Кафедра загальної та вікової психології
Психолого-педагогічний факультет

Викладачі кафедри загальної та вікової психології велику увагу приділяють процесу підвищення власної професійної майтерності, що реалізується через систему тренінгів, курсів та стажувань:

  • Ткаченко О.А. Тренінг з викладацької майстерності, що є частиною проекту «Зміцнення викладання та навчання в українських університетах», який організовано громадською організацією Вище та Саксонським центром викладання та навчання вищої освіти в Лейпцигу (Німеччина). 29 жовтня - 1 листопада 2019, КДПУ, Кривий Ріг. ВЕСНЯНИЙ ТРЕНІНГ-МАРАФОН «Навчання – Якість - Моніторинг», що презентував актуальні сучасні напрями тренінгової та коучингової практики для освітян,  (16-19 травня 2019 р., в рамках Міжнародного фестивалю «Світ психології»

                MG 1964 min 1     MG 2085 min min 1

                        MG 2009 min     Screenshot 5

 

  • Токарева Н.М. Міжнародне стажування "Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі" (20 червня - 11 липня 2019 р.). Оналйн-марафон по метафоричним картам "МАК-ЕКСПЕРТ" (25.02-01.02 2019 р.). Вебінар для психологів "Як почати практику" (11 липня 2019 р.)

     IMG 99269be56603b3c81f676cd842a6d222 V   Наталья Токарева   Токарева Наталья Николаевна 1

  • Пилипенко К.С. Вебінар "Використаннясервісу Zoom для проведення дистанційних занять" (01.04.2020 р.). Вебінар "Секрети артикуляційної гімнастики" (03.03.2020 р.). Вебінар "Гіперактивні та неуважні школярі - це друг чи проблема виховання?" (24.02.2020 р.). Вебінар "Практичний кейс. Впровадження методів критичного мислення: Хто? Що? Чому?" (28.01.2020 р.)

                Screenshot 3  Screenshot 1  Screenshot 4  

  • Прахова С.А. Дводенний (16 годин) курс навчання "Профілактика синдрому професійного вигорання" (червень 2019 р.)

            FB IMG 1584159707813 1    IMG 20200408 204629 1 min min

  •  Гапочка Я.О. Вебрінар "Співпраця фахівців та батьків дитини із особливими освітніми потребами: основні засади ефективної роботи"; V Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів "Соціально-психологічні технології розвитку особистості"

                    IU110042 min    111 min

11209

Кафедра загальної та вікової психології Криворізького державного педагогічного університету запрошує зацікавлених осіб долучитися до видання випуску збірника наукових праць

"АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ" 

         Тематичні напрямки видання:

1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження проблем становлення особистості у сучасній психологічній науці

2. Варіативність психічного розвитку особистості на різних вікових етапах.

3. Психолого-педагогічний супровід суб’єктів навчально-виховного процесу.

4. Соціально-психологічний контекст суб’єктогенезу особистості в сучасному інформаційному суспільстві.

5. Актуальні питання психокорекції та психологічної допомоги в умовах неперервної освіти.

Інформаційний лист 

708

Токарева Н. М., доктор психол. наук, доцент, завкафедри загальної та вікової психології

1. VI Міжнародна науково-практична конференція «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави», 26-30 вересня 2013 р. (АР Крим, Ялта, смт. Гаспра)

2. I Międzynarodową Konferencję Naukową «Wyzwania współczesnej edukacji – terapia, inkluzja, wspomaganie rozwoju» organizowaną w dniach 27-28 marca 2014 roku w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (Новый Сонч, Польша)

3. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід» 23-24 жовтня 2015 р. (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; м.Харків)

Макаренко Н. М., канд. психол. наук, доцент.

1. Міжнародна наукова-практична конференція «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави», 26-30 вересня 2013 року, смт.Гаспра, АР КРИМ.

2.VI Міжнародна Науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин». 24-25 квітня, 2013, м.Кам’янець-Подільський.

3.Іnternational scientific conference «Тhe art of education» w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 24-25 апреля 2014 р. (Новый Сонч, Польша)

4. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Когнітивні та емоційно- поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід». 23-24.10.2015, Харків

Пінська О. Л., канд. пед. наук, доцент

Х Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції та європейського освітнього простору», Переяслав-Хмельницький, 19-21 листопада 2015 р.

Ткаченко О. А., канд. психол. наук, доцент

1.VІ Міжнародна науково-практична конференція «Здоров’я, освіта, наука та самореалізація молоді» 27–28 березня 2014 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, м. Чернівці, Україна

2.ІIІ  Міжнародні  психолого-педагогічні Челпанівські  читання з нагоди 100-річчя урочистого відкриття Психологічного інституту Г.І. Челпановим) 20-21 травня 2014 р. м. Київ Україна

3. Международная научно-практическая конференція «Актуальные проблемы гуманитарного образования», посвященная 10-летию гуманитарного факультета БГУ 1-3 октября 2014 г Минск

4. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху» присвячена 150 – річчю Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, 25 квітня 2015 року. Одеса, Україна

 Халік О. О., канд. психол. наук, доцент

1. VI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин». 24-25 квітня 2014, м.Кам’янець-Подільський

2. XVII Міжнародна наукова конференція молодих учених в міжнародному науковому і освітньому просторі «Психологія XXI ст.: шляхи інтеграції» 17–19 квітня 2014 р. м. Санкт-Петербург

3. ХХVI Міжнародна заочна науково-практична конференція  «Наукова дискусія: питання педагогіки та психології»  27 травня 2014р. м. Москва

4. Всеукраїнська конференція з дитячої та юнацької психотерапії і системної сімейної психотерапії з міждународною участю «Порядок з хаосу: криза як ресурс», м. Київ 4-7 вересня 2014р. (сертифікат учасника)

5. Міжнародна конференція з проблем аутизму «Відчиняючи двері» ( Київ, 2015 р.).

Даценко О. А., асистент кафедри

Всеукраїнські конференції:

1.Науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціалізації молоді»-К: МАУП - листопад 2013.

2.Науково-практична конференція «Актуальні проблеми професійного становлення сучасної молоді»- К: МАУП - березень, 2014.

3.Науково-практична конференція «Соціально-психологічні проблеми соціалізації молоді»- К: МАУП-   березень, 2015.

Прахова С.А., канд. психол. наук

1. I Міжнародна науково-практична конференція «Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід» (Харків, 2013 р.)

2. IV Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у сучасному світі: проблеми розвитку та психологічної допомоги» (Ніжин, 2013 р.)

3. X  Науково-практична конференція студентів та молодих учених з міжнародною участю «Психологічні проблеми сучасності» (Львів, 2013 р.)

4. Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Вектори психології 2014» (Харків, 2014 р.)

5. Міжнародна науково-практична конференція «Новітні тенденції сучасної педагогіки та психології» (Київ, 2014 р.)

6. Міжнародна наукова конференція «Urgent Problem of  Pedagogy and Psychology» (Будапешт, 2015 р.)

7. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика» (Ужгород, 2015 р.)

8. II Міжнародна науково-практична конференція «Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід» (Харків, 2015 р.)

9. Всеукраїнська наукова конференція «Шості сіверянські соціально-психологічні читання» (Чернігів, 2015 р.)

10. Шостий всеукраїнський науковий семінар «Методологічні проблеми психології особистості» (Івано-Франківськ, 2015 р.)

11. Друга Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні, психологічні та політичні проблеми транскордонної безпеки» (Одеса, 2016 р.).

12. Міжнародна науково-практична конференція «Екологізація освіти як чинник сталого розвитку суспільства» (Львів, 2017 р.)

13. Міжнародна науково-практична конференція «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук» (Львів, 2018 р.)

14. X Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» (Кам'янець-Подільський, 2018 р.)

15. Всеукраїнська науково-практична конференція «Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика» (Дніпро, 2018 р.)

16. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання педагогіки та психології: наукові дискусії» (Харків, 2019 р.)

17. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук» (Київ, 2020 р.)

18. XVI International scientific and practical conference «Cutting-edge science» (Shefield, 2020 р.)

1008

Токарева Н. М., доктор психол. наук, доцент, завкафедри загальної та вікової психології

Макаренко Н. М., кандидат психол. наук, доцент

Ткаченко О. А.,  кандидат психол. наук, доцент

Халік О. О.,  кандидат психол. наук, доцент

Маліцька Л. Б.,  кандидат пед. наук, доцент

Пінська О. Л.,  кандидат пед. наук, доцент

Даценко О. А., асистент кафедри

Гапочка Я.О., асистент кафедри

1007
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша