Природничий факультет
Біологія. Хімія. Екологія. Фізична культура.
Гарантом освітньої (освітньо-професійної) програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є Старова Тетяна Валеріївна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та методики її навчання, в.о. завідувача кафедри хімії та методики її навчання Криворізького державного педагогічного університету.
Старова Тетяна Валеріївна у 2002 році закінчила з відзнакою природничий факультет Криворізького державного педагогічного університету та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Хімія і біологія» та здобула кваліфікацію вчитель хімії і біології. У 2001 по 2003 рр. працювала вчителем з основ безпеки життєдіяльності у ЗСОШ № 91 м. Кривий Ріг. З 2002 по 2003 рр. працювала вчителем хімії у ЗСОШ № 35 м. Кривий Ріг. З 2003 по 2006 роки навчалась в аспірантурі кафедри хімії вибухових речовин і високомолекулярних сполук хімічного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія.
На кафедрі хімії / хімії та методики її навчання Криворізького державного педагогічного університету працює з 2006 року. За час роботи на кафедрі проводила заняття з екохімії і моніторингу навколишнього середовища, органічної хімії, аналітичної хімії та інших спецкурсів, які наразі не викладаються. Коло наукових інтересів охоплює актуальні питання хімічної безпеки, екологічної безпека застосування хімічних речовин, прикладні методи аналітичної хімії, функціональне харчування, різні аспекти використання ІКТ при вивченні хімічних речовин та законів.
У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.02 – аналітична хімія за темою «Спектрофотометричне та сорбційно-спектроскопічне визначення арсену(V) та фосфору(V) з використанням геперополікислот» у спеціалізованій науковій раді Українського державного хіміко-технологічного університету. У 2013 році отримала звання доцента кафедри хімії та методики її навчання.
Головна місія гаранта – підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців з хімії для освітньої галузі; отримання та розповсюдження сучасних наукових знань світового рівня; забезпечення роботи з розроблення ОП та НП, відповідності структури та змісту Національної рамки кваліфікацій, професійного стандарту професії вчителя закладу загальної середньої освіти, моніторингу пропозицій стейкхолдерів, тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також урахування точки зору здобувачів вищої освіти стосовно відповідності дисциплін навчальному плану програмним результатам навчання, умов навчання та перебування в університеті.
Ефективний розвиток освітніх програм забезпчується науковою, педагогічною, методичною та персональною активністю гаранта. Старова Тетяна Валеріївна успішно поєднує наукову, педагогічну та методичну роботу. Під її керівництвом успішно виконувалися колективні комплексні теми: 1) «Хіміко-екологічний моніторинг небезпечних відходів на Криворіжжі та шляхи їх утилізації» (01.01.2012-31.12.2016 р., прикладна, комплексна). Результатами стали монографія, наукові публікації, виступи на конференціях. Проводилася робота зі студентами в проблемних групах, результатами якої є курсові, кваліфікаційні роботи. 2) «Навчальні технології у хімічній освіті ВНЗ та школи» 01.01.2017-31.12.2021 р., прикладна) За результатами проведено Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Технології навчання хімії у школі та ЗВО» (30.11.2019), за матеріалами якої був сформований збірник тез доповідей. Також результати досліджень представлені в 40 статтях (Scopus -14; Web of Science – 3; у фахових виданнях – 10; Copernicus - 12), апробовані на 25 конференціях (10 - зарубіжні), видано 5 монографій (4-колективні) та отримано авторське свідоцтво.
Старова Т. В. добре знайома з станом навчання хімії у як у закладах загальної середньої освіти, так і фахової передвищої освіти, реформами та трендами у сфері освіти України, кілька останніх років працюючи за сумісництвом у Криворізькому ліцеї №49 та Криворізькому медичному коледжі. Напрацьовані зв'язки з методичними об'єднанніми вчителів хімії міста також допомагають їй виконувати функції гаранта ОП.
24993
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30