Анонси і оголошення
ГАЗЕТИ
 Вісті Придніпров`я  
Зоря

Освіта України (спецвипуски)

педроздуми Педагогічні роздуми
Україна молода
Урядовий кур’єр
Червоний гірник
 Украинская туристическая газета  

ЖУРНАЛИ

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

akt pytannya gum nauk Актуальні питання гуманітарних наук
akt pytannya inoz filologii Актуальні питання іноземної філології
actprobslov

Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство

Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: Філологія. Педагогіка
visnyk zhitomir derzh untu Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : Філологічні науки
Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов»
vsesvit Всесвіт
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії
humanitarian visions Гуманітарні візії
dzvin Дзвін
Дивослово
Записки з романо-германської філології
zapysky z ukr movoznavstva Записки з українського мовознавства
istoryko kulturni studii Історико-культурні студії
istoriya i kulytura pridniprovr Історія і культура Придніпров'я: невідомі та маловідомі сторінки
Kyivska starovyna Київська старовина
  Київські полоністичні студії
cognition
Когніція, комунікація, дискурс
kultura slova

Культура слова

kultura ukrainy 1 Культура України. Серія : Культурологія
kultura ukrainy 1 Культура України. Cерія : Мистецтвознавство
lexykografichnyj bulleten

Лексикографічний бюлетень

lingvistika Лінгвістика. Лінгвокультурологія
lingvistyka xxi st

Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи

  Лінгвістичний вісник
lingvostylistychni studii Лінгвостилістичні студії
lit obriji

Літературознавчі обрії.
Праці молодих учених

Мистецтво лінгводидактики / Ars Linguodidacticae
mystectvoznavchyj avtograf Мистецтвознавчий автограф
Мова
Мова і міжкультурна комунікація
movoz Мовознавство
naukovij visnik khersonskogo derzhavnogo universit

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Перекладознавство та міжкультурна комунікація

  Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : Історія
Наукові праці. Філологія. Літературознавство
Ніжинська старовина
Нова філологія
Новітня філологія
  Освітній дискурс : Гуманітарні науки
pitannja

Питання літературознавства

  Проблеми всесвітньої історії
ridne slovo Рідне слово в етнокультурному вимірі
rus filologia Русская филология
slovo i chas

Слово і час

  Софія Київська: Візантія. Русь. Україна
Соціум. Документ. Комунікація
spadschyna

Спадщина. Літературне джерелознавство. Текстологія

styl i pereklad Стиль і переклад
studia methodologica Studia Methodologica
teor i dydakt filol filol

Теоретична і дидактична філологія. Серія :  Філологія (літературознавство, мовознавство) 

teor i prykl probl such filol Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології
term visn

Термінологічний вісник

ukrajinska mova Українська мова
Філологічний вісник
filol dyskurs Філологічний дискурс
Філологічні трактати
Accents and Paradoxes of Modern Philology

 

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

Арт-простір

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія

Бібліотечна планета

Бібліотечний вісник

Вісник Книжкової палати

Культура і сучасність

Культурологічний вісник

Музична україністика: сучасний вимір

Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі

Народна творчість та етнологія

Народознавчі зошити

  Образотворче мистецтво

Ренесансні студії

Студії мистецтвознавчі

Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва

Українська культура

Українська культура: минуле, сучасне, шляхи  розвитку : Культурологія
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи  розвитку : Мистецтвознавство

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку

Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії

Український реферативний журнал "Джерело"
Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво

Фольклористичні зошити

  Art and Design

 

ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ

Актуальні питання мистецької освіти та виховання
Актуальні питання мистецької педагогіки
Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти
Вересень
Вища освіта України
OpenEdu11 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : Педагогічні науки
Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія

Вісник післядипломної освіти.
Серія : Педагогічні науки

Географія та економіка в сучасній школі
Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний  педагогічний університет імені Г. С. Сковороди" :  Педагогіка

Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : Психологія

Директор школи, ліцею, гімназії

Європейські педагогічні студії

Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки

Імідж сучасного педагога
Інноватика у вихованні
Інформаційні технології і засоби навчання
Історія в сучасній школі
Історико-педагогічний альманах
Креативна педагогіка
Корекційна педагогіка
Логопед
Логопедія
Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького ДПУ імені Івана Франка. Серія “Педагогіка”
 math in school Математика в рідній школі
Математика в сучасній школі
Медицинская психология
Мистецтво та освіта
Навчання і виховання обдарованої дитини : теорія та практика
Народна освіта
Наука і освіта
karazin university Наукові записки кафедри педагогіки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка
Наукові праці МАУП : Педагогічні науки
Неперервна професійна освіта: теорія і практика
Нова педагогічна думка
Новітня освіта
osvita tehnikumy Освіта. Технікуми, коледжі
Освіта і управління
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови
Освіта та розвиток обдарованої особистості
Освітологічний дискурс
Особлива дитина: навчання і виховання
 пед.безпеки Педагогіка безпеки
Педагогіка і психологія професійної освіти
Проблеми інженерно-педагогічної освіти
problemy suchasnoyi osvity Проблеми сучасної освіти
педпошук Педагогічний пошук
Педагогічний часопис Волині

Порівняльно-педагогічні студії

 

Професійна освіта: методологія, теорія та технології
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти
Психологічне консультування і психотерапія
Психологічний часопис

Психологія: реальність і перспективи

Психологія і особистість
Психологія і суспільство
Рідна школа
Русская словесность в школах Украины
ScienceRise : Педагогічна освіта
Соціальна педагогіка: теорія та практика
Теоретична і дидактична філологія. Серія :  Педагогіка
Теорія і практика сучасної психології
Трудова підготовка в сучасній школі
Українська мова й література в сучасній школі
Ukrainian Professional Education / Українська професійна освіта
Український педагогічний журнал
  Український психологічний журнал
Фізика та астрономія в сучасній школі
Фізичне виховання в сучасній школі
Юридична психологія та педагогіка
Future Human Image
Modern Higher Education Review
Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports
Physical Education of Students
Social Work and Education

 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Актуальні проблеми фізичної культури і спорту
Бджільництво України
Біологічні системи

Біологічні студії

Біологія та валеологія
  Біологія та екологія
Біофізичний вісник

Буковинський математичний журнал

Валеология

Вестник зоологии

вісник астрошколи Вісник Астрономічної Школи
Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Хімія"
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

Вісник наукових досліджень

Вісник Одеського національного університету. Біологія
Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки
Вісник Одеського національного університету. Хімія

Вісник проблем біології і медицини

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія»
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє»
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Геологія. Географія. Екологія"
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Екологія"
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Медицина"

Геологічний журнал

Грунтознавство

Гуманитарный экологический журнал

Досягнення біології та медицини

Екологічна безпека та природокористування

 Єдиноборства Єдиноборства
Журнал органічної та фармацевтичної хімії
Здоровье ребенка
Здоровье, спорт, реабилитация
  Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія
Людина та довкілля. Проблеми неоекології
Медицинская генетика
Медичні перспективи
Международный медицинский журнал
Миронівський вісник
Мікробіологія і біотехнологія
Наука в олимпийском спорте
Наука і практика

Науковий вісник Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та  біотехнологій імені С. З. Ґжицького.

Серія :  Ветеринарні науки

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Харчові технології
Нейрофизиология
Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина
новітні технології Новітні технології
Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності
Праці Теріологічної Школи
Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій
Психіатрія, неврологія та медична психологія
Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини
Слобожанський науково-спортивний вісник
Спортивна медицина і фізична реабілітація
Спортивна наука України
sport visnyk prydniprovya


Спортивний вісник Придніпров’я

Спортивні ігри
Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини
Теорія і методика фізичного виховання і спорту


Техногенно-екологічна безпека

Україна. Здоров’я нації

Український ботанічний журнал

Український географічний журнал

Український журнал болю

Український журнал медицини,
біології та спорту

Український математичний журнал

Український фізичний журнал

Физиология растений и генетика

Физическое воспитание студентов
Фізична активність, здоров’я і спорт
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві
Фізичне виховання студентів
Часопис соціально-економічної географії
Art of Medicine
Diagnostics and Treatment of Oral and Maxillofacial Pathology
Early Human Development
European Journal of Paediatric Neurology
Innovative Biosystems & Bioengineering
International Journal of Pediatrics and Adolescent Medicine
Journal of Pediatric Health Care
Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry
Pediatric Neurology
Psychosomatic Medicine and General Practice
ScienceRise : Biological Science
Seminars in Pediatric Neurology
Ukrainian Journal of Physics

 

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

Актуальні питання масової комунікації

Джерело 1

Джерело 2

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції
Актуальні проблеми економіки
  Актуальні проблеми економіки та управління

Актуальні проблеми інноваційної економіки

  Актуальні проблеми правознавства
Антропологічні виміри філософських досліджень
Археологія
Вісник Верховного Суду України
Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Соціальні комунікації
Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія : Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : Філософські науки
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Економічні  науки
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки
Вісник Київського національного торгівельно-економічного університету
вісник філософія політологія Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Філософія. Політологія
Вісник Конституційного Суду України
Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя Журналiстика
Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Політологія. Соціологія. Право
Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка
  Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія : Соціологія
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Філософія

Вісник Національної академії наук України

Вісник Національної Академії правових наук України
Вісник Одеського національного університету. Правознавство
Вісник післядипломної освіти. Серія : Соціальні  та поведінкові науки
Вісник післядипломної освіти. Серія : Управління  та адміністрування
Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки


Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна»

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія»
Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки»

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Питання політології"

Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації
  Габітус
Географія та туризм

GISAP : Sociological, Political and Military Sciences

Глобальне управління та економіка
Глобальні та національні проблеми економіки
gum visnik filosofija Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : Філософія
  Державно-управлінські студії

Доповiдi Нацiональної академiї наук України

Древности. Харьковский историко-археологический ежегодник
Дриновський збірник
Екологічне право України
  Економіка. Екологія. Соціум
 та держава Економіка та держава
Економіка України

Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії

Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Економічний дискурс
Економічний журнал Одеського політехнічного університету
Економічні горизонти
Європейські історичні студії
Журналіст України
Intermarum: історія, політика, культура
Історико-політичні студії
Історичний архів. Наукові студії
Історичні студії суспільного прогресу

Історико-культурні студії

Київські історичні студії

Конституційно-правові академічні студії

Маркетинг і цифрові технології
Медіафорум: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент
Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку
Міжнародна економічна політика
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука"
  Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Економічні науки
  Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Юридичні науки
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
  Місто: історія, культура, суспільство

Мультиверсум : філософський альманах

Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті

Народна творчість та етнологія

Наука. Релігія. Суспільство
Наука й економіка

Наука та інновації

Наука та наукознавство

Наука України у світовому інформаційному просторі

Наукове пізнання: методологія та технологія

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Економічні науки
  Науковий вісник УМО. Серія : Економіка та управління
науковий огляд Науковий огляд
Наукові записки Інституту журналістики
  Наукові записки Кіровоградського державного університету імені Володимира Винниченка. Серія : Право
Наукові праці. Економіка
Наукові праці. Філософія
  Наукові праці МАУП. Серія : Юридичні науки
Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Історія
Національна та історична пам'ять
Наше право
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці
Нова парадигма
Ноосфера і цивілізація
Обрії друкарства
Охорона праці
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
Підприємництво та інновації
Політичне життя
Правова просвіта

Правові новели

  Православний вісник Київського Патріархату

Практична філософія

  Приватне та публічне право

Причорноморські економічні студії

Проблеми економіки

Проблеми економіки та політичної економії
Проблеми і перспективи економіки та управління

Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія

  Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток
Публічне урядування

Регіональна економіка

Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

ScienceRise : Juridical Science
Scriptorium Nostrum
Славістична збірка
Соціальна економіка
Соціальне право
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
SOCIOПРОСТІР
Соціум

Соціум. Документ. Комунікація. Серія: Історичні науки

Стиль і текст
Сторінки історії
Стратегічні пріоритети. Серія : Економіка
Стратегічні пріоритети. Серія : Політика
Стратегічні пріоритети. Серія : Філософія
Судова та слідча практика в Україні
  Суспільно-політичні процеси
Сучасні проблеми економіки і підприємництво
Схід
Східноєвропейський історичний вісник
Теле- та радіожурналістика
Теорія і практика правознавства
Ucraina Magna
Українське журналістикознавство
Українське релігієзнавство
Українське суспільство: моніторинг соціальних змін

Український журнал
прикладної економіки

Український історичний журнал
Український соціологічний журнал
Український соціум
Український туризм
Український часопис конституційного права
Філософія і політологія в контексті сучасної культури
Філософія та гуманізм
Філософська думка
  Фінансові дослідження
  Цивілістична процесуальна думка
Часопис соціально-економічної географії
Чорноморський літопис
Юридична наука
Юридична Україна
Юридичний бюлетень
banks Banks & Bank Systems
Environmental Problems
Investment management and financial innovations Investment Management and Financial Innovations
Modern Economics
Problems and Perspectives in Management


Problems and Perspectives in Management

Visnyk of the National Bank of Ukraine

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Автомир

Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки
Вісник Львівського торговельно-економічного університету : Технічні науки
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях
Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка»

GISAP : Technical Sciences, Construction and Architecture

Журнал фізики та інженерії поверхні
Комп'ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
  Наука, технології, інновації
Наука та інновації
Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
Нові технології
Озброєння та військова техніка
Праці міжнародного геометричного центру

Прикладні проблеми механіки і математики

Радіоелектроніка, інформатика, управління
Системні дослідження та інформаційні технології
Сучасні інформаційні системи
Східно-Європейський журнал передових технологій
Технічні науки та технології
Фізико-математична освіта

Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології

Information Technology and Security
 Mathematical Modeling and Computing
1800