1800

Надходження електронних видань за період 2014 р.

Надходження електронних видань за період 2013 р.

Надходження електронних видань за період 2012 р.

Надходження електронних видань за період 2011 р.

Надходження електронних видань за період 2002 – 2010 рр.

37

Актуальні проблеми духовності

philosophiya

Актуальні проблеми духовності: збірник наукових праць / ред. кол.: А. К. Бичко, Л. О. Горєліков, В. Ф. Капіца та ін.; за ред. Я. В. Шрамка. – Кривий Ріг: ДВНЗ «КНУ».

Рік заснування: 1995
Проблематика: актуальні проблеми філософських наук і гуманітарного знання
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5135 від 21.05.2001
перереєстрація: КВ №18957-7747 ПР від 04.04.2012 р. ISSN 2076-7382

Затверджено Постановою президії Вищої атестаційної комісії України
№ 1-05/6 від 12.06.2002 р. як фахове видання з філософських наук
Перезатверджено  постановою  президії  ВАК  України
від 14 квітня 2010 р. №1-05/3 (Бюлетень ВАК України. – 2010. – № 5),
(зі змінами від 15.04.2014 № 455).

Галузь науки: філософські науки
Періодичність: 1 раз на рік
Мова видання: українська, російська
Засновник: Криворізький державний педагогічний університет;
                      Хорольська Т. А., кандидат філософських наук, доцент
Головний  редактор: Шрамко  Ярослав  Владиславович, доктор філософських наук, професор
Відповідальний секретар: Панафідіна Оксана Петрівна, кандидат філософських наук, доцент

Редакційна рада:

Бичко А. К., доктор філософських наук
Горєліков Л. О., доктор філософських наук
Капіца В. Ф., доктор філософських наук

Козаченко Н. П., кандидат філософських наук
Козлов А. В., доктор філологічних наук
Куцепал С. В., доктор філософських наук
Лобанова А. С., доктор соціологічних наук
Менжулін В. І., доктор філософських наук
Навроцький В. В., доктор філософських наук
Панафідіна О. П., кандидат філософських наук
Хорольська Т. А., кандидат філософських наук
Шрамко Я. В., доктор філософських наук

 

Випуск 1

Випуск  2

Випуск  3

Випуск  4

Випуск  5

Випуск  6

Випуск  7

Випуск 8

Випуск  9
 

Випуск 10

Випуск 11

Випуск 12

Випуск 13

Випуск 14

Випуск 15 

Випуск 16

Випуск 17

Випуск 18

 

 Літератури світу: поетика, ментальність і духовність

 lit

Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : зб. наук. праць /  гол. ред. А. В. Козлов ; редкол.: О. А. Галич, С. І. Ковпік, Ж.  В. Колоїз. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ».

Рік заснування: 2013

Затверджено як фахове видання з філологічних наук:

наказ Міністерства освіти і науки України від  04.07.2014 р.   793

Проблематика: Актуальні проблеми літературознавства

Періодичність: 1-2 вип. на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:   КВ № 19703-950 ЗР від 15 лютого 2013 р.

Мова видання: українська, російська, білоруська

Засновники: КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Козлов А. В., доктор філологічних наук, професор, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет» (головний редактор 2013-2014 рр.)

Ковпік С. І., доктор філологічних наук, професор, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет» (головний редактор з 2015 р.)

Мельник Н. Г., кандидат філологічних наук, доцент, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет» (заступник головного редактора)

Члени редколегії:

Колоїз Ж. В., доктор філологічних наук, професор, КПІ ДВНЗ «КНУ»

Галич О. А., доктор філологічних наук, професор, ДВНЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Лявшун Л. В. , доктор філологічних наук, професор, Інститут мови і літератури ім. Я. Колоса і Я. Купали НАН Республіки Білорусь

Новиков А. О., доктор філологічних наук, професор, Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка

Рева Л. В.,  доктор  філологічних  наук,  доцент,  Ізмаїльський  державний гуманітарний університет

Тичіна М. О., доктор філологічних наук, професор, Інститут мови і літератури ім. Я. Коласа і Я. Купали. Центр досліджень білоруської культури, мови і літератури НАН Білорусь

Реннер Є. Т., доктор філології у галузі «Іспанська література золотого віку», Університет штату Вашингтон, Сіетл, США

Філатова О. С., доктор філологічних наук, професор, Миколаївський державний педагогічний університет ім. М. Сухомлинського

Шевченко В. Ф., доктор філологічних наук, професор, Запорізький національний університет

Випуск 1

Випуск 2

Випуск 3

Випуск 4

Випуск 5

Випуск 6

Випуск 7

Випуск 8

Випуск 9

 

Педагогіка вищої та середньої школи

пвш

Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць / ред. кол.:  З. П. Бакум (головний редактор), Т. О. Дороніна (заст. гол. ред.), В. А. Гаманюк, Я. В. Шрамко [та ін.]. – Кривий Ріг: ДВНЗ «КНУ».
 
 
Рік заснування: 2000
 
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7500  від 03.07.2003 р.;
                                                                    КВ № 18958-7748 ПР від 03.04.2012
Затверджено Постановою президії Вищої атестаційної комісії України № 1-05/1 від 10.02.2010 (зі змінами від 15.04.2014 № 455) як фахове видання з педагогічних наук
 
Періодичність: 2-4 рази на рік
 
Мова видання: українська, російська
 
Засновник: ДВНЗ «Криворізький національний університет»
 
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
 
Головний редактор  -  Бакум З. П., доктор педагогічних наук,  професор, ДВНЗ "Криворізький національний університет"
 
Заступник головного редактора - Дороніна Т. О., доктор педагогічних наук, професор, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"
 
Члени редколегії:
 
Гаманюк В. А., доктор педагогічних наук, професор, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"
 
Дубенко Н. Г., кандидат педагогічних наук, доцент, Барановичський державний університет (Республіка Білорусь)
 
Дьяконов Г. В., доктор психологічних наук, професор, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
 
Коновал О. А., доктор педагогічних наук, професор, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"
 
Кулішов В. В., доктор педагогічних наук, професор, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"
 
Курляк Ірина, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки (м. Сталева Воля, Польща)
 
Мазур Петр, професор, Державна вища професійна школа (м. Хелм, Польща)
 
Малихін О. В., доктор педагогічних наук, професор, Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Мішеніна Т. М., доктор педагогічних наук, доцент, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"
 
Скидан С. О., доктор педагогічних наук, професор, Криворізький економічний інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет"
 
Тімко Дзітко Оксана, професор, Загребський університет (Хорватія)
 
Топузов О. М., доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогіки НАПН України
 
Шелевицький І. В., доктор технічних наук, професор, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"
 
Шрамко Я. В., доктор філософських наук, професор, ДВНЗ "Криворізький національний університет"
 
 
 

 

Філологічні студії

cover issue 100 uk UA


Філологічні студії: Науковий вісник ДВНЗ «Криворізький національний університет»: зб. наук. праць / ред. кол.: Ж.  В. Колоїз,   П. І. Білоусенко, Г. М. Віняр та ін.; за заг. ред. Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг: ДВНЗ «КНУ».

Рік заснування: 2008
Затверджено як фахове видання для філологічних наук: мовознавство постановою Президії ВАК України від  1.07.2010 р. № 1-05/5
(зі змінами від 15.04.2014 № 455)
Проблематика: Актуальні проблеми сучасної філології
Періодичність: 1-2 вип. на рік
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14479-3450Р від 19.09.2008
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновники: ДВНЗ «Криворізький національний університет»

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Колоїз Ж. В., доктор філологічних наук, професор, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет» (відповідальний редактор)
Білоусенко П. І., доктор філологічних наук, професор, Запорізький національний університет
Брацкі А. З., доктор гуманітарних наук, ад’юнкт, Гданський університет (Польща)
Віняр Г. М., кандидат філологічних наук, доцент, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет» (технічний секретар)
Калашник В. С., доктор філологічних наук, професор, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Коваль В. І., доктор філологічних наук, професор, Гомельський державний університет імені Ф. Скорини (Білорусь)
Ковпік С. І., доктор філологічних наук, професор, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Козлов А. В., доктор філологічних наук, професор, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Малюга Н. М., кандидат філологічних наук, доцент, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет» (відповідальний секретар)
Олексенко В. П., доктор філологічних наук, професор, Херсонський державний університет
Полковський В. П., доктор філософії, професор, Альбертський університет (Канада)
Поповський А. М., доктор філологічних наук, професор, Дніпропетровський державний університет імені Олеся Гончара
Токарев Г. В., доктор філологічних наук, професор, Тульський державний університет ім. Л. М. Толстого (Росія)
Шарманова Н. М., кандидат філологічних наук, доцент, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет» (технічний секретар)

 

 

Гендерна парадигма освітнього простору

гендерна парадигма

«Гендерна парадигма освітнього простору» – наукове видання Криворізького державного педагогічного університету.     

  • Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПІ ДВНЗ «КНУ». - 2015. - №1. – 150 с.

  • Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПІ ДВНЗ «КНУ». – 2015. - №2. – 150 с.

  • Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : КДПУ. - 2016. - №3-4. - 200 с.
36