості Івана Франка і його вивчення у шкільному курсі літератури професор, д.філол.н. Дмитренко В.І.
6 Фесечко Яна Олександрівна Міфологічний дискурс повістей Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків" та роману Кнута Гамсуна "Пан", компаративний аналіз творів доцент, к.філол.н. Журба С.С.
7 Хомин Катерина Петрівна Образ Донбасу в творах Сергія Жадана та стратегії вивчення творчості письменника в школі доцент, к.філол.н.  Онікієнко І.М.

 

 

22600

Теми курсових робіт 2021-2022

 

18851

(завантажити)

17147

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

№ п/п

Прізвище, ім’я та

по-батькові студента

Група

 Тема роботи

Прізвище, ім’я та
по-батькові наукового керівника

1.

БАБИЧ

Лілія

Сергіївна

УАФ-19

Художнє моделювання дитячої свідомості у повісті Дж. Бойна «Хлопчик у смугастій піжамі»

професор,

д. філол. н.

Ковпік С. І.

2.

БОРОДЯНЕЦЬ

Марія

Олександрівна

УАФ-19

Трагедія особистості в умовах тоталітарної держави в романах-антиутопіях ХХ століття

доцент, к. філол. н.

Яременко Н. В.

3.

ВЕЛИКА

Валерія

Валеріївна

УАФ-19

Особливості моделювання художнього світу в поезії Олександра Олеся

доцент, к. філол. н.

Журба С. С.

4.

ВЛАДОВА

Катерина

Анатоліївна

УАФ-19

Поетика української народної соціально-побутової казки

доцент, к. філол. н.

Мельник Н. Г.

5.

ГЛАЗУНОВА

Єлизавета

Олегівна

УАФ-19

Жанрова природа лірики Р. М. Рільке

доцент, к. філол. н.

Журба С. С.

6.

КИРПИЧОВА

Катерина

Геннадіївна

УАФ-19

Художній світ малої прози В. Винниченка

доцент, к. філол. н.

Яременко Н. В.

7.

КОМОНІ

Каріна

Ріхардівна

УАФ-19

Подія-фатум у новелі П. Зюскінда «Голуб»

професор,

д. філол. н.

Ковпік С. І.

8.

КОТЕЛЬВА

Аліна

Олександрівна

УАФ-19

П՚єса І. Котляревського «Наталка Полтавка» як зразок просвітницького реалізму

доцент, к. філол. н.

Мельник Н. Г.

9.

МЕЛЬНИК

Аліса

Костянтинівна

УАФ-19

Поетика календарно-обрядових пісень весняного циклу

доцент, к. філол. н.

Мельник Н. Г.

10.

МІЦЕНКО

Анастасія

Русланівна

УАФ-19

Образ природи в поезіях Ліни Костенко

доцент, к. філол. н.

Яременко Н. В.

11.

НОВОХАТЬКО

Аліна

Олександрівна

УАФ-19

Екзистенційні проблеми роману В. Підмогильного «Невеличка драма»

доцент, к. філол. н.

Журба С. С.

12.

ПРИМАЧЕНКО Ярослава

Сергіївна

УАФ-19

Художня інтерпретація християнської моралі у романі П. Загребельного «Роксолана»

професор,

д. філол. н.

Ковпік С. І.

13.

РУДЕНКО

Олена

Олександрівна

УАФ-19

Світ дитини у прозі І. Франка

доцент, к. філол. н.

Яременко Н. В.

14.

РУДОВОЛ

Аліна

Ігорівна

УАФ-19

Поетика народного анекдота

доцент, к. філол. н.

Мельник Н. Г.

15.

СКРИПНИК

Вікторія

Богданівна

УАФ-19

Риси неоромантизму у творчому доробку О. Кобилянської

доцент, к. філол. н.

Яременко Н. В.

16.

СНІЦАР

Регіна

Вікторівна

УАФ-19

Специфіка імен дійових осіб п’єс М. Куліша.

професор,

д. філол. н.

Ковпік С. І.

17.

СУХА

Світлана

Юріївна

УАФ-19

Поетика драматургії С. Воробкевича

професор,

д. філол. н.

Ковпік С. І.

18.

ТРЕТЯК

Ольга

Андріївна

УАФ-19

Жанрова своєрідність роману А. Кокотюхи «Легенда про безголового»

доцент, к. філол. н.

Журба С. С.

19.

БЕРЕСТОК

Оксана

Дмитрівна

УПФ-19

Морально-етична проблематика повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»

доцент, к. філол. н.

Мельник Н. Г.

20.

ВАСИЛЕНКО

Назарій

Романович

УПФ-19

Міфологізм поезії Б.-І. Антонича

доцент, к. філол. н.

Коломієць Н. Є.

21.

ВИСЛОЦЬКА

Аліна

Сергіївна

УПФ-19

Ідейний зміст поеми Т. Шевченка «Кавказ»

доцент, к. філол. н.

Мельник Н. Г.

22.

ГРИЦЕНКО

Валерій Костянтинович

УПФ-19

Проза О. Турянського про Першу Світову війну: особливості поетики

доцент, к. філол. н.

Журба С. С.

23.

ДЕРЕВ’ЯНКО

Дар’я

Олегівна

УПФ-19

Зоонімічна символіка в українських і англійських прислів’ях та приказках

доцент, к. філол. н.

Журба С. С.

24.

КАРТАЛИШ

Діана

Дмитрівна

УПФ-19

Морально-етична проблематика оповідання Григора Тютюнника  «Оддавали Катрю»

доцент, к. філол. н.

Мельник Н. Г.

25.

КОВАЛЕНКО

Дар’я

Анатоліївна

УПФ-19

Своєрідність художнього вираження психологізму у малій прозі Марії Матіос

доцент, к. філол. н.

Журба С. С.

26.

ЛАМЗА

Владислава Миколаївна

УПФ-19

Ідейний зміст новели І. Франка «Сойчине крило»

доцент, к. філол. н.

Мельник Н. Г.

27.

ЛИТВИНОВИЧ Анастасія

Віталіївна

УПФ-19

Морально-етична проблематика оповідання Григора Тютюнника «Син приїхав»

доцент, к. філол. н.

Мельник Н. Г.

28.

МАЛІНА

Вікторія

Русланівна

УПФ-19

Ідейний зміст поеми Лесі Українки «Бояриня»

доцент, к. філол. н.

Мельник Н. Г.

29.

МУТАВЧІ

Кристина

Сергіївна

УПФ-19

Автобіографічні мотиви творчості Ю. Федьковича

доцент, к. філол. н.

Онікієнко І. М.

30.

РИЖАНКОВА

Олена

Ігорівна

УПФ-19

Художнє вирішення проблеми любові, яка поневолює, у творчості Марка Вовчка

доцент, к. філол. н.

Онікієнко І. М.

31.

РОДЗІНСЬКА

Юлія

Сергіївна

УПФ-19

Творчість Овідія в рецепції Тараса Шевченка

доцент, к. філол. н.

Журба С. С.

32.

УСЕНКО

Анна

Володимирівна

УПФ-19

Розуміння історії України та погляди на українську перспективу в романі П. Куліша «Чорна Рада. Хроніка 1663 року»

доцент, к. філол. н.

Онікієнко І. М.

33.

АЛЬОШИН

Вадим

Віталійович

УФР-19

Спорт і література у творчості Харукі Муракамі

доцент, к. філол. н.

Журба С. С.

34.

АНДРУХ

Вікторія

Вікторівна

УФР-19

Маркери імпресіонізму в малій прозі Миколи Хвильового

доцент, к. філол. н.

Журба С. С.

35.

КЛЯЦЬКА

Поліна

Сергіївна

УФР-19

Поетика української народної загадки

доцент, к. філол. н.

Мельник Н. Г.

36.

КОСТЕНКО

Наталя

Валеріївна

УФР-19

Наративні особливості новел Миколи Хвильового

доцент, к. філол. н.

Журба С. С.

37.

КУДРЯВЦЕВА

Анна

Михайлівна

УФР-19

Концепт «любов» у новелі Олеся Гончара «За мить щастя»

доцент, к. філол. н.

Мельник Н. Г.

38.

ЛОМАНЧЕНКО Олександра Олександрівна

УФР-19

Своєрідність хронотопу у романі «Майстер корабля» Ю. Яновського

доцент, к. філол. н.

Журба С. С.

39.

ОНІНА

Дар’я

Русланівна

УФР-19

Художній наратив новел Галини Пагутяк

доцент, к. філол. н.

Журба С. С.

40.

РИНДИЧ

Катерина

Олексіївна

УФР-19

Художня інтерпретація історичних подій у романі П. Загребельного «Диво»

професор,

д. філол. н.

Ковпік С. І.

41.

РУКАВЕЦЬ

Діана

Володимирівна

УФР-19

Поетика календарно-обрядових пісень зимового циклу

доцент, к. філол. н.

Мельник Н. Г.

42.

СКИДАНЧУК

Софія

Олександрівна

УФР-19

Ідейний зміст роману І. Роздобудько «Тут і тепер»

доцент, к. філол. н.

Мельник Н. Г.

43.

ШЕБЕКО

Ольга

Владиславівна

УФР-19

Концепт «любов» у новелі Г. Тютюнника «Три зозулі з поклоном»

доцент, к. філол. н.

Мельник Н. Г.

44.

БИКОВА

Анна

В’ячеславівна

УІФ-19

Старосвітська Україна у повісті І. Нечуя-Левицького «Старосвітські батюшки і матушки»

доцент, к. філол. н.

Василенко І. М.

45.

ГАЄВСЬКА

Яна

Валеріївна

УІФ-19

Історіософічність поезії Олега Ольжича

доцент, к. філол. н.

Василенко І. М.

46.

КОЗІНЦЕВ

Артур

Олегович

УІФ-19

Ідейно-тематичні домінанти поезії М. Драй-Хмари

доцент, к. філол. н.

Василенко І. М.

47.

ЛАПІНА

Юлія

Костянтинівна

УІФ-19

Образи природи в кіноповісті О. Довженка «Зачарована Десна»

доцент, к. філол. н.

Яременко Н. В.

48.

СВЯЦЬКА Олександра Олександрівна

УІФ-19

Поетика фантастичного в оповіданнях Р. Бредбері

доцент, к. філол. н.

Яременко Н. В.

49.

ТКАЧ

Володимир Сергійович

УІФ-19

Риси антиутопії у романі Дж. Оруелла «1984», вивчення творчості митця в школі

доцент, к. філол. н.

Яременко Н. В.

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

№ п/п

Прізвище, ім’я та 
по-батькові студента

 

Група

 

Тема роботи

Прізвище, ім’я та
по-батькові
наукового керівника

1.

ГЛІНСЬКА

Наталія

Олександрівна

ЗУМЛ-19

Маркери дитячої літератури у прозі В. Близнеця

доцент,

к. філол. н.

Яременко Н. В.

2.

ПАВЛІК

Софія

Андріївна

ЗУМЛ-19

Художній світ філософських поем «Мойсей» та «Смерть Каїна» І. Франка

доцент,

к. філол. н.

Коломієць Н. Є.

3.

КОСТЕЦЬКА

Людмила

Валеріївна

ЗУМЛ-19

Психологія підлітка у романах Йоганни Ягелло

доцент,

к. філол. н.

Журба С. С.

4.

КУДРЯШОВА

Дар’я

Олександрівна

ЗУМЛ-19

Особливості художньої картини світу у пʼєсах «Сто тисяч» та «Хазяїн» І. Карпенка-Карого

доцент,

к. філол. н.

Коломієць Н. Є.

5.

КУДРЯШОВА

Марія

Олександрівна

ЗУМЛ-19

Інтертекстуальність драматургії Миколи Куліша

доцент,

к. філол. н.

Журба С. С.

6.

СЕРГІЄНКО

Ольга

Миколаївна

ЗУМЛ-19

Психологізм новелістики Галини Журби

доцент,

к. філол. н.

Журба С. С.

13138

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

№ п/п

Прізвище, ім’я та по-батькові студента

 

Група

 

 

Тема роботи

Прізвище, ім’я

та по-батькові наукового керівника

1.

ТИЩЕНКО

Ольга

Анатоліївна

УФР м-16

Міфопоетика романів Дари Корній «Гонихмарник» та «Зворотний бік світла»

доцент, к. філол. н.

Мельник Н. Г.

2.

ГЛУГОВСЬКА

Людмила

Григорівна

УАФ м-16

Художній світ поем Ліни Костенко

доцент, к. філол. н.

Мельник Н. Г.

3.

КЛОЧЕК

Ганна

Юріївна

УАФ м-16

Концептосфера добро / зло в романі Володимира Лиса «Століття Якова»

доцент, к. філол. н.

Мельник Н. Г.

4.

МЕЛЕН

Ксенія

Романівна

УАФ м-16

«Мисливські усмішки» Остапа Вишні як спроба збереження національного оптимізму

доцент, к. філол. н.

Мельник Н. Г.

5.

СЛОНЬ

Дар’я

Вікторівна

УФР м-16

Моделі інопланетного життя в циклі «Із зоряних щоденників Ійона Тихого» С. Лема

доцент, к. філол. н.

Коломієць Н. Є.

6.

ТРОЯН

Дар’я

Ігорівна

УФР м-16

Поетика сучасної графічної прози

професор, д. філол. н.

Ковпік С. І.

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

№ п/п

 

Прізвище, ім’я та по-батькові студента

 

Група

 

 

Тема роботи

Прізвище, ім’я

та по-батькові наукового керівника

1.

БЕЗЩАСНА

Яна

Анатоліївна

ЗУМЛ м-16

Повість І. Франка «Перехресні стежки»: між реалізмом та модернізмом

доцент, к. філол. н.

Мельник Н. Г.

 

13127

Тематика курсових робіт

студентів ІІ курсу за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

денної форми навчання

№ п/п

 

Прізвище, ім’я та по-батькові студента

 

Тема роботи

Прізвище, ім’я

та по-батькові наукового керівника

1.               

Чернюк

Поліна Володимирівна

Психологія підлітка у романі С. Гридіна «Не такий»

д. філол. н., проф.

Ковпік С. І.

2.               

Грубляк

Валерія Анатоліївна

Концепція людини у романі М. Дочинця «Криничар»

д. філол. н., проф.

Ковпік С. І.

3.               

Береш

Марина Петрівна

Особливості композиції роману-фентезі Дари Корній, Тали Владимирової «Крила кольору хмар»

д. філол. н., проф.

Ковпік С. І.

4.               

Румма

Катерина Володимирівна

Специфіка сюжету новели О. Гончара «Модри Камень»

д. філол. н., проф.

Ковпік С. І.

5.               

Чумаченко

Аліна Олександрівна

Психологія злочинця у романі

Ю. Андруховича «Коханці Юстиції»

д. філол. н., проф.

Ковпік С. І.

6.               

Свяцька

Олександра Олександрівна

Художня інтерпретація образу ідеального християнина в збірці Д. Туптала «Четії Мінеї»

д. філол. н., проф.

Ковпік С. І.

7.               

Пустовар

Інеса Андріївна

Особливості моделювання образу відунки у пригодницькому романі В. Климчука «Рутенія. Повернення відьми»

д. філол. н., проф.

Ковпік С. І.

8.               

Пономаренко

Дарина Юріївна

Поетика жанру пригодницького роману

Ю. Винничука «Аптекар»

д. філол. н., проф.

Ковпік С. І.

9.               

Самойленко

Валерія Віталіївна

Особливості характеру українського емігранта у романі Марини Гримич «Падре Бальтазар на прізвисько Тойво»

д. філол. н., проф.

Ковпік С. І.

10.           

Пугач

Анна Дмитрівна

Специфіка художньої інтерпретації життя селян у повісті Н. Гуменюк «Вересеві меди»

д. філол. н., проф.

Ковпік С. І.

11.           

Таранович

Олена Олегівна

Поетика повісті Люко Дашвар «Молоко з кров’ю»

д. філол. н., проф.

Ковпік С. І.

12.           

Казак

Дар’я Валеріанівна

Особливості поетики роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара»

д. філол. н., проф.

Дмитренко В. І.

13.           

Умрихіна

Яна Сергіївна

Специфіка створення жіночих образів у романах Л. Толстого «Анна Карєніна» і «Воскресіння»

д. філол. н., проф.

Дмитренко В. І.

14.           

Шамрай

Тетяна Сергіївна

Концепт «любов» у романі В. Гюго «Собор Паризької Богоматері»

д. філол. н., проф.

Дмитренко В. І.

15.           

Коваленко

Тетяна Віталіївна

Інтертекстуальність роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита»

д. філол. н., проф.

Дмитренко В. І.

16.           

Донцова

Анастасія Юріївна

Проблематика й поетика драматургії

В. Винниченка

д. філол. н., проф.

Дмитренко В. І.

17.           

Шепель

Ганна Сергіївна

Концепт «кохання» у творчості О. Купріна та

І. Буніна.

д. філол. н., проф.

Дмитренко В. І.

18.           

Дюбайло

Надія Євгеніївна

Шекспір в українській рецепції

д. філол. н., проф.

Дмитренко В. І.

19.           

Хохерчак

Анастасія Русланівна

«Маріупольський процес» Г. Вдовиченко: проблематика і поетика

д. філол. н., проф.

Дмитренко В. І.

20.           

Отрошко

Ольга Геннадіївна

Морально-етична проблематика роману

Д. Остин «Гордість та упередження»

канд. філол. н., доц.

Мельник Н. Г.

21.           

Гречанюк

Марина Володимирівна

Концепція людини в антиутопічному романі Рея Бредбері «451 градус за Фаренгейтом»

канд. філол. н., доц.

Мельник Н. Г.

22.           

Кравець

Ростислав Олегович

Роздуми про сенс життя людини в романі

П. Коельио «Алхімік»

канд. філол. н., доц.

Мельник Н. Г.

23.           

Фєдосєєва

Радміла Віталіївна

Морально-етична проблематика «Божественної комедії» Данте Аліг’єрі

канд. філол. н., доц.

Мельник Н. Г.

24.           

Колесник

Лілія Андріївна

Осмислення проблеми деградації особистості в романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»

канд. філол. н., доц.

Мельник Н. Г.

25.           

Дубовик

Ганна Геннадіївна

Ідейний зміст роману І. Франка «Перехресні стежки»

канд. філол. н., доц.

Мельник Н. Г.

26.           

Іванюк

Анастасія Леонідівна

Міфологізм повісті О. Кобилянської «Земля»

канд. філол. н., доц.

Мельник Н. Г.

27.           

Городецька

Анна Миколаївна

Образ «фатальної жінки» у поезії А. Ахматової

канд. філол. н., доц.

Мельник Н. Г.

28.           

Белецька

Валерія Андріївна

Морально-етична проблематика роману  

І. Кідрука «Де немає Бога»

канд. філол. н., доц.

Мельник Н. Г.

29.           

Шаповал

Яна Сергіївна

Проблематика роману І. Роздобудько «Ґудзик»

канд. філол. н., доц.

Мельник Н. Г.

30.           

Бєла

Анастасія Миколаївна

Концепт «щастя» в новелі О. Гончара «За мить щастя»

канд. філол. н., доц.

Мельник Н. Г.

31.           

Горна

Ілона Анатоліївна

Проблема цінності зовнішньої та внутрішньої краси людини в романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»

канд. філол. н., доц.

Мельник Н. Г.

32.           

Губарєва

Марина Сергіївна

Образ війни у романі О. Гончара «Циклон»

канд. філол. н., доц.

Мельник Н. Г.

33.           

Худан

Анастасія Дмитрівна

Концепти добро / зло в поемі Гете «Фауст»

канд. філол. н., доц.

Мельник Н. Г.

34.           

Осташко

Євгеній Михайлович

Розкриття феномена міжлюдських взаємин у вірші-медитації Т. Шевченка періоду ув’язнення та заслання

канд. філол. н., доц.

Онікієнко І. М.

35.           

Стрижак

Анастасія Миколаївна

Образ митця в повісті Т. Шевченка «Художник»

канд. філол. н., доц.

Онікієнко І. М.

36.           

Гармашева

Поліна Володимирівна

Міфологічний образ кобзаря-Перебенді у віршах та поемах Т. Шевченка першого періоду творчості

канд. філол. н., доц.

Онікієнко І. М.

37.           

 

Гребень

Оксана Михайлівна

Рецепція творчості Т. Шевченка в дослідженні Г. Грабовича «Поет як міфотворець»

канд. філол. н., доц.

Онікієнко І. М.

38.           

Пінчук

Карина Олександрівна

Рецепція творчості Т. Шевченка в дослідженні Г. Грабовича «Шевченко, якого не знаємо»

канд. філол. н., доц.

Онікієнко І. М.

39.           

Заверюха

Олена Анатоліївна

Руйнація світу жіночої ідеальної спільноти ірраціональним злом у поемах та баладах про жіночі долі Т. Шевченка першого періоду творчості

канд. філол. н., доц.

Онікієнко І. М.

40.           

Ходак

Євгенія Євгеніївна

Метафора Майдану в сучасній українській літературі

канд. філол. н., доц.

Онікієнко І. М.

41.           

Кононенко

Лев Сергійович

Психологія злочинця в романах

Ф. Достоєвського «Злочин і кара» й Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: типологічні сходження й національна специфіка

д. філол. н., проф.

Дмитренко В. І.

42.           

Дмитрова

Ганна Дмитрівна

Поетика української народної соціально-побутової казки

канд. філол. н., доц.

Мельник Н. Г.

43.           

Міхєєв

Ростислав Олександрович

Мотив праці в романі Д. Дефо «Пригоди Робінзона Крузо»

канд. філол. н., доц.

Яременко Н. В.

44.           

Бабенко

Наталія Вікторівна

Ідейний зміст роману Джона Гріна «Винні зірки»

канд. філол. н., доц.

Яременко Н. В.

45.           

Горб

Марія Олександрівна

Народознавчі елементи в романі І. Багряного «Тигролови»

канд. філол. н., доц.

Яременко Н. В.

46.           

Кучма

Роман Сергійович

Образ природи в оповіданнях Є. Гуцала

канд. філол. н., доц.

Яременко Н. В.

Зав. кафедри української

та світової літератур                                                                                                       Н. Г. Мельник

 

 

 

Тематика курсових робіт

студентів ІІ курсу за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

заочної форми навчання

№ п/п

 

Прізвище, ім’я та по-батькові студента

 

Тема роботи

Прізвище, ім’я

та по-батькові наукового керівника

 

1

Абасов

Акім Акімович

Проблема історичної пам’яті у творчому доробку Ліни Костенко

канд. філол. н., доц.

Яременко Н. В.

2

Зленко

Тетяна Володимирівна

Образ природи в поезіях Ліни Костенко

канд. філол. н., доц.

Яременко Н. В.

3

Чорна

Олена Сергіївна

Портрет як засіб творення літературного характеру в повістях О. Кобилянської

канд. філол. н., доц.

Яременко Н. В.

4

Шепеленко

Катерина Геннадіївна

Художнє осмислення теми екологічної катастрофи в поетичному доробку Івана Драча

канд. філол. н., доц.

Яременко Н. В.

Зав. кафедри української

та світової літератур                                                                                                       Н. Г. Мельник

10205

Тематика курсових робіт

студентів ІІ курсу за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

факультету української філології денної форми навчання

№ п/п

 

Прізвище, ім’я та по-батькові студента

 

Тема роботи

Прізвище, ім’я

та по-батькові наукового керівника

1.               

АВДЄЄВА

Дар’я Олександрівна

Проблема історичної пам’яті у творчому доробку Ліни Костенко

к. філол. н., доц.

Яременко Н. В.

2.               

ДЕРЕВ’ЯНКО Ярослав Сергійович

Особливості толерантного ставлення у дитячій книзі «Майя і її дві мами» Л. Денисенко

д. філол. н., проф.

Ковпік С. І.

3.               

ДОВГОПОЛА

Дарина Володимирівна

Специфіка глютонічних марень дітей у романі Н. Доляк «Чорна дошка»

д. філол. н., проф.

Ковпік С. І.

4.               

КОСТРОМІНА

Ілона Юріївна

Специфіка художньо-етнографічних описів Різдвяних свят у повісті І. Франка «Великий шум»

д. філол. н., проф.

Ковпік С. І.

5.               

ПОЛТОРАЦЬКА Вікторія Олегівна

Охудожнення біографічного матеріалу у романах «Аліна й Костомаров», «Романи Куліша»    В. Домонтовича

к. філол. н., доц.

Журба С. С.

6.               

СОБОЛЬ

Таїсія Анатоліївна

Дитяча і жіноча недоля у поетичній творчості Т. Г. Шевченка: художня інтерпретація

к. філол. н., проф.

Стрюк Л. Б

7.               

ТКАЧУК

Анастасія Віталіївна

Поетика української соціально-побутової казки

к. філол. н., доц.

Мельник Н. Г.

8.               

ШЕВЧУК

Олена Анатоліївна

«Вертеп» А. Любченка: своєрідність композиції твору

к. філол. н., доц.

Журба С. С.

9.               

ШИШКАНИНЕЦЬ

Еліна Вікторівна

Проблема батьки / діти в повісті Г.Квітки-Основ’яненка «Маруся»

к. філол. н., доц.

Василенко

10.           

ЧОРНА

Вікторія Олександрівна

Образ природи в поезіях Ліни Костенко

к. філол. н., доц.

Яременко Н. В.

11.           

РАЙКОВА

Анастасія Миколаївна

Поетика «Залізного острова»

О. Гончара

д. філол. н., проф.

Ковпік С. І.

12.           

АНФІНОГЕНОВА Оксана Віталіївна

Морально-етична проблематика роману Оскара Уальда «Портрет Доріана Грея»

к. філол. н., доц.

Мельник Н. Г.

13.           

ВОРОНКІНА

Тетяна Іванівна

Засоби психологізму у військових новелах В. Стефаника

к. філол. н., доц.

Мельник Н. Г.

14.           

ГОНЧАР

Дар’я Віталіївна

Морально-етична проблематика   роману П. Зюскінда «Парфуми»

к. філол. н., доц.

Мельник Н. Г.

15.           

ГОРДІЄНКО

Вероніка Дмитрівна

Особливості відображення   проблеми геній/суспільство в романі      П. Зюзькінда «Парфуми».

к. філол. н., доц.

Мельник Н. Г.

16.           

ГУРСЬКА

Олена Олегівна

Психотип інтелектуала-підлітка у повісті «Таємний щоденник Андріана Моула» Сью Таунсенд

д. філол. н., проф.

Ковпік С. І.

17.           

ДІДОВИЧ

Юлія Сергіївна

Специфіка змалювання міфологічних образів у драмі Лесі Українки «Лісова пісня»

к. філол. н., доц.

Мельник Н. Г.

18.           

ДЕНИСЕНКО

Надія Костянтинівна

Образ козака-характерника у повісті М. Морозенка «Іван Сірко»

д. філол. н., проф.

Ковпік С. І.

19.           

ДЯДЕЧКИНА

Аліна Дмитрівна

Особливості світосприйняття дитиною геноциду евреїв у повісті       Е.-Е. Шмітта «Дитя Ноя»

д. філол. н., проф.

Ковпік С. І.

20.           

ЖУРБЕНКО

Антоніна Андріївна

Образ кохання в інтимній ліриці Ліни Костенко

к. філол. н., доц.

Мельник Н. Г.

21.           

КАВЕРІНА

Аліна Сергіївна

Художні функції фантастичного в романі В. Винниченка «Сонячна машина»

к. філол. н., доц.

Мельник Н. Г.

22.           

КОВТУНЕНКО Владислав Олександрович

Психотип дитини війни у пригодницькому романі

Г. Ткаченко «Спалені мрії»

д. філол. н., проф.

Ковпік С. І.

23.           

КОНВІСОР

Поліна Олександрівна

Інтертекстуальність роману             М. Булгакова «Майстер і Маргарита»

к. філол. н., доц.

Онікієнко І. М.

24.           

ЛЮБЕНКО

Рустам Заманович

Проблема трактату Г. Сковороди «Жінка Лотова»

к. філол. н., доц.

Мельник Н. Г.

25.           

НЕВПОРНА

Катерина Максимівна

Специфіка репрезентації «віку джазу» у творчості

С. Фіцджеральда (на матеріалі роману «Великий Гетсбі»)

к. філол. н., доц.

Онікієнко І. М.

26.           

ОРЛОВ

Дмитро Андрійович

Національна проблема п’єси «Мина Мазайло» М. Куліша

к. філол. н., доц.

Журба С. С.

27.           

ОСТРЕНКО

Марина Олександрівна

Поетика збірки С. Жадана «Тамплієри»

д. філол. н., проф.

Ковпік С. І.

28.           

ПОЗИЧАНЮК

Софія Андріївна

Риси імпресіонізму у творчості       М. Коцюбинського

к. філол. н., доц.

Василенко І. М.

29.           

РАК (Швець)

Анастасія Сергіївна

Поетичне відтворення трагізму національної історії у ранній ліриці    П. Тичини

к. філол. н., доц.

Журба С. С.

30.           

ТЕРЕЩЕНКО

Анастасія Михайлівна

Психотип хлопчика-бешкетника у повісті М. Ткачевської «Обережно, діти!»

д. філол. н., проф.

Ковпік С. І.

31.           

ХОМИН

Катерина Петрівна

Осягнення світу через призму дитячої свідомості (на матеріалі повісті Р. Бредбері «Кульбабове вино»)

к. філол. н., доц.

Яременко Н. В.

32.           

ЦИМБАЛ

Ольга Сергіївна

Морально-етична проблематика роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

к. філол. н., доц.

Мельник Н. Г.

33.           

АНДРЮХІНА Олена Ігорівна

Рецепція античних образів у творчості Тараса Шевченка

к. філол. н., доц.

Онікієнко І. М.

34.           

БЕЗЬ

Юлія Костянтинівна

Проблема нещасливого кохання та засоби її художнього втілення у творчості Т. Г. Шевченка

к. філол. н., проф.

Стрюк Л. Б

35.           

ДАРМОГРАЙ

Тетяна Андріївна

Поетика малої прози В. Підмогильного

к. філол. н., проф.

Стрюк Л. Б

36.           

 

ДЕМИДЕНКО

Анастасія Володимирівна

Поетика детективного сюжету у повісті Е. Кестнер «Еміль і детективи»

д. філол. н., проф.

Ковпік С. І.

37.           

ДМИТРОВА

Ганна Дмитрівна

Художні функції теми кохання в романі О. Пушкіна «Євгеній Онєгін»

к. філол. н., доц.

Мельник Н. Г.

38.           

ЄРМОЛЕНКО

Валерія Юріївна

Своєрідність засобів психологізації у повісті «Тіні забутих предків»

М. Коцюбинського

к. філол. н., проф.

Стрюк Л. Б

39.           

ЗАПОРОЖЧЕНКО Ангеліна Леонідівна

Морально-етична проблематика романів Гі де Мопасана «Любий друг» та В. Підмогильного «Місто»

к. філол. н., доц.

Мельник Н. Г.

40.           

КАРНАУХ

Валерія Володимирівна

Концепція ліричного героя у збірках поетичних творів С. Жадана.

д. філол. н., проф.

Ковпік С. І.

41.           

КОНОНЕНКО

Вікторія Сергіївна

Специфіка жанру ретророману

Н. Сняданко «Охайні прописи Ерцгерцора Вільгельма»

д. філол. н., проф.

Ковпік С. І.

42.           

КРАСІКОВА

Валерія Володимирівна

Філософська проблематика повісті Є. Хемінгуея «Старий і море»

к. філол. н., доц.

Мельник Н. Г.

43.           

ЛЯШЕНКО

Альона Юріївна

Поетизація кохання у ліриці Ліни Костенко

к. філол. н., проф.

Стрюк Л. Б

44.           

МЕЛЬНИК

Юнія Юріївна

Специфіка жанру ретророману Ю.Винничука «Цензор снів»

д. філол. н., проф.

Ковпік С. І.

45.           

ПРОКОПОВА

Єлизавета Сергіївна

Образ патріархальної жінки та засоби його художнього втілення у повісті «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка

к. філол. н., проф.

Стрюк Л. Б

46.           

РЯСКІНА

Злата Юріївна

Світ дитинства у творі Ярослава Стельмаха «Митькозаври із Юрківки, або химера лісового озера»

к. філол. н., доц.

Щербак С. В.

47.           

СИНЧИШИН

Оксана Михайлівна

Новий тип позитивного героя-жінки у драмі М. Костомарова «Переяславська ніч»

к. філол. н., проф.

Стрюк Л. Б

48.           

СОЛОМИКІНА

Алла Сергіївна

Засоби психологізму в романі С. Кінга «Дівчинка, яка любила Тома Гордона»

к. філол. н., доц.

Мельник Н. Г.

49.           

СТРОКАНЬ

Дар’я Геннадіївна

Особливості художнього стилю Стівена Кінга

к. філол. н., доц.

Василенко І. М.

50.           

СУХІНА

Леся Миколаївна

Античні образи в інтерпретації Лесі Українки

к. філол. н., доц.

Онікієнко І. М.

51.           

ТЕМЧЕНКО

Валерія Валеріївна

Жіночі типи та особливості їх відображення у прозі та драматургії      Г. Квітки-Основ’яненка

к. філол. н., проф.

Стрюк Л. Б

52.           

ФАЙДЕВИЧ

Анна Володимирівна

Концепти людина / історія в романі Л. Костенко «Маруся Чурай»

к. філол. н., доц.

Мельник Н. Г.

53.           

ХАРЬКОВА

Полєт Олександрівна

Проблема «людина і війна» у творчості О. Довженка

к. філол. н., проф.

Стрюк Л. Б

54.           

ХЛЄБОВИЧ

Євгенія Володимирівна

Художній світ оповідання «Рудько» («Життєпис одного півня») Олега Ольжича

к. філол. н., доц.

Щербак С. В.

55.           

ТАРНОВСЬКА Анастасія Олегівна

Художній світ збірки «Сонячні кларнети» П. Тичини

к. філол. н., доц.

Журба С. С.

6934

тематика

магістерських проектів 2018-2019 н. р.

студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»

денної форми навчання.

№ п/п

 

Прізвище, ім’я та по-батькові студента

 

Тема роботи

Прізвище, ім’я

та по-батькові наукового керівника

1.

Пантело

Катерина

Сергіївна

Семантичне значення метафори Майдану в романі Ліни Костенко «Записки українського самашедшого»

доцент, к. філол. н.

Онікієнко І. М.

2.

Селецька

Анастасія

Ігорівна

Філософсько-естетична проблематика феміністичної прози О. Забужко та             Є. Кононенко

доцент, к. філол. н.

Онікієнко І. М.

3.

Биковська

Кристина

Олександрівна

Осмислення концепту свобода в романах Олдоса Хакслі «Прекрасний новий світ» та Джорджа Оруела «1984»

доцент,

к. філол. н.

Мельник Н. Г.

4.

Жачкіна

Ксенія

Віталіївна

Концепти жінка / суспільство в творчості Ольги Кобилянської

доцент,

к. філол. н.

Мельник Н. Г.

5.

Федоряка

Людмила

Петрівна

Поетика історичних романів Володимира Лиса

доцент , к. філол. н.

Журба С. С.

6

Стригунова

Ольга

Андріївна

Концепт свобода в романах Сергія Жадана «Ворошиловград» та «Інтернат»

доцент,

к. філол. н.

Мельник Н. Г.

7

Масько

Єлизавета

Владиславівна

Особливості поетики роману І. Багряного «Тигролови»

проф., к. філол. н.

Стрюк Л. Б

8.

Гацелюк

Олена

Сергіївна

Особливості поетики роману Є. Гребінки «Чайковський»

професор,

к. філол. н.

Стрюк Л. Б.

9

Чеберяк

Анастасія

Віталіївна

Художнє моделювання сили духу людини в екстремальних умовах (на матеріалі роману М. Дочинця «Вічник. Сповідь на перевалі духу»

професор,

д. філол. н.

Ковпік С. І.

тематика

магістерських проектів 2018 -2019 н.р.

студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»

ЗАОЧНОЇ форми навчання.

№ п/п

 

Прізвище, ім’я та по-батькові студента

 

Тема роботи

Прізвище, ім’я

та по-батькові наукового керівника

1

Пронченко

Яна

Євгенівна

Специфіка жіночих образів у романі Григорія Гусейнова «Принцеси революції»

професор, д. філол. н.

Ковпік С. І

2

Сулименко

Катерина

Сергіївна

Містична образність поем і поезій                Ф. Г. Лорки та її відлуння у перекладах Василя Стуса

доцент, к. філол. н.

Василенко І. М.

3

Карпук

Катерина

Вадимівна

Українська молодь у горнилі війні: антивоєнне спрямування творів Олеся Гончара про війну

доцент, к. філол. н.

Онікієнко І. М.

4

Бублик

Ганна

Сергіївна

Духовний потенціал гумору Остапа Вишні

доцент, к. філол. н.

Онікієнко І. М.

 

6892

Вересень 2016 року

№ п/п

Прізвище, ім’я та по-батькові студента

 Тема роботи

Прізвище, ім’я та по-батькові наукового керівника

Прізвище, ім’я та по-батькові рецензента

1.

Єгорова

Софія Володимирівна

Фантазійне начало у прозовому доробку Рея Бредбері

к. філол. н., доцент

Яременко Н. В.

к. філол. н.,доцент

Вербовий М. В.

2.

Ковжижина Ангеліна

Ігорівна

Fanfiction в українській літературі: «Енеїда» І. Котляревського

к. філол. н., доцент

Журба С. С.

к. філол. н.,доцент

Вербовий М. В.

3.

Кунаховець

Марина Олегівна

Концепція людини та дійсності в поезії М. Семенка

к. філол. н., доцент

Мельник Н. Г.

к. філол. н., доцент

Вавринюк Т. І.

4.

Лукаш

Тетяна Вікторівна

Психотип чаклуна та його модифікації у творах української літератури ХІХ ст.

д. філол. н., професор

Ковпік С. І.

д. пед. н., професор

Мішеніна Т. М.

5.

Кузнєцова

Олена Миколаївна

«Жіноча» проза як феномен сучасної української літератури

к. філол. н., доцент

Мельник Н. Г.

к. філол. н., доцент

Вавринюк Т. І.

6.

Костянець

Ксенія Андріївна

Архетипний код поезії

Б.-І. Антонича

к. філол. н., доцент

Журба С. С.

к. філол. н., доцент

Віняр Г. М.

7.

Шкурко

Юлія Сергіївна

Образ гетьмана Івана Мазепи в українській та зарубіжній літературах

к. ф. н., доцент

Журба С. С.

к. філол. н., доцент

Бузько С. А.

8.

Марченко

Інеса Ігорівна

Апокаліптичні візії у творчості

Т. Осьмачки

д. філол. н.,

професор

Дмитренко В. І.

к.філол.н.,

доцент

Качайло К. А.

9.

Собятінська

Лілія Олександрівна

Психотипи персонажів у повісті

У. Самчука «Волинь»

д. філол. н., професор

Ковпік С. І.

к.філол.н.,  доцент

Іншакова І. О.

10.

Страшна

Катерина Станіславівна

Ідейно-художні координати поезії Сергія Жадана

 к. філол. н., доцент

Мельник Н. Г.

к. філол. н., доцент

Іншакова І. О.

11.

Нещадіна

Ксенія Сергіївна

Художні особливості лірики

Івана Франка

д. філол. н., професор

Стрюк Л. Б.

д. пед. н., професор

Бакум З. П.

12.

Купенко

Руслана Вячеславівна

Типологічний аспект побажань та тостів в українському та російському фольклорі.

к. філол. н., доцент

Щербак С. В.

к. філол. н., доцент

Шарманова Н. М.

13.

Веретеннікова Олександра Володимирівна

Художнє осмислення образів матері і дитини в колискових піснях

к. філол. н., доцент

Щербак С. В.

к. філол. н., доцент

Шарманова Н. М.

 

 

 

 

434
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31