Факультет української філології
Українська мова і література

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

ПЕРЕЛІК ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ

1 семестр 2022 – 2023 навчального року

1 курс УПФ-22

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Основи медичних знань та безпеки життєдіяльності

Сучасна українська літературна мова

Вступ до мовознавства (диф.)

Історія української літератури

Вступ до літературознавства (диф.)

Історія зарубіжної літератури

Фольклор (диф.)

 
   

 1 курс УФР-22

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Основи медичних знань та безпеки життєдіяльності

Сучасна українська літературна мова

Вступ до мовознавства (диф.)

Історія української літератури

Вступ до літературознавства (диф.)

Історія зарубіжної літератури

Фольклор (диф.)

 

 

 

 1 курс УІФ-22

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Основи медичних знань та безпеки життєдіяльності

Сучасна українська літературна мова

Вступ до мовознавства (диф.)

Історія української літератури

Вступ до літературознавства (диф.)

Історія зарубіжної літератури

Фольклор (диф.)

 

 1 курс УАФ-22

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Основи медичних знань та безпеки життєдіяльності

Сучасна українська літературна мова

Вступ до мовознавства (диф.)

Історія української літератури

Вступ до літературознавства (диф.)

Історія зарубіжної літератури

Фольклор (диф.)

 

Практичний курс англійської мови (диф.)

 

2 курс УПФ-21

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Психологія (загальна, вікова, педагогічна)

Загальна педагогіка

Основи академічного письма

Історія української літератури

Історія психології

Сучасна українська літературна мова

Вибіркова дисципліна загального спрямування

Історія зарубіжної літератури

Вибіркова дисципліна за основною спеціальністю

 

Вибіркова дисципліна з будь-якої освітньої програми

 

Фольклорна практика

 2 курс УФР-21 

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Психологія (загальна, вікова, педагогічна)

Загальна педагогіка

Основи академічного письма

Історія української літератури

Основи масової комунікації

Сучасна українська літературна мова

Вибіркова дисципліна загального спрямування

Історія зарубіжної літератури

Вибіркова дисципліна за основною спеціальністю

 

Вибіркова дисципліна з будь-якої освітньої програми

 

Фольклорна практика

  2 курс УАФ-21

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Психологія (загальна, вікова, педагогічна)

Загальна педагогіка

Основи академічного письма

Історія української літератури

Практичний курс англійської мови (диф.)

Сучасна українська літературна мова

Вибіркова дисципліна загального спрямування

Історія зарубіжної літератури

Вибіркова дисципліна за основною спеціальністю

 

Вибіркова дисципліна з будь-якої освітньої програми

 

Фольклорна практика

3 курс УПФ-20

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Дисципліна за вибором (кафедра філософії)

Сучасна українська літературна мова

Економіка

Історична граматика

Етнопсихологія

Історія української літератури

Психодіагностика

Вікова і педагогічна психологія

Дисципліна за вибором (з будь-якої освітньої програми)

Діалектологічна практика

 

 3 курс УФР-20

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Дисципліна за вибором (кафедра філософії)

Сучасна українська літературна мова

Економіка

Історична граматика

Коректура

Історія української літератури

Редагування освітніх видань та лінгвістика тексту

Вікова і педагогічна психологія

Українознавство

 

Дисципліна за вибором (з будь-якої освітньої програми)

 

Діалектологічна практика

 3 курс УІФ-20

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Дисципліна за вибором (кафедра філософії)

Сучасна українська літературна мова

Економіка

Історична граматика

Дисципліна за вибором (з будь-якої освітньої програми)

Історія української літератури

Історія України (диф.)

Вікова і педагогічна психологія

Нова історія

 

Діалектологічна практика

 

3 курс УАФ-20

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Дисципліна за вибором (кафедра філософії)

Сучасна українська літературна мова

Економіка

Історична граматика

Практичний курс англійської мови

Історія української літератури

Дисципліна за вибором (з будь-якої освітньої програми)

Вікова і педагогічна психологія

Діалектологічна практика

 4 курс УФР-19

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Дисципліна за вибором (кафедра соціології)

Сучасна українська літературна мова

Історія української літературної мови

Історія української літератури

Історія зарубіжної літератури

Методика навчання української мови

Редагування освітніх видань та лінгвістика тексту

Методика навчання української літератури

Українознавство

 

Курсова робота з української мови

Іноземна мова за професійним спрямуванням

 

 4 курс УПФ-19

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Дисципліна за вибором (кафедра соціології)

Сучасна українська літературна мова

Історія української літературної мови

Історія української літератури

Історія зарубіжної літератури

Методика навчання української мови

Основи психокорекції

Методика навчання української літератури

Психологічне консультування

 

Курсова робота з української мови

Іноземна мова за професійним спрямуванням

 

4 курс УІФ-19

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Дисципліна за вибором (кафедра соціології)

Сучасна українська літературна мова

Історія української літературної мови

Історія української літератури

Історія зарубіжної літератури

Методика навчання української мови

Новітня історія

Методика навчання української літератури

Методика навчання історії в школі (диф.)

 

Курсова робота з української мови

Іноземна мова за професійним спрямуванням

 

 4 курс УАФ-19

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Дисципліна за вибором (кафедра соціології)

Сучасна українська літературна мова

Історія української літературної мови

Історія української літератури

Історія зарубіжної літератури

Методика навчання української мови

Практичний курс англійської мови (залік диференційований)

Методика навчання української літератури

Лексикологія англійської мови

 

Курсова робота   з української мови

 1 курс магістратура УФРм-18

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Вибіркова дисципліна кафедри української мови (із загальноуніверситетського списку)

Методика викладання української мови та літератури у профільній школі

Сучасні освітні парадигми та технології

Загальне мовознавство

Новітні тенденції в сучасній українській та зарубіжній літературах

Основи редакторської майстерності

Вибіркова дисципліна професійної підготовки за спеціальністю (кафедра української мови

 

Вибіркова дисципліна професійної підготовки за спеціальністю (диф.)

 

 

1 курс магістратура УПФм-18

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Вибіркова дисципліна кафедри української мови (із загальноуніверситетського списку)

Методика викладання української мови та літератури у профільній школі

Сучасні освітні парадигми та технології

Загальне мовознавство

Новітні тенденції в сучасній українській та зарубіжній літературах

Технології роботи практичного психолога закладу освіти

Вибіркова дисципліна професійної підготовки за спеціальністю «Психологія» (кафедра практичної психології) (диф.)

 

Вибіркова дисципліна професійної підготовки за спеціальністю (кафедра української мови)

 

 

1 курс магістратура УАФм-18

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Вибіркова дисципліна кафедри української мови (із загальноуніверситетського списку)

Методика викладання української мови та літератури у профільній школі

Сучасні освітні парадигми та технології

Загальне мовознавство

Новітні тенденції в сучасній українській та зарубіжній літературах

Порівняльна типологія англійської та української мов

Вибіркова дисципліна професійної підготовки за спеціальністю «Англійська мова» (кафедра англійської мови з методикою викладання) (диф.)

 

Вибіркова дисципліна професійної підготовки за спеціальністю (кафедра української мови)

 

Практичний курс англійського усного та писемного мовлення (сертифікатна програма)

 
12989

https://drive.google.com/file/d/1EZUN0KlRBQ6lMpf4kOlHlop02s-tbqxq/view?usp=sharing

11973

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Спеціальність 014 (Українська мова і література)

 

1 курс:  ЗУМЛ-19

Назва дисципліни

Форма проведення екзамену

Час, необхідний для виконання екзаменаційних завдань

Актуальні проблеми української історії та культури

Тестування - закрита форма відповідей (10 тестів – 1 питання, 10 тестів – 2 питання, 10 тестів – 3 питання)

60 хвилин

Сучасна українська літературна  мова

Білоконенко Л. А.

Тестування з варіантами відповідей

60 хвилин

2 курс: ЗУМЛ-18

Назва дисципліни

Форма проведення екзамену

Час, необхідний для виконання екзаменаційних завдань

Філософія

Абдула А. І.

Комбінована форма (білет з 2 теоретичними питаннями у поєднанні з тестуванням)

120  хвилин

Історія української літератури

Онікієнко І. М.

Комбінована форма (білет з 1 теоретичним питанням у поєднанні з тестуванням)

80 хвилин

3 курс: ЗУМЛ-17

Назва дисципліни

Форма проведення екзамену

Час, необхідний для виконання екзаменаційних завдань

Сучасна українська літературна мова

Вавринюк Т. І.

Тестування з варіантами відповідей

60 хвилин

Історія української літератури

Журба С. С.

Комбінована форма (білет з 1теоретичним питанням у поєднанні з тестуванням)

80 хвилин

Вікова і педагогічна психологія

Макаренко Н. М.

білет з теоретичними запитаннями, на які студент має дати розгорнуті відповіді

1 година

4 курс: ЗУМЛ-16

Назва дисципліни

Форма проведення екзамену

Час, необхідний для виконання екзаменаційних завдань

Сучасна українська літературна мова

Качайло К. А

Білет з теоретичними питаннями, на які студент має дати розгорнуті відповіді

80 хвилин

Історія української літератури

Онікієнко І. М.

Білет з теоретичними питаннями, на які студент має дати розгорнуті відповіді

120 хвилин

Історія зарубіжної літератури

Яременко Н. В.

Комбінована форма (білет з 1теоретичним питанням у поєднанні з тестуванням)

60 хвилин

 

1 курс магістратура: ЗУМЛм-15

Назва дисципліни

Форма проведення екзамену

Час, необхідний для виконання екзаменаційних завдань

Теорія літератури

Ковпік С. І.

Білет з теоретичними питаннями, на які студент має дати розгорнуті відповіді

60 хвилин

Сучасна українська література

Дмитренко В. І.

Комбінована форма (білет з теоретичними питаннями у поєднанні з тестуванням)

90 хвилин

Проблемні питання загального мовознавства

Малюга Н. М.

Тестування з варіантами відповідей

60 хвилин

11926

Денна форма навчання

Спеціальність 014 (Українська мова і література)

 

1 курс:  УПФ-19, УФР-19, УАФ-19, УІФ-19

Назва дисципліни

Форма проведення екзамену

Час, необхідний для виконання екзаменаційних завдань

Актуальні проблеми української історії та культури (УПФ-19, УФР-19, УАФ‑19)

Романець Н. Р.

Комбінована форма

(теоретичні питання (2) і тести (5) з відкритої формою відповіддю)

80 хвилин

Іноземна мова (УПФ-19, УФР-19, УІФ-19)

Семенова О. О.

Євтушенко Н. І.

Тестування з варіантами відповідей

60  хвилин

Сучасна українська літературна  мова

Білоконенко Л. А.

Качайло К. А.

Тестування з варіантами відповідей

60 хвилин

Історія української літератури

Ковпік С. І.

Білет з теоретичними питаннями, на які студент має дати розгорнуті відповіді

2 години

Історія стародавнього світу (тільки УІФ-19)

Панафідін  І. О.

Тестування з варіантами відповідей

60  хвилин

Практичний курс англійської мови (тільки УАФ-19)

Остроушко О. А.

Єловська Ю. В.

Тестування з варіантами відповідей

60  хвилин

2 курс: УФР-18, УПФ-18, УАФ-18

Назва дисципліни

Форма проведення екзамену

Час, необхідний для виконання екзаменаційних завдань

Філософія

Балута Г. А.

Комбінована форма (білет з 2 теоретичними питаннями у поєднанні з тестуванням)

120  хвилин

Загальна педагогіка

Король А. М.

Комбінована форма (білет з 2 теоретичними питаннями у поєднанні з тестуванням)

1 година 20 хвилин

Сучасна українська літературна мова

Малюга Н. М.

Комбінована форма (білет з теоретичними питаннями у поєднанні з тестуванням)

1 година (білет і тестування по 30 хвилин)

Історія української літератури

Коломієць Н. Є.

Комбінована форма (білет з 1 теоретичним питанням у поєднанні з тестуванням)

80 хвилин

3 курс: УФР-17, УПФ-17, УАФ-17

Назва дисципліни

Форма проведення екзамену

Час, необхідний для виконання екзаменаційних завдань

Сучасна українська літературна мова

Вавринюк Т. І.

Тестування з варіантами відповідей

60 хвилин

Історія української літератури

Журба С. С.

Комбінована форма (білет з 1теоретичним питанням у поєднанні з тестуванням)

80 хвилин

Історія зарубіжної літератури

Василенко І. М.

Білет з теоретичними питаннями, на які студент має дати розгорнуті відповіді

120 хвилин

Соціально-політичні студії

Грабовець І. В.

Білет з теоретичними питаннями, на які студент має дати розгорнуті відповіді

1 пара (1 година 20 хвилин)

4 курс: УФР-16, УАФ-16

Назва дисципліни

Форма проведення екзамену

Час, необхідний для виконання екзаменаційних завдань

Сучасна українська літературна мова

Вавринюк Т. І.

Білет з теоретичними питаннями, на які студент має дати розгорнуті відповіді

80 хвилин

Історія української літератури

Онікієнко І. М.

Білет з теоретичними питаннями, на які студент має дати розгорнуті відповіді

120 хвилин

Методика навчання зарубіжної літератури

Коломієць Н. Є.

Комбінована форма (білет з 1теоретичним питанням у поєднанні з тестуванням)

60 хвилин

Редагування освітніх видань та лінгвістика тексту (тільки УФР-16)

Вербовий М. В.

Білет з теоретичними питаннями, на які студент має дати розгорнуті відповіді

80 хвилин

Практичний курс англійської мови (тільки УАФ-16)

Гарлицька Т. С.

Гончар О. М.

Комбінований

1 година 20 хвилин

 

1 курс магістратура: УМЛм-15, УАФм-15

Назва дисципліни

Форма проведення екзамену

Час, необхідний для виконання екзаменаційних завдань

Теорія літератури

Ковпік С. І.

Білет з теоретичними питаннями, на які студент має дати розгорнуті відповіді

60 хвилин

Сучасна українська література

Дмитренко В. І.

Комбінована форма (білет з теоретичними питаннями у поєднанні з тестуванням)

90 хвилин

Українознавство (тільки УМЛм-15)

Василенко І. М.

Білет з теоретичними питаннями, на які студент має дати розгорнуті відповіді

120 хвилин

Практичний курс англійської мови (тільки УАФм-15)

Салата І. А.

Гарлицька Т. С.

Білет з теоретичними питаннями, на які студент має дати розгорнуті відповіді

1 година 20 хвилин

Література Англії (тільки УАФм-15)

Цегельська М. В.

Білет з теоретичними питаннями, на які студент має дати розгорнуті відповіді

1 година 20 хвилин

11885

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

ПЕРЕЛІК ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ

  2 семестр 2019 – 2020 навчального року

 1 курс УПФ-19

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Латинська мова

Актуальні проблеми української історії та культури

Фольклор

Іноземна мова

Історія психології

Сучасна українська літерат. мова

Математичні методи в психології

Історія української літератури

Практикум з української мови

 

Атестації: Фізична культура

 

Фольклорна практика

 

 1 курс УФР-19

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Латинська мова

Актуальні проблеми української історії та культури

Фольклор

Іноземна мова

Теорія комунікації

Сучасна українська літерат. мова

Українознавство

Історія української літератури

Практикум з української мови

 

Атестації: 1. Фізична культура

 

Фольклорна практика

 

 1 курс УАФ-19

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Латинська мова

Актуальні проблеми української історії та культури

Фольклор

Практичний курс англійської мови

Практикум з української мови

Сучасна українська літерат. мова

 

Історія української літератури

Атестації: 1. Фізична культура

 

Фольклорна практика

 1 курс УІФ-19

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Латинська мова 

Історія стародавнього світу

Фольклор

Іноземна мова

Практикум з української мови

Сучасна українська літерат.мова

Історія української культури 

Історія української літератури

Історія України

 

Атестації: 1. Фізична культура

 

Фольклорна практика

Археологічна практика

 2 курс УФР-18

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Загальна психологія

Філософія

Українська діалектологія

Загальна педагогіка

Історія зарубіжної літератури

Сучасна українська літературна мова

Історія редакційно-видавничої справи і сучасний процес

Історія української літератури

Атестації: Фізична культура

 

Курсова робота з української або зарубіжної літератури

Психолого-педагогічна практика

Діалектологічна практика

 2 курс УПФ-18

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Загальна психологія

Філософія

Українська діалектологія

Загальна педагогіка

Історія зарубіжної літератури

Сучасна українська літературна мова

Диференційна психологія

Історія української літератури

Психологія праці

 

Атестації: Фізична культура

 

Курсова робота з української або зарубіжної літератури

Психолого-педагогічна практика

Діалектологічна практика

2 курс УАФ-18

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Загальна психологія

Філософія

Українська діалектологія

Загальна педагогіка

Історія зарубіжної літератури

Сучасна українська літ. мова

Практичний курс англійської мови

Історія української літератури

Атестації: Фізична культура

 

Курсова робота з української або зарубіжної літератури

Психолого-педагогічна практика

Діалектологічна практика

 3 курс УФР-17

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Методика виховної роботи

Сучасна українська літерат.мова

Етика та естетика

Історія української літератури

Спецкурс із психології

Історія зарубіжної літератури

Теорія і практика перекладу

Соціально-політичні студії

Редагування освітніх видань та лінгвістика тексту

 

Курсова робота з педагогіки або психології

Виробнича педагогічна практика у дитячому оздоровчому таборі

 3 курс УПФ-17

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Методика виховної роботи

Сучасна українська літерат.мова

Етика та естетика

Історія української літератури

Спецкурс із психології

Історія зарубіжної літератури

Психодіагностика

Соціально-політичні студії

Основи психокорекції

 

Курсова робота з педагогіки або психології

Виробнича педагогічна практика у дитячому оздоровчому таборі

3 курс УАФ-17

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Методика виховної роботи

Сучасна українська літерат.мова

Етика та естетика

Історія української літератури

Спецкурс із психології

Історія зарубіжної літератури

Практичний курс англ. мови

Соціально-політичні студії

Курсова робота з педагогіки або психології

Виробнича педагогічна практика у дитячому оздоровчому таборі

4 курс УФР-16

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Стилістика української мови

Сучасна українська літературна мова

Історія зарубіжної літератури

Історія української літератури

Комп’ютерні технології в сучасному видавничому процесі

Методика навчання зарубіжної літератури

С/курс з української мови

Редагування освітніх видань та лінгвістика тексту

Виробнича педагогічна практика у школі

4 курс   УАФ-16

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Стилістика української мови

Сучасна українська літературна мова

Історія зарубіжної літератури

Історія української літератури

Методика навчання англійської мови

Методика навчання зарубіжної літератури

 

Практичний курс англійської мови

Виробнича педагогічна практика у школі

 1 курс магістратура УМЛм-15

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Філософія освіти

Теорія літератури

Психологічні засади управління навчальним процесом

Сучасна українська література

Актуальні проблеми   українського мовознавства

Українознавство

Сучасна зарубіжна література

 

Історія українського мистецтва

 

 1 курс магістратура УАФм-15

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Філософія освіти

Теорія літератури

Психологічні засади управління навчальним процесом

Сучасна українська література

Актуальні проблеми   українського мовознавства

Практичний курс англійської мови

Сучасна зарубіжна література

Література Англії

Теоретичний курс англійської мови

 
11169

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

ПЕРЕЛІК ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ

1 семестр 2019 – 2020 навчального року

 

1 курс УПФ-19

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Основи медичних знань і охорони здоров’я

Сучасна українська літературна мова

Вступ до мовознавства

Історія української літератури

Вступ до літературознавства

Історія зарубіжної літератури

Практикум з української мови

 

Психологічна служба в освітніх закладах

 

Атестація: Фізичне виховання

 

 

1 курс УФР-19

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Основи медичних знань і охорони здоров’я

Сучасна українська літературна мова

Вступ до мовознавства

Історія української літератури

Вступ до літературознавства

Історія зарубіжної літератури

Практикум з української мови

Основи редакційно-видавничої діяльності

Атестація: Фізичне виховання

 

 

1 курс УІФ-19

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Основи медичних знань і охорони здоров’я

Сучасна українська літературна мова

Вступ до мовознавства

Історія української літератури

Вступ до літературознавства

Історія зарубіжної літератури

Практикум з української мови

 

Археологія

 

Атестація: Фізичне виховання

 

 

1 курс УАФ-19

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Основи медичних знань і охорони здоров’я

Сучасна українська літературна мова

Вступ до мовознавства

Історія української літератури

Вступ до літературознавства

Історія зарубіжної літератури

Практикум з української мови

Практичний курс англійської мови

Атестація: Фізичне виховання

 

2 курс УПФ-18

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Старослов’янська мова

Історія української літератури

Практикум із загальної психології

Сучасна українська літературна мова

 

Історія зарубіжної літератури

Атестація: Фізичне виховання

Експериментальна психологія

Фольклорна практика

 

2 курс УФР-18

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Старослов’янська мова

Історія української літератури

Редагування освітніх видань та лінгвістика тексту

Сучасна українська літературна мова

Основи рекламознавства

Історія зарубіжної літератури

Українознавство

 

Атестація: Фізичне виховання

 

Фольклорна практика

 

2 курс УАФ-18

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Старослов’янська мова

Історія української літератури

 

Сучасна українська літературна мова

 

Історія зарубіжної літератури

Атестація:

Фізичне виховання

Практичний курс англійської мови

Фольклорна практика

 

3 курс УПФ-17

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Ораторське мистецтво та соціальні комунікації

Сучасна українська літературна мова

Економіка

Історична граматика

Етнопсихологія

Історія української літератури

Психодіагностика

Вікова і педагогічна психологія

Діалектологічна практика

 

3 курс УФР-17

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Ораторське мистецтво та соціальні комунікації

Сучасна українська літературна мова

Економіка

Історична граматика

Коректура

Історія української літератури

Редагування освітніх видань та лінгвістика тексту

Вікова і педагогічна психологія

Українознавство

 

Діалектологічна практика

 

3 курс УАФ-17

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Ораторське мистецтво та соціальні комунікації

Сучасна українська літературна мова

Економіка

Історична граматика

Практичний курс англійської мови

Історія української літератури

 

Вікова і педагогічна психологія

Діалектологічна практика

 

4 курс УФР-16

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Соціологія культури

Сучасна українська літературна мова

Історія української літературної мови

Історія української літератури

Історія зарубіжної літератури

Методика навчання української мови

Теорія видавничої діяльності

Методика навчання української літератури

Курсова робота з української мови

 

4 курс УАФ-16

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Соціологія культури

Сучасна українська літературна мова

Історія української літературної мови

Історія української літератури

Історія зарубіжної літератури

Методика навчання української мови

Практичний курс англійської мови

Методика навчання української літератури

Курсова робота з української мови

 

5 курс УМЛм-15

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Науковий стиль української

мови

Актуальні проблеми методики викладання української мови

Сучасні освітні парадигми та технології

Актуальні проблеми методики викладання української літератури

Культурно-літературна парадигма українознавства

Проблемні питання загального мовознавства

Українознавство

 

 

5 курс УАФм-15

ЗАЛІКИ

ЕКЗАМЕНИ

Науковий стиль української

мови

Актуальні проблеми методики викладання української мови

Сучасні освітні парадигми та технології

Актуальні проблеми методики викладання української літератури

Порівняльна типологія англійської та української мов

Проблемні питання загального мовознавства

Основи міжкультурної комунікації

Практичний курс англійської мови

 

8877
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша