Кафедра образотворчого мистецтва
Факультет мистецтв

320470861 2588209754664887 5070552590469438636 n

15 грудня 2022 р. успішно відбулись захисти магістрів кафедр образотворчого мистецтва та декоративно-прикладного мистецтва за спеціальністю 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво). Згідно з наказом ректора Криворізького державного педагогічного університету членами Екзаменаційної комісії предметної спеціальності 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (денної форми навчання) були затверджені: постійні члени ЕК: Голова ЕК – Красюк І. О., к. пед. наук, доцент, Гаманюк В. А. – проректор з наукової роботи, доктор пед. наук, професор,  Ейвас Л. Ф. – в.о. декану факультету мистецтв, к. пед. наук., доцент. та керівники кваліфікаційних робіт..

Підсумкова атестація проводилася у спеціально відведеній для цього аудиторії (хорова зала) корпусу музично-педагогічного відділення і становила комплексний характер - захист теоретичної частини кваліфікаційного дослідження з проблем історії образотворчого мистецтва, теорії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва; та захист кваліфікаційних робіт в матеріалі – виконання практично-творчих робіт з живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва.

Захист кваліфікаційних робіт мав публічний характер. Студенти-випускники, гості та зацікавлені особи були присутні в аудиторії і мали можливість слухати доповіді і приймати участь у захисті однокурсників. До захисту було допущено 7 магістрів. Кваліфікаційні роботи поєднували теоретичну та практичну частину в матеріалі (живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво) разом із підготовчим пошуковим матеріалом (ескізи, замальовки, етюди та ін.). Послідовність захисту встановлена заздалегідь, враховуючи різноманітність жанрових напрямків образотворчого мистецтва.

Кононенко Олена Олексіївна виконувала кваліфіц,ійну роботу по кафедрі ДПМ, тема: «Стилізація архітектурних мотивів в об’ємно-просторовій композиції з паперу» (серія), (керівник  к.пед.н., доц. Л. Ейвас). Кононенко О. О. отримала допуск до захисту у дистанційному форматі – онлайн на платформі Zoom.

                   320245036 2280958008753010 7839082771136161495 n 320438128 545423764116479 1323567041409423568 n

             319939178 3256224354629187 1025983114883221826 n 320165006 558969218993284 4514400645223733263 n

 

Резанович Інна Вікторівна виконувала кваліфіційну роботу по кафедрі ДПМ, тема: «Образна трактовка українських традиційних свят у декоративній композиції» (поліхромна накладна витинанка),  (керівник  к.пед.н., доц. Л. Ейвас).

            IMG20221215085024 2022.12.15 12.21.35 IMG20221215091339 2022.12.15 12.24.33

 

Трегубенко Олександра Юріївна виконувала кваліфіційну роботу по кафедрі ОМ, тема: «Атрибутивний натюрморт як відображення предметного світу діяльності людини» (серія натюрмортів), (керівник к.пед.н. доц І. Красюк).

     IMG20221215094524 2022.12.15 12.28.31 IMG20221215094457 2022.12.15 12.27.47

 

Лісненко Катерина В’ячеславівна виконувала кваліфіційну роботу по кафедрі ОМ, тема: «Засоби створення художнього образу в тематичному натюрморті» (олійний живопис), (керівник к. пед. н. доц. Р. Пильнік).

      320464351 5612487528799682 3003000269736598377 n 320574859 665704801877848 5250700002709491901 n

 

Бойко Дмитро Юрійович виконував кваліфіційну роботу по кафедрі ОМ, тема: «Відтворення образів слов’янського епосу засобами образотворчості» (станкова графіка);  (керівник ст. викл. Л. Щербакова).

320520243 556101599292435 6028016358755660142 n

 

Дигас Вікторія Сергіївна виконувала кваліфіційну роботу по кафедрі ОМ, тема: «Засоби виразності в олійному живописі на прикладі тематичного натюрморту»; (керівник к.пед.н. доц І. Красюк).

              319705643 513506477413468 839442210853539693 n 314121726 3323977914529011 6888182479333300068 n

 

Волкова Анна Олексіївна виконувала кваліфіційну роботу по кафедрі ОМ, тема: «Формування художнього образу природи в пейзажному живописі» (олійний живопис).;  (керівник доц., канд. мистецтвознавства, проф. І. Удріс).

      320481692 682293916787639 2853534609642760365 n 320504270 808239296933283 384073993758881800 n

Роботи випускників предметної спеціальності Образотворче мистецтво були високо оцінені. Комісія відзначила їх високий фаховий рівень, а саме: Резанович І.В. (керівник доцент Л. Ейвас) (Відмінно А 100); Трегубенко О. Ю. (керівник доцент І. Красюк) (Відмінно А 95); Кононенко О.О. (керівник доцент Л. Ейвас) (Відмінно А 100); Лісненко К.В. (керівник доцент Р. Пильнік) (Відмінно А 95); Бойко Д. Ю.  (керівник ст. викл. Л. Щербакова) (Добре С 75); Дигас В. С. (керівник доцент І. Красюк) (Добре С 75); Волкова А. О. (керівник професор І. Удріс) (Відмінно А 100).

320479997 878822773153429 794728472564297965 n

Вітаємо наших випускників із завершенням навчання Бажаємо творчих успіхів  в майбутньому житті, мирного неба і здійснення найдостойніших мотивів, мрій, бажань!

 

21030
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша