ГАЗЕТИ
 Вісті Придніпров`я  
Зоря
Літературна Україна

Освіта України (спецвипуски)

педроздуми Педагогічні роздуми
Профспілкові вісті
Україна молода
Урядовий кур’єр
Червоний гірник
 Украинская туристическая газета  

ЖУРНАЛИ

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Accents and Paradoxes of Modern Philology
akt pytannya gum nauk Актуальні питання гуманітарних наук
akt pytannya inoz filologii Актуальні питання іноземної філології
actprobslov

Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство

Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: Філологія. Педагогіка
visnyk zhitomir derzh untu Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : Філологічні науки
Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов»
vsesvit Всесвіт
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії
humanitarian visions Гуманітарні візії
dzvin Дзвін
Записки з романо-германської філології
zapysky z ukr movoznavstva Записки з українського мовознавства
istoryko kulturni studii Історико-культурні студії
istoriya i kulytura pridniprovr Історія і культура Придніпров'я: невідомі та маловідомі сторінки
Kyivska starovyna Київська старовина
  Київські полоністичні студії
cognition
Когніція, комунікація, дискурс
kultura slova

Культура слова

kultura ukrainy 1 Культура України. Серія : Культурологія
kultura ukrainy 1 Культура України. Cерія : Мистецтвознавство
lexykografichnyj bulleten

Лексикографічний бюлетень

lingvistika Лінгвістика. Лінгвокультурологія
lingvistyka xxi st

Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи

  Лінгвістичний вісник
lingvostylistychni studii Лінгвостилістичні студії
lit obriji

Літературознавчі обрії.
Праці молодих учених

Ars Linguodidacticae / Мистецтво лінгводидактики
mystectvoznavchyj avtograf Мистецтвознавчий автограф
Мова
Mova i kultura 14 2 enl Мова і культура
movoz Мовознавство
naukovij visnik khersonskogo derzhavnogo universit

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Перекладознавство та міжкультурна комунікація

  Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : Історія
Наукові праці. Філологія. Літературознавство
Ніжинська старовина
Нова філологія
Новітня філологія
  Освітній дискурс : Гуманітарні науки
pitannja

Питання літературознавства

  Проблеми всесвітньої історії
ridne slovo Рідне слово в етнокультурному вимірі
rus filologia Русская филология
slovo i chas

Слово і час

  Софія Київська: Візантія. Русь. Україна
Соціум. Документ. Комунікація
spadschyna

Спадщина. Літературне джерелознавство. Текстологія

styl i pereklad Стиль і переклад
teor i dydakt filol filol

Теоретична і дидактична філологія. Серія :  Філологія (літературознавство, мовознавство) 

teor i prykl probl such filol Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології
term visn

Термінологічний вісник

ukrajinska mova Українська мова
Філологічний вісник
filol dyskurs Філологічний дискурс
Філологічні трактати

 

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

Арт-простір

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія

Бібліотечна планета

Бібліотечний вісник

Вісник Книжкової палати

Культура і сучасність

Культурологічний вісник

Музична україністика: сучасний вимір

Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі

Народна творчість та етнологія

Народознавчі зошити

Ренесансні студії

Студії мистецтвознавчі

Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва

Українська культура

Українська культура: минуле, сучасне, шляхи  розвитку : Культурологія
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи  розвитку : Мистецтвознавство

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку

Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії

Український реферативний журнал "Джерело"
Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво

Фольклористичні зошити

 

ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ

Advanced Education
Актуальні питання мистецької освіти та виховання
Актуальні питання мистецької педагогіки
Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти
Вересень
Вища освіта України
Вища школа
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : Педагогічні науки
Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія

Вісник післядипломної освіти.
Серія : Педагогічні науки

Географія та економіка в сучасній школі
Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний  педагогічний університет імені Г. С. Сковороди" :  Педагогіка

Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : Психологія

Директор школи, ліцею, гімназії

Європейські педагогічні студії

Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки

Імідж сучасного педагога
Інноватика у вихованні
Інформаційні технології і засоби навчання
Історія в сучасній школі
Історико-педагогічний альманах
Креативна педагогіка
Корекційна педагогіка
Логопед
Логопедія
Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького ДПУ імені Івана Франка. Серія “Педагогіка”
Математика в сучасній школі
Медицинская психология
Мистецтво та освіта
  Modern Higher Education Review
Навчання і виховання обдарованої дитини : теорія та практика
Народна освіта
Наука і освіта
  Наукові записки кафедри педагогіки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка
Наукові праці МАУП : Педагогічні науки
Неперервна професійна освіта: теорія і практика
Нова педагогічна думка
Новітня освіта
osvita tehnikumy Освіта. Технікуми, коледжі
Освіта і управління
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови
Освіта та розвиток обдарованої особистості
Освітологічний дискурс
Особлива дитина: навчання і виховання
 пед.безпеки Педагогіка безпеки
Педагогіка і психологія професійної освіти
Проблеми інженерно-педагогічної освіти
  Проблеми сучасної освіти

Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports
педпошук Педагогічний пошук
Педагогічний часопис Волині

Порівняльно-педагогічні студії

 

Професійна освіта: методологія, теорія та технології
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти
Психологічне консультування і психотерапія
Психологічний часопис

Психологія: реальність і перспективи

Психологія і особистість
Психологія і суспільство
Рідна школа
Русская словесность в школах Украины
ScienceRise : Педагогічна освіта
Соціальна педагогіка: теорія та практика
Social Work and Education
Теоретична і дидактична філологія. Серія :  Педагогіка
Теорія і практика сучасної психології
Трудова підготовка в сучасній школі
Українська мова й література в сучасній школі
Ukrainian professional education / Українська професійна освіта
Український педагогічний журнал
  Український психологічний журнал
Фізика та астрономія в сучасній школі
Physical Education of Students
Фізичне виховання в сучасній школі
Future Human Image
Юридична психологія та педагогіка

 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Актуальні проблеми фізичної культури і спорту
Art of Medicine
Бджільництво України

Біологічні студії

Біологія та валеологія
  Біологія та екологія
Біофізичний вісник

Буковинський математичний журнал

Валеология

Вестник зоологии

Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Хімія"
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

Вісник наукових досліджень

Вісник Одеського національного університету. Біологія
Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки
Вісник Одеського національного університету. Хімія

Вісник проблем біології і медицини

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія»
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє»
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Геологія. Географія. Екологія"
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Екологія"
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Медицина"

Геологічний журнал

Грунтознавство

Гуманитарный экологический журнал

Diagnostics and Treatment of Oral and Maxillofacial Pathology

Досягнення біології та медицини

Екологічна безпека та природокористування

 Єдиноборства Єдиноборства
Журнал органічної та фармацевтичної хімії
Здоровье ребенка
Здоровье, спорт, реабилитация
  Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія
Людина та довкілля. Проблеми неоекології
Медицинская генетика
Медичні перспективи
Международный медицинский журнал
Миронівський вісник
Мікробіологія і біотехнологія
Наука в олимпийском спорте
Наука і практика

Науковий вісник Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та  біотехнологій імені С. З. Ґжицького.

Серія :  Ветеринарні науки

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Харчові технології
Нейрофизиология
Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина
новітні технології Новітні технології
Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності
Праці Теріологічної Школи
Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій
Психіатрія, неврологія та медична психологія
Psychosomatic Medicine and General Practice
Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини
Слобожанський науково-спортивний вісник
Спортивна медицина і фізична реабілітація
Спортивна наука України
sport visnyk prydniprovya


Спортивний вісник Придніпров’я

Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини
Теорія і методика фізичного виховання і спорту


Техногенно-екологічна безпека

Україна. Здоров’я нації

Український ботанічний журнал

Український географічний журнал

Український журнал болю

Український журнал медицини,
біології та спорту

  Ukrainian Journal of Physics

Український математичний журнал

Український фізичний журнал

Физиология растений и генетика

Физическое воспитание студентов
Фізична активність, здоров’я і спорт
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві
Фізичне виховання студентів
Часопис соціально-економічної географії
Early Human Development
European Journal of Paediatric Neurology
International Journal of Pediatrics and Adolescent Medicine
Journal of Pediatric Health Care
Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry
Pediatric Neurology
ScienceRise : Biological science
Seminars in Pediatric Neurology

 

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

Актуальні питання масової комунікації

Джерело 1

Джерело 2

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції
Актуальні проблеми економіки
  Актуальні проблеми економіки та управління

Актуальні проблеми інноваційної економіки

  Актуальні проблеми правознавства
Антропологічні виміри філософських досліджень
Археологія
Visnyk of the National Bank of Ukraine
Вісник Верховного Суду України
Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Соціальні комунікації
Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія : Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : Філософські науки
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Економічні  науки
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки
Вісник Київського національного торгівельно-економічного університету
Вісник Конституційного Суду України
Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя Журналiстика
Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Політологія. Соціологія. Право
Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка
  Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія : Соціологія
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Філософія

Вісник Національної академії наук України

Вісник Національної Академії правових наук України
Вісник Одеського національного університету. Правознавство
Вісник післядипломної освіти. Серія : Соціальні  та поведінкові науки
Вісник післядипломної освіти. Серія : Управління  та адміністрування
Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки


Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна»

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія»
Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки»

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Питання політології"

Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації
  Габітус
Географія та туризм

GISAP : Sociological, political and military sciences

Глобальне управління та економіка
Глобальні та національні проблеми економіки
gum visnik filosofija Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : Філософія
  Державно-управлінські студії

Доповiдi Нацiональної академiї наук України

Древности. Харьковский историко-археологический ежегодник
Дриновський збірник
Екологічне право України
Економіка України

Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії

Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Економічний дискурс
Економічний журнал Одеського політехнічного університету
Економічні горизонти
Європейські історичні студії
  Environmental problems
Intermarum: історія, політика, культура

International scientific journal

Історико-політичні студії
Історичний архів. Наукові студії
Історичні студії суспільного прогресу

Historical and cultural studies

Журналіст України
Київські історичні студії

Конституційно-правові академічні студії

Маркетинг і цифрові технології
Медіафорум: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент
Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку
Міжнародна економічна політика
  Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Економічні науки
  Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Юридичні науки
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
  Місто: історія, культура, суспільство
  Modern economics

Мультиверсум : філософський альманах

Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті

Народна творчість та етнологія

Наука. Релігія. Суспільство
Наука й економіка

Наука та інновації

Наука та наукознавство

Наука України у світовому інформаційному просторі

Наукове пізнання: методологія та технологія

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Економічні науки
  Науковий вісник УМО. Серія : Економіка та управління
науковий огляд Науковий огляд
Наукові записки Інституту журналістики
  Наукові записки Кіровоградського державного університету імені Володимира Винниченка. Серія : Право
Наукові праці. Економіка
Наукові праці. Філософія
  Наукові праці МАУП. Серія : Юридичні науки
Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Історія
Національна та історична пам'ять
Наше право
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці
Нова парадигма
Ноосфера і цивілізація
Обрії друкарства
Охорона праці
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
Підприємництво та інновації
Політичне життя

Правові новели

  Православний вісник Київського Патріархату

Практична філософія

  Приватне та публічне право

Причорноморські економічні студії

Проблеми економіки

Проблеми економіки та політичної економії
Проблеми і перспективи економіки та управління

Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія

  Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток
Публічне урядування

Регіональна економіка

Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

ScienceRise : Juridical Science
Scriptorium Nostrum
Славістична збірка
Соціальна економіка
Соціальне право
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
SOCIOПРОСТІР
Соціум
Стиль і текст
Сторінки історії
Стратегічні пріоритети. Серія : Економіка
Стратегічні пріоритети. Серія : Політика
Стратегічні пріоритети. Серія : Філософія
Судова та слідча практика в Україні
  Суспільно-політичні процеси
Сучасні проблеми економіки і підприємництво
Схід
Східноєвропейський історичний вісник
Теле- та радіожурналістика
Теорія і практика правознавства
Ucraina magna
Українське журналістикознавство
Українське релігієзнавство
Українське суспільство: моніторинг соціальних змін

Український журнал
прикладної економіки

Український історичний журнал
Український соціологічний журнал
Український соціум
Український туризм
Український часопис конституційного права
Філософія і політологія в контексті сучасної культури
Філософія та гуманізм
Філософська думка
  Фінансові дослідження
  Цивілістична процесуальна думка
Часопис соціально-економічної географії
Чорноморський літопис
Юридична наука
Юридична Україна
Юридичний бюлетень

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Автомир

Advances in cyber-physical systems
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки
Вісник Львівського торговельно-економічного університету : Технічні науки
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях
Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка»

GISAP : Technical sciences, construction and architecture

Журнал фізики та інженерії поверхні
Information Technology and Security
  Комп'ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація

Mathematical modeling and computing

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
  Наука, технології, інновації
Наука та інновації
Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
Нові технології
Озброєння та військова техніка
Праці міжнародного геометричного центру

Прикладні проблеми механіки і математики

Радіоелектроніка, інформатика, управління
Системні дослідження та інформаційні технології
Сучасні інформаційні системи
Східно-Європейський журнал передових технологій
Технічні науки та технології
Фізико-математична освіта

Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології

1800