Кафедра образотворчого мистецтва
Факультет мистецтв
 1. Проблема синтезу архітектури і прикладного мистецтва в спорудах українського бароко ( на вибір - модерну, в народному житлі тощо).
 2. Спільність та відмінності французького класицизму ХVІІ – ХVІІІ століть.
 3. Натюрморти Франції і Росії к. ХІХ – поч. ХХ століть.
 4. Образи дітей в українському мистецтві ХХ століття.
 5. Співвідношення вербальних та візуальних образів в ілюстраціях до літературних творів.
 6. Національний стиль в українському народному мистецтві кінця ХХ століття
 7. Київ (Львів, Одеса, Харків, Кривий ріг тощо ) в живопису к. ХІХ – ХХ століть.
 8. Формування поняття «Український стиль» у вітчизняному мистецтві початку ХХ століття: теорія та художня практика.
 9. Стиль модерн в різних європейських школах к. ХІХ – поч. ХХ століть.
 10. Монументальний живопис України першої третини ХХ століття.
 11. Основні напрямки українського живопису к. ХІХ – поч. ХХ століть.
 12. Формування портретного жанру в українському живописі козацької доби.
 13. Побутовий жанр російського живопису першої пол.. ХІХ століття.
 14. Російська скульптура 19 – початку ХХ століття
 15. Товариство передвижників та його роль в художньому житті України.
 16. Естетичні принципи «Мира искусства» та їх відображення в творчості Г. Нарбута.
 17. Мотив виноградної лози в українському сакральному мистецтві барокової доби.
 18. М. Мурашко та Г. Павлуцький як художні критики останньої чверті ХІХ століття.
 19. Образотворча спадщина Т. Г. Шевченка
 20. І. Ю. Рєпін про мистецтво.
 21. Педагогічні погляди М. Бойчука та його учнів.
 22. Стилістичні риси ренесансу в українському мистецтві.
 23. І. Ю. Рєпін і Україна.
 24. Київський період творчості М. Врубеля та М. Нестерова
 25. Портрети творчої інтелігенції 1920 – 30-х років А. Петрицького.
 26. Живопис Г.Синиці та його учнів.
 27. Пейзажний живопис майстрів Криворіжжя.
 28. Творчість графіків Кривого Рогу.
 29. Мистецтво Петриківки1970-х років та провідні майстри.
 30. Ансамбль Площі Ринок у Львові.
 31. Національний романтизм в творчості братів В. та Ф. Кричевських.
 32. Київська малювальна школа М. Мурашка.
 33. Історія Миргородської художньо-промислової школи.
 34. Харківська малювальна школа М. Раєвської-Іванової та її випускники.
 35. Одеська школа Кіріака Костанді.
 36. Ф. Кричевський – художник-педагог.
 37. Педагогічна діяльність О. Новаківського та О. Кульчицької.
 38. Творча та педагогічна діяльність С. Головатого.
 39. Криворізька ДХШ №1: історія та сучасність.
 40. Творчо-педагогічні погляди П. Чистякова.
 41. Баухауз як школа світового дизайну модернізму.
 42. Педагогічні засади діяльності ВХУТЕМАСу.
 43. Збірка рушників ХІХ – ХХ століть в експозиції етнографічного музею КДПУ.
 44. Російське і українське мистецтво в Дніпропетровського художньому музеї.
 45. Творчість митців українського авангарду в експозиції Київського національного музею українського мистецтва.
 46. Жіночі образи в полотнах Дніпропетровського художнього музею.
 47. Експозиція музею Г. Синиці в Кривому Розі.
 48. Образи сучасників у творчості С. Головатого (за матеріалами ювілейної виставки.
 49. Композиція як система вияву тематичної направленості сюжету в живопису XIX століття.
 50. Співвідношення реального (натуралістичного) та піднесеного (умовного) в класицистичному пейзажі.

 

9067
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Вересень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30