Кафедра історії
Факультет географії, туризму та історії

1

Чи знаєте ви про альтернативну історію? Чи потрапляли до петлі часу?
Ми пишаємося нашими випускниками. Чим би вони не займались – вони історики. Усі, хто не байдужі до неї. Історії.

Виринає в другій третині ХХ століття. Проходить шлях дискретної величини. Стає самодостатньою. Залишається такою. Яким би не був формат.
Історія. Є така спеціальність. І буде. Усі величні нації знають цей урок – хто повинен працювати на спільну перемогу.
Історія Історії і двох кафедр КДПУ, які їй служать, наразі, спільно.

 У двох статтях.

14610

Кафедру всесвітньої історії як окремий структурний підрозділ було створено 1 вересня 2000 року. До того часу основний її склад входив до складу кафедри історії КДПУ. З моменту створення й до лютого 2021 р. кафедру очолював кандидат історичних наук, доцент Олександр Кожухар.

До початкового складу кафедри увійшли: професор, доктор історичних наук І.Камчугова; доценти, кандидати історичних наук В. Вєтохіна, Т. Мак, В. Москаленко, Ю.Чирва, В. Яшин, асистенти Л. Журба та О.Косіненко. У різні роки на кафедрі працювали: доцент, кандидат історичних В. Дударєв, доктор історичних наук Н. Романець, кандидат філософських наук В.Скороход. До складу кафедри входили також випускники історичного факультету КДПУ Н. Херсонець, кандидат філософських наук О. Мішалова та в цей час продовжують працювати кандидат філософських наук І.Панафідін та кандидат педагогічниїх наук І.Селищева. 

Злагоджену й чітку організаційно-технічну роботу на кафедрі здійснює старший лаборант В. Турчина.

Становлення кафедри як навчального й наукового підрозділу історичного факультету відбувалося в непростих умовах початку ХХI ст. – періоду формування сучасної вітчизняної системи гуманітарної освіти. Концепція спеціалізації по кафедрі всесвітньої історії базується на низці принципових положень, пов’язаних зі специфічними проблемами української школи, зокрема, надання пріоритетного значення подіям в Європі, які є найближчим тлом вітчизняної історії; стародавньому Сходу - колисці світової цивілізації; античному світові й Візантії - державам, які постали на уламках Римської імперії; детальному вивченню історії країн, у складі яких перебували українські землі: Литви, Польщі, Речі Посполитої, Австро-Угорщини, Османської імперії тощо. Кафедрою всесвітньої історії у 2002 році було започатковано та до 2008 року успішно здійснювалося викладання усіх загальних та спеціальних правознавчих курсів на факультеті.

Кафедрою успішно здійснюються наукові дослідження. У рамках виконання кафедральних науково-дослідних тем та індивідуальних досліджень викладачами за 2002-2020 рр. опубліковано близько 300 наукових і науково-методичних статей, навчально-методичних комплексів і посібників,  методичних рекомендацій тощо.

У 2004 р. кафедрою підготовлено й проведено Всеукраїнську наукову конференцію «Україна і Росія: досвід історичних зв'язків та перспективи співробітництва», у роботі якої взяли участь майже 70 викладачів, науковців з 20 міст України. 

Кафедра щороку, починаючи з 2003 р., видає збірник наукових праць, зокрема: «Дослідження і розвідки з всесвітньої історії і правознавства» (2002-2015рр.), «GLOBUS», (2016 р.) "Дослідження із всесвітньої історії та соціально-гуманітарних дисциплін" (2017 р.) та ін.

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних і міжвузівських наукових конференціях, семінарах та інших заходах.

Сильною стороною діяльності кафедри є індивідуальна робота зі студентами, залучення їх до наукових досліджень. Під керівництвом викладачів кафедри працюють проблемні групи й наукові гуртки. Результати наукових пошуків знаходять відображення в курсових і кваліфікаційних роботах, тезах, повідомленнях, виступах.

З 2002 р. колектив кафедри організовує і проводить щодвароки Всеукраїнські наукові конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Гуманістичні цінності світових цивілізацій і проблеми сучасного світу»., яких на цей час відбулося десять:  у 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 роках. У цих форумах взяли участь студенти університетів та молоді науковці різних міст України: Дніпра, Кам'янського, Донецька, Запоріжжя, Кропивницького, Луцька, Луганська, Маріуполя, Тернополя, Вінниці, Одеси, Полтави, Херсона, Харкова, Умані, Черкас та ін. За результатами роботи конференцій було видано збірники матеріалів

З весни 2019 року започатковано, у співробітництві з кафедрою історії України та правознавства, видання студентського наукового альманаху  "Шляхами Кліо".

Протягом 2002-2019 рр. студенти-історики факультету, науковими керівниками яких були викладачі кафедри всесвітньої історії, взяли участь більше як у 350 всеукраїнських, регіональних і міжвузівських конференціях, історичних читаннях із, більше як 400 науковими статтями, тезами, повідомленнями тощо. Теперішні студенти продовжують цю добру традицію.

Плідна робота викладачів кафедри зі студентами, які мають нахил до наукової роботи, дає свої результати. Випускники факультету, зокрема, А. Дядюк, В. Пістрюга (випуск 2002 року), А. Тарасов, Н. Херсонець, Т. Хазир-Огли (випуск 2003 року), І.Панафідін та О.Панафідіна (випуск 2004 року), Р.Шляхтич, О. Мішалова, М. Суздаль (випуск 2005 року), Є. Літвіненко (випуск 2008 року), С. Прахова, І.Селіщева та інші успішно пройшли навчання в аспірантурі різних навчальних і наукових закладів України. 12 з них успішно захистили кандидатські дисертації.

Колектив кафедри активно працює із студентами й в громадській площині. З 1998 року на кургані Ляхова  могила (межа ІІ-І тисячоліть до н.е.) щорічно відбувається імматрикуляція студентів-істориків. Там же, на тисячолітньому кургані, відбувається вручення студентських квитків.  Організується проведення вечорів студентських поезій, інтелектуальних ігор, різноманітних екскурсій до музеїв, (Дніпровського історичного музею, Криворізького краєзнавчого музею, Музею козацької слави на о.Хортиця, Музею єврейської культури і Катастрофи) організовуються подорожі історичним місцями України: Дніпро, Запоріжжя, Полтава, Умань, Чигирин, Суботів, Холодний Яр, Вінниця, Чернігів, Київ, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Одеса та ін., зустрічі з відомими особами нашого часу.   

Окрема увага науковців кафедри приділяється висвітленню, дослідженню й аналізу подій Революції Гідності, наслідків російської агресії в Криму та на Сході України. Академічна історична громада, викладачі та студенти з перших днів активно підтримали Революцію Гідності. Більше 30 випускників факультету є учасниками бойових дій на Сході України, АТО та ООС. Із надзвичайною повагою ми завжди зустрічаємо й чекаємо на кафедрі наших студентів, випускників та викладачів, що й зараз, і в ці хвилини також, коли ви, читачу, читаєте цей матеріал, знаходяться на фронті, боронячи незалежність України, відстоюючи її свободу, честь і гідність українського народу, даючи рішучу відсіч російсько-путінським агресорам.

Співробітники кафедри підтримують постійні партнерські контакти з гімназіями, ліцеями, школами та іншими середніми й вищими закладами освіти, беруть участь у роботі методичних об'єднань викладачів історії та правознавства, надають консультації вчителям, керують науковими роботами учнів, є головами й членами журі, експертами й рецензентами під час проведення учнівських наукових конференцій, історичних читань, конкурсів, олімпіад тощо.

Вивчаючи минуле, зберігаючи память поколінь, сьогодні ми впевнено дивимся у майбутнє.


  Склад кафедри на 2009 рік.

11071993 847725101951781 26676178 o

Верхній ряд, зліва направо: асистент кафедри О. Косиненко, завідувач кафедрою, доцент О. Кожухар, доцент В.Москаленко, доцент Ю.Чирва, доцент В. Яшин

Нижній ряд: доцент О. Мішалова, доцент Т. Мак, доцент В. Вєтохіна, старший викладач Л. Журба,  старший лаборант В.Турчина


Кафедра Золотой Состав

РАЗОМ

                                                                                                                2017

 

 

419

 2000, жовтень - започаткована робота кафедри історії України, відповідно до наказу по Криворізькому державному педагогічному університету  від 12 вересня 2000 р.. Зав.кафедрою - д.п.н., проф. В.О.Комаров

До першого складу кафедри увійшли:

кандидати історичних наук, доценти

                                                  Анатолій Васильович Дольчук

                                                  Аніслав Антонович Матрос

                                                  Валентина Олексіївна Шайкан

кандидат філософських наук, доцент

                                                  Володимир Юрійович Скороход

кандидат історичних наук

                                                   Наталія Анатоліївна Печеніна

Викладачі:

                     Галина Андріївна Богатирьова; Олег Петрович Батрак

Асистенти:

                    Лілія Віталіївна Задорожна, Ірина Євгеніївна Бугайова, Галина Павлівна Поліщук, Ірина Миколаївна Власенко.

2001, жовтень - відбулась Всеукраїнська наукова конференція «Україна минуле  і сучасність», ініційована кафедрою історії України.

2002 рік

 - кафедра історії України, в якості провідної та випускової, входить до складу новоствореного історичного факультету;

 - відкриття аспірантури зі спеціальності 07.00.01. - історія України.

2005 рік - після закінчення аспірантури Криворізького державного педагогічного університету асистент Л.В.Задорожна успішно захищає дисертацію (наук.кер.: проф., д.п.н. В.О.Комаров)  на здобуття наукового ступеню «кандидат педагогічних наук»  

2006 рік  - дисертацію на здобуття наукового ступеня «кандидат історичних наук» захистила Н.М.Товстоляк (наук.кер.: к.і.н., доцент О.І. Кожухар )

2007 рік

Січень -  викладацький склад кафедри поповнюється першим доктором історичних наук - В.О.Шайкан

Березень - зав.кафедрою історії України КДПУ призначено д.і.н., доцента  В.О.Шайкан

Вересень - ст.викладачу кафедри Г.А.Богатирьовій присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук  за результатами захисту дисертації (наук.кер.: д.п.н., проф. В.С.Пікельна)

   - починає працювати Г.М.Ніколайченко - перший,  у штаті кафедри,  кандидат юридичних наук

2008 рік  - викладацький склад кафедри історії України поповнюється новим кандидатом історичних наук - А.В.Тарасовим (наук.кер.: проф., д.і.н. В.Й.Борисенко), який першим з числа випускників історичного факультету Криворізького державного педагогічного університету здобув науковий ступінь.

2010 рік

березень - захист дисертації на здобуття наукового ступеня «кандидат педагогічних наук» Поліщук Г.П. (наук.кер.: проф., д.п.н. В.О.Комаров) 

вересень - участь кафедри у спільному масштабному проекті Інституту історії України НАНУ, Асоціації істориків Другої світової війни, кафедри історії та українознавства КТУ, КЕІ КНЕУ - II-й Міжнародній науковій конференції (формат круглого столу) «Україна в добу окупації 1941-1944 рр.».

 2011 рік

квітень - кафедрою започатковується проведення Всеукраїнської наукової конференції «Війна в історичній та індивідуальній пам'яті».

жовтень - захист випускником істфаку, аспірантом кафедри історії України Р.П. Шляхтичем дисертації на здобуття наукового ступеня «кандидат історичних наук» (наук.кер.: проф., д.і.н. В.О.Шайкан).

2012 рік

січень - призначення доцента кафедри історії України, к. і. н. А.В. Тарасова на посаду декана історичного факультету

червень - започатковано проходження студентами історичного факультету Історико-краєзнавчої практики (кер.: доц. Н.М. Товстоляк, доц.Г.М.Ніколайченко)  як альтернатива раніше діючої археологічної   практики.

жовтень - відбулася ІІ-га Всеукраїнська наукова конференція «Війна в історичній та індивідуальній пам'яті».

2013 рік, квітень - викладацький склад кафедри історії України поповнюється новим кандидатом юридичних наук за результатом захисту дисертації Шустровою К. В. (наук. кер.: к.юр.н., доцент О.Г.Комісаров)

2014 рік

 березень -     кафедра історії України ДВНЗ «Криворізький національний університет» Криворізький педагогічний інститут стає базовою у 2014-2016 рр. для проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади з історії України у відповідності до Наказу Міністерства освіти і науки України № 1820 від 23 грудня 2013 року «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади».

квітень – к.і.н., доцент А.В.Тарасов пройшов освітній курс в рамках семінарів Міжнародної школи вивчення Голокосту (Yad Vashem, Ізраїль)

жовтень - ІІІ-тя Регіональна наукова конференція «Війна в історичній та індивідуальній пам'яті».

  • к.і.н., доцентом А.В.Тарасовим проведені заняття зі старшокласниками гімназії (Gymnasium-St.-Franziskus-Schule) у м. Ольпе (земля Північний Рейн-Вестфалія, Німеччина) на тему: «Nation and nation building»;
  • к.і.н. Р.П.Шляхтич пройшов освітній курс в рамках семінарів Міжнародної школи вивчення Голокосту (Yad Vashem, Ізраїль)

2015 рік

квітень -  відбувся успішний захист доцентом Н.Р.Романець дисертації на здобуття наукового ступеню «доктор історичних наук» (наук.конс.: д.і.н., проф. Іваненко В.В.)

                - започатковано проведення Історико-краєзнавчих читань «Криворіжжя: погляд у минуле...»

вересень – д.і.н. Н.Р. Романець здобуто дослідницький грант Канадського Інституту Українських Студій Альбертського Університету

листопад - у відповідності до вимог МОН України кафедра, як така, що забезпечує викладання переважної більшості дисциплін правознавчого циклу перейменовується у кафедру історії України та правознавства

2016 рік

вересень – завідувачем кафедри обрано к.і.н., доцента Н.А. Печеніну;

жовтень – к.і.н. Р.П. Шляхтич визнаний стипендіатом Кабінету Міністрів України у відповідності  до Постанови Президії Комітету з Державних премій України  в галузі науки і техніки  від 10 жовтня 2016 р..

                 – відбулось перше засідання дискусійного клубу «Агора», зорганізованого за ініціативи к.і.н., доц.Н.А. Печеніної.

2017 рік

березень

  • за ініціативи к.і.н., доцента Н.А. Печеніної започатковано роботу клубу історичної реконструкції 
  • кафедра стає базовою для проведення моніторінгового тестування з історії України

жовтень – викладачами кафедри ініційовано проведення семінару для вчителів історії та правознавства міста   «Партнерство в системі «школа – ВНЗ/ЗВО» у період реформування освітньої галузі» 

листопад – кафедра історії України та правознавства стає ініціатором та  співорганізатором проведення  Студентського Турніру (для сп. «Історія») та Олімпіадного квесту з історії для школярів шкіл міста та Криворізького району

2018 рік

січень – к.і.н., доцент Н.А Печеніна та  к.і.н. Р.П. Шляхтич увійшли до складу оргкомітету з відзначення 120-тої річниці від дня народження одного з провідників повстанського руху на Криворіжжі, Головного отамана Холодного Яру Костя Пестушка (Степового-Блакитного);

червень – відновлена виїзна польова археологічна практика для студентів сп. "Історія"

вересень – професором кафедри, д.і.н. Н.Р.Романець підписано договір про участь в реалізації гранту Українського культурного фонду, наданого для виконання проекту "Геоінформаційна система місць масового поховання жертв Голодомору-геноциду" на замовлення Національного музею «Меморіал  жертв Голодомору». 

вересень-листопад – робота к.і.н. Р.П. Шляхтича у фондах архіву дослідницького центру Yahad-In Unum в Сент-Уені (Париж, Франція).

2019 рік

березень – к.і.н. Р.П. Шляхтича введено до складу Регіональної комісії з реабілітації при Дніпропетровській обласній державній адміністрації;

травень – за ініціативи та в результаті проведеної кафедрою роботи, між КДПУ та Інститутом археології НАН України було укладено договір про співпрацю, а саме участь студентів сп. «Історія» у роботі Скіфської Правобережної археологічної експедиції

листопад

  •  викладачами правознавчих дисциплін кафедри, в рамках традиційного щорічного Тижня права, започатковано проведення студентської науково-практичної конференції «Сучасні погляди на актуальні питання вивчення правознавства: історико-правова ретроспектива та сьогодення»;
  • відбувся 1-й Історичний турнір для студентів неісторичних спеціальностей

2020 рік – триває робота науковців (д.і.н. Н.Р.Романець, к.і.н. Р.П.Шляхтича, к.і.н. Н.А.Печеніної), співробітника (В.А.Фінічевої), магістра (О.О.Коротаєва) кафедри в реалізації Державної програми по створенню науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією. Дніпропетровська область».

  Склад кафедри на 2018 рікКафедра ИУ

180
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31