Природа Криворіжжя
Природничий факультет

Техногенні зміни гідрогеологічних умов на півдні Кривбасу, що виявляються у підвищенні рівнів та забрудненні водоносних горизонтів,  та обумовлені  закриттям залізорудних шахт на мокру консервацію, наявністю великих шламосховищ та ставка-накопичувача шахтних вод, розміщенням значних за розміром відвалів розкривних порід, які акумулюють поверхневий стік та переводять його в підземний, часто спричиняють активізацію негативних екзогенних процесів. Особливістю південних територій Кривбасу є значне поширення вапнякових відкладів неогену, що зумовлює  формування на окремих ділянках карстових форм рельєфу [2]. Іноді прояв техногенно обумовленого карсту приурочений до населених пунктів, що може спричинити виникнення аварійно-небезпечних ситуацій.

2714

reliefТериторія Криворіжжя розташована в межах Східно-Європейської полігенної рівнини (морфоструктура І-го порядку), виникнення якої обумовлене великою тектонічною структурою - Східно-Європейською платформою. Північна частина Кривбасу (від горизонталі +100 м і вище) належить Придніпровсько-Приазовській геоморфологічній області цокольних пластово-денудаційних височин (Азово-Придніпровська височина - морфоструктура ІІ-го порядку), Центральнопридніпровській денудаційній височині (морфоструктура ІІІ-го порядку) і її зниженій частині - Інгуло-Інгулецькій лесовій акумулятивній розчленованій рівнині. Південна частина Кривбасу (від горизонталі +100 м і нижче) Входить до складу Причорноморської геоморфологічної області пластово-акумулятивних та пластово-денудаційних рівнин (морфоструктура ІІ-го порядку), Північно-Причорноморської рівнини (морфоструктура ІІІ-го порядку). Морфоструктури ІІ-го порядку зумовлені доволі крупними тектонічними утвореннями - Український кристалічний щит та Причорноморська западина. Морфоструктури ІІІ і ІV порядків - тектонічними блоками, меншими за розмірами, площа яких змінюється від кількох десятків тисяч км до кількох десятків км. За характером розчленування, Л. М. Булава (1990) виділяє 7 геоморфологічних мікрорайонів (морфоструктури ІV порядку). Основу морфоструктурного рельєфу складають вододільні лесові плато і їх схили, які витягнуті з півночі та північного-сходу на південь, мають загальний похил на південь, в бік Чорного моря, а також в бік річкових долин і балок. Вододільні плато є поверхнями вирівнювання різного віку - від залишково пізньосарматської на півночі до понтичної на півдні. Абсолютні відмітки вододільного плато +169-173 м на півночі, +75 м. на півдні. Зниження висоти вододілів з півночі на південь становлять 0,69 м/км. Крутизна вододільних плато дорівнює від 0 до 1,5°, на схилах до 3-6°. Середня густота горизонтального розчленування території Кривбасу ерозійною сіткою висока - від 0,8 до 1,6 км/км. Вріз річкових долин відносно вододілів складає 70-90 м., глибина врізу балок 20-40 м.

1243
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша