Анонси і оголошення
Шановні викладачі, аспіранти, співробітники, студенти! Безкоштовний доступ до
Доступ до електронних версій передплаченої періодики - тільки в комп'ютерній мережі
Шановні викладачі, аспіранти, співробітники, студенти! Безкоштовний доступ до
Шановні викладачі, аспіранти, співробітники! З 2 по 31 січня 2020 року в бібліотеці КДПУ

Рейтинг науковців КДПУ за версією Google Scholar

Бібліометрика української науки (Google Scholar + Scopus)

Наказ МОН України від 12.01.2017 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах 

Сучасні бібліографічні стилі в системі наукової комунікації

Створення та підтримка бібліометричного профілю науково-педагогічного співробітника. Частина 1. Репрезентація у Бібліометриці української науки

Створення та підтримка бібліометричного профілю науково-педагогічного співробітника. Частина 2. Коригування профілю науковця у Scopus

Інструкція з користування електронним архівом університету

Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015)

Приклади оформлення списку літератури згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація.Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»

Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень української мови (ДСТУ 3582:2013)

Етичний кодекс науковця

Пошук журналів у Web of Science

Українські журнали у Scopus і Web of Science

Перелік наукових фахових видань України. Категорія «А» та «Б»

Наука України в дзеркалі наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Імпорт статей в ORCID з Гугл Академії

.be

Заповнення персональної сторінки викладача

.be

Вебінари від Clarivate Analytics

Журнали, що не індексуються у Scopus

Журнали, індексація яких в Scopus припинена (станом на липень 2019 р.)

Список друкованих періодичних видань, стосовно яких вносяться зміни до Переліку наукових фахових видань України

Відповіді на найпоширеніші запитання про фахові видання

Перелік наукових фахових видань

Перелік електронних фахових видань

Перелік наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Перелік електронних наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук 

Вимоги до оформлення дисертації

Повідомлення про захист дисертацій ("Освіта України": спецвипуски)

Перелік дисертацій, захищених в КДПУ

Визначення індексів УДК

Вимоги до навчально-методичних видань відповідно до нормативних законів Міністерства освіти та науки
Див. також Наказ МОН № 588 від 27. 06. 2008 р. «Щодо видання навчальної літератури для вищої школи»

 

Див. також Вимоги до оформлення бібліографічного списку літератури

 

Корисні посилання

  • Пошукові системи наукової інформації:
        -  портал ISSN;
972