Кафедра загальної та вікової психології
Психолого-педагогічний факультет

Токарева 1

ДОКТОР ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ, ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Освіта: Криворізький державний педагогічний інститут: спеціальність «російська мова та література»; кваліфікація «вчитель російської мови та літератури» (1990 р.);  аспірантура Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України (Київ, 1994-1997 рр).

Тема кандидатської дисертації: «Особливості формування в учнів середнього шкільного віку прийомів побудови смислової структури тексту»; спеціальність 19.00.07 педагогічна та вікова психологія (захищена у 1997 р. в Інституті психології імені Г.С.Костюка НАПН України).

Тема докторської дисертації: «Психологія комунікативного моделювання особистісних конструктів у підлітковому віці»; спеціальність 19.00.07 педагогічна та вікова психологія (захищена у 2016 р. в Інституті психології імені Г.С.Костюка НАПН України).

Навчальні курси: «Психологія», «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Соціальна психологія», «Психологія управління у туризмі», «Психологія вищої школи».

Сфера наукових інтересів: психологія розвитку, персонологія, когнітивна психологія, психологія моделювання особистісних конструктів школярів підлітково-юнацького віку.

Сфера інтересів у галузі практичної психології: психолого-педагогічний супровід особистості у закладах освіти, створення тренінгових програм комунікативного моделювання особистісних конструктів підлітків.

Має понад 80 публікацій, з них 10 - у зарубіжних виданнях.

6917

20181015 130637 min копия

АСИСТЕНТ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Освіта:   Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність "Психологія" , кваліфікація психолог, викладач психології вищого навчального закладу (2014)

Навчальні курси:  "Загальна психологія", "Вікова та педагогічна психологія", "Практикум із загальної психології "

Сфера наукових інтересів: педагогічна психологія, психологія девіантної поведінки

Сфера інтересів у галузі практичної психології:  психологічна діагностика і консультування,  групова психологічна корекція та психотерапія.

6133

 DSC 4802

 КАНДИДАТ ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ

Освіта:  Дніпропетровський державний університет: спеціальність «Російська мова та література»; кваліфікація «Філолог, викладач російської мови і літератури» (1979 р.).

Тема кандидатської дисертації:  «Психологічні чинники розвитку креативного мислення майбутніх практичних психологів»; 19.00.07 педагогічна та вікова психологія (захищено у 2008 р. в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова ).

Навчальні курси: "Загальна психологія", "Вікова та педагогічна психологія", «Соціальна психологія».

Коло наукових інтересів: психологія творчості, креативності, міжособистісної взаємодії.

Коло інтересів у галузі практичної психології: .психолого-педагогічний супровід особистості у закладах освіти.

Має  навчально-методичний посібник «Самостійне вивчення курсу «Психологія обдарованої дитини», є співавтором монографії «Сучасний підліток у системі психолого-педагогічного супроводу», понад 50 публікацій.

 

4286

КАНДИДАТ ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК

Освіта:  Криворізький державний педагогічний університет: спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія»; кваліфікація «Викладач історії» (Кривий Ріг, 2010 р.); аспірантура Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Київ, 2016 р).

Тема кандидатської дисертації:  «Психологічні детермінанти подолання фрустраційних станів учнів різних вікових груп»; 19.00.07 педагогічна та вікова психологія (захищено у 2017 р. в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України).

Навчальні курси:  "Загальна психологія", "Вікова та педагогічна психологія", «Психологічні засади управління навчальним процесом».

Сфера наукових інтересів: проблема предикторної структури фрустраційних станів; фрустраційна толерантність; вікові особливості учнів різних вікових груп.

Сфера інтересів у галузі практичної психології:  психологічна діагностика і консультування, індивідуальна і групова психологічна корекція та психотерапія.

 Має понад 30 публікацій.

2777

Ткаченко1

КАНДИДАТ ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ

Освіта:  Криворізький державний педагогічний інститут: спеціальність «Біологія з додатковою спеціальністю хімія»; кваліфікація «вчитель біології та хімії» (1993 р.);  курси психологів Центру навчання працівників освіти Управління народної освіти Дніпропетровського Облвиконкому, Міністерство народної освіти України (1991-1992), кваліфікація: практичний психолог; аспірантура Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, 2001-2004 рр).

Тема кандидатської дисертації:  «Формування у майбутніх практичних психологів прийомів розуміння психологічної ситуації клієнта»; 19.00.07 педагогічна та вікова психологія (захищено у 2011 р. в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова).

Навчальні курси: «Психологія», "Загальна психологія", "Вікова та педагогічна психологія", «Соціальна психологія».

Коло наукових інтересів: проблематика наукового розуміння особистого та особистісного досвіду; проблематика структури особистого досвіду, механізмів його усвідомлення та впливу на подальший психічний розвиток особистості; проблема взаємозв’язку і взаємовпливу зовнішнього та внутрішнього діалогу, діалогічної спрямованості особистості, зокрема особистості майбутніх учителів та психологів; проблематика моделювання текстуального простору різних життєвих ситуацій, самопроектування особистості.

Коло інтересів у галузі практичної психології: просвітницька і профілактична робота, психологічна діагностика і консультування, індивідуальна і групова психологічна корекція та психотерапія.

Має понад 40 публікацій.

593

Даценко О А1

АСИСТЕНТ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ, ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ

Освіта: Дніпропетровський державний університет: спеціальність «Психологія»; кваліфікація «психолог-практик, викладач» (1994 р.), аспірантура Дніпропетровського державного університету (Дніпро, 1996-1999 рр).

Навчальні курси: "Загальна психологія", "Вікова та педагогічна психологія", «Соціальна психологія», "Педагогічна психологія".

Коло наукових інтересів: психологія розвитку, загальна психологія,  самооцінка життєвої продуктивності особистості.

Коло інтересів у галузі практичної психології: психологічний супровід особистості у закладах освіти.

Має понад 30 публікацій.

1032

Пилипенко

КАНДИДАТ ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК, ПОСАДА - ДОЦЕНТ

Освіта:  Криворізький державний педагогічний інститут: спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (російська). Практична психологія»; кваліфікація «вчитель мови та літератури (російської). Практичний психолог в закладах освіти» (2004 р.), аспірантура Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, 2006-2009 рр).

Тема кандидатської дисертації:  «Формування емоційної стійкості як професійно важливої якості майбутнього практичного психолога»; 19.00.07 педагогічна та вікова психологія (захищено у 2010 р. в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова ).

Навчальні курси: "Загальна психологія", "Вікова та педагогічна психологія", «Соціальна психологія», «Педагогічна психологія».

Коло наукових інтересів: психологія розвитку, особистість практичного психолога, саморегуляція особистості, соціальна психологія.

Коло інтересів у галузі практичної психології: психологічний супровід особистості у закладах освіти.

Має понад 20 публікацій.

560

пІНСЬКА 1

КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ

Освіта:  Криворізький державний педагогічний інститут : спеціальність «географія та біологія»; кваліфікація «Вчитель географії та біології» (1989 р.), аспірантура Інституту педагогіки і психології професійної освіти (1995-1998 рр.)

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток педагогічної техніки молодого вчителя середньої загальноосвітньої школи»; 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти  (захищено у 1998 р. в Інституті педагогіки і психології професійної освіти).

Навчальні курси: "Загальна психологія", "Вікова та педагогічна психологія", «Соціальна психологія», «Етика та психологія сімейного життя».

Коло наукових інтересів: педагогічна психологія, соціальна психологія.

Коло інтересів у галузі практичної психології: сімейна психологія.

Має понад 40 публікацій.

594

фото Халік

КАНДИДАТ ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ

Освіта:  Криворізький державний педагогічний інститут: спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (українська). Практична психологія»; кваліфікація «вчитель мови та літератури (української). Практичний психолог в закладах освіти» (2004 р.); аспірантура Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, 2007-2011 рр).

Тема кандидатської дисертації: «Тривожність як чинник дезадаптації практичних психологів-початківців»; 19.00.07 педагогічна та вікова психологія (захищено у 2011 р. в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова)

Навчальні курси: "Загальна психологія", "Вікова та педагогічна психологія", «Соціальна психологія».

Коло наукових інтересів: психологія розвитку, соціальна психологія, психологія сім’ї, системне сімейне консультування та психотерапія.

Коло інтересів у галузі практичної психології: системне сімейне консультування та психотерапія.

Має понад 35 публікацій.

466
454
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29