Анонси і оголошення
3838
1800

Надходження електронних видань за період 2014 р.

Надходження електронних видань за період 2013 р.

Надходження електронних видань за період 2012 р.

Надходження електронних видань за період 2011 р.

Надходження електронних видань за період 2002 – 2010 рр.

37

Актуальні проблеми духовності

philosophiya

Актуальні проблеми духовності: збірник наукових праць / гол. ред. Я. В. Шрамко. – Кривий Ріг : КДПУ.

У науковому збірнику публікуються статті, присвячені дослідженню духовної сфери буття, а також з інших актуальних питань філософії і гуманітарних наук. Збірник не має вузької тематичної спрямованості, а намагається репрезентувати весь широкий спектр розвитку сучасної філософської думки в Україні та за її межами.

Головний редактор

  • Yaroslav Shramko, Криворізький державний педагогічний університет, Україна

ISSN: 2076-7382

 

Випуск 1

Випуск  2

Випуск  3

Випуск  4

Випуск  5

Випуск  6

Випуск  7

Випуск 8

Випуск  9
 

Випуск 10

Випуск 11

Випуск 12

Випуск 13

Випуск 14

Випуск 15 

Випуск 16

Випуск 17

Випуск 18

Випуск 19

 

 Літератури світу: поетика, ментальність і духовність

 lit

Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : зб. наук. праць / гол. ред. С. І. Ковпік. – Кривий Ріг : КДПУ.

Збірник присвячено вирішенню базових проблем літературознавства на матеріалах творів літератур світу – питанням практично-еволюційної поетики й теоретичної по етології; осягненню найрізноманітніших проявів індивідуально-особистісної, групової, соціальної, етнічної та національної специфіки художнього мислення (образної ментальності), а також розвиток наявних і формуванню нових концептуальних бачень однієї з найскладніших проблем – духовності літератур світу.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 22385-12285ПР видане 24 жовтня 2016 р.

Затверджено як фахове видання з філологічних наук: наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 р. № 374.

Редакційна колегія:

Головний редактор – С. І. Ковпік, доктор філологічних наук, професор Державного вищого навчального закладу "Криворізький державний педагогічний університет"

Заступник головного редактора – Н. Г. Мельник,  кандидат філологічних наук, доцент, Державного вищого навчального закладу "Криворізький державний педагогічний університет"

Адреса редакції: Державний вищий навчальний заклад "Криворізький державний педагогічний університет", пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг, 50086

т/ф 067-954-00-84

e-mail: kovpiks@ukr.net

ISSN: 2308-6157

Том 1

Том 2

Том 3

Том 4

Том 5

Том 6

Том 7

Том 8

Том 9

Том 10

Том 11

Том 12

 

Педагогіка вищої та середньої школи

пвш

Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / гол. ред. Т. О. Дороніна. – Кривий Ріг : КДПУ.
 
Збірник наукових праць містить матеріали, присвячені висвітленню теоретико-практичних проблем педагогіки вищої та загальноосвітньої школи, становлення і розвитку освітньої парадигми, інтеграції психолого-педагогічних чинників в організацію навчально-виховного процесу.
 
Рік заснування: 2000.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ № 22419-12319 ПР від 22.11.2016 р.
 
Затверджено як фахове видання з педагогічних наук: постанова Президії Вищої атестаційної комісії України від 10.02.2010 р. № 1 - 05/1 (зі змінами від 15.04.2014 р. № 455)
 
Мова видання: українська, російська

Засновник: Криворізький державний педагогічний університет

Головний редактор - Дороніна Т.О., доктор педагогічних наук,  професор, Криворізький державний педагогічний університет

Адреса редакції:

Криворізький державний педагогічний університет,

проспект Гагаріна, 54, Кривий Ріг, Україна, 50086

ISSN: 2304-4470

 
Том 1-24
Том 25
Том 26
Том 27
Том 28
Том 29
Том 30
Том 31
Том 32
Том 34
Том 35
Том 36
Том 37
Том 38
Том 39 
Том 40
Том 41
Том 42
Том 43
Том 44
Том 45
Том 46
Том 47
Том 50
 
 

 

Філологічні студії

cover issue 100 uk UA


Філологічні студії: Науковий вісник ДВНЗ «Криворізький національний університет»: зб. наук. праць / ред. кол.: Ж.  В. Колоїз, П. І. Білоусенко, А. З. Брацкі та ін.; відп. ред. Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг.

Матеріали Наукового вісника адресовані широкому колу науковців, а також усім тим, хто цікавиться питаннями функціонування й культури мови.

Рік заснування: 2008
Затверджено як фахове видання для філологічних наук: мовознавство постановою Президії ВАК України від  1.07.2010 р. № 1-05/5
(зі змінами від 15.04.2014 № 455)
Проблематика: Актуальні проблеми сучасної філології
Періодичність: 1-2 вип. на рік
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22387-1228ПР від 31.10.2016 р.
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновники: Криворізький державний педагогічний університет

 

 

Гендерна парадигма освітнього простору

гендерна парадигма

Гендерна парадигма освітнього простору / за заг. ред. Т. О. Дороніної. – Кривий Ріг : ВЦ КДПУ.

«Гендерна парадигма освітнього простору» – наукове видання Криворізького державного педагогічного університету підготовлено для внесення до переліку наукових фахових видань із педагогічних наук, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук та доктора філософії (кандидата наук). Затверджено на засіданні Вченої ради Криворізького державного педагогічного університету 10.11.2016 р., протокол № 4.

"Гендерна парадигма освітнього простору" - наукове видання що містить значний доробок вчених-гендеристів та гендеристок, які представляють Всеукраїнську мережу осередків гендерної освіти ВНЗ.

Журнал «Гендерна парадигма освітнього простору» започатковано кафедрою педагогіки Криворізького державного педагогічного університету у січні 2015 року. У збірнику наукових праць «Гендерна парадигма освітнього простору» публікуються оригінальні (раніше ніде не опубліковані) статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем теорії та історії педагогіки (гендерний аспект), методологічних основ гендерної освіти та практики гендерного виховання учнів і студентів у закладах освіти та позашкільних установах.

Засновник і видавець :

Криворізький державний педагогічний університет

Голова редакційної колегії Дороніна Т.О., докторка педагогічних наук, професорка (КДПУ)

Заступник головного редактора Гаманюк В. А., докторка педагогічних наук, професорка (КДПУ)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Міністерства юстиції України серія КВ № 22418 – 12388ПР від 22.11.2016 р.

№ 1 (2015)

№ 2 (2015)

№ 3-4 (2016)

№ 5 (2017)

№ 6 (2017)

Педагогічне Криворіжжя

Педагогічне Криворіжжя

Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах / за заг. ред. Т. О. Дороніної. – Кривий Ріг : КДПУ.

У збірнику науково-методичних праць висвітлюються теоретичні та прикладні аспекти модернізації сучасної освіти; актуальні питання розвитку освіти та виховання в Україні.

Засновник і видавець: Криворізький державний педагогічний університет.
Видається з квітня 2015 року. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Міністерства юстиції України серія ДП № 2087 – 825Р від 12.03.2015 р.

Головний редактор: Дороніна Т. О. доктор педагогічних наук, професор.

Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах / за заг. ред. Т. О. Дороніної. – Кривий Ріг : ВЦ КДПІ ДВНЗ «КНУ». – 2013. – Пілотний випуск. – 97 с.

Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах / за заг. ред. Т. О. Дороніної. – Кривий Ріг : ВЦ КДПІ ДВНЗ «КНУ». – 2015. – Том 1. – 100 с.

Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах / за заг. ред. Т. О. Дороніної. – Кривий Ріг : ВЦ КДПІ ДВНЗ «КНУ». – 2016. – Том 2. – 110 с.

Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах / за заг. ред. Т. О. Дороніної. – Кривий Ріг : ВЦ КДПІ ДВНЗ «КНУ». – 2017. – Том 3.

 

Екологічний вісник Криворіжжя

ekol.visnyk

Екологічний вісник Криворіжжя : збірник наукових та науково-методичних праць / головний редактор В. М. Савосько. – Кривий Ріг : КДПУ.

ISBN 978-617-7250-83-7

Збірник містить результати екологічних досліджень (теоретичних, практичних, методичних), а також статті з екологічної освіти та методики викладання природничих дисциплін. Заснований у 2002 р. Оновлений у 2015 р.
Для викладачів, науковців, вчителів, фахівців позашкільних закладів освіти, аспірантів, магістрантів, студенів, учнів.

Екологічний вісник Криворіжжя : зб. наук. та наук.-метод. праць / гол. ред. В. М. Савосько. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – Том 1. – 140 с.

Екологічний вісник Криворіжжя : збірник наукових та науково-методичних праць / головний редактор В. М. Савосько. – Кривий Ріг: ДВНЗ «КДПУ», 2016. – Том 2. – 132 с.

 

Актуальні проблеми психології в закладах освіти

 проблеми психології

Актуальні проблеми психології в закладах освіти : збірник наукових праць / за наук. ред. Ю. М. Карандишева, Т. В. Сенько [та ін.] ; заг. ред. Н. М. Токаревої. – Київ : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. – 299 с.

Збірник містить результати наукових теоретичних і емпіричних досліджень актуальних проблем організації навчально-виховного процесу та психолого-педагогічного супроводу суб’єктів освітнього простору. Тематика публікацій свідчить про різноманітність інтересів психологічної спільноти. Опубліковані матеріали адресовані як фахівцям, так і тим, хто цікавиться сучасним станом психологічної науки.

Том 3 (2013)

Том 4 (2014)

Том 5 (2015)

Том 6 (2016)

Том 7 (2017)

Том 8 (2018)

36