Природничий факультет
Біологія. Хімія. Екологія. Фізична культура.
Гарантом освітньої (освітньо-професійної) програми другого (магістерського) рівня вищої освіти є Столяренко Вікторія Григорівна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та методики її навчання Криворізького державного педагогічного університету.
Столяренко Вікторія Григорівна у 2000 році закінчила з відзнакою природничий факультет Криворізького державного педагогічного університету та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Хімія і біологія» та здобула кваліфікацію вчитель хімії і біології. У 2001 успішно закінчила магістратуру Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю Хімія. З 2001 по 2004 роки навчалась в аспірантурі Українського державного хіміко-технологічного університету на кафедрі неорганічної хімії і в 2006 році захистила дисертацію на тему “Синтез, будова та властивості біядерних кластерних сполук ренію(ІІІ) з фосфатними лігандами” за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.
У 2013 році отримала звання доцента кафедри хімії та методики її навчання. На кафедрі хімії / хімії та методики її навчання Криворізького державного педагогічного університету працює з 2004 року. За час роботи на кафедрі проводила заняття з загальної хімії, неорганічної хімії, хімії комплексних сполук, прикладних аспектів хімії, техніки навчального хімічного експерименту, хімії гетероциклів, хімії високомолекулярних сполук. Коло наукових інтересів охоплює актуальні питання неорганічної хімії та методики її викладання. Результати наукової діяльності представлені в патентах (2), статтях – 25 (фахових – 13, Scopus – 6, Copernicus – 2, інші видання - 4), монографіях (1), на конференціях (20). Здобутки навально-методичної діяльності представлені навчальним посібником з грифом МОН та навчально-методичними рекомендаціями (10).
У якості гаранта керує процесом розробки і розвитку освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня «Хімія. Інформатика», головним завданням якої є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних професіоналів з хімії для освітньої галузі 014.06 Середня освіта (Хімія). Робоча група, що складається з провідних викладачів кафедри у співробітництві зі стейкхолдерами і здобувачами освіти, на чолі з гарантом забезпечують відповідність змісту освітньо-професійної програми сучасному рівню наукових знань хімічного профілю та методики викладання хімії, змісту Національної рамки кваліфікацій, професійного стандарту професії вчителя (викладача) закладів середньої, фахової передвищої та вищої освіти, ринку праці та очікуванням здобувачів освіти, а також працюють над розвитком освітньої програми у відповідності до тенденцій змін в спеціальності.
25959
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30