Кафедра української та зарубіжної літератур
Факультет Української філології

19367

 

О 1

     16-17 травня 2022 року на базі Криворізького державного педагогічного університету в онлайн режимі відбулась 3rd International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2022).
     Учасників конференції привітав ректор КДПУ Я.В. Шрамко.

о2

     Модератори конференції: проректор з наукової роботи В.А.Гаманюк та професор кафедри інформатики та прикладної математики С.О.Семеріков.

о3

     У конференції взяла участь кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної літератур Інна Онікієнко.
     На конференції порушувалися важливі проблеми збереження світу в умовах війни; глобальні екологічні проблеми; технології підготовки молоді для підприємницької діяльності з метою досягнення цілей сталого розвитку суспільства; збереження цілісності тіла людини. З’ясовувались нові аспекти сучасної освіти: еміграційні наміри учнів та студентів прикордонних регіонів Півдня України; комп'ютерні системи перекладу в освіті; проблеми розуміння художнього тексту, читання з розумінням.
     Колектив авторів І. Онікієнко, Л. Братченко, І. Мінтій, О. Чайка працювали над проблемою: «Дистанційне навчання для гуманітарних та соціальних наук: оцифровка та коучинг». 

о4

         З цієї проблеми було створено презентацію та виголошено доповідь.

о5

     У представленому досліджені було запропоновано модель міжпредметних зв’язків, які забезпечують поєднання мовних, літературних та суспільно-економічних компетентностей. З’ясовувалися основні особливості дистанційного навчання саме для гуманітарно-суспільних наук. За результатами досліджень опитування студентів вищих навчальних закладів України відбулася обробка даних щодо переваг та недоліків дистанційного навчання.
     У досліджені подано приклади застосування хмарних сервісів та технологій під час змішаного навчання гуманітарно-суспільних дисциплін.

о6о7

 

о8о9

 

о10

 

19282

18956

18880

03. 03. 2022 р. на факультеті української філології КДПУ з нагоди 208-ї річниці від дня народження Т. Шевченка в режимі онлайн відбулися Шевченківські читання. Детальніше (перейти за покликанням)

18711

   25 січня 2022 року на факультеті української філології відбулася зустріч із гарантами освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності (014 Середня освіта 014.01 Середня освіта  (Українська мова і література)).

   У обговоренні змісту та структури освітньо-професійної програми (014 Середня освіта 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)) взяли участь гаранти (С. Журба, В. Дмитренко, В. Городецька), професор кафедри української та зарубіжної літератур С. Ковпік, декан факультету Л. Семененко, завідувач кафедри української та зарубіжної літератур Н. Мельник, доцент кафедри, відповідальна за виробничу практику студентів Н. Яременко. Модератором зустрічі стала С. Ковпік, яка висловила ряд пропозицій щодо удосконалення освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності (014 Середня освіта 014.01 Середня освіта  (Українська мова і література)).

Обговорення ОП укр

   Предметом обговорення стало питання змісту загальних та спеціальних компетентностей, формування яких передбачено освітньо-професійною програмою та їх відповідності програмовим результатам навчання. Також у ракурсі обговорення було питання підготовки тематики та специфіки курсових робіт, особливостей виробничої практики.

Обговорення ОП укр. літ. 1

   Отже, робота над удосконаленням освітньо-професійних програм на факультеті є системною та цілеспрямованою.

18214

   13 січня 2021 року доцент кафедри української та зарубіжної літератур Коломієць Наталія Євгенівна провела відкриту лекцію з курсу «Історія зарубіжної літератури» для студентів заочної форми навчання (гр. ЗУМЛ-19) з теми: «Своєрідність розвитку французької літератури 50-70-х рр. ХІХ ст.».  На занятті розкрито особливості соціокультурної ситуації у Франції означеного періоду, акцентовано на новаторських зрушеннях у прозі Г. Флобера, охарактеризовано діяльність митців-парнасців, визначено художню специфіку творчого доробку Ш. Бодлера.

Коломієць Н

 

   Під час лекції для покращення продуктивності освітньої діяльності з ураховуванням особливостей дистанційної роботи, застосовано комбінацію вербальних і невербальних кодів. Формуванню пізнавального інтересу студентів до навчального курсу сприяло інформаційне наповнення слайдів презентації з акцентом на візуальну форму дидактичного контенту різних видів наочності (малюнки, таблиці, фото, інформаційні блоки та ін.).

Коломієць Н. Є. 2

   За результатами обговорення викладачами кафедри, лекція була визнана як така, що проведена на високому науково-методичному рівні, відповідає робочій програмі та мета якої досягнута.

18106

   09 січня 2022 року на базі Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 118 відбувся постерний захист першого (міського етапу) Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

   Секцію «Безмежний світ літератури» очолила доктор філологічних наук, професор кафедри української та зарубіжної літератур  Дмитренко Вікторія Ігорівна. У роботі журі взяли участь викладачі кафедри (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної літератур Журба Світлана Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної літератур Коломієць Наталія Євгенівна).

МАН 1

   У вітальному слові до учасників конкурсу Дмитренко Вікторія Ігорівна відзначила, що актуальність тематики представлених дослідницьких робіт засвідчує формування творчого покоління молодих науковців.  Члени журі наголосили, що захід сприяє заохоченню учнів до здійснення наукових досліджень, та побажали успіхів та плідної роботи всім учасникам наукового зібрання. Учасники конкурсу, використовуючи постери, у формі короткого повідомлення представили науковий апарат досліджень, хід та реалізацію проєктів. Результати постерного захисту засвідчили великий творчий потенціал учнівської молоді м.Кривого Рогу.

     Зустріч відбулася в дистанційному форматі з дотриманням протиепідемічних норм.

МАН 2

18058

   За результатами заочного туру журналістського конкурсу Дніпропетровської НСЖУ визначено кращу публіцистичну роботу у номінації ім. Аркадія Пальма публікацію завідувача музею "Літературно-мистецьке Криворіжжя" КДПУ Бугайової І. Є. "Екскурс у реалії сучасної журналістики. Чи стане декаданс ХХІ століття парадоксальною перспективою для професії журналіста?", яка стала лауреатом конкурсу.

Диплом Ірини

17984

   29 грудня 2021 р. у межах Угоди про співпрацю Криворізького державного педагогічного університету та Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»  завідувач кафедри української та зарубіжної літератур КДПУ, доцент Наталя Мельник провела гостьову лекцію.

1png

  Тема лекції: «Поетика есеїстики Галини Пагутяк». Наталя Мельник окреслила теоретичні межі поняття «поетика літературного твору», схарактеризувала стильові риси творчості письменниці.

Гостьова лекція Мельник Н. Г. 2

  У полі зору лекторки були цикли есе Галини Пагутяк «Душа метелика», «Беззахисність», повість «Потрапити в сад» та есе з одноіменною назвою.

Гостьова лекція Мельник Н. Г. 3

   Лекцію проведено для студентів 4 курсу в межах вибіркової дисципліни «Поетика літературного твору». 

Гостьова лекція Мельник Н. Г. 4

  Після лекції викладач відповіла на запитання. Доповідь викликала наукову дискусію, в якій жваву участь узяли колеги з кафедри української та зарубіжної літератур  КДПУ та кафедри філології, мовної комунікації Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

   Отже, співпраця триває!

17983
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша