Кафедра загальної та вікової психології
Психолого-педагогічний факультет

Відео про кафедру

4122

     Як самостійний підрозділ кафедра психології існує з вересня 1989 року після того, як вона відокремилась зі складу кафедри педагогіки.

 

викладачі кафедри фото

                                                         Склад кафедри 2005 р.

кафедра 2010

                                                        Фото кафедри 2010 р

 

Першим завідувачем кафедри була відмінник народної освіти України, кандидат психологічних наук, доцент Ткачова Любов Федорівна.

Фото Ткачева

 З 1995 року по 2005 рік кафедру очолювала відмінник освіти України кандидат психологічних наук, доцент Устименко Світлана Федорівна. 

фото Устименко

Під її керівництвом у 1999 році колективом кафедри було здійснено ліцензування підготовки практичних психологів для закладів освіти при факультеті української філології та факультеті іноземних мов на стаціонарному та заочному відділенні. У 2004 році відбувся перший випуск практичних психологів, які показали на державних іспитах високу якість знань: 75% на заочному відділенні, 94% - на стаціонарному відділенні.

З березня 2005 року і донині кафедру очолює доктор психологічних наук, доцент Токарева Н.М. 

фото Токарева

На сьогодні кількісний склад кафедри нараховує 7 доцентів (1 доктор наук, 6 кандидатів  наук) та 1 асистента. 

            Протягом існування кафедри відбулися значні зміни як у кількісному, так і у якісному складі кафедри. Захистили кандидатські дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія А.В.Шамне, Н.М.Макаренко, О.А.Ткаченко, О.В.Ігнатенко, О.О.Халік, К.В.Пилипенко і здобули науковий ступінь доцента.

Кафедра загальної та вікової психології забезпечує викладання нормативних дисциплін підциклу загальної психолого-педагогічної підготовки бакалаврів та магістрантів. Колектив кафедри значну увагу приділяє науково-методичному забезпеченню навчального процесу: викладачі наполегливо працюють над підвищенням теоретичного і методичного рівня своїх лекційних і практичних занять, готують методичні рекомендації для студентів, розробляють робочі програми з основних дисциплін, що вивчаються за кредитно-модульною системою.

     Викладачі кафедри активно виконують науково-дослідну роботу у проблемному полі тем «Варіативність психічного розвитку особистості в сучасних умовах» (2011-2016 рр.) та «Полімодальність життєтворчості особистості у сучасному інформаційному суспільстві» (2017-2021 рр.).

      У 2015-2016 роках за результатами науково-дослідної роботи викладачами кафедри були захищені дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія: «Теорія та практика психосоціального розвитку особистості у підлітковому віці» А.В.Шамне та «Психологія комунікативного моделювання особистісних конструктів у підлітковому віці»  Н.М.Токаревою. 25.02.2016р. на підставі рішення Атестаційної колегії науковий ступінь доктора психологічних наук здобула А.В.Шамне, 12.05.2016 р. – Токарева Н.М.

     Протягом останніх років науковцями кафедри було підготовлено 4 монографії, 10 навчальних посібників, опубліковано більше 15 методичних рекомендацій, більше 400 статей, близько 150 тез.

        Щороку викладачі кафедри виступали і виступають з доповідями на міжнародних науково-практичних конференціях в м.Київ, м.Харків, м.Херсон, м.Кам’янець-Подільський, м.Одеса, м.Суми, м.Новий Сонч та м.Легніце (Польща) тощо.

      Колектив кафедри постійно здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів, яка проводиться в проблемних групах та наукових гуртках; результати презентуються у курсових та конкурсних науково-дослідницьких роботах, статтях. Студенти беруть участь у наукових конференціях різного рівня. Найбільш плідно зі студентами працюють доценти  Токарева Н.М.,  Макаренко Н.М., Ткаченко О.А., Халік О.О.

        Результати науково-дослідної роботи студентів, викладачів кафедри, співпраці із освітніми закладами м.Кривого Рогу та колегами із вищих навчальних закладів України, Польщі, Білорусі щорічно представляються у збірнику наукових праць «Актуальні проблеми психології в закладах освіти».

      З 2013 року кафедра активно співпрацює із Державною Вищою Професійною Школою ім. Вітелона в Легніце (Польща), з 2016 - із Краковським педагогічним університетом (Польща).

        Колектив кафедри підтримує зв'язки із науковими центрами, на базі яких здійснюється підготовка висококваліфікованих спеціалістів: Науково-дослідним інститутом психології НАПН України імені Г.С. Костюка (м. Київ), Київським державним педагогічним університетом ім. М.І.Драгоманова, Кам’янець-Подольським національним університетом ім. І. Огієнка.

        Своїм досвідом викладачі кафедри діляться із психологами та педагогами закладів освіти міста. Викладачі часто є консультантами та рецензентами наукових робіт учнів, що виконуються у системі МАН.

      В колективі створено сприятливий для роботи психологічний клімат, панує доброзичлива атмосфера взаємовиручки і підтримки викладачами один одного, що створює позитивний емоційний настрій і сумлінне ставлення викладачів до своєї праці.

465
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30