Факультет географії, туризму та історії
Географія. Туризм. Історія. Соціологія.

Факультет Географії, туризму та історії зустрівся з першим курсом 2023 року!!!

3

23006

123110030 3397065950517716 7547312392755583565 o

Факультет географії, туризму та історії   було утворено наказом від 1 лютого 2017 року шляхом реорганізації географічного та історичного факультетів.
Факультет має тривалу передісторію розвитку, як і його спеціальності.


З моменту відкриття у місті в 1930-му році Криворізького інституту професійної освіти (КПІО) (який згодом і було реорганізовано у Криворізький педагогічний інститут) з двома факультетами – фізико-математичним та соціально-економічним - розпочинається підготовка фахівців з історичної спеціальності. Підготовка вчителів історії для загальноосвітніх шкіл була перервана Другою світовою війною і продовжилася у 1960-х роках.


У перші повоєнні десятиліття бере початок розвиток географічної науки та фізико-географічної освіти в Криворізькому педінституті. В лютому 1945 року була започаткована географічна кафедра. Ця подія пов`язана з іменами доц. М.М. Шерстюкова та ас. Т.А. Клевцова.

В 1949 році географічну кафедру було ліквідовано. Але робота науковців-географів тривала, її було подовжено в 60-ті роки в форматі Криворізького відділення Українського Географічного Товариства, роботу в якому зорганізував і очолив канд. геогр. наук Т.А. Клевцов. Робота товариства триває й донині.
У 1981 році, завдяки клопотанню Т.А. Клевцова, у Криворізькому державному педінституті у складі природничого факультету була відкрита спеціальність «вчитель географії та біології». У 1983 році створено другу в історії педінституту кафедру – фізичної географії та геології, що вважала себе спадкоємицєю першої кафедри – геології та географії.
В цьому ж 1983 році, у зв'язку з розширенням кафедральної та фахової структури, природничий факультет був трансформований у природничо-географічний, який проіснував до 1986 року, коли була відкрита ще одна географічна кафедра (економічної географії) і створений самостійний географічний факультет.изображение viber 2020 09 28 22 07 56

Щодо розвитку географічної освіти в університеті сьогодні на факультеті працюють кафедри географії та методики її навчання та кафедра туризму та економіки (створена 1 вересня 2020 р.)
Першим деканом факультету був В.В. Булгаков (1948-2003), який керував факультетом до 2003 року. У 2003-2008 рр. географічний факультет очолює О.Є. Куліковська - кандидат технічних наук, доцент, картограф за фахом. З 2008 року  посаду декана факультету обіймав С.В. Ярков. У 2022/23 навчальному році деканат очолює О.А. Матіщук

26024226 1966325660276199 2638652257635564590 o
У 1999 році змінена освітня спеціальність - студенти почали отримувати освіту за спеціальністю «Вчитель географії та економіки», а з 2001 року «Вчитель географії» зі спеціалізацією «Вчитель економіки, організатор краєзнавчо-туристичної роботи». Кафедри забезпечують підготовку спеціалістів за подвійною спеціальністю «Вчитель історії та географії» (з 1997 року) на історичному факультеті, з 2005 року за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та «Вчитель біології, практична психологія» на природничому факультеті. У 2014 році на факультеті відкрита спеціальність 242 «Туризм».

155858529 430116344712542 3291861464488994187 n
У 2008 році в Криворізькому державному педагогічному університеті відкрита спецрада К 09.053.01 із захисту кандидатських дисертацій за науковою спеціальністю 13.00.02. - теорія та методика навчання (географія). Це значно підняло науково-методичну значущість географічного факультету на регіональному та загальнодержавному рівні.
Силами кафедр проведені 3 науково-практичні конференції: регіональна «Географія та екологія Кривбасу» (1999 р.), «Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та ландшафтознавства» (2005 р.), «Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті» (2008 р.). З 2005 року регулярно видається збірник наукових праць, присвячений географічним дослідженням Кривбасу.

154879545 242620970828707 7368992692099233176 n

Якщо повертатись до витоків педагогічної освіти в Прідніпров’ї та історії перших факультетів Криворізького інституту професійної освіти, що відкрився у 1930 році, можна прослідкувати розвиток підготовки істориків та соціологів. Саме звідти бере свій відлік кафедра соціології та масових комунікацій, що працює зараз на факультеті і здійснює підготовку фахівців за ОПП 054 "Соціологія масових комунікацій, журналістики і реклами" (з червня 2020 р.).

26024226 1966325660276199 2638652257635564590 o

Історична спеціальність була серед перших, що започатковані з моменту створення інституту, але після перерви, що пов’язана з Другою світовою війною, в 60-х роках підготовка фахівців здійснювалась в рамках діяльності при Криворізькому державному педагогічному інституті Загальнонаукового факультету Дніпропетровскього державного університету (ЗНФ ДДУ). Деканом ЗНФ було призначено відомого українського історика М.П. Ковальського.
У 1997 р. завдяки клопотанням ректора проф. П.І. Шевченка у Криворізькому педагогічному інституті відновлюється підготовка вчителів за спеціальністю «Історія» (денної та заочної форм навчання). Ця подія відбулась у складі географічного факультету. Але з 2002 року в Криворізькому державному університеті відкривається окремий історичний факультет. Протягом 2002-2017 років факультет готував фахівців з історії зі спеціалізацією географія та правознавство.

За плечима спеціальності зберігалися оновлені й примножені традиції попередніх десятиліть, що їх заклали покоління викладачів – учасників Другої світової війни: канд. іст. наук доц. А. В. Дольчук, д-р. іст. наук, проф. П. Л. Варгатюк, д-р. іст. наук, проф. О.П. Артюшевський, ст. викладач Т. П. Воронова, канд. іст наук, доц. М. О. Пихонін, канд. іст. наук, доц. О. М. Тимофєєв та випусники повоєнних років канд. іст. наук, доц. Г. П. Зуєва, д-р. істор. наук, проф. І. Д. Камчугова (зав. каф. 1991 – 1994 рр.), канд. іст. наук, доц. В. Ю. Дударев (зав. каф. 1985 – 1986 рр.).

40590799 856115141444238 3258424840880652288 n

У 1970-1980-х рр. членами кафедри історії КДПІ стали канд. істор. наук, доц. А. А. Матрос (зав. каф. 1986 – 1991 рр.), д-р. іст. наук, проф. В.О. Шайкан (зав. каф. історії України 2007 – 2016 рр.), канд. іст. наук, доц. Т. Ф. Мак, канд. іст. наук, доц. В. О. Вєтохіна, канд. іст. наук, доц. В. Г. Москаленко, канд. іст. наук, доц. О. І. Кожухар
У 1990-х рр., з відкриттям спеціальності «Історія» склад викладачів поповнили канд. істор. наук, доц. Ю. І. Чирва, канд. філософ. наук, доц. В. Ю. Скороход.
У 2000 р. з кафедри історії Криворізького педагогічного університету (завідувач канд. іст. наук, доц.. Кожухар О.І.) було утворено кафедру всесвітньої історії (завідувач канд. іст. наук, доц.. Кожухар О.І.) та кафедру історії України (завідувач д-р. пед. наук, проф. В.О.Комаров).

З організацією самостійного історичного факультету і двох кафедр - історії України та Всесвітньої історії - до викладання на факультеті долучились – д-р. істор. наук, проф. П. П. Гай-Нижник, доктор іст. наук, проф. Н. Р. Романець, канд.іст. наук, доц.           Н. А. Печеніна (зав. кафедри історії України та правознавства з вересня 2016 р.), канд. пед. наук, доц. Л. В. Задорожна, канд. іст. наук, доц. Н. М. Товстоляк, канд. іст. наук, доц. В. О. Яшин, ст. викладач Л. В. Журба, ст. викладач О. П. Батрак, асистент М. М. Грабар, асистент О. В. Косіненко, канд. пед. наук Г.А. Богатирьова, канд. пед. наук Г. П. Поліщук, І. Є. Бугайова, канд. юр. наук, доц. Г. М. Ніколайченко, канд. юр. наук, доц. К. В. Шустрова. Багато зусиль по координації організаційно-технічних процесів докладає з 90-х років і донині старший лаборанти В.М. Турчина.

155519698 144457714206785 3387220517375921216 n

У 2000-х роках науково-педагогічну громаду поповнили випускники історичного факультету КДПУ – канд. іст. наук, доц. А.В. Тарасов (декан ф-ту 2012 – 2017 рр.), , канд. філос. наук, доц. О. В. Мішалова, канд. іст. наук, ст. викл. Р. П. Шляхтич, канд. філос. наук, ст. викладач І.О.Панафідін.
Першим деканом історичного факультету став канд. іст. наук, доц. В. Г. Москаленко (2002-2012 рр.), у 2012-2017 рр. посаду декана обіймав канд. іст. наук доц. А.В. Тарасов.
У липні 1998 року для студентів-істориків було запроваджено археологічну практику. До 2011 року включно вона була передбачена як виїзна практика з археології. З 2012 року для студентів-істориків організована історико-краєзнавча практика в межах міста. У жовтні 2000 року своїх перших відвідувачів прийняв музей історії Криворізького державного педагогічного університету (статус музею отримано в 2016 році, керівник В. А. Фінічева), який став осередком навчально-виховної та науково-дослідницької роботи для науковців, учителів шкіл, студентської та учнівської молоді міста.

У 2002 р. відбувся перший набір до аспірантури за спеціальністю 07.00.01. – історія України (наук.кер.: д-р іст. наук, проф. І.Д. Камчугова), у 2007-2016 рр. аспірантура працювала при кафедрі історії України під керівництвом доктора іст. наук, проф. В. О. Шайкан. З 2005 року на Історичному факультеті започатковано підготовку студентів за ОКР «магістр».
143614997 1626757927516248 8491871542083824446 n

Професорсько-викладацьким складом історичних кафедр забезпечується викладання курсів «Актуальні проблеми української історії та культури» та «Правознавство» для студентів всіх спеціальностей Криворізького педуніверситету.

Викладачами факультету ініційовано видання збірників наукових праць «Історичні дослідження і розвідки з всесвітньої історії та правознавства», започатковано проведення Всеукраїнських наукових конференцій здобувачів вищої освіти та аспірантів «Гуманістичні цінності світових цивілізацій і проблеми сучасного світу» (з 2002 р., відбулось 10 конференцій) та «Війна в історичній та індивідуальній пам’яті» (з 2011 р.). У 2014 р., 2015 р. та 2016 р. кафедра Історії України стала базою проведення Всеукраїнських студентських олімпіад з історії України.
В оволодінні майбутнім фахом студентам-історикам допомагають організовані на факультеті проблемні групи та наукові гуртки, дискусійний клуб «Агора».

В результаті реорганізації географічного та історичного факультетів у 2017 році підготовка фахівців історичної спеціальності здійснюється на базі факультету географії, туризму та історії.
В лютому 2021 року кафедри історії України та правознавства та всесвітньої історії було об’єднано в одну кафедру історії (зав. канд. іст. наук, доц. Н.А. Печеніна).

Отже, спеціальності, викладачі, студентство разом зі своїм вишем переживають складні трансформації-взаємодії протягом десятиліть свого існування. Але як свідчить історія – все необхідне майбутньому завжди має своє продовження.

156085173 264269165252891 4114408719137442001 n

14565
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30