Кафедра образотворчого мистецтва
Факультет мистецтв

IMG edfc22019f2958ab3875429f980ca8f8 V

З 15 по 25 червня 2021р. на факультеті мистецтв художньо-графічного відділення для студентів денної та заочної форми навчання ступеня  вищої  освіти «бакалавр» розпочався етап підсумкових атестацій спеціальності 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво). Студенти складали "Комплексний екзамен із теорії та історії образотворчого мистецтва та методики його викладання" (15 червня - заочне відділення, 16 червня - денне відділення). Попереду захист кваліфікаційних робіт (проєктів).

        201938366 952509582195053 8588097110215449029 n 201878486 340052607482226 7418131534053589059 n

Комплексний екзамен на денному відділенні складали 17 студентів, на заочному відділенні - 18 студентів. Результати засвідчили труднощі при розв’язанні тестів, зокрема, з історії та методики викладання образотворчого мистецтва, з визначеннями теоретичних понять. Отже, комісія рекомендує приділити більше уваги теоретичній підготовці студентів, зокрема, контролю знань з дисциплін «Історія мистецтва», «Методика викладання образотворчого мистецтва». Також доцільно посилити консультаційну роботу зі студентами заочної форми навчання протягом навчального року.

Результати комплексного екзамену з образотворчого мистецтва та методики його навчання

 Ступінь вищої освіти «бакалавр» Спеціальність 014.12. Середня освіта (Образотворче мистецтво) денна форма навчання: Добре В (85) – 1 студентка: Гайдук О. А. Добре С (75) – 2 студентки: Трегубенко О. Ю., Третьякова К. Г. Задовільно Д (65) – 8 студентів: Бойко Д. Ю., Волкова А. О., Діденко А. О., Дигас В. С., Коваль І. Р., Лісненко К. В., Мартова І. О., Федоров Т. В. Задовільно Е (55) – 5 студентів: Бондаренко Д. Б., Даценко М. П.., Кононенко О. О., Мамонова К. О., Поштаренко Ю. П. Незадовільно FX (35) – 1 студент: Мичій Д. О.

Ступінь вищої освіти «бакалавр» Спеціальність 014.12. Середня освіта (Образотворче мистецтво) заочна форма навчання: Відмінно А (95) – 2 студентки: Бондаренко Т.Б., Резанович І. В. Добре В (85) – 1 студентка: Братко Л. В. Добре С (75) – 3 студента: Боровик Д. С., Лопез Наварро І. В., Позднякова Л. В. Задовільно Д (65) – 6 студентів: Гаврильчак К. С., Іщенко А. Р., Колпакова Д. В., Лобза Н. Є., Мельникова О. В., Фоменко Н. Л. Задовільно Е (55) – 6 студентів: Ковтуненко Є.В., Куделя І. І., Марчук О. В., Парков А. С., Пустова К. О., Ринкіс Т. О. 

16093

                                           20210612 091523

12 червня 2021 р. відбувся  підсумковий семестровий перегляд учбово творчих робіт студентів 1 курсу  груп Д-20 та ОМ-20 рівня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) та 022 Дизайн з фахових навчальних дисциплін «Рисунок», «Живопис», «Композиція». Оцінювала роботи студентів комісія, до складу якої увійшли завідувач кафедри образотворчого мистецтва к.пед.н. Красюк І.О. та викладачі з провідних фахових дисциплін.

Традиційно навчання у вищих навчальних закладах творчого спрямування - образотворче мистецтво, дизайн, декоративно-прикладне мистецтво – передбачає обов'язкове включення в освітній процес дисциплін, пов'язаних з малюнком і живописом. Ці дисципліни дозволяють відчути навколишнє середовище і навчитися втілювати його на площині, саме вони розвивають здатність студентів візуалізувати свої задуми, без чого неможливий професійний розвиток творчих направлінь. Особливість дисциплін полягає в дотриманні важливої умови - безпосередньою індивідуальною роботою викладача зі студентом, в процесі якої відбувається усна і візуальна передача знань і майстерності. Особливо важливим в цьому сенсі є навчання на першому курсі, де у студентів закладаються основи образотворчої грамоти. Крім того, складністю першого року навчання  є те, що виникає ситуація, коли на курсі одночасно навчаються ті студенти, що володіють основами образотворчого мистецтва, і ті, хто не має практичних навичок. Підходи, що вводяться в навчальний процес, сприяють виробленню номінальних навичок і володінь, які допоможуть студенту-першокурснику в його практичній діяльності. До найбільш важливих з них слід віднести – вміння робити начерки, замальовки, ескізувати, розуміння і практичне застосування законів кольору, світла, композиції, перспективи, як по відношенню до площини, так і на рівні об'ємних, просторових об'єктів, навички схематичного відображення ідеї-образу, оволодіння навичками декоративного малюнка і живопису. Завершення першого року навчання майбутніх педагогів-художників і дизайнерів, перші творчі досягнення, носять в цілому ознаки успішної адаптації до учбового процесу у другому семестрі.

16080

       197106019 576510393737031 3932333649217595397 n 196867101 283415433521715 833794767473922078 n

8.06.2021 р. відбулися підсумкові перегляди на спеціальності 022 Дизайн і 014 Образотворче мистецтво - іспити з фахових дисциплін навчальних робіт з малюнка, живопису студентів 2 курсу.

Академічний рисунок та живопис - засоби максимального розвитку здібностей студента для графічного аналізу навколишнього матеріального світу і втілення вражень про нього. В аспекті дизайнерської, діяльності в поняття «володіти рисунком та живописом» входить вміння аналітично і художньо осмислити форму і засобами просторового зображення побудувати конструкцію, висловити форму, пластику, структуру, тектоніку і розташування в середовищі. Підсумковий перегляд з фахових дисциплін дозволяє оцінити знання, навички та здібності до образотворчої творчості студента, його художньо-образне сприйняття, вміння вирішувати поставлені завдання в різних техніках, а також виявити творчу індивідуальність на основі виконання практичних художніх завдань.Оцінювала роботи студентів комісія, до складу якої увійшли завідувач кафедри образотворчого мистецтва к.пед.н. Красюк І.О. та викладачі з провідних фахових дисциплін.

Під керівнцтвом ст. викл. Дмитренко В.В. та  ст. викл.Труфкіна А.Д.  працювала група Д-19. Відмінні результати з усих дісциплін показали студентки Бражнікова О. і Кушнерук В., проте, є і ті, хто не справився з завданнями семесту, і отримали незадовільні оцінки FX -  Глодна К. та  Чехутський В. 

         197996204 307511440915328 8423341913189450112 n 197690308 563686364597183 7865875776949809418 n

16027

                                          196900081 1661893854010995 6735612988061466491 n195405060 4170818549649219 3580142181381476460 n

5 червня 2021 р. у  Музеї гетьманства м. Києва відкрилась виставка творів нашого колеги Олександра Юрченка, члена Національної спілки художників України, учасника численних Всеукраїнських художніх виставок у Києві, Дніпрі, Миколаєві, Сімферополі, Львові, Івано-Франківську, Ужгороді, Одесі та рідному місті Кривому Розі. Він є постійним учасником ряду Всеукраїнських та Міжнародних творчих пленерів, що проходили в різних куточках країни. Твори художника знаходяться в галереях і приватних колекціях України та за кордоном. У 2008 році нагороджений дипломом за «Кращий твір року» в номінації «Живопис» у конкурсі «Криворізька палітра» Криворізької організації Національної спілки художників України за роботу «Золотий Плуг» та дипломом за друге місце за роботу «Гончар» у 2010 році. 

16026

             193461357 543418320364299 4439399839331035345 n 193701180 945093469371236 6031839393924161903 n

31.05.2021 р. відбувся підсумковий семестровий перегляд  дисципліни «Практикум з образотворчого мистецтва» (керівник - викл. Петренко О.О.) У процесі перегляду та аналізу експозицій робіт студентів 5 курсу з фахових дисциплін образотворчого мистецтва представлених студентами – магістрами, провідні викладачі кафедри обговорили методичні питання професійної підготовки студентів - майбутніх художників-викладачів, проаналізували стан роботи над магістерським кваліфікаційним дослідженням.

15950

           192913135 320763689608924 8897131278630160122 n 193525496 535727634280273 958228601817620416 n

31.05.2021 р. на кафедрі образотворчого мистецтва художньо-графічного відділення факультету мистецтв КДПУ відбувся передзахист кваліфікаційних робіт студентів ступеня рівня «бакалавр».

Студенти мали незначні зауваження та рекомендації від фахівців щодо завершення авторських мистецьких творів. Випускники-бакалаври гідно представили кваліфікаційні роботи, в повному обсязі. Роботи різнопланові, як за жанровою класифікацією, так і технікою виконання. Представлені роботи з живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва. В ході спілкування студенти змогли почути коментарі та консультації всього колективу викладачів кафедри, детально розібрати нюанси виконаної роботи, пропозиції щодо узагальнення роботи. Рік видався напруженим і дуже насиченим: йшло освоєння нових образотворчих матеріалів, нових художніх технік, проблеми дистанційного навчання. Незважаючи на це, більшість студентів впоралися з поставленими завданнями,

15947

191745297 521116719258502 8889374016242383881 n

29.05.2021 р. відбулися підсумкові перегляди на спеціальності 022 Дизайн і 014 Образотворче мистецтво. Останні іспити з фахових дисциплін навчальних робіт з малюнка, живопису студентів 4 курсу. Перегляди навчальних робіт, виконаних протягом семестру - це підведення підсумків, важливий етап навчання і творчого зростання. Підсумковим переглядом закінчується кожен семестр у студентів бакалаврату. Традиційно у перегляді взяли участь викладачі з провідних фахових дисциплін під головуванням завідувача кафедри образотворчого мистецтва к.пед.н. Красюк І.О.

Студентами пройдено довгий шлях від найпростіших завдань і постановок до ускладненого композиційного і колористичного рішення фігури, зображення фігури людини в глибокому просторі, інтер'єрі, робота над створенням художнього образу.

Цікаві та вмілі в професійному плані роботи показали на перегляді наші випускників четвертого курсу - дизайнери. Особливості натурного та декоративно-стилізованого  зображення фігури і простору, набуття досвіду творчої роботи, декоративне рішення тематичної постановки одягненої фігури в інтер’єрі сподобалися комісії зрілістю поставлених завдань, розумінням і усвідомленістю рішень.

                      191828687 474383453849420 1127240174692919339 n 192120535 523255738701602 5230081802110445806 n

15943

190166021 597137441728295 6094624950533919522 n

25 травня 2021 р. відбувся  підсумковий семестровий перегляд учбово творчих робіт студентів 3 курсу  груп Д-18 та ОМ-18 рівня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) та 022 Дизайн з фахових навчальних дисциплін «Рисунок», «Живопис», «Композиція». Відкриті кафедральні перегляди - це живе спілкування в процесі якого студенти отримують детальний аналіз сильних і слабких сторін своїх робіт і обговорюють можливості для вдосконалення або їх практичного застосування з кураторами і провідними викладачами. Складність минулого семестру полягала в тому, що частина занять відбувалась в дистанційному режимі, де необхідно було грамотно спланувати учбово-творчу роботу студентів у незвичних умовах карантину. Оцінювала роботи студентів комісія, до складу якої увійшли завідувач кафедри образотворчого мистецтва к.пед.н. Красюк І.О. та викладачі з провідних фахових дисциплін. Під керівнцтвом викл. Петренко О.О.  працювала група Д-18-1. В цілому роботи за семестр виконані. 

                  IMG20210525092429 190278849 534717450852516 5453222599960991832 n

15860

2019 07 27 16 35 47

З 22 по 23 травня 2021 р. у Кривому Розі проходив 12-й традиційний конкурс-пленер «ПАРКИ ТА СКВЕРИ МІСТА. ВЕСНА 2021». Організаторами конкурсу виступив Благодійний фонд «Громадська ініціатива жителів Кривбасу» спільно з управлінням культури виконкому Криворізької міськради. Для участі у весняному пленері зареєструвалася 330 конкурсантів. За звання кращих вони боролися в п'яти вікових категоріях-8-11 років, 12-14 років, 15-17 років, 18-23 роки, а також 24+. Були як художники-початківці та аматори, так і професіонали, адже взяти участь у пленері могли усі бажаючі. Традиційно вони зображали парки і сквери Кривого Рогу – від Інгульця до Даманського мікрорайону. Кожен учасник може виконати свою роботу в будь-якій техніці (акварель, олійні та акрилові фарби, гуаш, скетч, монохромна графіка). Кращі роботи оцінювала експертна комісія, до складу якої увійшли директор виставкового залу Дмитро Ситник, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва Криворізького педагогічного університету Віктор Мішуровський, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва Криворізького педагогічного університету к. пед. н. Зенькович Юлія, та інші.

         1621789233 photo 2021 05 23 19 55 07 1621789257 photo 2021 05 23 19 55 13

15829

672580294

14 травня 2021 року на факультеті мистецтв відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ» Конференція проводилася на платформі Zoom. Робота була сконцентрована на вирішенні найактуальніших проблем теорії, методики і практики художньої та музичної освіти дітей та молоді, що повною мірою відповідає культурно-освітнім потребам соціуму. В ході конференції відбувся широкий обмін думками по всьому спектру проблем педагогіки мистецтва. Це стало показником великого інтересу до запропонованої організаторами тематики для обговорення.

Напрямки роботи конференції:

1. Культурологічні проблеми мистецької освіти.

2. Актуальні питання професійної компетентності майбутніх фахівців.

3. Традиції, сучасні тенденції та перспективи мистецької освіти.

4. Інноваційні технології в мистецькій освіті.

15.05.2021 р. відбулося секційне засідання звітної наукової zoom-конференції студентів по кафедрі образотворчого мистецтва. Модератором події та організатором студентської наукової роботи в цьогорічному онлайн-форматі була викладач кафедри Петренко Ольга Олегівна, секретар секції: Суровцева Анна Володимирівна. Кількість учасників: 23 студента, що підготували 24 публікації. Наукові керівники – к. пед. н., доцент Красюк І.О., канд. мист., професор Удріс І.М., ст. викл. Щербакова Л. А., викл. Петренко О.О., к. пед. н. Зенькович Ю.О., ст. викл. Брижата І.Г., к.пед.н., доцент Пильник Р.О., ст. викл. Дмитренко В.В., ст.викл. Балюк Л.В.

15785
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша