Кафедра загальної та вікової психології
Психолого-педагогічний факультет

Кафедра загальної та вікової психології Криворізького державного педагогічного університету запрошує зацікавлених осіб долучитися до видання 10 випуску збірника наукових праць

"АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ" 

         Тематичні напрямки видання:

  1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження проблем становлення особистості у сучасній психологічній науці.
  2. Варіативність психічного розвитку особистості на різних вікових етапах.
  3. Психолого-педагогічний супровід суб’єктів навчально-виховного процесу.
  4. Соціально-психологічний контекст суб’єктогенезу особистості в сучасному інформаційному суспільстві.
  5. Актуальні питання психокорекції та психологічної допомоги в умовах неперервної освіти.

Інформаційний лист        

708

Токарева Н. М., доктор психол. наук, доцент, завкафедри загальної та вікової психології

1. VI Міжнародна науково-практична конференція «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави», 26-30 вересня 2013 р. (АР Крим, Ялта, смт. Гаспра)

2. I Międzynarodową Konferencję Naukową «Wyzwania współczesnej edukacji – terapia, inkluzja, wspomaganie rozwoju» organizowaną w dniach 27-28 marca 2014 roku w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (Новый Сонч, Польша)

3. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід» 23-24 жовтня 2015 р. (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; м.Харків)

Макаренко Н. М., канд. психол. наук, доцент.

1. Міжнародна наукова-практична конференція «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави», 26-30 вересня 2013 року, смт.Гаспра, АР КРИМ.

2.VI Міжнародна Науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин». 24-25 квітня, 2013, м.Кам’янець-Подільський.

3.Іnternational scientific conference «Тhe art of education» w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 24-25 апреля 2014 р. (Новый Сонч, Польша)

4. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Когнітивні та емоційно- поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід». 23-24.10.2015, Харків

Пінська О. Л., канд. пед. наук, доцент

Х Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції та європейського освітнього простору», Переяслав-Хмельницький, 19-21 листопада 2015 р.

Ткаченко О. А., канд. психол. наук, доцент

1.VІ Міжнародна науково-практична конференція «Здоров’я, освіта, наука та самореалізація молоді» 27–28 березня 2014 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, м. Чернівці, Україна

2.ІIІ  Міжнародні  психолого-педагогічні Челпанівські  читання з нагоди 100-річчя урочистого відкриття Психологічного інституту Г.І. Челпановим) 20-21 травня 2014 р. м. Київ Україна

3. Международная научно-практическая конференція «Актуальные проблемы гуманитарного образования», посвященная 10-летию гуманитарного факультета БГУ 1-3 октября 2014 г Минск

4. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху» присвячена 150 – річчю Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, 25 квітня 2015 року. Одеса, Україна

 Халік О. О., канд. психол. наук, доцент

1. VI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин». 24-25 квітня 2014, м.Кам’янець-Подільський

2. XVII Міжнародна наукова конференція молодих учених в міжнародному науковому і освітньому просторі «Психологія XXI ст.: шляхи інтеграції» 17–19 квітня 2014 р. м. Санкт-Петербург

3. ХХVI Міжнародна заочна науково-практична конференція  «Наукова дискусія: питання педагогіки та психології»  27 травня 2014р. м. Москва

4. Всеукраїнська конференція з дитячої та юнацької психотерапії і системної сімейної психотерапії з міждународною участю «Порядок з хаосу: криза як ресурс», м. Київ 4-7 вересня 2014р. (сертифікат учасника)

5. Міжнародна конференція з проблем аутизму «Відчиняючи двері» ( Київ, 2015 р.).

Даценко О. А., асистент кафедри

Всеукраїнські конференції:

1.Науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціалізації молоді»-К: МАУП - листопад 2013.

2.Науково-практична конференція «Актуальні проблеми професійного становлення сучасної молоді»- К: МАУП - березень, 2014.

3.Науково-практична конференція «Соціально-психологічні проблеми соціалізації молоді»- К: МАУП-   березень, 2015.

Прахова С.А., канд. психол. наук

1. I Міжнародна науково-практична конференція «Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід» (Харків, 2013 р.)

2. IV Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у сучасному світі: проблеми розвитку та психологічної допомоги» (Ніжин, 2013 р.)

3. X  Науково-практична конференція студентів та молодих учених з міжнародною участю «Психологічні проблеми сучасності» (Львів, 2013 р.)

4. Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Вектори психології 2014» (Харків, 2014 р.)

5. Міжнародна науково-практична конференція «Новітні тенденції сучасної педагогіки та психології» (Київ, 2014 р.)

6. Міжнародна наукова конференція «Urgent Problem of  Pedagogy and Psychology» (Будапешт, 2015 р.)

7. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика» (Ужгород, 2015 р.)

8. II Міжнародна науково-практична конференція «Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід» (Харків, 2015 р.)

9. Всеукраїнська наукова конференція «Шості сіверянські соціально-психологічні читання» (Чернігів, 2015 р.)

10. Шостий всеукраїнський науковий семінар «Методологічні проблеми психології особистості» (Івано-Франківськ, 2015 р.)

11. Друга Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні, психологічні та політичні проблеми транскордонної безпеки» (Одеса, 2016 р.).

1008

Токарева Н. М., доктор психол. наук, доцент, завкафедри загальної та вікової психології

Макаренко Н. М., кандидат психол. наук, доцент

Ткаченко О. А.,  кандидат психол. наук, доцент

Халік О. О.,  кандидат психол. наук, доцент

Маліцька Л. Б.,  кандидат пед. наук, доцент

Пінська О. Л.,  кандидат пед. наук, доцент

Даценко О. А., асистент кафедри

1007
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29