Факультет української філології
Українська мова і література

Шановні абітурієнти!

Факультет української філології КДПУ запрошує на навчання!

У нас здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів денної та заочної форм навчання.

НАШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

 • Українська мова і література, зарубіжна література
 • Практична психологія
 • Мова і література (англійська)
 • Історія

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:

 • Українознавство
 • Бібліотекознавство
 • Редагування освітніх видань

ЧОМУ САМЕ НАШ ФАКУЛЬТЕТ?

 • Розмовляти українською нині – МОДНО
 • Знати українську літературу – СТИЛЬНО
 • Гуманітарна освіта – ПРЕСТИЖНО
 • Працевлаштування – РЕАЛЬНО
 • Форма навчання – ЦІКАВО
 • Випускник факультету української філології – ГОРДО

ЦЕ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО АБІТУРІЄНТАМ

 • Які навчальні курси я буду вчити?

Основні дисципліни професійного спрямування:

Спеціальність «УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА»

 • Сучасна українська літературна мова
 • Історія української літератури
 • Історія зарубіжної літератури
 • Сучасна українська література
 • Сучасна зарубіжна література
 • Теорія літератури
 • Актуальні проблеми українського мовознавства
 • Загальна психологія
 • Сучасні освітні парадигми та технології
 • Психологічні засади управління навчальним процесом

Спеціальність «ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

 • Психодіагностика і корекція
 • Сучасні напрями психології особистості
 • Сімейне консультування та психотерапія
 • Психологія конфлікту
 • Кризова психологія
 • Психологія творчості

Спеціальність «МОВА І ЛІТЕРАТУРА (АНГЛІЙСЬКА)»

 • Практичний курс англійської мови
 • Теоретичний курс англійської мови
 • Основи міжкультурної комунікації
 • Література Англії
 • Порівняльна типологія англійської та української мов

Спеціалізація «УКРАЇНОЗНАВСТВО»

 • Українознавство
 • Історія українського мистецтва
 • Культурно-літературна парадигма українознавства
 • Етнічні коди в українській літературі
 • Основи лінгвокультурології
 • Етнографія України

Спеціалізація «БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО»

 • Бібліотекознавство
 • Аналітико-синтетична обробка документів
 • Бібліотечно-пошукові системи, електронні бібліотеки
 • Національні бібліотеки світу
 • Сучасні проблеми бібліотекознавства
 • Комунікативна культура бібліотекаря

Спеціалізація «РЕДАГУВАННЯ ОСВІТНІХ ВИДАНЬ»

 • Редагування освітніх видань та лінгвістика тексту
 • Теорія і практика редагування газет
 • Літературне редагування наукових праць
 • Основи масової комунікації
 • Рекламознавство
 • Коректура

Спеціальність «ІСТОРІЯ»

 • Історія України
 • Історія стародавнього світу
 • Археологія
 • Історичне краєзнавство
 • Новітня історія
 • У яких галузях я зможу працювати?

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Учитель української мови та літератури
 • Учитель зарубіжної літератури
 • Учитель англійської мови
 • Учитель історії
 • Коуч-тренер
 • Тьютор
 • Репетитор
 • Методист відділу освіти
 • Керівник навчальних центрів, науково-дослідних установ
 • Менеджер в освіті

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Викладач ЗВО
 • Учасник міжнародних наукових програм, проектів, конкурсів

ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Перекладач
 • Референт під час візитів та ділових перемовин іноземних громадян
 • Референт супроводу туристичних груп у поїздках за кордон

ВИДАВНИЧА ТА РЕДАКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Редактор
 • Коректор
 • Контент-менеджер

РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Інформаційний та рекламний агент
 • Співробітник відділу реклами
 • Копірайтер
 • Seo-копірайтер

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 • Спічрайтер
 • Референт-консультант із ділових перемовин
 • РR-менеджер

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Секретар-референт
 • Документознавець-менеджер
 • Модератор дискусій

ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ

 • Письменник
 • Критик
 • Сценарист

БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Бібліотекар
 • Архівознавець
 • Бібліограф

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Аніматор
8688

Факультет української філології 29 березня 2019 року проводить ІІ Учнівський конкурс пошукових та творчих робіт з української та світової літератур та української мови «СТИЛОС» для учнів 9-11 класів загальноосвітніх шкіл.

Метою Конкурсу є залучення учнівської молоді до наукових досліджень актуальних філологічних проблем, аналізу творів української та зарубіжної літератур, феноменів України та українства в сучасних соціокультурних умовах, виявлення та підтримка творчо обдарованих учнів.

Участь у Конкурсі сприятиме виявленню читацьких уподобань сучасної молоді, кристалізації громадянсько-патріотичного самовизначення учнів на основі поваги до держави, історії, традицій, культури українського народу, пізнання України.

Конкурс проводиться відповідно до Правил проведення учнівського конкурсу з української та світової літератур для учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розроблених та затверджених на засіданні кафедри української та світової літератур Криворізького державного педагогічного університету (Протокол № 5 від 23.11.17 р.)

Умови участі в Конкурсі

До участі в Конкурсі запрошуються учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів шкіл та форм власності України.

Орієнтовні напрямки пропонованих учнівських пошукових робіт:

 1. Людина, природа у творах української та зарубіжної літератур.
 2. Образ України у творах української та зарубіжної літератур.
 3. Етнокультурні та краєзнавчі дослідження.
 4. Культура, традиції, звичаї, обряди українців у творах української та зарубіжної літератур.
 5. Людина і соціум в українській та зарубіжній літературах.
 6. Мова художнього тексту.

Конкурс проводиться в два етапи:

I етап (заочний) – до 1 березня 2019 р.;

II етап – (очний, Криворізький державний педагогічний університет) –

29 березня 2019 р.

I етап (заочний) Конкурсу передбачає підготовку учнями 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів науково-пошукових робіт. Завершені учнівські дослідження мають відображати самостійний творчо-пошуковий доробок, заснований на оригінальних джерелах. Учасники Конкурсу можуть представляти презентації, карти, розроблені опорні таблиці тощо.

ІІ етап (очний) Конкурсу передбачає: публічний захист науково-дослідних робіт (до 8 хвилин).

Для участі в Конкурсі необхідно надіслати до 1 березня 2019 р. Паперовий варіант науково-дослідної роботи, оформленої відповідно до вимог, заявку-анкету учасника Конкурсу за адресою:

Криворізький державний педагогічний університет, кафедра української та світової літератур, вул. Героїв АТО, 79, м. Кривий Ріг, 50086.

Очний етап Конкурсу проводиться за цією ж адресою.

E-mail: kaf_ukr.literenure@kdpu.edu.ua

Тема науково-дослідної роботи учасника (учасниці) не має дублювати назву напрямку дослідження.

Методичні рекомендації для вчителів і учнів щодо написання науково-пошукових робіт розміщено на сайті кафедри української та світової літератур. Список учасників ІІ етапу Конкурсу буде виставлено на сайті кафедри української та світової літератур за результатами рецензування науково-дослідних робіт 20 березня 2019 року. Запрошення учасникам ІІ етапу Конкурсу будуть надіслані електронною поштою до 22 березня 2019 року (включно). Запрошення розсилатимуться на електронні адреси навчальних закладів.

6176
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша