Факультет педагогічної освіти
ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА.
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА. СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА.

Магістратуру зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки було відкрито на базі кафедри педагогіки в 2017 році. Головним завданням освітньо-професійної програми визначили підготовку фахівців, здатних до інноваційної освітньої діяльності з урахуванням новітніх досягнень педагогічної науки та практики.

Програма передбачає формування та розширення теоретико-методологічного та науково-методичного базису підготовки сучасних викладачів, оволодіння ними практичним інструментарієм наукових досліджень з урахуванням світових тенденцій і здобутків у сфері освіти.

Організаційне та навчально-методичне забезпечення підготовки магістрів відповідає сучасним вимогам до підготовки фахівців відповідної спеціальності, соціально-економічним вимогам ринку праці та має високий науковий і навчально-методичний рівень. Базою практики є Криворізький державний педагогічний університет (кафедра педагогіки). Зміст асистентської та переддипломної практик визначається програмою; термін і порядок проведення – навчальним планом. Освітнім результатом навчання є оновлення теоретичних та практичних знань викладачів, що обумовлено підвищенням вимог до рівня їх кваліфікації та необхідністю опанування сучасними методами розв’язання професійних завдань. 

За час існування ОПП зусиллями кафедри педагогіки було видано низку методичних рекомендацій до практик, навчальні посібники, практикуми, навчально-методичні комплекси та інші матеріали для успішного навчання студентів-магістрантів. Для забезпечення поглиблення індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів, зміст ОП був конкретизований сертифікатними програмами "Педагогіка вищої школи", "Педагогічний менеджмент", "Сучасний фахівець із фізичного виховання", які студенти можуть обирати з огляду на свої освітні запити. 

25612
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31