Факультет педагогічної освіти
ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА.
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА. СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА.

Освітня програма «Спеціальна освіта (Логопедія)», що акредитується, була розроблена і введена в дію в 2022 році. Підставою для її розроблення послугував досвід підготовки вчителів-логопедів першого бакалаврського рівня, запити закладів загальної та спеціальної середньої і дошкільної освіти, ІРЦ, реабілітаційних центрів, інших освітніх установ, потреби регіону на висококваліфікованих фахівців, досвід провідних університетів, які готують вчителів- логопедів, наявність в університеті висококваліфікованих науково-педагогічних працівників з практичним досвідом роботи за фахом.

Під час розробки ОП було враховано: Закон України «Про вищу освіту», Стандарт вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта для другого (магістерського) рівня вищої освіти (Наказ МОН № 28 від 05.01.2021 року). Започаткування ОП зумовлено низкою чинників, серед яких: тенденція до збільшення кількості осіб з які мають порушення мовлення; щорічне збільшення кількості дітей з порушенням мовлення у закладах освіти; численні запити стейкхолдерів щодо фахівців магістерського рівня зі сформованими компетентностями у сфері навчання, виховання і розвитку осіб з мовленнєвими порушеннями та відповідними компетентностями ранньої допомоги дітям з ООП.

Також відкриття нової ОП базувалося на попередній роботі кафедри, адже з 2018 року вперше в криворізькому регіоні  для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти було впроваджено  за спеціальністю 016 Спеціальна освіта ОПП «Логопедія», яка успішно пройшла акредитацію в 2022 році. ОП затверджено Вченою радою Університету 29 червня 2023 р., протокол №13, та введено в дію з 2023-2024 р. наказом від 4 липня 2023 р. № 331.

Отож, сучасні зміни у нормативно-правовому полі спеціальної освіти, органічне включення інклюзивної освіти в роботу з дітьми з особливими освітніми потребами, потреба раннього втручання; набуття чинності наказу МОН України №1006 від 11.11.2022 р. та затвердження нового переліку спеціальностей включило новий етап реформування ОП.

Освітня програма базується на інноваційних проєктних результатах із урахуванням сьогоднішнього стану спеціальної освіти, орієнтує на актуальну спеціалізацію Логопедія, у рамках якої можлива подальша професійна діяльність вчителя-логопеда, викладача закладу вищої та передвищої освіти з логопедії, спеціаліста з раннього втручання, що дозволяють здобувачам розв’язувати комплексні завдання і проблеми в галузі спеціальної освіти; отримання поглибленої фундаментальної, спеціалізованої та практичної підготовки у галузі спеціальної освіти із широким доступом до працевлаштування.

25073
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30